PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Brexit: Hvad betyder den nye handelsaftale mellem EU og Storbritannien for din virksomhed?

Den 24. december 2020 indgik den britiske regering og EU en handelsaftale om det fremtidige forhold. Aftalen, der trådte i kraft den 1. januar 2021, påvirker i høj grad din virksomhed, hvis du eksporterer eller importerer varer til og fra Storbritannien. Vi giver dig et overblik over de ændrede regler.

Nye regler for told, moms og punktafgifter

Med den nye handelsaftale er England, Wales og Skotland ikke længere er medlem af EU’s indre marked og skal nu betragtes som et tredjeland i forhold til EU. Derfor gælder der nye regler for bl.a. told, moms og punktafgifter, når du importerer og eksporterer varer til og fra Storbritannien. Handel med Nordirland anses derimod fortsat som intern EU-handel.


Told ved samhandlen med Storbritannien

Den nye handelsaftale indebærer, at der hverken er told eller toldkvoter på samhandlen mellem EU og Storbritannien. Det kan derfor stadig være attraktivt at fastholde Storbritannien som et eksportmarked og/eller som et vigtigt led i værdikæden.

For at undgå at betale told, skal du bevise, at du overholder de nærmere betingelser. Særligt skal fremhæves kravene om præferenceoprindelse.

Når du importerer varer fra Storbritannien, skal du dokumentere, at varen har præferenceoprindelse i Storbritannien, dvs.:

  • varen skal være fuldt ud fremstillet i Storbritannien, eller
  • varen skal være tilstrækkeligt bearbejdet eller forarbejdet i Storbritannien.

Det er vigtigt, at din eksportør medsender et oprindelsesbevis som dokumentation. Dog er det i sidste ende dit ansvar, at din eksportør anvender reglerne rigtigt. Hvis eksportøren får sendt et forkert certifikat, eller hvis varerne ikke overholder kravene i aftalen, kan du blive pålagt at betale den tarifmæssige told for varerne.

Når du eksporterer varer til Storbritannien, skal du ligeledes bevise, at varerne har præferenceoprindelse i EU. Her er det dit ansvar at medsende et oprindelsesbevis til importøren. Hvis du har en webshop, der sælger varer direkte til de britiske forbrugere, skal du endvidere være opmærksom på, at sendingsværdier (varens værdi) på under 135 pund er toldfri.

Desuden skal du sørge for, at din virksomhed er registreret som importør/eksportør. Det kan gøres hos Erhvervsstyrelsen på virk.dk.


Moms ved samhandlen med Storbritannien

Når din virksomhed importerer varer fra Storbritannien, skal du betale importmoms på 25 %. Derudover kan der være yderligere transport- og forsikringsomkostninger. Importmomsen kan efterfølgende trækkes fra ligesom moms på varer, som du køber af en dansk virksomhed. Momsen skal fortsat angives i feltet for ”Moms af varekøb i udlandet (både EU og lande udenfor EU).

Når din virksomhed eksporterer varer til Storbritannien, kan du fortsat sælge dem uden moms. Du skal dog kunne dokumentere, at varerne er sendt ud af EU. Du skal fortsat huske at indberette dit momsfrie salg, men hvor det før skulle indberettes som et EU-salg uden moms, skal du nu i stedet følge indberetningsreglerne for eksport udenfor EU.  


Særlige momsregler for dig med webshop

Har du en webshop, der sælger varer direkte til de britiske forbrugere, skal du være særlig opmærksom på de nye momsregler. Det er nemlig blevet lovpligtigt for danske webshops at:

  • Momsregistrere sig i UK
  • Fakturere britisk moms på salgstidspunktet
  • Sikre at varen importeres ved den britisk grænse
  • Sørge for at varen er "Delivered Duty Paid", (dvs. fragt, forsikring, fortoldningsomkostninger og øvrige omkostninger afholdes af sælger).Punktafgifter ved samhandlen med Storbritannien

Hvis du importerer punktafgiftspligtige varer fra Storbritannien (fx slik, øl, vin, spiritus og tobak), skal din virksomhed registreres for afgiften og stille sikkerhed for punktafgiften. Det gør du ved at forhåndsanmelde købet og betale afgiften til Skattestyrelsen, før leverandøren afsender varen.

Som noget nyt kan din virksomhed ikke længere have et afgiftsoplag i Storbritannien. Hvis du tidligere har haft dit afgiftsoplag i Storbritannien og fortsat vil benytte afgiftsoplagt på EU’s område, bør du derfor finde en ny lokation indenfor EU.

Hvis din virksomhed eksporterer punktafgiftspligtige varer til Storbritannien, har du tidligere brugt EU-forsendelsessystemet EMCS til at oprette nye forsendelser. Nu da Storbritannien har forladt EU, kan du ikke længere bruge EMCS. Fremover skal du i stedet følge toldreglerne ved forsendelser af punktafgiftspligtige varer mellem Danmark og lande uden for EU.


Vil du vide mere?

Brexit betyder som sagt store omvæltninger for mange danske virksomheder. Der vil formegentlig være flere områder, hvor Brexit påvirker din virksomhed. Du kan læse mere om, hvad brexit betyder for din virksomhed på virksomhedsguiden.dk.


Rådgivning i forbindelse med brexit?

Har du brug for hjælp og vejledning til, hvordan du håndterer konsekvenserne af brexit i din virksomhed? Vi kan hjælpe dig med at finde løsninger, så din virksomhed kan fastholde en attraktiv samhandel med Storbritannien.

Vil du vide mere?

0 kommentarer