Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan
Advodan Nykøbing Falster
Ring 46 14 59 00

Nygade 2,
4800 Nykøbing F
Tlf: 46 14 59 00
SEND OS EN E-MAIL

Se kort Kundeoplysninger

Advodan Nykøbing Falster

Jeg vil gerne ringes op

Udfyld formularen og vi kontakter dig

Når du udfylder formularen og klikker ”Send”, bliver der automatisk sendt en e-mail med dine indtastede oplysninger til ADVODAN-kontoret. Herefter vil du blive kontaktet af en medarbejder. Dine data bliver ikke gemt på advodan.dk, men ligger kun i den e-mail, som bliver sendt til ADVODAN kontoret. Alle ADVODAN-kontorer overholder ADVODANs persondatapolitik, herunder reglerne for opbevaring og sletning af e-mails med personoplysninger. Her kan du bl.a. læse, hvordan vi håndterer dine data og hvor længe.

Lejelovens område

Lejeloven gælder kun for privat udlejning af alt fra hus til et værelse hos en privat person. Helt specifikt gælder lejeloven, når der er tale om leje eller fremleje af et hus, en villa, en lejlighed eller et værelse, og der betales leje. Det gælder også, selv om lejen bliver betalt med andet end penge og selv om lejen betales på en gang om året - frem for pr. måned.

Lejeloven gælder ikke, hvis du låner en bolig eller hvis du bo i almen bolig. Bor du i almen bolig er det almenlejeloven, der gælder. Hvis du lejer et erhvervslejemål, er det erhvervslejeloven, der gælder. Lejelovens regler gælder dog i forhold til beboelsesdelen, hvis en del af ejendommen ud over erhverv også bruges til beboelse. Lejeloven omfatter heller ikke ubebyggede arealer, bådplads, et stykke jord eller en parkeringsplads, der lejes af private.

Villavej

Hvad regulerer lejeloven og lejekontrakten

Lejeloven regulerer de forhold, som ikke fremgår af lejekontrakten. Med andre ord, jo færre ting, der er beskrevet i din lejekontrakt, desto mere vil lejelovens regler gælde. Man ”falder tilbage” på lejelovens regler, hvis lejekontrakten er mangelfuld.

Derudover indeholder lejeloven en række regler, som parterne ikke kan aftale sig ud af, også kaldes ufravigelige regler. F.eks. kan udlejer ikke gyldigt kræve mere end tre måneders depositum, da det er en af de ufravigelige regler i lejeloven.

Lejeloven regulerer bl.a.:

  • De formkrav, der stilles til lejekontraktens indhold
  • Rammerne for huslejestørrelsen
  • Regler vedrørende opkrævning af depositum
  • Regler vedrørende opsigelse
  • Regler vedrørende fremleje

I lejekontrakten har udlejer mulighed for at tilføje ekstra krav og indskrænke lejers rettigheder. Derfor er det væsentligt at være opmærksom på det, der står med kursiv, understreget eller skrevet med BLOK BOGSTAVER, da det kan stille lejeren ringere end lejelovens regler.

Hvis lejekontrakten giver lejeren større forpligtelser eller mindre rettigheder, end lejeloven gør, skal det være særligt fremhævet i lejekontrakten. I en standard lejekontrakt vil disse særlige vilkår typisk fremgår af lejekontraktens §11. Derfor skal man som lejer være særlig opmærksom på, hvad der anført under § 11.

 Formkrav til lejekontrakten

Det er ikke et krav, at der skal udarbejdes en lejekontrakt på skrift, bortset fra få undtagelser, som gælder f.eks. ved fremleje. Hvis lejeaftalen er indgået mundligt, gælder lejelovens regler uden fravigelser. Udfordringer med mundtlige aftaler mellem lejer og udlejer er dog, at de er svære at bevise, hvis der på et senere tidspunkt skulle opstår uenighed om aftalen.

Når man lejer en privat lejebolig, herunder enkelt værelser, kan man forlange, at der udfærdiges en skriftlig aftale.

Der findes autoriseret standardkontrakt, der kan købes hos de fleste større boghandler, eller som kan hentes gratis på www.trafikstyrelsen.dk under afsnittet ”Bolig” (nyeste udgave typeformular A-2015, der tager højde for de nyeste lovændringer fra 2015).

 Fastsættelse af husleje

Det fremgår ikke af lejeloven, hvad der er rimeligt at sætte som husleje. Er huslejen fastsat væsentligt højere end det lejedes værdi, kan lejeren forlange lejen nedsat til et beløb, der er rimeligt. Lejeren kan indbringe sagen for huslejenævnet i kommunen inden et år efter det tidspunkt, lejen eller den forhøjede leje første gang blev betalt. Huslejenævnet har forskellige metoder til at fastsætte husleje, der blandt andet afhænger af, om boligen ligger i en reguleret eller ureguleret kommune.

 Depositum og forudbetalt husleje

Det er normalt, at udlejer kræver, at lejer betaler et depositum svarende til tre måneders husleje. Depositum er også en god garanti for udlejer for udgifter, der måtte være ved fraflytning, herunder udgifter til istandsættelse og udbedringer af lejemålet eller restance vedrørende varme.

Udlejer har ud over depositum ret til at afkræve forudbetalt husleje for op til tre måneder. Den forudbetalt husleje, men ikke depositum, kan lejer bo op i opsigelsesperioden

Hvis huslejen senere forhøjes, har udlejer ret til at regulere beløbet, således at depositum og forudbetalt leje altid svarer til seksmåneders leje.

Hvis huslejen bliver sat ned, fordi den i udgangspunktet var sat for højt, skal depositum også sættes ned.

 

GØR SOM 12.742 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.742 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.