PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Advodans bæredygtighedsrapport 2024

Vores primære bidrag til den grønne omstilling går gennem vores rådgivning til klienter. Når det er sagt, er det vigtigt for os at have orden i eget hus.

Vi tager ansvar

Advodans ansvar

Vi tager ansvar.

Som advokater har vi et særligt ansvar, der strækker sig ud over vores individuelle praksisområder. I en verden, hvor udfordringer som klimaforandringer, ressourceudnyttelse og social ulighed kræver handling, kan vores rolle ikke begrænses til blot at forsvare klienter i retssale, sikre juridisk retfærdighed og skabe økonomisk værdi for vores klienter. Vi har et ansvar for at fremme bæredygtighed, ikke kun moralsk, men også som en forretningsmæssig nødvendighed.

Selvom vi ikke driver et stort produktionsapparat, har vores rådgivning og indflydelse potentialet til at skabe ændringer i retning af en mere bæredygtig fremtid både lokalt og nationalt.

Vi arbejder løbende på at blive klogere på, hvordan vi kan integrere bæredygtige principper i vores dagligdag og i vores rådgivning. Vi ønsker at være med til at skabe en verden, der ikke kun er juridisk retfærdig, men også socialt bæredygtig.

Vi arbejder kontinuerligt, både på bestyrelsesniveau og lokalt, på at konkretisere vores indsatser, hvor det kan gøre mest muligt gavn.

Eventuelle spørgsmål til rapporten skal stiles til adm. direktør Mads Rau-Kaufmann.

 

Om Advodan

Advodan har over 20 kontorer fordelt rundt i landet med mere end 100 jurister. Det betyder, at hver Advodan-advokat kan trække på et landsdækkende fundament af kompetente sparringspartnere.

Til sammen dækker Advodans juridiske bistand næsten alle fagområder og kundesegmenter. Vi rådgiver primært private samt små- og mellemstore virksomheder, men vi har også advokater, som rådgiver fonde, foreninger og offentlige institutioner.

Advodans vision er at være den foretrukne advokatvirksomhed inden for alle former for juridisk rådgivning til private og SMV-virksomheder.

Vi fokuserer på at finde de løsninger, som er bedst for vores kunder – ikke på at citere paragraffer og søge konflikter. Vi ved, at et juridisk problem ikke altid kræver et juridisk svar, og at mægling og forlig kan være en bedre løsning end retssager.

 

Advodan i tal 2023

 • Antal kontorer: 22
 • Nettoomsætning (mio. kr.): 291,1
 • Antal fuldtidsansatte i årsværk: 255
 • Ton CO2-e pr. fuldtidsansat: 2,91
 • Pro bono timer pr. advokat: 17,4

 

Udbyttet af den første bæredygtighedsrapport

I 2023 præsenterede vi vores første bæredygtighedsrapport. Det var vores baseline og udgangspunkt. Den bæredygtige agenda er et område i udvikling, og vores bæredygtighedsrapport skal ses som et komma i en længere fortælling, der startede med vores rapport fra sidste år og som vil fortsætte og udvikle sig i fremtiden på samme niveau, som vi som advokatvirksomhed udvikler og fornyer os.

Med vores bæredygtighedsrapport for 2023, med data fra 2022, satte vi gang i en vigtig diskussion og vi har bragt bæredygtighed på agendaen, både internt men også eksternt hos mange af de klienter, vi rådgiver.

Rapporten fra 2023 gav også anledning til refleksion over vores indsatser, hvilket har skærpet vores daglige arbejde med bæredygtighed lokalt og nationalt.

Louise Lecanda, advokat og partner, Advodan Slagelse

Advodan – Et netværk til forskel

Med over 20 kontorer fordelt rundt i landet og mere end 100 jurister og 300 medarbejdere på tværs af Advodan, kan hver enkelt Advodan-advokat trække på et netværk af kollegaer og eksperter i hele Danmark. Det kommer både Advodan og ikke mindst kunden til gode, da netværket sikrer, at kunden får den bedst mulige rådgivning.

”Vores netværk af sparringspartnere over hele Danmark skærper min rådgivning. På interne kursusdage, netværk og konferencer bliver jeg kontinuerligt opdateret på den nyeste praksis. Samtidig sætter mine kunder stor pris på, at vi er landsdækkende og kan tilbyde et højt fagligt niveau lige der, hvor kunden har brug for os”, fortæller advokat og partner Louise Lecanda fra Advodan Slagelse.

