Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan
Advodan Thisted
Ring 97 92 28 88

Frederiksgade 14,
7700 Thisted
Tlf: 97 92 28 88
thisted@advodan.dk

Se kort Kundeoplysninger

Advodan Thisted

Information om nye regler i AB18, ABR 18 og ATB18

Det nye AB-aftalesystem er nu klar til ibrugtagning, og AB-udvalget anbefaler, at de nye stan-dardaftaler anvendes ved indgåelse af aftaler fra den 1. januar 2019 og fremadrettet. I bør således være opmærksomme på om der er behov for en opdatering af jeres stan-dardkontrakter, aftaledokumenter, salgs- og leveringsbetingelser, mv. efter 1. januar 2019.

Det nye AB-aftalesystem omfatter 3 grunddokumenter:

 • AB 18, der erstatter AB 92 til arbejder og leverancer.
 • ABR 18, der erstatter ABR 89 til teknisk rådgivning og bistand.
 • ABT 18, der erstatter ABT 93 til totalentreprise.

Foruden grunddokumenterne er tillægsbetingelser og tilvalgsbestemmelser, samlet efter emne i appendikser, APP. Der er udarbejdet følgende fire appendikser:

 • Projektudvikling.
 • Projektoptimering.
 • Driftskrav.
 • Incitamenter.

Endelig er der som noget helt nyt udarbejdet et sæt forenklede AB og ABR betingelser.

AB Forenklet er tiltænkt mindre entrepriser, såsom et bygge- eller anlægsarbejde, der er relativt lille i omfang, tid og økonomi eller er relativt enkelt i henseende til arbejdets karakter eller organisering.

ABR Forenklet er tænkt anvendt på rådgivningsopgaver med teknisk rådgivning uden projektering eller projektering i mindre omfang.

De vigtigste ændringer og nyskabelser i AB 18, ABR 18 og ABT 18

Vi har her oplistet nogle af de vigtigste og væsentligste ændringer og nyskabelser i AB-aftalesystemet, som man som bygherre, entreprenør eller rådgiver bør være særligt opmærksom på:

 • Skærpede krav til tidsplaner (hovedtidsplan i udbudsmaterialet/detailtidsplan) og arbejdsplaner, herunder løbende opdatering af disse.
 • Udvidede regler vedr. projektgennemgang, herunder obligatorisk projektgennemgang, større krav til kvalitetssikring og projektgranskning.
 • Krav om at entreprisesummen alene kan være fast i 12 måneder fra tilbudsdagen.
 • Entreprenøren får nu ret til acontobetaling to gange om måneden, mod tidligere én gang.
 • Udvidet meddelelsespligt i visse situationer, f.eks. ved ændringer i pris, tid og sikkerhed samt ved forsinkelse og ekstraarbejder.
 • Krav om betaling for ekstraarbejder skal fremsættes inden rimelig tid efter, at de er udført.
 • Nye bestemmelser vedr. entreprenørprojektering, herunder at entreprenøren kun skal udføre projektering, hvis det er aftalt med bygherre.
 • Krav til oplysning om metoder og materialer som ikke er gennemprøvede.
 • Nye vilkår for brugen af digitale bygningsmodeller.
 • Nye bestemmelser om konventionalbod for rådgivere i ABR 18, når der viser sig glemte ydelser i projektet, som rådgiver burde have taget højde for.
 • Nye bestemmelser om tvistløsning, ”løsningstrappen”, hvorefter parterne forpligtes til først, på forskellige ledelsesniveauer, at forhandle med hinanden om en mulig løsning og derefter gennemføre mediation eller mægling, før end der kan anlægges en voldgiftssag.
 • Ny type ”hurtig afgørelse”, som kan anvendes ved tvister om betaling, ændringer i arbejdet, mv. hvis parterne er enige om at anvende denne metode.

I er meget velkomne til at kontakte os, såfremt I ønsker rådgivning i forbindelse med ibrugtagningen af de nye regelsæt og implementeringen af disse i jeres kontrakter, aftaler, salgs- og leveringsbetingelser mv.

Jacob Schousgaard
VIL DU VIDE MERE?

Jacob Schousgaard

Advokat Vis faglig profil
Louise Brandt Rosenkilde
VIL DU VIDE MERE?

Louise Brandt Rosenkilde

Advokat Vis faglig profil
GØR SOM 12.729 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.729 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.