PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Offentlig ret

Vores offentligretlige advokater  har stor erfaring med de politiske processer og et indgående kendskab til de kommunale forretningsgange.

Med specialviden indenfor offentlig ret, herunder forvaltningsretlige krav til sagsbehandling og håndhævelse samt aktindsigt, har vi en helt central forståelse for arbejdsmetoden i politisk ledede organisationer og kan omsætte teori til den praktiske virkelighed.

Vores rådgivning er særligt målrettet indenfor plan-, bygge- og miljøret samt emner indenfor kommunernes forhold, herunder kommunernes styrelse og kommunale opgaver efter ’kommunalfuldmagten’.

Plan-, bygge- og miljøret
Vi har bred erfaring i rådgivning indenfor planret, byggeret og miljøret, der i det væsentligste forvaltes af kommunerne.

Vi yder rådgivning til både offentlige myndigheder, privatpersoner, offentlige institutioner og virksomheder, hvor vi bl.a. bistår indenfor myndighedssagsbehandling og – processer, offentlig-private aftaler samt retssager.

Vores ydelser dækker bredt, men kan f.eks. være rådgivning ved byudvikling, hvor reglerne ofte kan skabe udfordringer eller i konkrete enkeltsager, hvor der er behov for afklaring indenfor et retsområde. Vores bistand kan være alt fra hjælp til overordnet retligt og strategisk overblik over regler og sagsgange til konkrete afgørelser, notater indenfor et retsområde eller spørgsmål til partshøring. Men det kan også være hjælp til håndtering af f.eks. lokalplaner, udbygningsaftaler eller ekspropriationssager.

Offentlige udbud af fast ejendom og projektudviklingsaftaler
Vi yder også rådgivning ved offentlige udbud af fast ejendom, og vi har lang erfaring med udarbejdelse af udbudsmateriale.

Vi kan ligeledes bistå ved offentlige myndigheders salg af fast ejendom uden offentligt udbud, f.eks. fordi dette er muligt efter kommunalfuldmagtsreglerne eller særlovgivning.

Som led i byudvikling indgås der også i nogle tilfælde projektudviklingsaftaler mellem offentlige og private parter, hvilket vi også har stor erfaring i at hjælpe med.

 

Se vores team herunder og kontakt os i dag hvis du ønsker at høre mere.

Hans Christian Færch

Advokat / Partner / Landsret 46 14 50 20 61 69 35 82 Advodan Glostrup København

0 kommentar

0 / 700 tegn