Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan
Advodan Maribo
Ring 46 14 59 00

C.E. Christiansens vej 2,
4930 Maribo
Tlf: 46 14 59 00
SEND OS EN E-MAIL

Se kort Kundeoplysninger

Advodan Maribo

Datatilsynet indstiller Taxa 4x35 til bøde på 1,2 mio.

Datatilsynet har på baggrund af et tilsynsbesøg hos virksomheden Taxa 4x35 den 3. oktober 2018 truffet afgørelse om at indstille virksomheden til en bøde på kr. 1,2 mio. Derudover udtaler Tilsynet alvorlig kritik for at behandle knap 9 mio. personhenførbare oplysninger uden sagligt formål.

Grundlaget for bøden beskrives her i 4 hovedpunkter:

1.

Taxa 4x35 har ikke overholdt databeskyttelsesforordningens krav til opbevaringsbegrænsning. Virksomheden har oplyst til Datatilsynet, at personoplysninger anonymiseres efter 2 år, mens kunders telefonnumre opbevares i 5 år som datagrundlag for forretningsudvikling. Tilsynet er således af den opfattelse, at virksomhedens procedure for anonymisering af personoplysninger er utilstrækkelig.                            

Taxa 4x35 har alene slettet kundernes navne efter 2 år, men ikke andre personhenførbare oplysninger som i dette tilfælde kundernes telefonnumre. Datatilsynet lægger vægt på, at en anonymisering skal være uigenkaldelig og ikke med nogen midler kunne knyttes til de pågældende oplysninger. Da Taxa 4x35 selv har udtalt, at det ikke er nødvendigt at behandle oplysninger længere end 2 år, vil behandling i længere tid være uden legitimt formål.

2.

Taxa 4x35 har ikke foretaget tilstrækkelig dataminimering (sletning) af personhenførbare oplysninger. En opbevaring af kunders telefonnumre i 5 år har ikke været nødvendig i forhold til behandlingens formål.                            

Taxa 4x35 har forud for tilsynet oplyst, at et ID-nummer kunne bruges på i stedet for et telefonnummer efter 2 år, men at deres it-system ikke kan håndtere en sådan erstatning. Datatilsynet finder ikke, at Databeskyttelsesforordningens krav om, at personoplysninger skal være tilstrækkelige, relevante og begrænset til formålet med behandlingen er opfyldt, idet telefonnumre kunne have været erstattet med ID-numre. Hertil kommer, at Datatilsynet ikke finder, at omkostninger ved ændring af it-system til at håndtere ID-numre i stedet for telefonnumre ikke kan begrunde manglende sletning.

3.

Taxa 4x35 har ikke en klar hjemmel til at behandle kundernes telefonnumre i 5 år efter taxaturen.                            

Det følger af Databeskyttelsesforordningen, at personoplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål, samt at den dataansvarlige er ansvarlig for at kunne påvise dette. Grundet uklarhed om hjemlen til at behandle oplysninger om kunders telefonnumre i 5 år, finder Datatilsynet, at hjemmelkravet ikke er opfyldt.

4.

Taxa 4x35 har ikke i tilstrækkelig grad dokumenteret sletninger de har foretaget samt kunne vise en procedure for opfølgning på sletninger.                            

Ifølge Datatilsynet har Taxa 4x35’s dokumentation for sletteprocedure været overfladisk og generelt mangelfuld. Virksomheden har oplyst Datatilsynet om, at der ikke er nogen dokumentation for procedure i forbindelse for opfølgning af sletning og håndtering af genindlæsning af tidligere slettede personoplysninger ved ibrugtagning af backup. I 3 ud af 4 systemer bestod logning af sletninger alene af manuelle registreringer i et regneark med oplysning om, hvem der har foretaget sletning, og hvornår sletning er foretaget.

 

Datatilsynet har meldt forholdene i punkt 1 og 2 til Københavns Politi og udtalt alvorlig kritik om forholdene i pkt. 3 og 4. 

Ud fra sagen kan det konkluderes, at Datatilsynet ikke tager let på brud med Databeskyttelsesforordningen, herunder at:

  1. Dokumentationen for behandling og sletning af persondata skal være på plads og grundigt beskrevet.
  2. Der skal sikres legitim og udtrykkelig hjemmel til behandling.
  3. Behandling af persondata ikke må forekomme i videre omfang end nødvendigt til formålet.
  4. Persondata skal anonymiseres fuldstændigt og ikke kunne genskabes. 

Har du spørgsmål i forhold til Databeskyttelsesforordningen, er du meget velkommen til at kontakte advokat Lars Stuckert og advokatfuldmægtig Troels Justesen hos ADVODAN Lolland-Falster.

Lars Stuckert
VIL DU VIDE MERE?

Lars Stuckert

Advokat Vis faglig profil
Troels Justesen
VIL DU VIDE MERE?

Troels Justesen

Advokatfuldmægtig Vis faglig profil
GØR SOM 12.741 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.741 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.