Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan
Advodan Nykøbing Falster
Ring 46 14 59 00

Nygade 2,
4800 Nykøbing F
Tlf: 46 14 59 00
SEND OS EN E-MAIL

Se kort Kundeoplysninger

Advodan Nykøbing Falster

Jeg vil gerne ringes op

Udfyld formularen og vi kontakter dig

Når du udfylder formularen og klikker ”Send”, bliver der automatisk sendt en e-mail med dine indtastede oplysninger til ADVODAN-kontoret. Herefter vil du blive kontaktet af en medarbejder. Dine data bliver ikke gemt på advodan.dk, men ligger kun i den e-mail, som bliver sendt til ADVODAN kontoret. Alle ADVODAN-kontorer overholder ADVODANs persondatapolitik, herunder reglerne for opbevaring og sletning af e-mails med personoplysninger. Her kan du bl.a. læse, hvordan vi håndterer dine data og hvor længe.

Fremtidsfuldmagt

Fremtidsfuldmagter giver dig mulighed for selv at bestemme, hvem der skal varetage dine interesser, hvis du bliver ramt af sygdom. Hos ADVODAN Lolland-Falster hjælper vi dig, så fremtidsfuldmagten bliver skrædder-syet efter dine behov

Park

HVEM KAN VÆRE FULDMÆGTIG?

Du kan selv bestemme, hvem der skal være din fuldmægtig, og om der skal være mere end én. Hvis der skal være flere, kan du vælge, om de skal være enige om beslutningerne, eller om de skal kunne træffe beslutninger hver for sig. Det er et krav, at fuldmægtigen er fyldt 18 år på det tidspunkt, hvor fremtidsfuldmagten bliver aktiveret, og at vedkommende er fornuftsmæssig i stand til at varetage sine egne forhold.

HVAD OMFATTER FREMTIDSFULDMAGTEN?

Fremtidsfuldmagten kan omfatte dine økonomiske forhold, personlige forhold eller kun enkelte dispositioner inden for disse områder. Økonomiske forhold omfatter fx salg af fast ejendom, betaling af regninger eller andre bankforretninger. Personlige forhold omfatter fx ansøgning om hjælpeforanstaltninger, tilkendegivelser med hensyn til pleje og omsorg eller aktindsigt i alle oplysninger vedrø-rende dit helbred.

HVILKE KRAV ER DER TIL FULDMÆGTIGEN?

Fremtidsfuldmagten skal anvendes i din interesse, og fuldmægtigen skal overholde de retningslinjer, du har angivet i fremtidsfuldmagten. Fuldmægtigen må ikke bruge fremtidsfuldmagten til at indgå aftaler med sig selv. Fx må fuldmægtigen ikke bruge fuldmagten til på dine vegne at sælge din bil til dig selv. Fuldmægtigen må heller ikke give gaver på dine vegne, medmindre du i fuldmagten har fastsat, at der kan gives bestemte gaver. Hvis fuldmagten omfatter økonomiske forhold, skal fuldmægtigen holde din formue adskilt fra sin egen formue. Det gælder dog ikke, hvis fuldmægtigen er din ægtefælle eller samlever.

HVORDAN OPRETTES FULDMAGTEN?

I modsætning til en generalfuldmagt skal en fremtidsfuldmagt oprettes digitalt i et specielt register på Tinglysningsrettens hjemmeside og underskrives med fuldmagtsgiverens NemID. Efterfølgende skal den vedkendes for en notar og tinglyses i Personbogen for at være gyldig. Notaren kontrollerer, at fremtidsfuldmagten er i overensstemmelse med fuldmagtsgiverens ønske, og at fuldmagtsgiveren er fornuftsmæssigt i stand til at oprette fuldmagten. Herefter sørger notaren for, at fremtidsfuldmagten bliver endeligt registreret i fremtidsfuldmagtsregisteret. Notarens medvirken koster 300 kr.

HVAD SKAL JEG GØRE, INDEN JEG OPRETTER FREMTIDSFULDMAGTEN?

Når fremtidsfuldmagten skal oprettes, skal du bruge personnummeret på den eller de personer, du ønsker at indsætte som fuldmægtig. Du bør derfor også drøfte med de pågældende personer, at du ønsker, at de skal varetage dine interesser. Du skal også på forhånd overveje, om du ønsker en eller flere fuldmægtige, hvad fuldmagten skal omfatte, og om der skal være begrænsninger eller udvidelser af fuldmægtigens beføjelser.

HVORDAN BLIVER FREMTIDS-FULDMAGTEN AKTIVERET?

Fremtidsfuldmagten kan blive aktiveret, når du som følge af svækket mental funktion fx demens, sygdom, ulykke eller lignende ikke længere kan varetage dine egne forhold inden for de områder, som fremtidsfuldmagten dækker. Din fuldmægtig skal indgive en anmodning til Familieretshuset om at iværksætte fremtidsfuldmagten. Sammen med anmodningen skal der sendes en lægeerklæring samt tro og love erklæringer. Ved anmodningen betales et gebyr til Familieretshuset. Du kan også selv bede Familieretshuset om, at fuldmagten bliver aktiveret.

HVORNÅR OPHØRER FREMTIDSFULDMAGTEN?

Fremtidsfuldmagten ophører, hvis du i stedet kommer under værgemål, og den ophører automatisk ved din død. Den ophører også, hvis fuldmægtigen selv kommer under værgemål, ved fuldmægtigens død eller en fremtidsfuldmagt oprettet af fuldmægtigen bliver aktiveret.

ER DER TILSYN?

Familieretshuset fører et passivt tilsyn med fremtidsfuldmagterne. Men de kan indlede en tilsynssag, hvis de bliver bekendt med, at den fuldmægtige ikke bruger fuldmagten til at varetage dine forhold. Familieretshuset kan på baggrund af sit tilsyn give fuldmægtigen pålæg om fx at føre regnskab eller undlade at foretage bestemte handlinger. I yderste konsekvens kan Familieretshuset sætte fremtidsfuldmagten ud af kraft og eventuelt iværksætte værgemål i stedet.I fuldmagten kan du også selv bestemme, at der skal være et privat tilsyn.

FAKTA OM FREMTIDSFULDMAGTER

  • Der kan kun oprettes én fremtidsfuldmagt pr. person. Vil du ændre din fremtidsfuldmagt, skal du derfor oprette en ny. Herefter slettes den tidligere version automatisk.
  • Alle personer over 18 år, som er i stand til at handle fornuftigt, kan oprette en fremtidsfuldmagt.
  • Fremtidsfuldmagten kan omfatte både personlige og økonomiske forhold eller enkelte områder inden for disse.
  • Fremtidsfuldmagten kan sættes i kraft, når fuldmagtsgiveren fx rammes af sygdom, som gør vedkommende ude af stand til at træffe beslutninger selv.
  • Når fremtidsfuldmagten er aktiveret, bliver den tinglyst i Person-bogen.
  • Fremtidsfuldmagten ophører automatisk ved fuldmagtsgivers død.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at oprette en fremtidsfuldmagt, så er du velkommen til at kontakte os.

 

 

GØR SOM 12.742 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.742 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.