Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan
Advodan Maribo
Ring 46 14 59 00

C.E. Christiansens vej 2,
4930 Maribo
Tlf: 46 14 59 00
SEND OS EN E-MAIL

Se kort Kundeoplysninger

Advodan Maribo

Supplerende regler om reelle ejere

Folketinget har den 2. maj 2019 vedtaget lovforslag L205, der indfører nye supplerende regler for selskabers, fondes og foreningers pligt til at indhente, opbevare og registrere oplysninger om deres reelle ejere. Ændringerne træder i kraft den 10. januar 2020.

Med ændringsloven indføres et krav om, at enhver, der direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer et kapitalselskab, efter anmodning fra selskabet, skal give selskabet oplysninger om ejerforholdet, der er nødvendige for, at selskabet kan identificere de reelle ejere, herunder oplysninger om de reelle ejeres rettigheder.

Forsyningspligten gælder kun, hvis selskabet har anmodet om oplysningerne.

Der er indført et tilsvarende krav for fonde og foreninger, men det skal bemærkes, at for fonde mv., gælder forsyningspligten for de reelle ejere.

Samtidig indføres en ny bestemmelse i selskabslovens § 58c.

Bestemmelsen bevirker, at kapitalselskaber, der skal indhente, opbevare og registrere oplysninger om reelle ejere i henhold til den nuværende bestemmelse i selskabslovens § 58 a efter anmodning skal forsyne personer og virksomheder, der i medfør af hvidvaskloven skal udføre kundekendskabsprocedurer, med oplysninger om selskabets ejerforhold.

For kapitalselskaber omfatter forsyningspligten ud over oplysninger om deres reelle ejere også oplysninger om deres ejer- og kontrolstruktur.

Med lovændringen indføres ligeledes en ny bestemmelse direkte i selskabsloven, som pålægger selskabet mindst én gang årligt at undersøge, om der er ændringer til de registrerede oplysninger om selskabets reelle ejere. Med andre ord kan pligten til at lave en sådan undersøgelse konkret være nødvendig flere gange end én om året.

Resultatet af den årlige undersøgelse skal fremlægges på det møde, hvor selskabets årsrapport godkendes af det pågældende ledelsesorgan.

Selskabet kan risikere at blive sendt til tvangsopløsning, hvis selskabet

  • ikke har registreret oplysninger om reelle ejere,
  • har foretaget mangelfuld registrering af reelle ejere,
  • ikke har opbevaret dokumentation for oplysningerne om selskabets reelle ejere, eller
  • har opbevaret mangelfuld dokumentation.

Det må dog forventes, at Erhvervsstyrelsen retter henvendelse til selskaber, som ikke overholder den nye forpligtelse med en frist for at berigtige forholdene.

Rasmus Lindsten
VIL DU VIDE MERE?

Rasmus Lindsten

Advokat Vis faglig profil
GØR SOM 12.741 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.741 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.