Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan
Advodan Maribo
Ring 46 14 59 00

C.E. Christiansens vej 2,
4930 Maribo
Tlf: 46 14 59 00
SEND OS EN E-MAIL

Se kort Kundeoplysninger

Advodan Maribo

Meget at holde styr på som udlejer

Som udlejer skal du være yderst omhyggelig, når du fastsætter huslejen. Nye tal viser, at flere og flere lejere får tilkendt huslejenedsættelser, og det kan koste udlejer rigtig dyrt.

I årets første otte måneder har lejere i hele landet fået medhold i huslejenedsættelser for 10,4 millioner kroner. Det viser tal fra Lejernes Landsorganisation, LLO.

Det trængte boligmarked tvinger mange private boligejere til at blive udlejere - fx fordi de har købt nyt hus, uden at have solgt det gamle. Men som udlejer kan det være vanskeligt at fastsætte en rimelig husleje og tillige holde styr på lejelovens mange bestemmelser.

LLO vurderer, at ca. 90 procent af alle udlejere sætter huslejen højere, end Huslejenævnet kan godkende. Det scenarie kan advokat Tina Høpfner fra ADVODAN i Maribo sagtens genkende.

"Mange boligejere begår den fejl, at de tror, at de må tage den husleje, der svarer til deres egne udgifter. Men den logik er desværre langt fra virkeligheden. Mit bedste råd til nye udlejere er, at de skal tage kontakt til en advokat for at få fastsat en lovlig husleje," forklarer hun.

Mange faldgruber for udlejere
Ifølge Tina Høpfner følger der ganske mange forpligtelser med det at være udlejer. Hun giver flere bud på faldgruber, hvor du som udlejer skal være særligt opmærksom.

"Du skal for det første forsøge at sikre dig, at du får den rigtige lejer. Og dernæst bør du udnytte lejelovens regler og i videst muligt omfang få sikkerhed for lejerens forpligtelser. Det gør du konkret ved at kræve tre måneders forudbetalt leje og tre gange én måneds husleje i depositum," fortæller hun.

Når du har fundet en ny lejer, er næste skridt at få lejekontrakten på plads. Den skal give klarhed over alle rettigheder og pligter helt fra start.

"Hvem skal vedligeholde indvendig og udvendig? Hvordan må det lejede anvendes? Har lejer ret til at bruge en eventuel have? Må lejer foretage ændringer i det lejede, og hvis han må, hvem skal så betale materialer og arbejdsløn, og skal der ske reetablering ved fraflytning?  Der er faktisk rigtig mange ting, du bør overveje," fastslår Tina Høpfner.

Tag billeder af lejemålet
Når lejeren skal flytte ind, er det en god ide, at I sammen gennemgår lejemålet og evt. fotograferer det, så du senere kan dokumentere, i hvilken stand lejemålet bliver overtaget. Laver lejeren senere indsigelser om mangler ved det lejede, er det vigtigt at gemme alle papirer og korrespondance omkring det lejede.

Også når lejeren flytter, stiller lejeloven skrappe krav til udlejer.

"I den situation skal du som udlejer, inden der er gået 14 dage, have fremsat de krav, du har til lejer om at få sat lejemålet i stand. Denne frist løber fra det øjeblik lejeren er flyttet, og ikke nødvendigvis ved slutningen af lejerens opsigelsesperiode".

Få rådgivning ved tidsbegrænset lejeperiode
For nogle udlejere har det stor betydning, at lejemålet er tidsbegrænset. Det gælder især for de, som ikke har noget ønske om at leje ud, men som er tvunget af omstændighederne, fx fordi de har købt nyt hus, og ikke kan få det gamle solgt.

"Ønsker du en tidsbegrænset lejeaftale, er det sikreste at søge rådgivning, så du undgår, at tidsbegrænsningen senere bliver tilsidesat. Har du en tidsbegrænset lejeaftale, er det desuden vigtigt, at du som udlejer selv holder dig til vilkåret. Gør du ikke det, og lader lejer blive boende efter kontraktens udløb, bortfalder tidsbegrænsningen. Det kan være uheldigt, fordi huslejen oftest sættes lavere netop på grund af tidsbegrænsningen," fortæller Tina Høpfner.

Hvis huslejen ikke bliver betalt
Har du en lejer, som ikke betaler sin husleje, er der ifølge lejeloven helt klare regler for, hvordan det skal håndteres.

"Udlejer skal give lejer en skrivelse, der indeholder krav om nærmere anførte betingelser og en betalingsfrist. Først hvis det viser sig, at lejer heller ikke efter denne frist har betalt sin husleje, kan du ophæve lejemålet. Flytter lejeren ikke frivilligt, må du igennem fogedretten for at få lejeren sat ud," slutter Tina Høpfner.

 

Fakta

  • Udlejer har typisk den udvendige vedligeholdelse.
  • Lejer har typisk den indvendige vedligeholdelse.
  • Lejer betaler oftest et acontobeløb til varme og vandforbrug.
  • El afregnes typisk direkte til forsyningsselskabet.
  • Er det lejede lejet ud med hårde hvidevarer, skal udlejer udskifte disse, hvis de går i stykker.
  • Udgifter til fyr, termostater el. lign betales af udlejer.
Tina Høpfner
VIL DU VIDE MERE?

Tina Høpfner

Advokat Vis faglig profil
GØR SOM 12.741 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.741 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.