Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan
Advodan Holbæk
Ring 70 30 10 06

Gl. Ringstedvej 61,
4300 Holbæk
Tlf: 70 30 10 06
post4300@advodan.com

Se kort Kundeoplysninger

Advodan Holbæk

Overholder din virksomhed arbejdsmiljøloven?

Et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø er måske den mest essentielle byggesten for en velfungerende arbejdsplads. Derfor stiller arbejdsmiljøloven en lang række krav til arbejdsgivere. Læs med og bliv klogere på, hvordan din virksomhed stiller sig bedst ved et besøg af Arbejdstilsynet.

Som arbejdsgiver er der mange forhold, du skal holde styr på: ét af dem er arbejdsmiljøloven. Advokatfuldmægtig Andreas Peter Olesen fra ADVODAN Holbæk giver her et indblik i, hvordan du skal forholde dig til arbejdsmiljøet, hvis din virksomhed skal gå bødefri gennem et tilsyn.

Fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøloven stiller arbejdsgiveren til ansvar for, at arbejdsmiljøet er i orden på arbejdspladsen. ”Hvad det mere specifikt indebærer, at arbejdsmiljøet er i orden, afhænger af de konkrete arbejdsopgaver på arbejdspladsen. Eksempelvis skal alle arbejdspladser tage højde for nødvendige sikkerhedsforhold, men mens det på en byggeplads især vil være brugen af maskiner og sikkerhedsudstyr, man bør være opmærksom på, er det på et kontor nærmere flugtveje og nødbelysning,” fortæller Andreas Peter Olesen og tilføjer:

”Selvom det psykiske arbejdsmiljø er sværere at tage og føle på end det fysiske, så er det mindst ligeså vigtigt. Som arbejdsgiver skal du i ligeså høj grad overveje pausekultur, mobbepolitik og trivselsundersøgelser som indeklima, rengøring og akustik. Faktisk har arbejdsgivere pligt til at sikre, at arbejdet ikke udgør en psykisk belastning for medarbejderne.”

Den seneste tid har der været stigende fokus på det psykiske arbejdsmiljø, og arbejdsgiverens forpligtelser på dette område bliver taget meget seriøst af Arbejdstilsynet. Så sent som i marts udgav styrelsen en vejledning til arbejdsgivere om forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger på arbejdspladsen. Du kan læse mere om vejledningen her.

Overtrædelse af loven

Ifølge arbejdsmiljøloven skal det fysiske og psykiske arbejdsmiljø være sundt og sikkert på alle arbejdspladser – og som arbejdsgiver kan du få en bøde, hvis arbejdspladsen ikke lever op til disse krav.

”Selvom det er arbejdsgiverens ansvar at instruere medarbejderne i overensstemmelse med loven, kan en bøde dog godt blive udstedt til en medarbejder, som ignorerer disse instrukser mod bedre vidende. Et eksempel kunne være en byggemedarbejder, som vælger at ignorere kravet om sikkerhedshjelm,” bemærker Andreas Peter Olesen.

For at sikre et ordentligt arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser, fører Arbejdstilsynet jævnligt tilsyn med virksomheders overholdelse af arbejdsmiljøloven. Bliver din virksomhed kontrolleret og straffet af Arbejdstilsynet, har du mulighed for at klage over straffen til Arbejdsmiljøklagenævnet. I så fald anbefaler ADVODAN, at du søger hjælp hos en advokat.

Klar til tilsyn

Hvis din virksomhed skal være på sikker grund ved et uanmeldt tilsyn fra Arbejdstilsynet, skal den overholde alle arbejdsmiljølovens regler.

”Især to ting er vigtige at være opmærksom på. For det første at alle virksomheder med ti eller flere medarbejdere skal nedsætte en arbejdsmiljøorganisation, som løbende skal arbejde med eksisterende eller forebygge kommende arbejdsmiljøproblemer. For det andet at alle virksomheder skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Det er et værktøj til intern kontrol af arbejdsmiljøet, og den skal revideres, hver gang der sker ændringer med betydning for arbejdsmiljøet – eller minimum hvert tredje år,” fortæller Andreas Peter Olesen.

En arbejdsmiljøorganisation og arbejdspladsvurdering er dog kun få af mange forhold, der skal tages højde for, hvis arbejdsmiljøloven skal overholdes. Som arbejdsgiver er du i princippet nødt til at sætte dig grundigt ind i lovgivningen og udføre de nødvendige ændringer. Det kan være svært i praksis, og derfor kan du med fordel søge juridisk rådgivning tilpasset netop din virksomhed og dens udfordringer. Desuden er der hjælp at hente på hjemmesiden ”Arbejdsmiljø i Danmark”, hvor du kan finde en lang række vejledninger om, hvordan arbejdsmiljølovens regler skal fortolkes.

Andreas Peter Olesen
VIL DU VIDE MERE?

Andreas Peter Olesen

Advokatfuldmægtig Vis faglig profil
GØR SOM 12.774 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.774 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.