Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan
Advodan Maribo
Ring 46 14 59 00

C.E. Christiansens vej 2,
4930 Maribo
Tlf: 46 14 59 00
SEND OS EN E-MAIL

Se kort Kundeoplysninger

Advodan Maribo

Vil du fremleje din lejlighed?

Hvad er fremleje? Hvis du som lejer ønsker at overlade dit lejemål til en anden for en kortere periode, vil der være tale om fremleje. Fremleje er kendetegnet ved, at fremlejen sker for en kortere periode og tidsbestemt periode. Derudover er fremleje kendetegnet ved, at der består to selvstændige lejeforhold; ét mellem udlejer og dig som oprindelig lejer - og ét mellem dig, også kaldet fremlejegiver og den du lejer ud til også kaldet fremlejetager. Derfor skal du som oprindelig lejer forsat betale husleje direkte til udlejeren.

Regler om fremleje fremgår af Lejeloven

Der kan enten være tale om at delvis fremleje eller om fremleje af hele det lejemålet. 

Hvis en du alene ønsker at fremleje et eller flere værelser, gælder følgende regler:

  •  Der må højest ske fremleje af halvdelen af lejlighedens beboelsesrum
  •  Det samlede antal personer, der bor i lejligheden, må ikke overstige antallet af beboelsesrum.
  •  Der skal være en skriftlig fremlejeaftale – og udlejer skal have en kopi af denne

Dette indebærer, at hvis der er tale om en toværelseslejlighed, må det ene værelse fremlejes – dog kun til én person, da der ellers vil bo for mange i lejligheden i forhold til antallet af beboelsesrum. 

Hvis du som lejer ønsker at udleje hele dit lejemål, gælder følgende regler: 

  • Lejeforholdet må alene dreje sig om fremleje til beboelse
  • Fremlejeforholdet må maksimalt vare 2 år
  • Fremlejegiverens fravær skal være midlertidigt fx sygdom, studieophold, forretningsrejse eller lignende

 Selvom lejeren opfylder ovenstående betingelser, kan en udlejer alligevel modsætte sig fremlejeforholdet. Det kan udlejer gøre, hvis;

  • Ejendommen omfatter færre end 13 beboelseslejligheder
  • Det samlede antal personer i lejligheden vil overstige antallet af beboelsesrum
  • Udlejeren i øvrigt har rimelig grund til at modsætte sig fremlejeforholdet

Det er vigtigt at vide er, at du som oprindelig lejer fortsat hæfter overfor din udlejer. Det betyder, at hvis den du har lejet ud til ikke overholder, f.eks. husordensregler eller på anden måde ikke opfører sig ordentligt, så kan udlejer opsige dig og dermed dit lejemålet, idet du som fremlejegiver fortsat har ansvaret for lejemålet. Det samme gælder såfremt fremlejetager ikke betaler husleje til dig. Det er udlejer uvedkommende, og vil betyde at du fortsat er pligtig at betale huslejen til udlejer selvom du ikke bebor lejemålet på tidspunktet.

Fremlejeregler for andelsboliger og almene boliger

De almene regler om fremleje finder som udgangspunkt også anvendelse på fremleje af en andelsbolig.

Der er dog en vigtig modifikation, nemlig andelsboligforeningens vedtægter. Det kan fremgå af vedtægterne, at fremleje er forbudt, at fremleje kun må ske efter godkendelse fra andelsboligforeningen eller at der stilles krav til fremlejeforholdet.

Hvis du som lejer bor i en almen bolig, har du også ret til at fremleje din bolig. Der gælder de samme regler, som ved fremleje af private lejemål – dog skal fremlejen godkendes af boligselskabet.

Opsigelse af fremlejeforhold

Den beskyttelse en lejer nyder i kraft af lejelovens bestemmelser finder tilsvarende anvendelse på fremlejeforholdet. Det kan derfor være vanskeligt at opsige en fremlejer, hvorfor at man som lejer skal tænke sig om og søge juridisk rådgivning forinden man vælger at leje sit lejemål ud til andre.  

Som udgangspunkt vil et opsigelsesvarsel på 1 år være gyldigt fra fremlejegivers side, hvis denne selv skal benytte det lejede. Et opsigelsesvarsel for en fremlejetager følger lejeloven og er på 3 måneder, medmindre kortere varsel er aftalt.

Du er selvfølgelig altid velkommen til at ringe til os, hvis du har flere spørgsmål.

Irina Rasmussen
VIL DU VIDE MERE?

Irina Rasmussen

Advokatfuldmægtig Vis faglig profil
Tina Høpfner
VIL DU VIDE MERE?

Tina Høpfner

Advokat Vis faglig profil
GØR SOM 12.742 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.742 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.