Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan
Advodan Glostrup København
Ring 46 14 50 00

Glostrup Torv 6-10,
2600 Glostrup
Tlf: 46 14 50 00
glostrup@advodan.dk

Gl. Kongevej 1,
1610 København V.
Tlf: 46 14 50 00
glostrupkbh@advodan.dk

Se kort Kundeoplysninger

Advodan Glostrup København

Jeg vil gerne ringes op

Udfyld formularen og vi kontakter dig

Når du udfylder formularen og klikker ”Send”, bliver der automatisk sendt en e-mail med dine indtastede oplysninger til ADVODAN-kontoret. Herefter vil du blive kontaktet af en medarbejder. Dine data bliver ikke gemt på advodan.dk, men ligger kun i den e-mail, som bliver sendt til ADVODAN kontoret. Alle ADVODAN-kontorer overholder ADVODANs persondatapolitik, herunder reglerne for opbevaring og sletning af e-mails med personoplysninger. Her kan du bl.a. læse, hvordan vi håndterer dine data og hvor længe.

Ungdomskriminalitetsnævnet

Er dit barn i alderen 10 til 17 år mistænkt eller dømt for personfarlig eller anden alvorlig kriminalitet, vil sagen med stor sandsynlighed skulle behandles i Ungdomskriminalitetsnævnet. Vi kan tilbyde gratis advokatbistand i en række sager.

Hvad er Ungdomskriminalitetsnævnet
Ungdomskriminalitetsnævnet er et uafhængigt nævn, der har til opgave at fastlægge målrettede, individuelle, forebyggende indsatser for børn og unge i alderen 10 – 17 år. Formålet med indsatserne er at hjælpe barnet eller den unge til et liv uden kriminalitet.  

Hvilke sager behandles i Ungdomskriminalitetsnævnet
Er dit barn mellem 10 - 14 år mistænkt for at have begået kriminalitet, kan politiet henvise sagen til Ungdomskriminalitetsnævnet.

Er en ung mellem 15 – 17 år dømt for kriminalitet, kan retten træffe afgørelse om, at sagen tillige skal behandles i Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hvilke afgørelser kan Ungdomskriminalitetsnævnet træffe
Ungdomskriminalitetsnævnet kan træffe to slags afgørelser.

 • Den unge eller barnet kan pålægges en straksreaktion.
 • Nævnet kan fastsætte et forbedringsforløb.

En straksreaktion skal være af genoprettende karakter. Formålet er at gøre skaden god igen.

Et forbedringsforløb har til formål at bringe barnet eller den unge i en positiv udvikling og bidrage til et liv uden kriminalitet. Forbedringsforløbet kan omfatte flere elementer og kan normalt have en varighed af op til 2 år.

Nævnet kan blandt andet træffe bestemmelser om, at barnet eller den unge skal:

 • Være hjemme på bestemte tidspunkter
 • Gå i skole
 • Gå til bestemte fritidsinteresser
 • Modtage lægelig behandling, udredning eller pædagogisk støtte
 • Have en kontaktperson eller vejleder
 • Indgå i et vredeshåndteringskursus
 • Indgå i et døgnophold
 • Deltage i et praktikforløb

Nævnet kan som led i forbedringsforløbet træffe afgørelse om, at barnet eller den unge skal anbringes uden for hjemmet på et anbringelsessted. Anbringelsen kan for unge i alderen 12 – 17 år ske på en delvist lukket, en sikret eller en særligt sikret døgninstitution.

Nævnet kan endvidere træffe afgørelse om tilbageholdelse i forbindelse med en anbringelse og om samvær og kontakt under en anbringelse.

Det vurderes i hver enkelt sag, hvilke foranstaltninger, der er mest egnede. I denne vurdering tages afsæt i de individuelle forhold hos barnet eller den unge.

Ret til advokatbistand
Både forældremyndighedsindehaverne og unge på 12 år og derover har ret til gratis advokatbistand, hvis sagen omhandler:

 • Gennemførelse af en ungefaglig undersøgelse under ophold på en institution.
 • Indlæggelse på et sygehus eller benyttelse af et børnehus.
 • Anbringelse uden for hjemmet.
 • Tilbageholdelse i forbindelse med en anbringelse
 • Samvær og kontakt.
 • Opretholdelse af en anbringelse uden samtykke.
 • Ændring af anbringelsessted.

Advokatbistand kan også i andre tilfælde være en god idé. Forældre og børn har i lovens forstand modsatrettede interesser. Derfor kan forældre og børn ikke have samme advokat eller advokater fra samme advokatkontor. 

Hvilke rettigheder har jeg
Både forældre og barnet er parter i sagen. Ud over retten til at lade sig repræsentere ved advokat har parterne som udgangspunkt ret til:

 •  At se sagen akter
 • At udtale sig
 • At have en bisidder
 • At klage over nævnets afgørelse, hvis betingelserne er til stede

Hvilke pligter har jeg
Både forældremyndighedsindehaverne og barnet har pligt til at være til stede under hele mødet i Ungdomskriminalitetsnævnet.

Barnet eller den unge har endvidere pligt til at følge en afgørelse, der er truffet af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Ungekriminalforsorgen fører tilsyn med, at afgørelsen følges. Ungekriminalforsorgen indberetter sagen til kommunen og nævnet, såfremt en afgørelse ikke følges.

Er den unge mellem 15 – 17 år ved dom eller som følge af prøveløsladelse underlagt vilkår om, at en afgørelse fra Ungdomskriminalitetsnævnet skal følges, indberettes en eventuel overtrædelse til Kriminalforsorgen. Den unge risikerer derved at skulle afsone en eventuel fængselsstraf.

Kan jeg klage over Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse
Afgørelser truffet af Ungdomskriminalitetsnævnet kan i visse tilfælde påklages til Ankestyrelsen.

Forældre og børn, der er fyldt 12 år, er klageberettigede.

Klagefristen er 4 uger.

En klage har ikke opsættende virkning. Det betyder, at afgørelser truffet af Ungdomskriminalitetsnævnet iværksættes, uanset om afgørelsen påklages.

Advokat med speciale i sager for Ungdomskriminalitetsnævnet
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du eller dit barn har behov for advokatbistand i forbindelse med en sag, der er eller vil blive henvist til Ungdomskriminalitetsnævnet.

Flere af vores advokater er optaget på Ungdomskriminalitetsnævnets liste over advokater, der er særligt egnede til at føre sager ved Ungdomskriminalitetsnævnet.

Sophia Dankelev er vores specialist på området og har deltaget i mange møder, siden Ungdomskriminalitetsnævnet trådte i kraft den 1. januar 2019.

Tøv ikke med at kontakte os, hvis du har spørgsmål. Ring på telefon 46 14 50 00 eller send en mail til sdan@advodan.dk. Vi er altid klar med støtte og råd i den svære situation.

GØR SOM 12.741 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.741 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.