Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan
Advodan Maribo
Ring 46 14 59 00

C.E. Christiansens vej 2,
4930 Maribo
Tlf: 46 14 59 00
SEND OS EN E-MAIL

Se kort Kundeoplysninger

Advodan Maribo

Personoplysninger til tredjelande

EU-Domstolen har den 16. juli 2020 underkendt EU-Kommissionens afgørelse om ”Værnet om privatlivets fred”, hvoraf det følger, at overførsler af personoplysninger til en databehandler bosiddende i USA kunne ske på baggrund af de foranstaltninger USA’s lovgivning har for at sikre de registreredes rettigheder når det kommer til personoplysninger.

EU-Domstolen har truffet sin afgørelse på baggrund af en sag, der blev rejst i Irland, hvor der blev stillet spørgsmålstegn ved Facebook Ireland Ltd. overførsler af EU-borgeres persondata til Facebook Inc., USA.

EU-domstolen fandt, at amerikansk lovgivning om sikring af registrerede personers rettigheder ikke lever op til de rettigheder, som følger af den europæiske databeskyttelsesforordning.

Det er ifølge EU-Domstolen blandt andet et problem, at de amerikanske efterretningstjenester har mulig-hed for at tilgå personoplysninger, forinden de når USA og dermed bliver underlagt amerikansk lovgivning.

Derudover konstaterede EU-Domstolen, at de standardbestemmelser om databeskyttelse, der lå til grund for overførslerne af persondata til USA ikke sikrede tilstrækkelige garantier, rettigheder og retsmidler, som tilkommer personer, hvis oplysninger overføres - Dette skyldes den amerikanske lovgivning, hvoraf det følger, at efterretningstjenesterne har vidtgående adgang til personoplysninger.

EU-Domstolen kendte på denne baggrund EU-Kommissionens afgørelse for ugyldig. 

Hvad så nu?

Består der nu et juridisk tomrum for overførsler, eller hvad sker der?

Nej, EU-Domstolen har også udtalt sig om, hvad konsekvensen af den annullerede afgørelse er i forhold til grundlaget for overførsler. Det er i databeskyttelsesforordningens artikel 49 fastsat, under hvilke betingel-ser overførsler af personoplysninger til lande uden for EU må finde sted, når der ikke foreligger en afgørelse fra EU-Kommissionen om beskyttelsesniveauet eller de fornødne garantier for behandlingen.

Overførsler til tredjelande, herunder USA, kan blandt andet ske på betingelse af et udtrykkeligt og informe-ret samtykke fra den registrerede/brugerne af Facebook, hvor der gøres opmærksom på de mulige risici ved overførsel, når der ikke foreligger en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet eller for-nødne garantier. Dette kan tænkes at være den mest relevante hjemmel i forhold til Facebooks overførsler til USA, men er også at betragte som en undtagelse fremfor at sikre personoplysningerne.

Vi afventer nu Datatilsynets udmelding om, hvordan man skal forholde sig til brugen af Facebook og om Facebook overhovedet kan anvendes inden for de rammer, som databeskyttelsesforordningen udstikker.

 

Troels Justesen
VIL DU VIDE MERE?

Troels Justesen

Advokatfuldmægtig Vis faglig profil
GØR SOM 12.743 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.743 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.