Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan
Advodan Maribo
Ring 46 14 59 00

C.E. Christiansens vej 2,
4930 Maribo
Tlf: 46 14 59 00
SEND OS EN E-MAIL

Se kort Kundeoplysninger

Advodan Maribo

Muligheder for afholdelse af generalforsamlinger

I forbindelse med regeringens vedtagelse om forbud mod at forsamles mere end 10 personer, er det relevant at undersøge, hvilke muligheder selskaber/ejerforeninger m.v. har for at afholde generalforsamling.

Forbuddet trådte i kraft onsdag den 18. marts 2020 kl. 10:00 og varer foreløbig til mandag den 30. marts 2020.

Nedenfor opridses generelt mulighederne for at afholde generalforsamling, når nu der er vedtaget et midlertidigt forsamlingsforbud. Det er dog vigtigt at huske på, at uanset hvad der fremgår nedenfor, skal man følge vedtægternes bestemmelser om afholdelse af generalforsamling.

Udskyde indsendelse af årsrapport.

Sundheds- og ældreministeren har udnyttet den bemyndigelse han fik i forbindelse med vedtagelsen af hastelovgivningen, og forlænget den nuværende frist for danske selskabers indsendelse af årsrapport. Virksomheder som er omfattet af årsregnskabsloven kan udskyde indsendelsen af årsrapporten til Erhvervsstyrelsen til senest 8 uger efter ophøret af forbuddet, som på nuværende tidspunkt er fra 30. marts 2020. Følgende 3 betingelser skal dog være opfyldt: 

  1. Selskabet må ikke allerede have afholdt generalforsamling og her godkendt årsrapporten 
  2. Selskabet har flere ejere, end der lovligt må deltage i forsamlinger som følge af forbuddet 
  3. Selskabets vedtægter giver ikke mulighed for at afholde en fuldkommen elektronisk generalforsamling 

Er alle tre betingelser opfyldt, kan man således udskyde indsendelsen af årsrapport og dermed afholdelse af generalforsamling. Der skal dog ansøges om endelig accept hertil fra Erhvervsstyrelsen. 

Udskydelse/aflysning af allerede indkaldt generalforsamling.

Hvis der er udsigt til, at der vil deltage mere end 10 personer i den fysiske generalforsamling på kapitalejerne opfordres til ikke at møde fysisk op, men i stedet afgive en skriftlig fuldmagt.

En generalforsamling kan aflyses så længe generalforsamlingen ikke er påbegyndt.

I forbindelse med indkaldelse til ny generalforsamling skal det fastsatte indkaldelsesvarsel naturligvis overholdes.

Afvikling af generalforsamling uden fysisk deltagelse.

Det er muligt at afholde en generalforsamling helt eller delvist elektronisk, hvor en eller flere af de deltagende deltager via telefon, Skype, Facetime eller lignende.

Ledelsen i selskabet kan altid afholde en delvist elektronisk generalforsamling, hvor der således ikke er pligt til at møde fysisk, og heller ikke pligt til at møde elektronisk. Der må dog, jf. forsamlingsforbuddet, fortsat ikke møde 10 personer fysisk op til generalforsamlingen.

Det skal bemærkes, at hvis det af vedtægterne fremgår, at generalforsamlingen skal afholdes et specifikt sted, kan en delvist elektronisk generalforsamling kun afholdes, hvis generalforsamlingen fysisk ledes fra det pågældende sted med maksimalt 10 deltagere.

Mulighed for at stemme ved fuldmagt

Såfremt det er tilladt i selskabets vedtægter, kan kapitalejerne afgive stemme på generalforsamling pr. brev eller ved fuldmagt.

Der er som udgangspunkt ingen formkrav til fuldmagten, men det er væsentligt, at fuldmagten er tydelig og at navn og adresse på kapitalejeren fremgår, så denne kan identificeres. Herudover skal den være dateret og underskrevet af fuldmagtsgiver (kapitalejeren).

Ovenstående er som beskrevet vejledende og mulighederne kan være begrænset af selskabets vedtægter.

 

Rasmus Lindsten
VIL DU VIDE MERE?

Rasmus Lindsten

Advokat Vis faglig profil
Simon Mortensen
VIL DU VIDE MERE?

Simon Mortensen

Advokat Vis faglig profil
GØR SOM 12.741 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.741 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.