Netværket giver hver enkelt Advodaner et bredt fagligt netværk af kollegaer, der skaber grundlaget for at være den foretrukne advokatvirksomhed inden for alle former for juridisk rådgivning til private og SMV-virksomheder.

Den lokale forankring og landsdækkende service er netop det, der gør den store forskel for kunden, så kunden til enhver tid kan få nærværende bistand på højt niveau på tværs af hele Danmark.

Advodan lokalt

Christopher Bühl Nielsen

Advokat, Partner, Mediator 20 88 09 13 Advodan Vejle

Jacob Schousgaard

Advokat, Partner 46 14 67 10 Advodan Thisted

Jens Gottlieb

Advokat, Partner, Managing partner 49 25 09 57 Advodan Helsingør

Karen Wung-Sung

Managing Partner, advokat (L) 59 45 40 31 Advodan Holbæk København

Kelvin Valeur Thelin

Managing Partner, advokat (L) 21 35 10 20 Advodan Holbæk København

Lars Stuckert

Advokat (L), partner 30 78 87 44 Advodan Lolland-Falster

Mie Rahbek Thomsen

Advokat, partner og direktør 57 86 46 20 Advodan Slagelse

Pernille Munch

Advokat (L), partner, autoriseret bobestyrer 56 95 10 85 Bornholm

Stefan Østerby-Jørgensen

Advokat(L) - Partner 73 92 17 21 61 66 64 77 Advodan Sønderjylland

Thomas Colstrup

Advokat (L) og partner 30 78 87 04 Advodan Næstved

Thomas Damsholt

Advokat (H), Partner 45 88 05 55 Advodan Lyngby

Torben Thomasen

Advokat / Partner / Adm. direktør 46 14 50 01 40 32 70 60 Advodan Glostrup København

Målsætninger

Bæredygtig virksomhedsdrift nu og i fremtiden

Advodans vision er at være den foretrukne advokatvirksomhed inden for alle former for juridisk rådgivning til private og SMV-virksomheder.

 

Et fælles ansvar for den grønne omstilling

Det er med stolthed, at vi kan præsentere vores bæredygtighedsrapport for 2024.

Det er et varemærke for Advodan at gøre tingene ordentligt. Det er udgangspunktet for vores virksomhed og et af de vigtigste elementer i de advokatetiske regler.

Vi behandler medarbejdere og kunder ordentligt, og vi ser hinanden i øjnene. Ordentlighed er grundlaget for, at vi kan yde en grundig og værdibaseret juridisk bistand.

Ordentlighed tager vi med i vores daglige arbejde for en bæredygtig fremtid. Vi vil hjælpe vores kunder med sparring til at håndtere den grønne omstilling og de stigende krav til bæredygtig drift.

 

Anerkendte standarder er Vores grundlag

Formålet med bæredygtighedsrapporten er at give et nuanceret billede af, hvordan Advodan påvirker miljøet og samfundet.

Vores beregninger og rapportering er foretaget med udgangspunkt i anerkendte standarder for klimaregnskaber og ESG-rapportering.

 

C02-ækvivalenter

Klimaregnskabet indeholder en oversigt over de aktiviteter, hvor Advodan har bidraget med udledning af drivhusgasser i det pågældende år, der er omregnet til CO2-ækvivalenter, jf. GHG-Protokollen. Det giver i sidste ende et solidt grundlag til at sammenligne udledningen af CO2 med andre beregninger af drivhusgasser, der følger samme standarder.

 

Klar til EU-lovgivningen

Ved at anvende GHG-Protokollen sikres en international standard til beregning af CO2-udledning.

Med EU’s CSRD- og ESRS-direktiver for bæredygtighedsrapportering bliver standarderne gjort obligatoriske for virksomheders miljømæssige rapportering. Direktiverne blev vedtaget henholdsvis i juni 2022 og i juli 2023 med virkning fra 2024-2026 alt afhængig af virksomhedsform.

 

Verdensmål i Advodan

 • Verdensmål 8
 • Verdensmål 11
 • Verdensmål 16

Hos Advodan tager vi ansvar for vores handlinger og forsøger hele tiden at stræbe efter mere bæredygtige løsninger. Vi søger at bidrage til de verdensmål, der passer til vores virksomhed, både gennem vores egne handlinger og den rådgivning, vi yder til vores klienter.

