Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan
Advodan Næstved
Ring 55 75 85 00

Nygade 9,
4700 Næstved
Tlf: 55 75 85 00
naestved@advodan.dk

Se kort Kundeoplysninger

Advodan Næstved

Sommerhusejer tilpligtet til at beskære træ, som stod i skel.

I disse tider hvor landets sommerhusejere ordner haver og beskærer træer i deres sommerhuse, har landsretten netop afsagt dom den 29. maj 2019, hvor en sommerhusejer blev dømt til at beskære et træ, som stod placeret i skel.

Sagen i Vestre Landsret

En sommerhusejer anlagde sag mod sin sommerhusnabo, fordi sommerhusejeren gjorde gældende, at 3 større træer placeret i skel på naboens grund overskred den naboretlige tålegrænse, fordi træerne udgjorde en væsentlig gene, herunder skyggegener. Sommerhusejeren ønskede, at naboen enten fuldstændig bortfjernede træerne eller beskar disse i højden, således at de ikke længere medførte skyggegener.

 

I sagen blev det gjort gældende af sommerhusejeren, at den naboretlige tålegrænse var overskredet, fordi træerne var af en sådan størrelse, at disse skyggede for området på sommerhusejerens grund, som naturligt og sædvanligt blev anvendt til ophold.

 

Derudover blev det gjort gældende, at træerne var vokset ind over skel, hvilket forårsagede gener i form af nedfald og virkninger fra nedfald, herunder mos på sommerhusejerens tag på sommerhuset.  

 

Byretten frifandt i første omgang naboen fra at skulle bortfjerne eller beskære træerne i skel, hvilket sommerhusejeren ikke var tilfreds med, og sagen endte efterfølgende i Landsretten.

 

Landsretten fandt ligesom byretten, at den naboretlige tålegrænse for så vidt angik skyggegener ikke var overskredet. Derimod fandt Landsretten, at kronerne på træerne i et ikke uvæsentlig omfang havde vokset sig ind over skellinjen, hvilket naboen blev tilpligtet til at beskære. Beskæringen skulle foretages således, at den del af kroerne som overskred skellinjen skulle bortfjernes.

 

Dommens udfald er dermed rimelig klar – bevoksning hen over skellinjen kan være en overskridelse af den naboretlige tålegrænse.

 

Generelt om den naboretlige tålegrænse

Den naboretlige tålegrænse er kendetegnet ved, at man som nabo må tåle gener og ulemper fra naboen, så længe at disse ikke overstiger, hvad der med rimelighed må påregnes. Dette beror på en konkret vurdering, hvor der blandt andet tages hensyn til karakteren, væsentligheden og påregneligheden af genen.

 

Såfremt der kan konstateres en overskridelse af den naboretlige tålegrænse, kan naboen, hvis ejendom, beplantning eller andet, som forårsager genen, blive tilpligtet til at foretage foranstaltninger, således at genen ophører.

 

Udover gener i form af skygge fra træer eller nedfald fra træer, som gør sig gældende i den nyligt afsagte dom, kan også der være øvrige forhold, som kan betragtes som en gene, der overskrider den naboretlige tålegrænse.

 

Dette kan blandt andet være bortfjernelse af beplantning, genskin fra glaserede tagsten eller solvarmeanlæg, støjgener eller udsigtsforringelser.

 

Der findes ingen lov, hvor man kan slå op og præcis læse, hvornår den naboretlige tålegrænse er overskredet. Sagernes udfald beror på de konkrete omstændigheder, hvor dommerne ud fra generelle retsgrundsætninger og tidligere afsagte domme træffer afgørelse.

 

Der findes heller ingen præcis angivelse af, hvor stort et erstatningskrav man har krav på, hvis man som husejer bliver udsat for en overtrædelse af den naboretlige tålegrænse. Det økonomiske krav fastsættes enten ud fra rettens skøn, eller ved at inddrage sagkyndige vurderingsfolk under sagen, som kan opgøre erstatningskravet ud fra en værdiforringelse af ejendommens samlet værdi som følge af overtrædelsen af den naboretlige tålegrænse.

 

Står du i en konkret situation, hvor du mener, at din nabo har over overskredet den naboretlige tålegrænse, foreslår vi, at du som det første forsøger via dialog at finde en mindelig løsning.

 

Har du konkrete spørgsmål om den naboretlige tålegrænse eller en uløselig konflikt, så er vi gerne behjælpelig hermed og kan kontaktes på nedenstående oplysninger.

Thomas Klæstrup Jørgensen
VIL DU VIDE MERE?

Thomas Klæstrup Jørgensen

Advokat Vis faglig profil
Mikkel  Hansen
VIL DU VIDE MERE?

Mikkel Hansen

Advokatfuldmægtig Vis faglig profil
GØR SOM 12.693 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.693 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.