Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan
Advodan Maribo
Ring 46 14 59 00

C.E. Christiansens vej 2,
4930 Maribo
Tlf: 46 14 59 00
SEND OS EN E-MAIL

Se kort Kundeoplysninger

Advodan Maribo

Fremover kan det blive skattefrit at overdrage sin virksomhed til en fond

Det vil måske blive muligt i fremtiden at overdrage sin erhvervsvirksomhed til en erhvervsdrivende fond skattefrit. Det følger af et forslag til en ny skattemodel, der har til formål at gøre det mere attraktivt at stifte disse fonde.

I Danmark spiller erhvervsdrivende fonde en central rolle for erhvervsudviklingen indenfor bl.a. forskning, omsætning og beskæftigelse. En række af de største danske virksomheder er fondsejet og har bidraget med mange danske arbejdspladser. Advokat Lars Stuckert fra ADVODAN Maribo gennemgår kort her, hvad en erhvervsdrivende fond er, og hvilke muligheder en skattefri overdragelse af en igangværende virksomhed til en fond kan give.

Hvad er en erhvervsdrivende fond?

Erhvervsdrivende fonde kan være fonde, selvejende institutioner, legater eller stiftelser, som er erhvervsdrivende og har et eller flere bestemte formål. En fond er typisk erhvervsdrivende, hvis den producerer varer, tilbyder tjenesteydelser, ejer en erhvervsvirksomhed eller sælger/udlejer fast ejendom. Fonden har en formue, der skal være uigenkaldeligt adskilt fra stifteren.

”I dag er overdragelse af en erhvervsvirksomheds aktier til en fond skattepligtig. Hvis der tjenes noget på overdragelsen, skal der altså betales skat af pengene. Det har medført, at mange virksomhedsejere tøver med at overdrage til erhvervsdrivende fonde – men med en ny skattemodel, kan overdragelsen blive skattefri,” fortæller Lars Stuckert.

Den nye skattemodel

Den nye skattemodel skal sikre, at du skal kunne overdrage aktier i erhvervsdrivende virksomheder til erhvervsdrivende fonde, uden at dette har skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser. Hensigten er at gøre det mere attraktivt både at stifte disse fonde og at overdrage sit aktieselskab til en.

Idéen med modellen er, at det skal være skatte- og afgiftsfrit for både virksomhedsejere og fonde, når en virksomhed overdrages til en erhvervsdrivende fond. Modellen minder fx på den måde om det, der gælder for overdragelse af erhvervsvirksomheder til aktie- eller anpartsselskaber.

Tanken med forslaget til den nye skattemodel er, at fonden skal videreføre erhvervsvirksomheden efter overdragelsen. Det betyder, at der gælder en række krav. Fonden må for eksempel ikke have til formål at støtte bestemte familier eller personer.

Hvad skal betales ved overdragelsen?

Lars Stuckert forklarer, hvordan en overdragelse vil foregå skattemæssigt, hvis forslaget bliver en realitet:

  • Ved overdragelsen opgøres det, hvad virksomhedsejeren måtte få af overskud ved en skattepligtig overdragelse af virksomheden.
  • Der beregnes en udskudt skat på baggrund af overskuddet.
  • Den udskudte skat betales først, når fonden sælger eller begynder at tjene penge.
  • Fonden skal højst betale den udskudte skat (med tillæg af forrentning).
  • Virksomhedsejeren skal ikke betale overdragelsesafgift/bo- eller gaveafgift ved overdragelsen.

Du kan læse om skattemodellen på Skatteministeriets hjemmeside.

Lars Stuckert
VIL DU VIDE MERE?

Lars Stuckert

Advokat Vis faglig profil
GØR SOM 12.741 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.741 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.