Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan
Advodan Roskilde
Ring 46 35 15 15

Algade 43,
4000 Roskilde
Tlf: 46 35 15 15
roskilde@advodan.dk

Se kort Kundeoplysninger

Advodan Roskilde

Hvad er injurier, og hvordan skal du reagere på injurierende udtalelser?

I dag er det meget let at offentliggøre nedsættende og fornærmende udtalelser om andre på fx Facebook eller andre sociale medier. Og det sker hver eneste dag i et meget stort omfang. Her kan du læse, hvad injurier er, og hvad du kan gøre, hvis du er udsat for injurierende udtalelser.

Hvad er injurier?

I Danmark har vi ytringsfrihed, men der er alligevel grænser for, hvad man må udtale om andre i det offentlige rum. Ytringsfriheden er nemlig begrænset af reglerne om injurier, og derfor er det ulovligt at fremsætte eller udbrede injurierende eller æreskrænkende udsagn om andre. En persons ære handler både om æresfølelse og ens omdømme. Det forklarer advokatfuldmægtig og specialist i injuriesager Ulrik Vindberg fra ADVODAN i Roskilde.

Injurier i to kategorier

Overordnet deler man injurier op i to kategorier; sigtelser og ringeagtsytringer. ​
”Sigtelser er udtalelser, hvis indhold kan bevises/modbevises (fx ”du snyder i skat”), mens ringeagtsytringer er én persons opfattelse af en anden person, som ikke kan bevises (fx ”du er en idiot”), ” siger Ulrik Vindberg og fortsætter:

​”Domstolene kan straffe en person for at udtale én eller flere sigtelser, hvis den er ”egnet til at nedsætte den fornærmede i medborgernes agtelse”. Det ser man normalt i tilfælde, hvor udtalelserne handler om noget ulovligt eller om noget, som samfundet generelt ser ned på. Det kan fx være uberettigede beskyldninger om pædofili eller underslæb.”

”En person kan også blive straffet for ringeagtsytringer, hvis de går ud over ”den almindelige tålegrænse”. Denne tålegrænse har med de sociale mediers indtog flyttet sig rigtig meget gennem de senere år. I dag  skal der rigtig meget til for at blive dømt for ringeagtsytringer, men det sker altså, hvis udtalelserne er alvorlige nok,” forsikrer Ulrik Vindberg.​

Ironiske udtalelser eller gentagelser af andre injurierende udtalelser, betegnes også som injurier.

Injurier omhandler, hvad der er tilladt at udtale om andre i det offentlige rum.

Indhold i en injuriesag

Hvis en injuriesag når så langt, at den skal i retten, så vil retssagen naturligvis handle om selve skyldsspørgsmålet. ​Hvis udtalelserne er alvorlige nok – uanset om det er en usand sigtelse eller er grov ringeagtsytring, kan retten dømme krænkeren til at skulle betale en økonomisk godtgørelse til den krænkede part. Godtgørelsens størrelse afhænger af, hvor alvorlig udtalelsen er, og hvor mange den er blevet spredt til.​ Domstolene tager også stilling til, om injuriedommen for den fremsatte udtalelse skal offentliggøres, og om den krænkede part skal have et beløb til at offentliggøre den.

Fængsel eller bødestraf

​Hvis man bliver dømt for injurier, kan man blive straffet med helt op til fire måneders fængsel. ”Almindelige” injurier medfører dog normalt en bøde. Er der tale om bagvaskelse, som er udtalelser mod bedre vidende, er straffen helt op til to års fængsel. ​  

Ifølge Ulrik Vindberg kan rigtig mange injuriesager dog løses, før de overhovedet kommer i gang. Det lille ord ”undskyld” er ofte nok til at give den æresrejsning, den krænkede leder efter. Men hvis krænkeren ikke vil sige undskyld eller indgå et forlig uden om domstolene, vil nogle føle sig nødsaget til at anlægge en injuriesag af princip.​

Forældelsesfrist og privat påtale

Hvis man vil anlægge en injuriesag ved domstolene, skal det som udgangspunkt gøres inden seks måneder efter, at man blev bekendt med injurierne. Injuriesager er desuden undergivet såkaldt ”privat påtale,” hvilket betyder, at man selv skal anlægge sagen – det har politiet ikke noget at gøre med, og man kan ikke politianmelde nogen for injurier.

Retssagen anlægges med en stævning, og når modparten har haft mulighed for at svare på stævningen, følger et eller flere processkrifter. Hvis ikke der opnås forlig undervejs i retssagen, slutter sagen med en hovedforhandling, hvor parterne hver især afgiver forklaring, og derefter afsiges der dom.​ Byrettens domme kan ankes til landsretten, hvis man er uenig i udfaldet.

Det skal du gøre, hvis du er udsat for injuerende udtalelser:

  • Sørg for at samle dokumentation for de injurierende udtalelser. Du kan fx tage screendumps fra sociale medier eller nettet.
  • Undgå at gå til genmæle og give tilbage af samme skuffe. Din modpart vil dermed kunne anklage dig for injurier.
  • Henvend dig til en advokat med speciale i injurier tidligt i forløbet for at få vurderet dine muligheder.
  • Hvis du anlægger en retssag mod din modpart, skal du være klar over, at retssagen kan få debatten til at blusse op igen.
  • Det er den tabende part i retssagen, der betaler omkostningerne ved sagen.
  • Har du retshjælpsforsikring, som en del af din indbo- eller familieforsikring, kan du bruge den. Men forsikringen dækker kun, hvis du får 100 procent medhold i alle påstande i sagen. 
Ulrik Vindberg
VIL DU VIDE MERE?

Ulrik Vindberg

Direktør og advokat Vis faglig profil
GØR SOM 12.724 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.724 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.