Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan
Advodan Roskilde
Ring 46 35 15 15

Algade 43,
4000 Roskilde
Tlf: 46 35 15 15
roskilde@advodan.dk

Se kort Kundeoplysninger

Advodan Roskilde

Proces, love og regler

Få overblik over processen og gældende lovgivning i sager om tvangsfjernelse/tvangsanbringelse.

En tvangsmæssig anbringelse / tvangsfjernelse skal altid godkendes af Børn- og ungeudvalget. Hos hver kommune er der et Børn- og ungeudvalg bestående af to kommunalbestyrelsesmedlemmer, en dommer og to pædagogisk/psykologisk sagkyndige.

I visse akutte situationer kan formanden for Børn- og ungeudvalget træffe afgørelse om tvangsfjernelse, men denne afgørelse skal godkendes inden en uge af Børn- og ungevalget (godkendelse af formandens beslutning gælder fire uger).

Børn- og ungevalgets afgørelse om tvangsfjernelse/tvangsanbringelse kan klages til Ankestyrelsen. Ankestyrelsens afgørelse kan indbringes for Byretten, og Byrettens dom kan indbringes for Landsretten.

Vi har stor erfaring med sager om tvangsfjernelse / tvangsanbringelse i alle disse instanser, og advokatbistanden er gratis.

Lovgrundlaget ved tvangsfjernelse:
Langt de fleste tvangsfjernelser sker i henhold til Servicelovens § 58, stk. 1 – der skal være en ”åbenbar risiko for alvorlig skade på barnets eller den unges sundhed eller udvikling”. Det kan være på grund af:

  1. omsorgssvigt
  2. vold eller andre alvorlige overgreb
  3. misbrug eller kriminel adfærd, eller andre svære sociale vanskeligheder
  4. andre adfærds- eller tilpasningsproblemer hos barnet / den unge.

Derudover er det en betingelse, at der er en begrundet formodning om, at problemerne ikke kan løses under barnets fortsatte ophold i hjemmet. Med andre ord, så skal det være vurderet, om formålet kan opnås med et mindre indgribende middel – fx støtte i hjemmet eller lignende.

Lovkrav ved forelæggelse af sager om tvangsfjernelse / tvangsanbringelse for Børn- og ungeudvalget:
Når en sag om tvangsfjernelse/tvangsanbringelse forelægges til godkendelse hos Børn- og ungeudvalget skal (bortset fra de akutte anbringelser) følgende blandt andet være opfyldt fra kommunens side:

  • Tilbud om aktindsigt og om at udtale sig.
  • Tilbud om gratis advokatbistand.
  • Børnesamtale skal have fundet sted (som udgangspunkt)
  • Indstilling med børnefaglig undersøgelse, handleplan for tvangsfjernelsen og barnets holdning.
  • Genbehandlingsfrist

Du er altid velkommen til at kontakte os, så vi mere indgående kan fortælle dig om reglerne og processen ved tvangsfjernelse / tvangsanbringelse.

GØR SOM 12.706 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.706 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.