Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan
Advodan Glostrup København
Ring 46 14 50 00

Glostrup Torv 6-10,
2600 Glostrup
Tlf: 46 14 50 00
glostrup@advodan.dk

Gl. Kongevej 1,
1610 København V.
Tlf: 46 14 50 00
glostrupkbh@advodan.dk

Se kort Kundeoplysninger

Advodan Glostrup København

Jeg vil gerne ringes op

Udfyld formularen og vi kontakter dig

Når du udfylder formularen og klikker ”Send”, bliver der automatisk sendt en e-mail med dine indtastede oplysninger til ADVODAN-kontoret. Herefter vil du blive kontaktet af en medarbejder. Dine data bliver ikke gemt på advodan.dk, men ligger kun i den e-mail, som bliver sendt til ADVODAN kontoret. Alle ADVODAN-kontorer overholder ADVODANs persondatapolitik, herunder reglerne for opbevaring og sletning af e-mails med personoplysninger. Her kan du bl.a. læse, hvordan vi håndterer dine data og hvor længe.

Tvangsfjernelser

Står du over for en tvangsfjernelse af dit barn, er det vigtig at få en advokat til at varetage DIN sag. Få gratis bistand og læs mere om processen her:

Tvangsfjernelser af børn

Siden 2010 er antallet af anbringelser - også kendt som tvangsfjernelser -  af unge i alderen 0-17 år faldet med ca. 7,5%, men der finder stadig mange tvangsfjernelser sted – og det kan være en hård oplevelse for både børn og forældre.

Advodan Glostrup København har et af Sjællands største teams af erfarne advokater, hvoraf mange har specialiseret sig i familieret og sager som netop tvangsfjernelser. En af vores mest erfarne advokater på området er Peter Ølholm, som du kan læse mere om her. 

Her på siden har vi samlet nogle af de informationer, der er vigtigst at kende til, hvis du står over for en tvangsfjernelse – både som barn og voksen.

Tvangsfjernelse – hvem og hvorfor?

Ved tvangsfjernelser er der som udgangspunkt tale om børn og unge – det vil sige alle under 18 år - der bliver tvangsfjernet. Langt de fleste tvangsfjernelser sker i henhold til Servicelovens § 58 stk. 1, der lyder: ”der skal være en ”åbenbar risiko for alvorlig skade på barnets eller den unges sundhed eller udvikling”.

Ofte finder tvangsfjernelser sted, hvis der er mistanke om problemer i hjemmet. Det kan f.eks. være, hvis der er tale om:

 • Omsorgssvigt
 • Alkoholproblemer
 • Misbrug, kriminel adfærd eller andre svære, sociale vanskeligheder
 • Vold eller andre alvorlige overgreb
 • Tvangsægteskaber
 • Børn, der sendes tilbage til deres oprindelige hjemland
 • Børn, der er langt ud i f.eks. kriminalitet
 • Andre adfærds- eller tilpasningsproblemer hos barnet / den unge

Gratis bistand ved tvangsfjernelse

Har du behov for en advokat, der kan bistå med gratis retshjælp ved tvangsfjernelse, så kontakt os på 46 14 50 00 eller send en e-mail til peol@advodan.dk og få støtte og gode råd i den svære situation. Vi har stor erfaring med sager om tvangsfjernelser – og bistanden er gratis.

Barnet er i fokus

Det er en betingelse for tvangsfjernelse, at der er en begrundet formodning om, at problemerne ikke kan løses, mens barnets opholder sig i hjemmet. Uanset situationen er barnet derfor altid i fokus. Det betyder altså, at barnet kun fjernes fra hjemmet, hvis det vurderes at være den bedste løsning. Det betyder også, at man inden en tvangsfjernelse har forsøgt andre løsninger. Det kan f.eks. være en fællesanbringelse, hvor både forælder og barn kommer ud af huset. Det kan være hjælp i huset eller observation i hjemmet eller andre metoder.

