Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan
Advodan Næstved
Ring 55 75 85 00

Nygade 9,
4700 Næstved
Tlf: 55 75 85 00
naestved@advodan.dk

Se kort Kundeoplysninger

Advodan Næstved

Testamente sikrer sammenbragte børn lige vilkår

I sammenbragte familier er arvereglerne forskellige for fællesbørn og særbørn. Dit stedbarn arver kun efter dig, hvis du har sikret det i et testamente.

Et stigende antal danskere lever sammen i det, man kalder sammenbragte familier, hvor mindst en af parterne har børn med fra et tidligere forhold eller ægteskab. Når man lever med dine, mine og vores børn, er det imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at arvereglerne for børnene ikke er ens.

Det barn, som parret har sammen, kaldes et fællesbarn, og det arver begge forældre, når de går bort. For særbarnet, som kun den ene ægtefælle er forælder til, gælder andre regler.

”Særbarnet arver kun sine biologiske forældre. Så hvis barnets stedfar dør, arver barnet ikke efter ham. Hvis man vil sikre børnene lige rettigheder, skal det vedtages i et testamente,” forklarer Karina Sejersbøl Christiansen, advokat hos ADVODAN Næstved.

Stedbarnsadoption
Hvis barnet eksempelvis ikke har kontakt til sin biologiske far, mener Karina Sejersbøl Christiansen, at det kan være en god idé, at man som stedfar sikrer sin ægtefælles barn ved at adoptere det.

”En stedbarnsadoption ligestiller særbørn og fællesbørn, idet særbarnet efter adoptionen bliver betragtet som et fællesbarn og får de samme rettigheder som de børn, parret har sammen. Den løsning kræver dog den anden biologiske forælders godkendelse,” forklarer hun.

Testamente er den bedste sikring
Hvis særbarnets forælder dør først, er særbarnet arving i boet, og det skal derfor på lige fod med den efterladte ægtefælle arve og være med til at bestemme, hvordan dødsboet skal behandles. Det er derfor afgørende, at der er oprettet et testamente, så den længstlevende ægtefælle arver mest muligt. Særbarnet skal give tilladelse til, at længstlevende kan side i uskiftet bo, men dette kræver, at særbarnet er myndigt.

”Som sammenbragt familie er det særdeles vigtigt, at man får oprettet et testamente for at sikre hinanden, når den ene går bort. At den efterladte forælder er sikret gode rammer, sikrer også børnene, fordi vedkommende dermed bedre kan tage sig af dem, og for eksempel ikke skal sælge huset for at realisere arven til børnene,” siger Karina Sejersbøl Christiansen.

”Samtidig kan man i testamentet bestemme, at børnene til den først afdøde arver længstlevende, så alle børn - uanset om det er dine, mine eller vores - bliver sikret ved længstlevendes død,” tilføjer advokaten.

FAKTA:

  • Hvis din partner har børn fra et tidligere forhold, får de ikke automatisk del i din arv, når du dør.
     
  • Hvis du ønsker at tilgodese dine stedbørn, kan du oprette et testamente, så de arver dig på lige vilkår med dine egne børn.

  • Hvis stedbørn skal arve mindst muligt, skal der også oprettes et testamente.

  • I et testamente kan I beslutte, hvordan I ønsker at fordele arven mellem dine, mine og vores børn, når længstlevende er gået bort. I kan vælge, at arven deles ligeligt mellem alle børn eller at den bliver delt i to, så børnene kun arver deres andel af den biologiske forælders arv.
  • En undersøgelse fra Danske Familieadvokater viste, at der i 2011 var 113.000 familier med sammenbragte børn i Danmark. Samme undersøgelse viste, at 82 pct. af de 25- til 74-årige ikke havde skrevet et testamente.
Karina Sejersbøl Christiansen
VIL DU VIDE MERE?

Karina Sejersbøl Christiansen

Advokat Vis faglig profil
GØR SOM 12.693 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.693 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.