Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan
Advodan Slagelse
Ring 57 86 46 00

Ndr. Ringgade 70C,
4200 Slagelse
Tlf: 57 86 46 00
slagelse@advodan.dk

Se kort

Advodan Slagelse

Nye regler om konfirmationsbidrag

1. juli 2014 blev reglerne omkring konfirmationsbidrag ændret, så bidraget nu altid er tre gange det normale børnebidrag - uanset bidragsbetalerens økonomiske forhold. Fristen for ansøgning blev også lavet om.

I mange familier er konfirmationsforberedelserne allerede godt i gang, og i nogle familier bringer det økonomiske udfordringer med sig – især i skilsmissefamilier. Mange skilsmisseforældre oplever nemlig, at de bliver uenige om, hvem der skal betale for hvad, når der både skal holdes fest, købes nyt tøj og meget andet. 

Advokat med speciale i familieret Mie Rahbek Thomsen gennemgår de nye regler om konfirmationsbidrag her:

Konfirmationsbidragets størrelse
Konfirmationsbidrag i 2017 er 3.540 kr. Det svarer til tre gange det normale beløb, der betales i børnebidrag.

Før reglerne blev lavet om i sommeren 2014, var det muligt for Statsforvaltningen at fastsætte et forhøjet konfirmationsbidrag set ud fra bidragsbetalerens indkomstgrundlag, men den mulighed findes ikke mere.

Det har heller ingen betydning, om bidragsbetaleren har en dårlig økonomi og kan have svært ved at betale bidraget. Bliver bidraget ikke betalt til den dato, som Statsforvaltningen har fastsat (normalt datoen for konfirmationen), kan bidragsmodtageren anmode Udbetaling Danmark om at lægge ud for konfirmationsbidraget.

Når et konfirmationsbidrag er betalt, kan bidragsbetaler trække bidraget fra i skat. Modtageren af konfirmationsbidraget skal ikke betale skat af bidraget.

Frister for ansøgning
Du kan tidligst søge om konfirmationsbidraget tre måneder inden dit barns konfirmation og senest dagen før konfirmationen. Søger du senere, mister du retten til at få konfirmationsbidraget. Tidligere kunne du også søge bidraget op til tre måneder efter, at konfirmationen var overstået.

Hvis barnet ikke skal konfirmeres
Hvis dit barn ikke skal konfirmeres, kan du søge om et beklædningsbidrag fra og med dagen, hvor dit barn fylder 13 år og frem til dagen, hvor barnet fylder 15 år. For at få bidraget udbetalt, skal du dog kunne dokumentere, at du har haft de relevante udgifter.

Fælles forældremyndighed
Med fælles forældremyndighed har I begge forsørgelsespligt, og statsforvaltningen fastsætter som udgangspunkt ikke konfirmationsbidrag, hvis den anden forælder opfylder sin forsørgelsespligt – fx ved at holde en anden fest for barnet. 

Hvis I selv bliver enige om, at den anden forælder skal betale et konfirmationsbidrag, skal du kun ansøge ved Statsforvaltningen, hvis du vil sikre dig, at udbetalingen kan betales forskudsvist af Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark kan herefter lægge beløbet ud og derefter inddrive beløbet ved bidragsyderen.

Hvis du er i den situation, at den anden forælder ikke overholder sin forsørgelsespligt i forbindelse med konfirmationen, skal du også søge om fastsættelse af konfirmationsbidrag i Statsforvaltningen.

Eneforældremyndighed
Hvis I ikke har fælles forældremyndighed og ikke kan blive enige om et konfirmationsbidrag, vil Statsforvaltningen normalt fastsætte konfirmationsbidrag, hvis du som indehaver af forældremyndigheden har haft udgifter til konfirmationen. Ved fastsættelsen af konfirmationsbidraget tager Statsforvaltningen hensyn til udgifter, som bidragsbetaleren efter aftale med forældremyndighedsindehaveren har afholdt i forbindelse med konfirmationen.

Læs mere om konfirmationsbidrag på statsforvaltningens hjemmeside.

Mie Rahbek Thomsen
VIL DU VIDE MERE?

Mie Rahbek Thomsen

Advokat Vis faglig profil
GØR SOM 12.693 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.693 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.