Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan
Advodan Maribo
Ring 46 14 59 00

C.E. Christiansens vej 2,
4930 Maribo
Tlf: 46 14 59 00
SEND OS EN E-MAIL

Se kort Kundeoplysninger

Advodan Maribo

Lokal direktør ikke erstatningspligtig for kreditors tab ved virksomheds fortsatte drift forud for konkurs.

Sagen kort: I starten af 2018 overdrog direktøren aktiviteterne i hans selskab til et andet selskab, dog med undtagelse af tilgodehavender, samt ejendomme. Aktiverne der forblev i direktørens selskab skulle anvendes til fyldestgørelse af kreditorerne heri. Det var direktørens opfattelse, at der ville være fuld dækning til kreditorerne. I selskabet var ligeledes en entreprise, som skulle færdiggøres, og direktøren bestilte derfor en entreprenør til at udføre arbejder på entreprisen over ca. én måned.

Det var ubestridt, at hvis entreprisen ikke blev færdiggjort, ville selskabet lide et større tab.

Da fakturaen fra entreprenøren blev sendt til selskabet, havde den økonomiske situation imidlertid ændret sig, idet selskabets største tilgodehavende havde vist sig delvist uerholdeligt, samt at selskabets kreditfacilitet var blevet nedskrevet.

Selskabet gik konkurs i efteråret 2018.

Entreprenøren anlagde herefter sag mod direktøren personligt, med påstand om at han hæftede for det tab, som entreprenøren måtte lide ved ikke at få fyldestgjort sin fordring.

Retten fandt det ikke bevist, at det måtte have stået direktøren klart, at selskabet ikke ville kunne betale for de leverede ydelser af kreditor, og at kreditor som følge heraf ville lide et tab.

Landsrettens flertal (2-1) stemte for stadfæstelse af Retten i Nykøbing Falsters dom.

Direktøren var under byretssagen og landsretssagen repræsenteret af Advokat Rasmus Lindsten, som udtaler:

Dommene viser, at såfremt ledelsen i et selskab sørger for (1) at tilrette virksomheden sådan, at ledelsen kan og faktisk får et forsvarligt beslutningsgrundlag i form af ajourført viden om drift og status (2) at ledelsen på baggrund heraf vurderer situationen og agerer i form af skøn og beslutninger, og (3) at disse skøn viser, at virksomheden på baggrund af beslutningerne har en mulighed for at overleve, så er risikoen for, at ledelsen efterfølgende kan ifalde erstatningsansvar ikke stor, medmindre kreditor kan løfte bevisbyrden for, at de foretagne skøn var helt uforsvarlige. Dette kunne kreditor ikke i nærværende sag.

Hvis du har spørgsmål til ledelse af virksomhed – herunder ansvaret forbundet hermed – kan du kontakte advokat Rasmus Lindsten på 46145940 eller rasl@advodan.dk

Rasmus Lindsten
VIL DU VIDE MERE?

Rasmus Lindsten

Advokat Vis faglig profil
GØR SOM 12.741 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.741 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.