Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan
Advodan Thisted
Ring 97 92 28 88

Frederiksgade 14,
7700 Thisted
Tlf: 97 92 28 88
thisted@advodan.dk

Se kort Kundeoplysninger

Advodan Thisted

Lovændring: Kommuner kan også forsikre frivillige

Selvom frivillig arbejdskraft er en stor hjælp i mange kommuner, kan kommunerne i dag ikke forsikre frivillige i tilfælde af ulykker. Det laver en lovændring om på fra den 1. juli 2017. Her får du en guide til reglerne.

Sker der en ulykke under besøget på plejehjemmet eller som lektiehjælper på det lokale bibliotek, er de frivillige lige nu ilde stedt. I dag er det nemlig ikke muligt for kommunerne at tegne kollektive ulykkes- og ansvarsforsikringer for deres frivillige på samme måde som private foreninger og organisationer.

”I nogle tilfælde er det imidlertid lovpligtigt at tegne en arbejdsskadeforsikring på sine frivillige, og det har skabt tvivl om forsikringsforholdene på fx plejehjemmene. Samtidig har det været svært at rekruttere nye frivillige, fordi forsikringssituationen har været så usikker. De nye regler fra 1. juli 2017 skulle gerne gøre det mere klart at arbejde med frivillige”, siger Louise Rosenkilde fra Advodan.

Her giver hun en guide til reglerne om forsikring af frivillige.

1. Lovpligtig forsikring for nogle frivillige

Der skelnes mellem to typer af frivillig arbejdskraft, når det kommer til forsikring – frivilligt arbejde og frivillig indsats. Det er lovpligtigt både for kommuner og for private foreninger og organisationer at tegne en arbejdsskadeforsikring for de personer, der leverer såkaldt frivilligt arbejde.

”Det er frivilligt arbejde, når det har karakter af et rigtigt arbejde, også selvom det er ulønnet. Dette gælder eksempelvis, hvis der udarbejdes vagtplaner for de frivillige, eller hvis kommunen eller foreningen bestemmer hvilke opgaver, der skal udføres og hvornår. Omvendt er en frivillig indsats kendetegnet ved mere løse rammer, hvor den frivillige fx selv bestemmer, hvornår der skal hilses på besøgsvennen”, forklarer Louise Rosenkilde.

Hidtil har det kun været de frivillige, som har udført frivilligt arbejde, som har været dækket af kommunens forsikring, hvorimod de frivillige, som har udført en frivillig indsats, ikke har været dækket af nogen forsikring ud over egne private forsikringer.

2. Valgfrit at tegne kollektiv ulykkes- og ansvarsforsikring

Som forening, og nu også som kommune, kan man vælge at tegne en kollektiv ulykkes- og/eller ansvarsforsikring for de personer, som leverer en frivillig indsats, og som dermed ikke er dækket af arbejdsskadeforsikringen.

”Det er op til den enkelte kommunalbestyrelse at beslutte, om der skal tegnes en ulykkes- og/eller ansvarsforsikring, og i givet fald, om det er alle eller kun udvalgte frivillige indsatser og aktiviteter, der skal omfattes”, siger Louise Rosenkilde.

3. Frivilliges egne forsikringer dækker også

Endelig bør man undersøge, om de frivilliges egne forsikringer dækker, hvis de kommer til skade under udførelse af frivilligt arbejde eller en frivillig indsats.

”De fleste har en såkaldt fritidsulykkesforsikring, som dækker de skader, der sker uden for den normale arbejdsplads. Fritidsulykkesforsikringen dækker dog normalvis ikke, hvis der er tale om frivilligt arbejde eller en frivillig indsats. Frivilligt arbejde skal i stedet dækkes af arbejdsskadeforsikringen.

Er der tale om en frivillig indsats, kan man som skadelidt komme til at stå i en situation, hvor man ikke er dækket, medmindre kommunen har tegnet en frivillig ulykkesforsikring, idet hverken arbejdsskadeforsikringen eller den private ulykkesforsikring dækker. Som forening eller kommunebør man tage stilling, tale med sine frivillige og informere dem om, hvordan de er dækket, så der ikke falder noget ned mellem to stole”, anbefaler Louise Rosenkilde.

Fakta – frivillige og forsikringer:

  • Er der tale om frivilligt arbejde, som minder om lønnet arbejde, skal der tegnes en lovpligtig arbejdsskadeforsikring.
  • Kommunen kan fra 1. juli 2017 vælge at tegne en kollektiv ulykkes- og ansvarsforsikring for de frivillige, der laver en frivillig indsats, da de ikke er dækket af arbejdsskadeforsikringen.
  • Tegner kommunen ikke en kollektiv ulykkes- og ansvarsforsikring, er det den frivilliges egen forsikring, der skal dække, i de tilfælde hvor der er tale om en frivillig indsats. Men det kan man ikke være sikker på, at den gør.
Louise Brandt Rosenkilde
VIL DU VIDE MERE?

Louise Brandt Rosenkilde

Advokat Vis faglig profil
GØR SOM 12.693 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.693 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.