Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan
Advodan Thisted
Ring 97 92 28 88

Frederiksgade 14,
7700 Thisted
Tlf: 97 92 28 88
thisted@advodan.dk

Se kort Kundeoplysninger

Advodan Thisted

Huslejenævnet hjælper dig ved konflikt med lejer eller udlejer

Måske har du en lejer, der gang på gang overtræder husordenen, eller måske nægter din udlejer dig at fremleje din lejlighed, mens du skal på sommerferie. Når der opstår uenighed mellem lejer og udlejer, er der ofte hjælp at hente hos huslejenævnet – i visse situationer kan du dog få brug for en advokat.

Opstår der en konflikt mellem lejer og udlejer, kan huslejenævnet i mange tilfælde hjælpe med at løse den. Advokatfuldmægtig Rasmus Lund Petersen fra ADVODAN Thisted fortæller dig her om muligheder og begrænsninger ved sagsbehandling i huslejenævnet og opridser, hvordan du skal forholde dig, når der er opstået uenighed mellem dig og din lejer eller udlejer.

Hvilke sager behandler huslejenævnet?

Huslejenævnet kan både behandle sager indbragt af lejer og udlejer. Det kan eksempelvis være sager, der omhandler økonomi. ”Som regel er det lejeren, der er utilfreds på dette område. Fx kan det tænkes, at udlejer varsler en markant huslejestigning eller forlanger et urimeligt beløb til vand- og varmeregnskab,” fortæller Rasmus Lund Petersen og fortsætter:

”Udlejer kan dog også sagtens have grund til at klage, og klagerne kan også omhandle andre forhold end penge; eksempelvis vedligeholdelse og istandsættelse af lejemålet. Det er også muligt, at du som udlejer ser dig nødsaget til at klage over din lejers afspilning af høj musik efter klokken 23 på hverdage. Hvis det ikke hjælper at bede lejer om at overholde husordenen, kan huslejenævnet hjælpe med at løse konflikten.”

Hvilke sager kan ikke behandles hos huslejenævnet?

”Huslejenævnet kan ikke behandle alle typer sager. I de tilfælde, hvor huslejenævnet ikke kan behandle en sag, skal den indbringes for boligretten i form af en stævning. Det gælder blandt andet opsigelse af de fleste lejemål, og lejerens ret til at fremleje lejemålet,” fortæller Rasmus Lund Petersen.

Hvis sagen indbringes for boligretten, er der tale om en dyrere affære, end hvis den kan behandles i huslejenævnet. En advokat kan hjælpe dig med at vurdere dine chancer for at vinde sagen, hvis du indbringer den for boligretten. Ser det lyst ud, behøver du nemlig ikke bekymre dig – retsafgift og sagsomkostninger vil typisk blive betalt af den tabende part i sagen.

Fra konflikt til løsning

Rasmus Lund Petersen giver dig her et overblik over forløbet, når du søger at få løst en konflikt med din lejer eller udlejer.

  1. Før du foretager dig andet, bør du altid tage kontakt til lejer eller udlejer og forsøge at løse konflikten. Denne kontakt kan med fordel foregå over e-mail eller sms, så du senere kan fremvise korrespondancen for huslejenævnet eller boligretten.
  2. Hvis din klage er kvalificeret til det, kan du henvende dig til huslejenævnet i den kommune, hvor lejemålet ligger. Denne henvendelse skal ske skriftligt og med nødvendig dokumentation vedlagt (fx en kopi af lejekontrakt eller husorden).
  3. Hvis huslejenævnet behandler din sag, vil modparten efter din klage få mulighed for at fremstille sin side af sagen. Efter sagsbehandlingen vil lejer og udlejer modtage en skriftlig afgørelse fra huslejenævnet.
  4. Er du utilfreds med udfaldet af en sag behandlet i huslejenævnet, kan du klage til boligretten indenfor 4 uger. I så fald bør du alliere dig med en advokat.
  5. Er din sag udenfor huslejenævnets kompetencer, skal den behandles af boligretten. I det tilfælde skal du indbringe den for byretten i det område, hvor lejemålet ligger. Her kan en advokat hjælpe dig med, hvilke dokumenter du skal sende ind.
  6. Normalt vil din modpart også kontakte en advokat, og der vil blive ført en retssag i boligretten, som vil ende med en afgørelse.
Rasmus Lund Petersen
VIL DU VIDE MERE?

Rasmus Lund Petersen

Advokat Vis faglig profil
GØR SOM 12.716 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.716 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.