Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan
Advodan Maribo
Ring 46 14 59 00

C.E. Christiansens vej 2,
4930 Maribo
Tlf: 46 14 59 00
SEND OS EN E-MAIL

Se kort Kundeoplysninger

Advodan Maribo

Kan du få betalt din retssag?

Det er forbundet med omkostninger at føre en retssag. Det er derfor relevant at vide, om du opfylder betingelserne for at få fri proces til sagen eller måske kan få retshjælpsdækning via dine forsikringer.

Ved fri proces dækker staten alle omkostninger, der er forbundet med at føre en retssag ved domstolene, eksempelvis retsafgift, advokatsalær og øvrige omkostninger. Omkostningerne til retssagen dækkes uanset om sagen tabes eller vindes.

Angår sagen et betalingskrav, eksempelvis en håndværker regning, som du ikke vil betale, og bliver du dømt til at betale, er selve betalingen af regningen, ikke dækket af den frie proces, men skal fortsat betales af dig.

Staten yder økonomisk bistand (fri proces) for at sikre, at også borgere med mindre gode økonomiske forhold har mulighed for at føre en retssag. For at kunne få bevilling af fri proces er der er en række kriterier, herunder om økonomi og om rimelig grund til at føre proces, som du skal opfylde.

Ingen retshjælpsforsikring

Inden du ansøger om fri proces, skal du undersøge, om du allerede kan få dækket sagsomkostningerne via en eventuel retshjælpsdækning i din forsikring.

Selvom din retshjælpsforsikring dækker dine omkostninger til retssagen, vil mange forsikringsselskaber i henhold til forsikringsbetingelserne opkræve en selvrisiko. Udgiften til selvrisiko vil du kunne få dækket via fri proces, såfremt du opfylder de øvrige kriterier for fri proces.

Indkomst under indkomstgrænsen

For at få fri proces må din årlige indkomst først og fremmest ikke overstige et bestemt beløb. I 2017 ligger beløbet på 315.000 kr., hvis du er enlig. Er du gift eller bor sammen med din kæreste, må jeres samlede årsindkomst ikke overstige 400.000 kr. i alt. Har du hjemmeboende børn under 18 år, stiger grænsen med 55.000 kr. pr. barn. 

I ægteskabs- og forældremyndighedssager/forældreansvarssager samt sager om barnets bopæl er det indtægtsgrænsen for enlige, der anvendes – også selvom ansøgeren er gift eller samlevende. 

Rimelig grund

Ud over de økonomiske kriterier, så skal du også have en rimelig grund til at føre proces. Har du overvejende sandsynlighed for at få medhold vil dette tale for fri proces, og omvendt taler det imod fri proces hvis chancerne for medhold små. Der kan også blive lagt vægt på, hvor store sagsomkostningerne forventes at være i forhold til det beløb, der kræves betalt, og om sagen er af offentlig interesse eller af principiel karakter.

Hvor søger du fri proces?

Sagens karakter afgør hvor og hvordan du skal søge fri proces. I langt de fleste tilfælde skal du søge via Civilstyrelsen. Det gælder i sager, hvor der ikke er en retshjælpsforsikring eller anden forsikring der dækker, eller hvor retten giver fri proces, eks. i sager om forældreansvar og sager hvor parten har fået helt eller delvist medhold i et klagenævn, eks. forbrugerklagenævnet. Din advokat kan rådgive dig om mulighederne og være dig behjælpelig med ansøgningen.

Nina Munk Andersen
VIL DU VIDE MERE?

Nina Munk Andersen

Advokat Vis faglig profil
GØR SOM 12.741 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.741 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.