Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan
Advodan Hillerød
Ring 48 20 74 00

Carlsbergvej 32,
3400 Hillerød
Tlf: 48 20 74 00
hillerod@advodan.dk

Se kort Kundeoplysninger

Advodan Hillerød

Priser

100 % Tryghedsgaranti!

Som klient hos os, kan du være helt tryg ved vores advokathonorar. Vi opstarter ikke en sagsbehandling, uden at vi har indgået en aftale om, hvilken bistand vi skal yde og til hvilken pris den skal leveres. Vores aftale bekræfter vi skriftligt i et Aftalebrev, som du modtager. Når du modtager aftalebrevet begynder vi på at løse sagen i samarbejde med dig.

EJENDOMSHANDLER:

PAKKE 1 - TINGLYSNING
Berigtigelse af handlen (omfatter ikke møde eller egentlig juridisk rådgivning):

 • Registrering eller gennemgang af digital tinglysning af adkomst, herunder eventuel registrering af tinglysningsfuldmagt
 • Opkrævning af tinglysningsafgift
 • Udarbejdelse eller gennemgang af refusionsopgørelse

Pris fra 6.250 kr. inkl. moms.

PAKKE 2 – JURIDISK RÅDGIVNING OG TINGLYSNING
Berigtigelse af handlen med grundig juridisk rådgivning og personligt møde hvor vi gennemgår bl.a.:

 • Købsaftale
 • Ejerskifteforsikringstilbud, el-tjek og tilstandsrapport
 • Tingbogsoplysninger
 • Servitutter
 • Lokalplaner
 • Dokumenter fra ejerforening/grundejerforening
 • BBR-ejermeddelelse
 • Ejendomsdatarapport
 • Andre relevante forhold
 • Alle ydelser i pakke 1

Pris fra 9.200 kr. inkl. moms.

PAKKE 3 - JURATJEK PRIVAT
JuraTjek Privat indeholder alle ydelser i pakke 2 samt oprettelse af ukompliceret testamente og/eller samejeoverenskomst.

Vi gennemgår sammen de områder i dit/jeres privatliv, hvor juridiske forhold kan få en betydning, som f.eks. parforhold/ægteskab, privatøkonomi, pension og evt. testamente/børnetestamente.

Pris fra 12.500 kr. inkl. moms.

PAKKE 4 – PROJEKTKØB
Pakke 4 er til dem som har købt byggegrund eller ejendom/ejerlejlighed under opførelse. Her tilbyder vi grundig juridisk rådgivning, møde og herefter berigtigelse af handlen. Vi gennemgår bl.a.:

 • Købsaftale vedrørende byggegrund
 • Entrepriseaftale/alternativ købsaftale på ejerlejlighed under opførelse
 • Tingbogsoplysninger
 • Servitutter
 • Dokumenter fra ejerforening/grundejerforening
 • Ejendomsdatarapport
 • Andre relevante forhold
 • Alle ydelser i pakke 1 og 2

Pris fra 12.500 kr. inkl. moms.

TESTAMENTER:
Testamenter er oftest en af de vigtigste privatretlige dispositioner overhovedet. Hos os kan et simpelt testamente leveres til en pris fra kr. 6.250,- inkl. moms. Se mere her

DØDSBOBEHANDLING:
Der er stor forskel på priser for dødsbobehandling, alt efter hvilken slags dødsbo, der er tale om. Vi behandler alle former for dødsboer:

 •  Boudlæg (også kaldet begravelsesudlæg)
 • Ægtefælleudlæg (også kaldet suppleringsarv)
 • Uskiftet bo
 • Skifte af uskiftet bo (længstlevende i levende live)
 • Privat skifte
 • Forenklet privat skifte
 • Bobestyrerbo

Salæret vil endvidere blive fastsat med udgangspunkt i hvor mange timer, der bliver anvendt, men herudover også arbejdets omfang, det forbundne ansvar, sagsgenstandens størrelse, sagens betydning for parterne (arvingerne) og det opnåede resultat (det her beskrevne er de sædvanlige salærparametre).  Se mere her.

LØBENDE RÅDGIVNING:
Nogle sagstyper kan der ikke gives et fast honorar på, men så kan der indgås en aftale om et fast timehonorar. Der kan være tale om sager med løbende rådgivning omkring

 • erhvervsretlige emner,
 • bistand i privatretlige sager med løbende rådgivning mv.

Vi beskriver opgaven så godt vi kan og vi oplyser vores timepris samt hvornår der sker afregning, f.eks. månedsvis eller kvartalsvis.

INKASSO:
En inkassosag vedrører et pengebeløb, hvor der ikke er tvist om betalingen, men hvor det kun er et spørgsmål om at opnå betaling. For gode klienter, har vi i disse sager mulighed for at indgå en aftale om vores produkt ”No Cure, No Pay”, hvor vores indsats ikke betales af vores klient, men kun af skyldner i forbindelse ved vores inkassation. Se mere her.

OMKOSTNINGSDÆKNING:
I mange sager kan du have mulighed for at opnå omkostningsdækning. Det kan være i retssager, hvor

 • du har en retshjælpsforsikring,
 • i sager hvor du er berettiget til friproces,
 • eller sager, hvor der kan opnås omkostningsdækning i din skattesag. 

Dette undersøger vi i forbindelse med sagens opstart og udfærdigelse af aftalebrev.

GØR SOM 12.710 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.710 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.