Samtidig er vi bevidste om, at ordentlighed strækker sig ud over vores virke som advokatvirksomhed, og at ordentlighed også er at tage hensyn til sine medmennesker, til sit lokalmiljø og derudover at bidrage, hvor man har størst mulighed for.

Vi har udvalgt tre verdensmål, hvor vi mener, vi kan gøre den største indsats.

 

#8
Anstændige jobs og økonomisk vækst

FN’s verdensmål #8 omhandler anstændige jobs og økonomisk vækst med fokus på at fremme vedvarende og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle.

I Advodan arbejder vi for at fremme ligestilling og mangfoldighed samt at sikre lige muligheder for alle medarbejdere uanset køn, etnicitet, religion eller andre karakteristika. Dette opnås gennem rekruttering og fastholdelse af mangfoldige talenter samt sikring af lige muligheder for karriereudvikling.

Advodans medarbejdere er virksomhedens vigtigste aktiv. Uden dygtige medarbejdere kan vores kunder ikke få det, de kommer efter – nemlig kvalificeret og værdifuld rådgivning på højeste niveau. Vores fokus er rettet mod vores medarbejderes faglige udvikling og velfærd.

 

Vi bidrager til verdensmål #8 med bl.a.:

 • At kombinere attraktive karrieremuligheder, hvor der er kort vej til specialisering og partnerskab, med respekt for en balance i livet, så der er plads til andre interesser og et familieliv. Hos Advodan tilbyder vi stor fleksibilitet og har tillid til vores medarbejdere. Vi tror på, at hele mennesker leverer bedre rådgivning.
 • At anvende moderne compliance- og hvidvaskprogrammer og rådgivning om whistleblowerordninger, hvor alle kan komme til orde, hvis forholdene ikke er i orden. Vi tager hvidvaskdirektivet alvorligt og sikrer, at vi ikke muliggør terror og hvidvask. Det gør vi ved systematisk registrering af kunders identitet og opfølgning ved tvivl.

 

#11
Bæredygtige byer og lokalsamfund

Som lokalt forankret advokatkontor, er det naturligt for os at støtte lokale projekter og foreninger.

Vi støtter sociale initiativer i byer og lokalsamfund ved at yde juridisk bistand til nonprofitorganisationer og civilsamfundsgrupper samt gratis retshjælp.

Vi tilbyder juridisk rådgivning til byer og lokalsamfund om bæredygtig byudvikling. Dette kan omfatte rådgivning om planlægnings- og zonelovgivning, miljøbeskyttelse og håndtering af infrastrukturprojekter.

Vi beskytter beboernes rettigheder og sikrer retfærdig behandling i forbindelse med byudviklingsprojekter. Dette kan involvere repræsentation af beboere i tvister om ekspropriation, adgang til boliger, lejelovgivning og andre juridiske spørgsmål, der påvirker deres rettigheder og interesser.

 

Vi bidrager til verdensmål #11 med bl.a.:

 • At deltage i lokale netværk for at få inputs samt både give og modtage sparring med henblik på at styrke de lokale samfund, som vi opererer i.
 • At sponsorere og støtte bredt og lokalt hos både idrætsklubber, kulturliv og andre foreninger.
 • At deltage i lokale advokatvagter, tilbyde gratis kurser for borgerne og være til stede i de trykte og digitale medier med artikler.

 

#16
Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Advokatvirksomheder spiller en afgørende rolle i at fremme retfærdighed og retsstatsprincipper.

Vi yder juridisk rådgivning og bistand, hvor vi er med til at sikre lige adgang til retfærdighed, beskyttelse af menneskerettigheder og at retssystemet fungerer effektivt og ordentligt.

Vi arbejder for at sikre adgang til retfærdighed og juridisk bistand for alle, uanset økonomisk situation eller baggrund. Dette kan indebære at tilbyde pro bono-tjenester til dem, der ikke har råd til juridisk repræsentation, samt samarbejde med ikke-statslige organisationer for at øge adgangen til retssystemet for sårbare grupper.

