Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan
Advodan Roskilde
Ring 46 35 15 15

Algade 43,
4000 Roskilde
Tlf: 46 35 15 15
roskilde@advodan.dk

Se kort Kundeoplysninger

Advodan Roskilde

Dine rettigheder

Ønsker kommunen at fjerne dit barn gennem en tvangsfjernelsessag, har du flere forskellige rettigheder.

Dine rettigheder i en tvangsfjernelsessag fremgår primært af Serviceloven – Lov om social service - samt Retssikkerhedsloven – Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

I sager om tvangsfjernelse/tvangsanbringelse anvendes også ofte Forvaltningsloven, Magtanvendelsesbekendtgørelsen, Børnekonventionen, Menneskerettighedskonventionen, Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier samt Vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Overordnet set handler det om at beskytte barnet, men bestemt også om at sikre at familien beskyttes mod overgreb fra det offentlige.

Det offentlige skal i alle henseender altid overholde proportionalitetsprincippet.

Kommunen skal anvende det mindste formålstjenlige middel for at sikre barnet. Hvis formålet er at beskytte et udsat barn, skal kommunen altid overveje/undersøge, om beskyttelsen ikke kan opnås på en mindre indgribende måde end tvangsfjernelse/tvangsanbringelse (det kunne fx være støtte i hjemmet).

Blandt andet kan nævnes:

 • Du skal have mulighed for at medvirke i behandlingen af din tvangsfjernelsessag – du skal medinddrages.
 • Kommunen skal sørge for tilstrækkelig oplysning af din tvangsfjernelsessag.
 • Kommunen skal behandle henvendelser om hjælp så hurtigt så muligt.
 • Kommunen må ikke anvende et mere indgribende middel, end det er nødvendigt. Det betyder, at tvangsfjernelse ikke ske, hvis det er tilstrækkeligt med en anden indsats.
 • Du har ret til gratis advokatbistand i en række situationer – og altid ved tvangsfjernelsessager.
 • Du har ret til indsigt i din tvangsfjernelsessag.
 • Medmindre anden beslutning er truffet, har du ret til samvær med dit tvangsfjernede barn.

Der er mange regler, som skal sikre børnene og forældrene, men desværre må vi meddele, at alt for ofte oplever vi fejl i kommunens sagsbehandling. Fejltyperne i sager om tvangsfjernelse / tvangsanbringelse er blandt andet:

 • Manglende handleplaner/fejl i handleplaner
 • Manglende partshøring
 • Manglende høring af børn
 • Alt for vidtgående undersøgelser
 • Manglende undersøgelser af om tvangsfjernelse kan undgås ved at anvende et mindre indgribende middel – fx ved i stedet at give støtte i hjemmet el. lign.
 • Faktuelt forkerte oplysninger.

Dertil kommer, at reglerne forbundet med tvangsfjernelse/tvangsanbringelse ikke administreres ens i alle kommuner.

GØR SOM 12.436 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.436 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.