Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan
Advodan Helsingør
Ring 49 21 21 21

Strandgade 51,
3000 Helsingør
Tlf: 49 21 21 21
SEND OS EN E-MAIL

Se kort Om ADVODAN Helsingør

Advodan Helsingør

Få forhåndsgodkendt huslejen, inden du lejer din bolig ud

Ny lovændring giver private ejere af lejligheder og andelslejligheder mulighed for at få en husleje forhåndsgodkendt af det lokale Huslejenævn. Det betyder større tryghed til udlejere, der dermed er garanteret, at huslejen ikke efterfølgende bliver underkendt af samme myndighed.

Lovændringen, der trådte i kraft 1. april 2013, er rettet mod privatpersoner, der på grund af det træge boligmarked har svært ved at sælge enten en ejer- eller andelslejlighed. Det fortæller advokat Camilla Kisling fra ADVODAN i Helsingør. Hun har meget stor erfaring med lejesager - blandt andet fra sit mangeårige virke i Huslejenævnet.

For en familie, der har valgt at leje en lejlighed ud i stedet for at sælge den - eventuelt med tab - har en nedsættelse af huslejen i langt de fleste tilfælde stor betydning for familiens samlede økonomi.

Risiko for tilbagebetaling
"Mange udlejer en ejerlejlighed eller andelslejlighed for en månedlig husleje, der modsvarer den udgift, den pågældende har ved at eje lejligheden eller andelen. Det vil sige for fællesudgifter/boligafgiften plus ydelsen på eventuelle lån, forbrug af varme og i nogle tilfælde vand," forklarer Camilla Kisling og fortsætter:

"Med den tidligere lovgivning risikerede en privat udlejer, at lejeren, umiddelbart efter at der var skrevet under på en lejeaftale, indbragte en sag for Huslejenævnet om lejens størrelse. Var lejligheden udlejet til det, det kostede at eje den, risikerede udlejeren, at lejen blev nedsat betragteligt. Var sagen tilmed indbragt for Huslejenævnet inden 1 år efter, at huslejen eller en forhøjet husleje første gang blev betalt, ville nedsættelsen få virkning med tilbagevirkende kraft til det tidspunkt, husleje blev betalt første gang," oplyser advokaten.

Sælge eller leje ud?
For en familie, der har valgt at leje en lejlighed ud i stedet for at sælge den - eventuelt med tab - har en nedsættelse af huslejen i langt de fleste tilfælde stor betydning for familiens samlede økonomi, vurderer Camilla Kisling.

"Folk regner jo med, at lejligheden skal "hvile i sig selv", mens den er udlejet. Derfor har de heller ikke regnet udgifter til lejligheden med i den daglige økonomi. Lovændringen betyder langt større tryghed for udlejerne".

Kriterier for fastsættelse af husleje
"Når et Huslejenævn skal fastsætte lejen for en lejlighed i en såkaldt "småhusejendom", skal nævnet sætte huslejen til det samme, som det koster at bo i en lejlighed med omkostningsbestemt leje. Hertil lægges udgifter til moderniseringer i lejligheden/ejendommen. Det omfatter fx nyt køkken, nyt bad, nye elinstallationer, bedre rumfordeling og i det hele taget arbejder, der øger brugsværdien af lejligheden," forklarer Camilla Kisling.

Forbedringer, som ejerforeningen/andelsboligforeningen har gennemført, kan også tillægges huslejen for lejligheden. Det kan fx være udskiftning af varmeanlæg, udskiftning af vinduer, isolering af tag og facader, opsætning af postkasser, brandsikring mm.

"Det, som nævnet derimod ikke tager højde for i fastsættelsen af en husleje, er de yderligere omkostninger, som en udlejer måtte have til eventuelle lån i lejligheden. Og det er lige præcis det punkt, der er den værste faldgrube for udlejerne. De tror nemlig, at de må fastsætte huslejen, så regnestykket går i nul for dem selv," påpeger Camilla Kisling.

Fakta

  • Det lokale Huslejenævn kan forhåndsgodkende en husleje, som efterfølgende ikke kan anfægtes af lejer.
  • I lovændringen er der indbygget en brugerbetaling på 3.000 kroner.
  • Vil du indbringe en sag om forhåndsgodkendelse af huslejen til det lokale Huslejenævn, er det vigtigt at sørge for en grundig beskrivelse af lejligheden/ejendommen samt fyldestgørende dokumentation.
  • Lovændringen trådte i kraft 1. april 2013.
  • Ejer man en lejlighed/andel, der - er beliggende i en ejendom, der er taget i brug efter 31. december 1991, - udelukkende blev anvendt til erhvervsformål den 31. december 1991 og herefter omdannet til beboelse, eller - er nyindrettet i en tagetage, og som ikke 1. september 2002 var benyttet eller registreret som beboelse, skal man ikke benytte de nye regler om forhåndsgodkendelse af lejen, da det i disse tilfælde er stort set umuligt for en lejer at få den aftalte leje tilsidesat, forudsat at udlejeren i de to sidste tilfælde sørger for, at lejlighedens tidligere status mv. bliver anført korrekt i lejekontraktens § 11.
Camilla Kisling
VIL DU VIDE MERE?

Camilla Kisling

Advokat Vis faglig profil
GØR SOM 12.743 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.743 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.