 

Vi bidrager til verdensmål #16 med bl.a.:

 • At yde gratis bistand til den lokale retshjælp. Den lokale retshjælp består af gratis rådgivning til enhver borger, uanset nationalitet.
 • At bistå borgere med gratis rådgivning via vores digitale retshjælp på advodan.dk, hvor man som borger kan stille et juridisk spørgsmål gennem vores spørgsmål og svar funktion.
 • At afholde gratis kurser og aftenmøder for forskellige NGO’er og nonprofitorganisationer.

Klimaregnskab for Advodan

Som advokatvirksomhed uden et produktionsapparat er vores klimaaftryk ikke stort. Vores primære bidrag til den grønne omstilling går derfor gennem vores rådgivning til klienter og de krav, som vi stiller til vores leverandører. Når det er sagt, er det vigtigt for os at have orden i eget hus.

Klimaregnskabet for 2023 giver et overblik over vores årlige udslip af drivhusgasser. Klimaregnskabet er blevet udarbejdet ved hjælp af vejledninger og emissionsfaktorer fra Erhvervsstyrelsens beregningsplatform og følger Greenhouse Gas (GHG) protokollen, der er den førende internationale standard for, hvordan drivhusgasser opgøres og rapporteres som CO2-ækvivalenter (CO2-e).

GHG-Protokollen gør det muligt for virksomheder at beregne deres klimaaftryk på en ensartet måde, samtidig med at den giver indsigt i hvilke aktiviteter, der driver CO2-udledningen. CO2-udledning er i klimaregnskabet fordelt på 3 scopes i henhold til de gældende anvisninger. På tværs af Advodan giver det et CO2-regnskab per fuldtidsansat på 2,91 tCO2. Det bemærkes, at nøgletallet er blevet lavere end opgørelsen fra 2022. Derudover kan der ses ændrede vaner på transport med en spirende tendens til flere el-biler. Sidst giver det også ændringer i klimaregnskabet, at Erhvervsstyrelsen løbende opdaterer og ændrer emissionsfaktorerne.

 

Advodans ESG-nøgletal 2023

 • Antal fuldtidsansatte i årsværk: 255
 • Ton CO2-e pr. fuldtidsansat: 2,91
 • Pro bono timer pr. advokat: 17,4
 • Efteruddannelsestimer pr. advokat: 23,9

 

Scope 1

Er de direkte udledninger fra virksomheden der omfatter anvendelse af brændstof og udledning fra industrielle processer fx relateret til bygninger, køretøjer og stationære motorer, der drives af virksomheden. Scope 1 udgør 10,9 % af CO2-udledningen. Fx er opvarmning med naturgas hørende til scope 1.

 

Scope 2

Er de indirekte udledninger fra fx indkøb af el- og fjernevarmeforbrug, som er områder, virksomheden forbruger og kan kontrollere, men ikke selv ejer og producerer. Scope 2 udgør 10,5 % af CO2-udledningen.

 

Scope 3

Er de indirekte udledninger, der opdeles i 15 kategorier. Scope 3 udgør den mest udbredte udledningsform blandt virksomhederne. Hos Advodan er det primært kategorierne indkøb af varer og tjenester, forretningsrejser og medarbejderpendling, der er relevante for CO2-udledningen. Scope 3 udgør 78,6 % af den samlede CO2-udledning i klimaregnskabet.

 

Vores værdier

I Advodan er vores værdier fundamentet for vores advokatbistand på tværs af alle vores kontorer.

Vi lægger vægt på, at der er proportionalitet mellem de hensyn, som vi ønsker at varetage gennem CSR-politikker, og hensynet til at drive en effektiv advokatvirksomhed, hvor vi ikke går på kompromis med kvaliteten og vores kunders behov.

Samtidig er vi klar over, at kvaliteten af vores ydelser afhænger af trivslen hos vores medarbejdere. Derfor ønsker vi at efterleve et princip om et arbejdsliv i balance, som rummer både familieliv og faglige udfordringer.

Vi tager hvidvaskdirektivet alvorligt og sikrer, at vi ikke muliggør terror og hvidvask. Det gør vi ved systematisk registrering af kunders identitet via digitale værktøjer og opfølgning ved tvivl.

Vi forsøger efter bedste evne at begrænse vores ressourceforbrug i det daglige til gavn for klima og miljø.

 

Full service

Vi er vores klienters betroede rådgivere og sætter en stor ære i at tilbyde vores kunder full-service juridisk rådgivning. Der arbejder mere end 100 advokater og advokatfuldmægtige på tværs af Advodan. Det betyder, at hver Advodan-advokat kan trække på et landsdækkende fundament af kompetente sparringspartnere.

