PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Hvad er injurier, og hvordan skal du reagere på injurierende udtalelser?

I dag er det meget let at offentliggøre nedsættende og fornærmende udtalelser om andre på fx Facebook eller andre sociale medier. Og det sker hver eneste dag i et meget stort omfang. Her kan du læse, hvad injurier er, og hvad du kan gøre, hvis du er udsat for injurierende udtalelser.

Hvad er injurier?

I Danmark har vi ytringsfrihed, men der er alligevel grænser for, hvad man må udtale om andre i det offentlige rum. Ytringsfriheden er nemlig begrænset af reglerne om injurier, hvilket betyder, at det er ulovligt at fremsætte eller udbrede injurierende eller ærekrænkende udsagn om andre. En persons ære handler både om æresfølelse og omdømme.

Injurier i to kategorier

Overordnet deler man injurier op i to kategorier: beskyldninger og ”værdidomme”. ​ ”Beskyldninger” er udtalelser om, at man har begået et bestemt (normalt strafbart) forhold (fx ”du har stjålet min cykel”). De plejede at hedde ”sigtelser”, men har fået nyt navn på grund af en ændring af straffeloven. ”Værdidomme” er udtalelser, som indeholder en vurdering af, hvordan en anden person er, og de kan ikke bevises (fx ”du er en idiot”). Værdidomme plejede at hedde ”ringeagtsytringer”.

 

 

Bagvaskelse

Bagvaskelse bliver ofte anvendt som synonym for injurier, men det er det faktisk ikke. Bagvaskelse i straffelovens forstand er særligt krænkende/alvorlige beskyldninger, som enten er fremsat i et massemedie, eller som er fremsat, selvom man udmærket ved, at de ikke passer. Der skal ret meget til, før en udtalelse bliver til bagvaskelse, men til gengæld er strafferammen også helt op til to års fængsel.

Hvornår kan man straffes for injurier?

​Domstolene kan straffe en person for at udtale beskyldninger, hvis de er egnet til at fornærme en anden i offentlighedens øjne generelt. Det ser man normalt i tilfælde, hvor udtalelserne handler om noget ulovligt eller om noget, som samfundet generelt ser ned på. Det kan fx være uberettigede beskyldninger om pædofili eller bedrageri.

I dag skal der rigtig meget til for at blive dømt for værdidomme.

En person kan også blive straffet for værdidomme, hvis de alvorlige nok. Man plejede at sige, at de skal gå ud over ”den almindelige tålegrænse”. Denne tålegrænse har med de sociale mediers indtog flyttet sig rigtig meget gennem de senere år. I dag skal der rigtig meget til for at blive dømt for værdidomme, men det sker altså, hvis udtalelserne er alvorlige nok.​

 

Hvad er ”alvorligt nok”?

Både for beskyldninger og værdidomme spiller der mange hensyn ind, når domstolene skal vurdere, om en udtalelse er ”alvorlig nok” til at dømme. De vigtigste er:

 • Om der er tale om beskyldninger eller værdidomme
 • Udtalelsens emne og formål
 • Hvem har udtalt sig, og hvem har man udtalt sig om
 • Hvor/hvordan er udtalelsen fremsat, og har den anden kunnet svare igen
 • Udtalelsens form og kontekst

Ironiske udtalelser eller gentagelser af andre injurierende udtalelser betegnes også som injurier.

 

Fængsel eller bødestraf

​Hvis man bliver dømt for injurier, kan man blive straffet med op til et års fængsel. ”Almindelige” injurier medfører dog normalt en bøde. Er der tale om bagvaskelse, er straffen helt op til to års fængsel. ​  

Rigtig mange injuriesager kan dog løses, før de overhovedet kommer i gang. Det lille ord ”undskyld” er ofte nok til at give den æresrejsning, den krænkede leder efter. Men hvis krænkeren ikke vil sige undskyld eller indgå et forlig uden om domstolene, kan det være nødvendigt at anlægge retssag.​ 

Indhold i en injuriesag

Hvis en injuriesag når så langt, at den skal i retten, vil dommeren tage stilling til, om udtalelsen var ulovlig eller ej.

​Hvis udtalelsen er alvorlig nok – uanset om det er en usand beskyldning eller en grov værdidom – kan retten dømme krænkeren til at skulle betale en økonomisk godtgørelse til den krænkede part. Godtgørelsens størrelse afhænger af, hvor alvorlig udtalelsen er, og hvor mange den er blevet spredt til.​ Domstolene tager også stilling til, om injuriedommen for den fremsatte udtalelse skal offentliggøres, og om den krænkede part skal have et beløb til at offentliggøre den.

 

Forældelsesfrist og opstart af injuriesag

Hvis man vil anlægge en injuriesag ved domstolene, skal det som udgangspunkt gøres inden seks måneder efter, at man blev bekendt med injurierne. Man kan normalt ikke politianmelde nogen for injurier, og man skal normalt selv anlægge sag, når der er tale om en injuriesag. I særlige tilfælde kan man dog anmelde bagvaskelse til politiet, som så vurderer, om det er en sag, de ønsker at føre.

