PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Selvstændige uden forsikring kommer i klemme

Landmænd og andre selvstændige risikerer at komme i klemme, hvis de bliver syge og ikke har tegnet den rigtige forsikring.

Lige så befriende det kan være at være din egen chef, lige så kompliceret kan det være, hvis du ikke har sikret dig rigtigt. Det gælder fx, hvis du bliver ramt af sygdom.

Som selvstændig erhvervsdrivende har du ret til sygedagpenge fra kommunen fra første fraværsdag efter to ugers sygdom. Du skal altså have været syg i to uger, før du har ret til kommunale sygedagpenge. Du skal imidlertid være opmærksom på, at kommunen beregner sygedagpengene på baggrund af virksomhedens overskud ifølge den seneste årsopgørelse. Hvis din selvstændige virksomhed drives med underskud, er der ingen sygedagpenge at hente - heller ikke efter to uger.

"Som selvstændig kan du blive syg ligesom alle andre, men hvis du ikke er dækket af en forsikring, bliver du ekstra hårdt ramt. Ét er, at der formentlig ikke er nogen til at tage sig af virksomheden, mens du er syg, men noget andet er, at du samtidig kan risikere at få problemer med at betale familiens private udgifter," forklarer erhvervsadvokat Mogens Norlén fra Advodan og tilføjer:

"Eksempelvis drives flere og flere landbrug med underskud, så det bliver vigtigere og vigtigere, at man sørger for at sikre sig."

 

Forsikring til selvstændige

Heldigvis har du mulighed for at forsikre dig, så du dels kan få sygedagpenge allerede fra 1. eller 3. ledighedsdag og dels har mulighed for at få sygedagpenge, selvom virksomheden har underskud. Økonomistyrelsen tilbyder nemlig en forsikring til selvstændig erhvervsdrivende, der driver enkeltmandsvirksomhed eller I/S.

Du kan vælge, om du vil være dækket fra 1. eller 3. ledighedsdag, og om du vil være dækket efter minimums- eller maksimumssatsen. Minimumssatsen sikrer dig 2/3 af den højeste dagpengesats uanset størrelsen af din indtægt, hvorimod maksimumsatsen sikrer dig op til den højeste dagpengesats, såfremt din arbejdsfortjeneste berettiger til det. Priserne svinger mellem 1.732 og 4.017 kroner, alt efter hvilken dækning du vælger.

"Jeg vil bestemt råde selvstændige erhvervsdrivende til at tegne en sygedagpengeforsikring. Prisen for forsikringen, der oven i købet er fradragsberettiget, er så lav, at det nærmest ikke kan betale sig at lade være," slår advokat Mogens Norlén fast.

 

Fakta om sygedagpengeforsikringen for selvstændige erhvervsdrivende:

  • Forsikringen tegnes hos Statens Administration, og du kan finde alle oplysningerne på deres hjemmeside
  • Du skal opfylde et beskæftigelseskrav for at være berettiget til sygedagpenge. Kravet betyder, at du inden for de seneste 12 måneder skal have arbejdet minimum 18½ time om ugen i mindst 6 måneder, heraf den seneste måned forud for sygefraværet
  • Som hovedregel har du ret til sygedagpenge 6 måneder efter, du har tegnet forsikringer

Kilde: Statens Administration

1 kommentar

Susanne Westh

Må man som selvstændig på sygedagpenge uden forsikring, fakturere varer en medarbejder leverer fra lageret.

Berit Møller Lenschow

Ifølge sygedagpengelovens §7 må man ikke kunne udføre mere end halvdelen af sit normale arbejde. Arbejdet er alt så som at snakke i telefon, bestille varer, sætte varer op, osv. Det at du møder frem og er på arbejdspladsen kaldes også for arbejde, så derfor regner man også det som at udføre arbejde. For at modtage sygedagpenge skal man være uarbejdsdygtig. Der er strengere krav til, hvornår man ikke længere betragtes som uarbejdsdygtig, når man er selvstændig.