 

Nærhed

Vi bor tæt på vores kunder, har omfattende lokalkendskab og møder mennesker i øjenhøjde. Vi stræber efter at have tætte og tillidsfulde relationer til vores kunder.

 

Løsninger

Vi fokuserer på at finde de løsninger, der er bedst for vores kunder – ikke på at citere paragraffer og søge konflikter. Vi ved, at et juridisk problem ikke altid kræver et juridisk svar, og at mægling og forlig nogle gange kan være en bedre løsning end retssager.

 

Vores vigtigste ressourcer er vores medarbejdere

I Advodan anerkender vi, at vores vigtigste ressourcer er vores medarbejdere. Som et landsdækkende advokatfirma er vi bevidste om, at vores succes afhænger af den ekspertise, engagement og dedikation, som vores medarbejdere bidrager med hver dag.

 

Medarbejdertrivsel

Trivsel er nøglen til et bæredygtigt og meningsfuldt arbejdsliv. Hos Advodan stræber vi efter at tilbyde et arbejdsmiljø, hvor vores medarbejdere kan trives og føle sig godt tilpas, med mulighed for læring samt en balance mellem arbejdsliv og familieliv. Vi tilbyder stor fleksibilitet og tillid til vores medarbejdere, da vi tror på, at en god balance mellem arbejde og fritid ikke kun gavner den enkelte medarbejder, men også fører til bedre rådgivning og service for vores klienter.

 

Personlig udvikling

Personlig udvikling er en central del af Advodan. Vi har et kontinuerligt fokus på at styrke vores medarbejderes faglige kompetencer, og derfor tilbyder vi løbende faglige kurser. Kurserne kan både være fysiske og online, så vores medarbejdere har mulighed for at deltage, uanset deres tidsmæssige engagement. Vores kurser fokuserer på faglig opdatering og sparring på tværs af vores kontorer inden for en række forskellige retsområder.

 

Faglige- og personlige netværk

Vi prioriterer vores faglige netværk højt. Hos Advodan har vi otte faggrupper, hver med deres eget fagudvalg, der specialiserer sig inden for deres respektive fagområder. Disse grupper arbejder kontinuerligt med at bidrage med ny og opdateret viden til gavn for medarbejdere og deres videre rådgivning, samt er med til at sikre en høj standard af viden tilgængelig på vores hjemmeside. Derudover står de også for planlægning af onlinemøder, interne kursusdage og lignende arrangementer.

Ligeledes har vi etableret en række personlige netværk, såsom netværket FUTURE, hvor vi bl.a. arbejder med specifikke udfordringer i fuldmægtigforløbet og i de første år som advokat.

Mads Rau-Kaufmann, adm. direktør, Advodan A/S

Advodans digitale retshjælp

Digital retshjælp – en lokal og national nødvendighed

I en tid, hvor adgangen til juridisk rådgivning kan være kostbar og tidskrævende, tilbyder vi borgere mulighed for at stille juridiske spørgsmål til artikler og modtage svar fra en advokat.

”Vi lever i en verden med en vedblivende digital udvikling. Lokale retshjælpe forsvinder og mange har ikke råd til eller er bange for at søge juridisk bistand til deres specifikke situation. Med vores digitale retshjælp på advodan.dk tilbyder vi en nem og gratis adgang til at få svar på sine spørgsmål eller søge et svar, som andre i en lignende situation har modtaget. Siden 2021 har vi besvaret mere end 1800 juridiske spørgsmål digitalt”, fortæller Mads Rau-Kaufmann, adm. direktør hos Advodan A/S.

For samfundet som helhed bidrager dette til en øget juridisk bevidsthed og uddannelse. Det kan være med til at forebygge juridiske problemer ved at give borgerne de oplysninger, de har brug for, for at kunne handle korrekt i forskellige situationer. Desuden kan det sikre, at borgere i potentielt udsatte situationer kan få den bistand, de har brug for digitalt og uden behov for personlig konsultation.

Pro Bono i Advodan

Hos Advodan tager vi vores samfundsansvar alvorligt. Derfor yder vi hvert år gratis juridisk bistand til en række organisationer eller på anden måde yder omkostningsfri rådgivning.