Fællesanbringelse – et eksempel

En fællesanbringelse kan være en god løsning i situationer, hvor der vurderes at være et behov for, at en eller begge forældre udvikler en sund relation til sit barn.

Det kan f.eks. være en mor til en 8-årig datter, der gør datteren til en veninde, som skal lægge øre til frustrationer om alt fra parforhold til økonomi og husholdning. Det kan være ved at inddrage datteren i kærestesorger og være fælles om mange ting, som mor og datter normalt ikke er fælles om.

Her kan en fællesanbringelse være med til at lære moderen forældrerollen, så der igen opstår et mor-datter forhold.

Hjælp i hjemmet – et eksempel

I andre tilfælde kan hjælp i hjemmet være en løsningsmulighed. Det betyder, at forældrene får hjælp til f.eks. at holde sig fra stoffer eller alkohol, få styr på de daglige rutiner eller lignende. På den måde får familien hjælp til at komme ind i en sund og naturlig hverdagsrytme.

Observation i hjemmet – et eksempel 

Hvis en eller begge forældre bliver beskyldt for at udøve vold mod barnet, men benægter det, kan en mulighed være observation i hjemmet i mere eller mindre grad, for på den måde at få afklaring på, hvad der sker. Hvis man bliver enig om observation i hjemmet, vil socialrådgivere komme forbi i tide og utide, der skrives rapporter om observationerne osv.  og på baggrund af dette vurderes det, om sagen skal tages op igen.

Tvangsfjernelse – hvordan er processen?

Tvangsfjernelser kan finde sted på to måder: som sidste mulighed på et længerevarende forløb, eller som en her-og-nu beslutning.

En længerevarende proces

Oftest finder en tvangsfjernelse først sted, når alle andre muligheder er afprøvet. Det kan f.eks. være fællesanbringelse af barn og forælder, hjælp i hjemmet, eller observation i hjemmet.  

Er der på trods af disse muligheder stadig problemer, kan kommunen vælge at lave en indstilling om tvangsfjernelse til Børne og Unge-udvalget, der skal have sagen belyst af sagsakter, handleplaner mv.

En her-og-nu beslutning 

I andre tilfælde tages en her-og-nu beslutning. Det kan f.eks. være, hvis et barn fortæller, at vedkommende har fået bank, eller hvis et barn med anden etnisk baggrund end dansk fortæller, at forældrene vil sende vedkommende tilbage til deres hjemland. I disse tilfælde går man til de sociale myndigheder, hvorefter formanden for Børne og Unge-udvalget kan træffe en her-og-nu beslutning og fjerne barnet med det samme. Herefter skal sagen inden for en uge forelægges for hele Børne og Unge udvalget, der ligesom i ovenstående tilfælde skal have sagen belyst.

Tvangsfjernelse - processen i punktform 

 • Familien modtager brev om, at barnet skal tvangsfjernes og får i samme omgang tilbudt gratis retshjælp. Er barnet over 12 år, bliver han eller hun ligeledes tilbudt retshjælp.
 • Kommunen laver en indstilling til Børne og Unge-Udvalget; her er en dommer tilstede, to børnesagkyndige, de socialmedarbejdere, der har arbejdet med sagen, samt de involverede advokater.
 • Sagen belyses af de socialkyndige medarbejdere, der har sagen, mens advokaterne
 • Afgørelsen falder med det samme

Afgørelsens gyldighed

En tvangsfjernelse er ikke gældende for altid. Det vil sige, at hvis Børne og Unge-udvalget beslutter, at et barn skal tvangsfjernes gælder det som udgangspunkt for 1 år, første gang sagen afgøres, og allerhøjst 2 år. Sagen genoptages altså efter 1 eller 2 år, og hele proceduren gentages.

I mange tilfælde vil afgørelsen være den samme i en lang periode, men der er ligeledes sager, hvor børnene hjemgives.

