Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan
Advodan Nykøbing Falster
Ring 46 14 59 00

Nygade 2,
4800 Nykøbing F
Tlf: 46 14 59 00
SEND OS EN E-MAIL

Se kort Kundeoplysninger

Advodan Nykøbing Falster

Jeg vil gerne ringes op

Udfyld formularen og vi kontakter dig

Når du udfylder formularen og klikker ”Send”, bliver der automatisk sendt en e-mail med dine indtastede oplysninger til ADVODAN-kontoret. Herefter vil du blive kontaktet af en medarbejder. Dine data bliver ikke gemt på advodan.dk, men ligger kun i den e-mail, som bliver sendt til ADVODAN kontoret. Alle ADVODAN-kontorer overholder ADVODANs persondatapolitik, herunder reglerne for opbevaring og sletning af e-mails med personoplysninger. Her kan du bl.a. læse, hvordan vi håndterer dine data og hvor længe.

Skilsmisse og deling af økonomi

Det er vigtigt at få styr på privatøkonomi, hvis I skal skilles, separeres eller flytter fra hinanden.

Nogle af de emner I bl.a. skal forholde jer til er:

 • Stilles du økonomisk dårligere end din partner når I går til hver sit?
 • Hvordan skal indbo fordeles mellem jer?
 • Hvad sker med jeres fælles bolig efter separation eller skilsmisse?
 • Hvem skal arve pensioner og forsikringer?

 

Park2

Separation

Du har ret til separation, hvis du ønsker det. Det gælder, selvom din partner er imod. Du kan dog ikke indgå nyt ægteskab,  før du er blevet skilt.

Skilsmisse

Efter at I har været separeret i et halvt år, har du ret til skilsmisse. Du skal huske at ansøge om skilsmisse, da det ikke sker automatisk.

Hvis I er enige, kan I blive skilt uden forudgående separation. Det vil sige, I behøver ikke at vente seks måneder, hvis I begge ønsker skilsmissen.

Du kan også opnå skilsmisse uden forudgående separation, selv om I ikke er enige, når:

 • I har boet hver for sig i to år på grund af uoverensstemmelser,
 • ved utroskab,
 • grov vold,
 • seksuelt overgreb,
 • børnebortførelser eller bigami.

Ægtefællebidrag ved separation og skilsmisse

Når I bliver separeret eller skilt, bortfalder jeres gensidige forsørgerpligt, og I skal omstille jer til en ny økonomi. I kan derfor aftale, at den ene af jer skal betale ægtefællebidrag til den anden. I kan selv aftale bidragets størrelse og hvor længe bidrags perioden skal være. Er I uenige om, hvorvidt der skal betales bidrag er det op til domstolen at afgøre dette. Hvis I er uenige om bidragets størrelse, fastsættes det af Familieretshuset.

Deling af formuen ved separation og skilsmisse

Når I bliver separeret eller skilt, ophører jeres formuefællesskab, der også kaldes delingsformue. Det betyder, at formuen f.eks. indbo, hus, bil, indeståender på bankkonti skal deles mellem jer. I skal lave en opgørelse over jeres formue ud fra, hvad I ville kunne få ved salg af værdierne. Halvdelen af værdien af den opgjorte nettoformue skal afleveres til den anden part. Det afgørende er salgsværdien, og ikke hvad ejendelen i sin tid var anskaffet for. 

Gæld, som kun den ene part har stiftet, skal ikke deles, da man ikke hæfter for hinandens gæld. Dette gælder dog ikke den personlige skattegæld, der er stiftet under ægteskabet. 

 Fælles bolig ved skilsmisse

Jeres fælles bolig indgår automatisk i jeres formuefællesskab. Dette gælder også, selvom det kun er den ene af jer, der står på skødet.

Som udgangspunkt, skal I begge betale udgifter til boligen, indtil skilsmisseboet er gjort op. Det gælder også, selvom en af jer flytter ud.

Ønsker en af jer, at overtage jeres fælles bolig, skal I søge om gældsovertagelse. Det kræver bankens eller kreditforeningens godkendelse.

Skal huset sælges, skal I fortsat betale terminsydelser, ejendomsskat og forsikringer for den fælles ejendom i salgsperioden.  

Skilsmissen og pensioner

Jeres sædvanlige kapital-, livrente-, alders- og ratepension er som udgangspunkt jeres særeje og skal ikke deles ved separation eller skilsmisse, medmindre I ved ægtepagt under ægteskabet har bestemt, at pensionerne helt eller delvis skal være formuefællesskab. 

Den af jer, der ikke ejer pensionsopsparingen kan få en godtgørelse, hvis han/hun stilles pensionsmæssigt urimeligt.

Godtgørelsens størrelse giver tit anledning til retssager, da den ikke svarer til ligedeling, men vurderes ud fra pensionsopsparingens art, ægteskabs varighed, formueforhold om øvrige omstændigheder.

Skilsmissen og forsikringer

Det er vigtigt at få tilpasset jeres forsikringer i tilfælde af separation eller skilsmisse. I behøver ikke altid at tegne nye forsikringer. I skal dog huske at opdatere dem, så de passer til jeres nye situation. Hvis I f.eks. har dødsdækning på jeres ulykkesforsikring, og har indsat hinanden som begunstiget ved navn, skal i huske at ændre dette.   

 Hos ADVODAN Lolland Falster kan vi rådgive dig om bl.a.

 • Din ret til boligen
 • Din ret til ægtefælle bidrag og børnebidrag
 • Spørgsmål omkring pensioner og forsikringer
 • Spørgsmål omkring bodeling, herunder fast ejendom, selvstændig virksomhed
 • Spørgsmål omkring forældremyndighed, bopælsadresse og samvær, mv.
GØR SOM 12.742 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.742 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.