Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan
Advodan Næstved
Ring 55 75 85 00

Nygade 9,
4700 Næstved
Tlf: 55 75 85 00
naestved@advodan.dk

Se kort Kundeoplysninger

Advodan Næstved

Coronavirus: Hvad betyder corona-pandemien for dine aftaleforhold?

Statsminister Mette Frederiksen varslede onsdag aften den 11. marts 2020, at store dele af den offentlige sektor lukkes ned, ligesom alle private arbejdsgivere blev opfordret til at lade deres medarbejdere arbejde hjemmefra. I denne ekstraordinære situation skal vi holde dig opdateret på, hvilken juridisk betydning co-rona-pandemien har på dine aftaleforhold.

En ekstraordinær situation

I både dansk og dele af international ret er det juridisk anerkendt, at hvis en part i et aftaleforhold ikke kan opfylde sine forpligtelser i henhold til en indgået aftale, og at den manglende opfyldelse skyldes forhold, som den misligholdende part ikke har kontrol over, da kan misligholdelsen ikke betragtes som brud på aftalen.

Forhold som parterne i aftaleforhold ikke selv har kontrol over, er sædvanligvis forhold som krig, strejke eller naturkatastrofer.

Ovennævnte forhold benævnes i juridiske termer som ”force majeure”.

Den misligholdende aftalepart som ønsker at påberåbe sig force majeure, har bevisbyrden for, at der er indtrådt en force majeure-begivenhed.

Samtidig skal den misligholdende aftalepart straks underrette den anden aftalepart, at der påberåbes force majeure.

Såfremt der ikke underrettes, eller såfremt den misligholdende aftalepart afventer underretning alt efter, hvordan omstændigheder udvikler sig, vil det ikke være muligt for den misligholdende aftalepart at påberåbe sig force majeure, og den misligholdelse aftalepart vil i så fald være erstatningsansvarlig efter de almindelige regler om erstatningsansvar.

Force majeure er altså en mulighed for erstatningsfrihed og en undtagelse til de almindelige regler om erstatningsansvar.

 

Kan corona-pandemien betragtes som force majeure?

I disse tider – og særligt efter statsministerens udmelding onsdag aften den 11. marts 2020 – kan det blive relevant for mange virksomheder at vurdere, om corona-pandemien kan betragtes som værende en force majeure-begivenhed i deres aftaleforhold.

I mange brancher er det almindeligt at skrive force majeure-klausuler ind i kontrakterne, hvor der typisk nærmere redegøres for, hvilke forhold som kan betragtes som værende force majeure-begivenheder. I nogle tilfælde vil for eksempel epidemier eller karantæner udstedt af offentlige myndigheder dertil være nævnt.

 

Hvis force majeure ikke er nævnt i aftalen

I de fleste aftaleforhold er der imidlertid ikke taget højde for, at en part kan være umuliggjort i at opfylde sine forpligtelser i henhold til en indgået aftale som følge af en ekstraordinær situation, og spørgsmålet rejser sig så, om der også i disse aftaleforhold kan påberåbes force majeure.

Dette er i dansk ret anerkendt, og selvom der ikke er indskrevet en force majeure-klausul i aftaleforholdet – som måske endda ikke er skriftligt – vil der derfor alligevel kunne påberåbes force majeure som ansvarsfri begrundelse for ikke at opfylde en aftale.

Spørgsmålet er så, om den pågældende begivenhed har karakter af force majeure.

I mangel af en aftalt definition af, hvad der forstås ved en force majeure-begivenhed, vil det i stedet bero på en konkret vurdering af forholdene, herunder hvilken ydelse der er tale om, og om omstændigheder umuliggør en opfyldelse af ydelsen.

Myndighedernes udmeldinger og anbefalinger kan i den forbindelse få stor betydning, når det skal vurderes, hvorvidt der er indtrådt en force majeure-begivenhed.

Står du i en situation, hvor din aftalepart ikke kan levere den aftalte ydelse som følge af corona-virussen, eller er du selv umuliggjort i at levere en aftalt ydelse, er vi naturligvis behjælpelig med juridisk rådgivning og kan kontaktes på nedenstående oplysninger.

Thomas Klæstrup Jørgensen
VIL DU VIDE MERE?

Thomas Klæstrup Jørgensen

Advokat Vis faglig profil
Mikkel  Hansen
VIL DU VIDE MERE?

Mikkel Hansen

Advokatfuldmægtig Vis faglig profil
GØR SOM 12.742 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.742 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.