Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan
Advodan Lyngby
Ring 45 88 05 55

Toftebæksvej 2,
2800 Kgs. Lyngby
Tlf: 45 88 05 55
lyngby@advodan.dk

Se kort Kundeoplysninger

Advodan Lyngby

Købsrådgivning

Enhver bolighandel indeholder en masse dokumenter, bl.a. om boligens stand og juridiske forhold. Det er vigtigt at læse alle detaljer grundigt igennem, inden du skriver under på en købsaftale, så du undgår ubehagelige overraskelser efter købet.

Salgsopstillingen er lavet af sælgers ejendomsmægler og giver som oftest blot en generel oversigt af boligen og dens nøgletal. Det er dog vigtigt at huske på, at salgsopstillingen indgår i købsaftalen og derfor ikke blot er reklame eller information til potentielle købere. 

For at få den mest fordelagtige handel i hus, anbefaler vi, at du tager kontakt til Advodan Lyngby, som kan hjælpe med køberrådgivning, forhandlinger, pris og vilkår, inden du underskriver en købsaftale. 

EJERFORENINGEN

Når du køber ejerlejlighed, skal du følge reglerne og kende dine rettigheder som ejer af en lejlighed i ejendommen; derfor er det meget vigtigt at erhverve sig ejerforeningens vedtægter.

En gang årligt afholder ejerforeninger generalforsamling, hvor der aftales, diskuteres og godkendes regnskab og budget for det kommende år. På generalforsamlingen kan der også tages beslutninger om større renoveringer, som du som ejer er forpligtet til at medfinansiere. 

KØBSAFTALEN

Købsaftalen, som tidligere blev kaldt slutseddelen, er et juridisk bindende dokument, som blandt andet indeholder oplysninger om kontantpris, udbetaling, finansieringsforslag og overtagelsesdato. Købsaftalen er endvidere en kontrakt mellem sælger og køber. 

Normalt skriver køber under først, og dette dokument anses for at være et tilbud fra køber om handel. Når du underskriver en købsaftale, er det vigtigt at huske på, at du som køber har mulighed for at ændre på forholdene i aftalen. 

Så snart sælger har skrevet under på købsaftalen, er den bindende. 

KAN JEG FORTRYDE KØBSAFTALEN?

Ifølge loven har du som køber 6 dages fortrydelsesret på boligkøbet, som gælder fra det øjeblik, både købers og sælgers underskrift er på købsaftalen. 

Ønsker du at fortryde købet, skal dette ske skriftligt og sendes til enten ejendomsmægler eller sælger, inden fristen på de 6 dage overskrides. Ved ønske om fortrydelse har sælger krav på en godtgørelse på 1 procent af købssummen.

HUSK ADVOKATFORBEHOLD I KØBSAFTALEN

Vi anbefaler at tilføje et advokatforbehold i købsaftalen, som sikrer dig retten til at konsultere din advokat, inden dokumentet er endeligt bindende. 

Et advokatforbehold giver din advokat mulighed for at gennemgå købsaftalens betingelser, så som købspris, dine økonomiske muligheder og bygningens tekniske stand samt korrekt formulering af købsaftalen.

Advokatforbeholdet giver ret til at træde ud af handlen, hvis advokaten har væsentlige indvendinger mod købsaftalen, uden du er forpligtet til at betale godtgørelse til sælger.

 

 

SERVITUTTER

En servitut begrænser din råderet over ejendommen, selvom du ejer den. Derfor skal du være ekstra opmærksom på, om der er servitutter knyttet til den bolig, du er ved at købe. Begrænsningerne kan eksempelvis være en kommunal byudviklingsplan.

Servitutter kan opdeles i to – privatretlige rettigheder og offentligretlige rettigheder. Ved offentligretlige rettigheder er det myndighederne, som har råderet over ejendommen. Rettighederne behøver ikke at være angivet i tinglysningen.

Det er sælger eller dennes ejendomsmægler, som står for indhentelse af dokumentation af alle servitutter og byrder tilknyttet boligen. Hvis servitutter eller byrder er tinglyst, vil disse fremgå af byrderubrikken i tingbogen under ejendommens blad. 

HVIS GRUNDEN ER FORURENET

I Danmark er der 40,000 forurenede, registrerede grunde. Selvom mange af disse grunde kan benyttes, som om de ikke var forurenede, er det godt at være opmærksom på eventuel forurening, inden du underskriver købsaftalen.

Der kan opstå problemer ved gensalg af boligen, hvis den er forurenet, og derfor anbefaler vi, at du kontakter Advodan Lyngby ved forhandling af priser på forurenede grunde. 

SKØDET

Et skøde skal tinglyses for at informere om, at boligen har skiftet ejer. Skødet er derved din kvittering og sikkerhed for, at boligen er din, og det giver dig samtidig ejendomsretten over boligen.

En advokat kan med fordel varetage tinglysningen for dig. Den digitale tinglysning giver dig endvidere mulighed for at tinglyse skødet på egen hånd.

Når et skøde skal tinglyses, gælder følgende betingelser:

  • Køber har ansvar for at udarbejde skødet
  • Sælger skal modtage skødet til godkendelse
  • Når skødet er godkendt, signeres det digitalt via NemID af både køber og sælger
  • Efter tinglysningen informerer købers advokat bank og sælger om ændringer i lån
  • Så snart sælgers gamle lån er aflyst, kan sælger modtage købssummen
GØR SOM 12.774 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.774 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.