Vores hjerte banker for det lokale initiativ og de utrolig mange lokale ildsjæle, som gør det muligt at have et godt nærmiljø.

Vi påtager os et socialt ansvar lokalt ved at deltage i advokatvagter og ved at tilbyde gratis kurser for borgere samt med artikler i trykte og digitale medier.


Her er en række eksempler på noget af det pro bono-arbejde, som vi udfører.

 

Retshjælp

Advodan yder gratis bistand til den lokale retshjælp. Den lokale retshjælp omfatter gratis rådgivning til enhver borger, uanset nationalitet, hvor man kan få hjælp med langt de fleste juridiske problemstillinger inden for næsten alle retsområder med nogle få undtagelser.

 

Digital retshjælp

På advodan.dk har vi en funktion, der hedder ”spørgsmål og svar”. Her kan man som borger stille juridiske spørgsmål og få gratis rådgivning af en advokat. Vi kalder det for en digital retshjælp. I 2023 besvarede vi over 500 nye henvendelser. Alle spørgsmål og svar er tilgængelige for besøgende på advodan.dk til gavn for dem, der søger svar på lignende problemstillinger. Som en del af vores arbejde med den digitale retshjælp har vi ligeledes FAQ’er på vores hjemmeside.

 

NGO’er og andre organisationer

Vi afholder løbende gratis kurser og aftenmøder for forskellige NGO’er og nonprofitorganisationer, såsom Kræftens Bekæmpelse og lokale foreninger.

 

Vederlagsfri rådgivning og foredrag

Vi varetager mange funktioner vederlagsfrit, herunder både som dirigent på generalforsamlinger og ved at afholde gratis foredrag og undervisning for både erhvervsdrivende og private.

 

Lokale sponsorater

Vores lokale forankring betyder, at vi sponsorerer og støtter bredt og lokalt hos både idrætsklubber, kulturliv og andre foreninger.

Palle Eskildsen Jensen, advokat, Advodan Sønderjylland

Et meningsfuldt arbejde i en kompleks verden

I en stadig mere kompleks verden er arbejdet som advokat mere end blot en karrierevej ifølge advokat Palle Eskildsen Jensen.

”Jeg bliver ofte mødt med spørgsmålet om, hvorfor jeg har valgt at blive advokat. For mig er svaret ret simpelt. Det er en karrierevej, hvor jeg til daglig kan få lov til at bidrage med mening og retfærdighed gennem rådgivning og handling”.

Min rolle indebærer meget mere end at bistå mine klienter i retssager. Min rolle omfatter også at være en pålidelig vejleder.

”I en verden, der ofte kan virke uoverskuelig, udfordrende og hvor nye regler og love kontinuerligt kommer til, ser jeg det som min fornemste opgave at beskytte mine klienters interesser”.

I dagens komplekse samfund er advokatens opgave ikke kun at navigere gennem de juridiske spørgsmål i en indviklet lovgivning for ikke-jurister, men den er også at forstå klientens unikke situation, behov og ønsker. Dette mener jeg kræver empati, faglighed og en forpligtelse til at lytte og forstå klientens perspektiv.

”Jeg har for nylig bistået en fast erhvervsklient med etablering af en whistleblowerordning. Det var en spændende men udfordrende opgave, som vi lykkedes at komme i mål med. Det gav en følelse af stolthed og tilfredshed at kunne finde den rette løsning for min klient”, fortæller advokat Palle Eskildsen Jensen.

Kontinuerlig undervisning og information om den grønne omstilling

Mangel på viden er blandt de væsentligste barrierer for at få flere virksomheder i gang med en bæredygtig omstilling.

Advodan arbejder kontinuerligt på at løfte klienters og medarbejderes viden om og arbejdet med bæredygtighed. Der stilles fortsat større krav til virksomhederne, både fra andre virksomheder og myndigheder. Vores primære indsats er at hæfte medarbejdernes vidensniveau og klæde dem på til at kunne rådgive deres klienter bedst muligt.

Indsatsen har ikke kun fokus på klima, men på bæredygtighed bredere set, herunder også diversitet, menneskerettigheder og sociale forhold.

Vi afholder derfor løbende interne indlæg, videndeling og sparring om, hvordan vi fortsat kan øge vores indsats for at skabe en bæredygtig fremtid.

Kontakt Advodan A/S

0 kommentar

0 / 700 tegn