Gratis advokatbistand ved sager om tvangsfjernelser

I det øjeblik en familie modtager besked om, at kommunen ønsker at tvangsfjerne et barn, bliver forældre og børn over 12 år tilbudt gratis advokatbistand. For at få tilbudt en advokat, skal følgende krav opfyldes: https://danskelove.dk/serviceloven/72

Hvorfor få en advokat?

Når kommunen vælger at tvangsfjerne et barn, indstilles sagen for Børne og Unge-udvalget, hvor socialmedarbejdere belyser sagen for udvalget og dommeren. Men rapporterne er ikke altid retvisende. Ved at have din egen advokat sikrer du derved, at din side af sagen kommer frem. Advokaten varetager således DIN sag, giver DIG råd og tænker på DIN situation.

Din advokat undersøger samtidig, om der er alternative muligheder til tvangsfjernelse – f.eks. fælles anbringelse eller hjælp i hjemmet – og hjælper med at indgå en dialog om dette samt fremlægge sagen for Børne- og Unge-udvalget.

Gratis advokatbistand til børn og unge over 12 år 

Ved en tvangsfjernelse er barnet i fokus, og målet er at finde den løsning, der er bedst for barnet. Børn over 12 år går under kategorien ”unge”, og de har derfor ret til en advokat ligesom voksne.

At være barnets advokat betyder, at man evner at tale med og møde barnet i øjenhøjde. Advokaten fremfører således barnets egne interesser i sagen – uanset om barnet ønsker at se forældrene eller ej.

Mulighed for at klage over en tvangsfjernelse

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse i forbindelse med en tvangsfjernelse, skal dette gøres til Ankestyrelsen. Sagen vil her blive vurderet og følge samme procedure som i Børne og Unge-udvalget, men her kan der gå 6-8 uger, før der kommer en afgørelse.

Hvis Ankestyrelsen giver samme afgørelse som Børne og Unge-udvalget, har man ret til en domstolsprøvelse. Proceduren er den samme endnu engang, men der kan gå op til 3-4 måneder, før der falder en dom.

Forbedringer

Et forløb med tvangsfjernelser kan udvikle sig på mange måder, og i nogle tilfælde vælger forældrene at gå i behandling eller på anden vis forsøge at forbedre situationen, så barnet kan komme hjem igen.

Hvis et barn f.eks. skal tvangsfjernes i en periode på 2 år, og der halvvejs i forløbet opleves markante forbedringer, kan forvaltningen selv tage sagen op igen, eller den givne forælder kan søge om en ny prøvelse.

En markant forbedring kan f.eks. være, at den voldelige kæreste er flyttet, eller forælderen har været på afvænning og er kommet ud af sit misbrug.

Advokat med speciale i tvangsfjernelser

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har behov for en advokat til bistå med gratis retshjælp og rådgivning inden for tvangsfjernelser.

Peter Ølholm er en del af vores privatteam og specialist i tvangsfjernelser. Peter er uddannet fra Københavns Universitet i 1988 og tiltrådte sin stilling i ADVODAN Glostrup København i 2011 efter mange år som ansat og partner i advokatfirmaet Rørbæk, Ølholm Harms.

Som familieretsadvokat har Peter specialiseret sig i at rådgive krise- og konfliktramte familier. Han fører sager om skilsmisse og separation og er især en kyndig rådgiver, når det gælder sager om forældremyndighed, tvangsfjernelser, samvær og bopæl, hvor der er behov for indsigt og indlevelse i børnenes særlige behov.

Gratis retshjælp ved tvangsfjernelse

Har du behov for juridisk bistand ved tvangsfjernelse, så tøv ikke med at kontakte os. Ring på tlf. 46 14 50 00 eller send en email til peol@advodan.dk, der er klar til at støtte og give råd i den svære situation.

GØR SOM 12.743 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.743 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.