Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan
Advodan Næstved
Ring 55 75 85 00

Nygade 9,
4700 Næstved
Tlf: 55 75 85 00
naestved@advodan.dk

Se kort Kundeoplysninger

Advodan Næstved

Skjulte lydoptagelser: Her er reglerne

Man må i sit ansættelsesforhold ikke lave skjulte lydoptagelser af nogen, uden deres vidende, medmindre dette sker med en tilstrækkelig saglig grund. Hvis der ikke er en saglig grund til det, kan det blive anset som at have karakter af en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, hvilket i værste fald kan være grund til bortvisning.

“Når det kommer til skjulte optagelser på arbejdspladsen, er der to forskellige regelsæt, der er væsentlige, men som ikke helt kan skilles ad, da argumenterne ofte kommer til at synes ens: Det ansættelsesretlige og det databeskyttelsesretlige perspektiv. For optagelser er også digital brug af data, og dermed træder disse regler også i kraft. Derimod er skjulte lydoptagelser af chefen ikke i reglen strafbare, som mange tror, men det kan hurtigt anses for at være en grov tilsidesættelse af ansættelsesforholdet, som kan begrunde en bortvisning, hvis ikke der er en god grund til det, og de dermed er saglige. Hvis de ikke er det, kan de både være en overtrædelse af databeskyttelseslovgivningen samt en tilsidesættelse af ansættelsesforholdet,” fortæller Thomas Klæstrup Jørgensen, advokat hos ADVODAN Næstved.

Formålet skal være sagligt

Hvis du som ansat laver skjulte lydoptagelser af din chef, skal der være en saglig grund til det. For som medarbejder har du også en række forpligtelser, og derfor kan en skjult optagelse være misligholdelse af ansættelsesforholdet. “Det er en konkret sammenfatning og afvejning i hver sag, om der er tilstrækkelig sagligt grundlag for skjulte optagelser. For det afhænger nemlig af formålet. Men overordnet set kan man sige, at hvis man gør det for at bevise, at virksomheden ikke overholder reglerne over for medarbejderne, så vil det tale for at blive betragtet som et sagligt formål. Det er således formålet for optagelserne, man ser på,” siger Thomas Klæstrup Jørgensen.

Dette er også blevet stadfæstet i en højesteretsdom for nylig, hvor en medarbejder havde optaget chefen efter uenigheder. Samtidig understreger Højesteret, at dommen ikke er et carte blanche til skjulte lydoptagelser af chefen, men at det beror på en konkret afvejning af både hensynet til den ansatte og arbejdsgiveren.

Derfor er formålet med den skjulte lydoptagelse afgørende. “En saglig grund kan være, at man vil varetage sine egne interesser, hvis man har mistanke om, at man er på vej til at blive afskediget, hvor man har en berettiget formodning om, at ens rettigheder i den situation vil blive krænket - og man derfor vil sikre sig bevis for det,” siger Thomas Klæstrup Jørgensen og understreger, at det dog altid er en konkret vurdering i den konkrete sag, der afgør om grunden er tilstrækkelig saglig. Det samme gør sig gældende, hvis det handler om optagelser af kolleger.

Du er dataansvarlig

Når du laver optagelser, bliver du automatisk dataansvarlig. Derfor skal du i udgangspunktet oplyse den optagede part så hurtigt som muligt, at vedkommende er blevet optaget. For den optagede part har også nogle rettigheder.

“Databeskyttelsesloven træder i kraft, så snart du behandler personoplysninger, herunder optager en samtale. Efter databeskyttelsesloven er det også en betingelse, at indsamlingen af personoplysninger har en saglig grund. Samtidig må man som dataansvarlig kun opbevare de oplysninger, som er nødvendigt til formålet. Og ikke i længere tid end det er nødvendigt. Du må altså ikke opbevare data, der ikke har noget formål i den pågældende sag,” siger Thomas Klæstrup Jørgensen.

Derfor stiller det store krav til dig som ansat, hvis du vælger at foretage og benytte dig af skjulte optagelser på arbejdspladsen, og derfor er det ikke noget, man bør gøre, uden at have det tænkt ordentligt igennem.

“I det hele taget bør man afholde sig fra at lave skjulte optagelser, hvis man kan sikre sine rettigheder på en mindre indgribende måde. For hvis der ikke er tilstrækkeligt sagligt grundlag for optagelserne, kan det være en tilsidesættelse af ansættelsesforholdet, som kan resultere i en bortvisning,” siger Thomas Klæstrup Jørgensen, og anbefaler, at skjulte optagelser kun bør være sidste udvej. Hvis du har andre muligheder, som eksempelvis at få en bisidder med til et møde, er det altså at anbefale.

Thomas Klæstrup Jørgensen
VIL DU VIDE MERE?

Thomas Klæstrup Jørgensen

Advokat Vis faglig profil
GØR SOM 12.722 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.722 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.