 

Injuriesagens forløb

Retssagen anlægges med en stævning, og når modparten har haft mulighed for at svare på stævningen, følger et eller flere processkrifter. Hvis ikke der opnås forlig undervejs i retssagen, slutter sagen med en hovedforhandling (retsmøde), hvor parterne hver især afgiver forklaring. Derefter afsiges der dom.​ Byrettens domme kan ankes til landsretten, hvis man er uenig i udfaldet.

Det skal du gøre, hvis du er udsat for injurierende udtalelser:

 • Sørg for at samle dokumentation for de injurierende udtalelser. Du kan fx tage screendumps fra sociale medier eller nettet. Sørg for at man kan se datoen.
 • Undgå at gå til genmæle og give tilbage af samme skuffe. Din modpart vil dermed kunne anklage dig for injurier.
 • Henvend dig til en advokat med speciale i injurier tidligt i forløbet for at få vurderet dine muligheder.
 • Hvis du anlægger en retssag mod din modpart, skal du være klar over, at retssagen kan få debatten til at blusse op igen.
 • Det er normalt den tabende part i retssagen, der betaler omkostningerne ved sagen.
 • Har du retshjælpsforsikring som en del af din indbo- eller familieforsikring, kan du bruge den. Men forsikringen dækker kun, hvis du får 100 procent medhold i alle påstande i sagen.
Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?

Vil du vide mere?

268 kommentar

0 / 700 tegn

Steffen

Hej Ulrik :) På min arbejdsplads har vi en tillidsmand, som har det med at være meget bombastisk i sine udtalelser. Jeg er i en ledende stilling for en gruppe medarbejdere og har også en rolle som bemandingsplanlægger for samtlige medarbejdere. Det er så her problematikken opstår. Tillidsmanden beskylder mig for at forfordele mine egne medarbejdere (jeg er bevidst om at han bruger ordet "forfordele" forkert, men jeg forstod godt meningen bag). Jeg er selvsagt dybt uenig og normalt ville jeg ikke tage mig af det, men netop fordi han har den rolle, finder jeg det nødvendigt at gøre det klart, at det er ikke en acceptabel beskyldning. Er der her tale om injurier? Hvis ja, hvad kan gøres?

Janne

Hej Ulrik Jeg har fået stjålet min arv fra min mor, pga. at hendes mand viste sig at være ægteskabsvindler. Til bobestyrer har han løjet en hel del om at jeg har en verserende voldssag, at jeg har stjålet smykker og at jeg har lavet hærværk. Alle tre påstande er fejet af bordet af politiet. Men alligevel står påstand 1 & 2 nedfældet i referatet fra bomødet, hvilke er meget æreskrænkende for mig. Desuden har en af ægteskabssvindlernes sønner ringet til politiet og sagt at han frygtede at jeg ville dræbe hans far i en mordbrand. Det mener jeg også er æreskrænkende. Til orientering har jeg 100 procent ren straffeattest. Ægteskabssvindleren har løjet om meget andet, men kun disse to påstande kan bevises

Ulrik Vindberg

Hej Janne, Tak for din henvendelse. Vold og tyveri er jo nogle ret alvorlige påstande, så jeg forstår udmærket godt, at du føler dem krænkende. At det fremgår af bomødereferatet er der for mig at se ikke voldsomt meget at gøre ved. Beskyldningen om at ville dræbe en person i en mordbrand er også meget alvorlig, men når den ”kun” er fremsat telefonisk og ”kun” overfor dig, vil jeg ikke anbefale at gøre mere ved den. Hvis du er bekendt med, at personen har fremsat disse beskyldninger andre steder, er det muligt, at min holdning vil være en anden. Jeg vil så anbefale dig at kontakte mig på 46351515 eller ulvi@advodan.dk Med venlig hilsen

Jens

Jeg har en eks svigersøn som har meget narcissistiske og psykopatiske tendenser. Senest er han begyndt med en massiv forældrefremmedgørelse som også indbefatter os (bedsteforældre). Der er to små drenge på 6 og 9 år, som er begyndt at tage afstand fra os. Senest har den ældste fortalt sin mor at far siger at jeg (bedstefar) har sagt til ham (faderen) at jeg nok skal sørge for at han kommer i fængsel. Det har intet på sig, idet jeg ikke har set ham siden deres skilsmisse for to år siden. Jeg frygter det bliver meget værre endnu.

Louise Brandt Rosenkilde

Hej Jens Tak for din henvendelse. Udtalelser som kommer i den slags børnesager er ikke rigtig kerneområdet for injuriesager, og jeg er bange for at I ikke vil komme igennem med det. At sørge for at nogen skal komme i fængsel er heller ikke nødvendigvis injurierende, for det siger ikke noget om, hvilken reel beskyldning som ligger bag. Jeg beklager at jeg ikke kunne hjælpe bedre.

Therese

Hej Ulrik Jeg har 2 børnebørn (drenge) der er blevet tvangsfjernet fra deres mor 24.4.20 10mdr efter de blev fjernet fik jeg endelig tildelt 1 times overvåget samvær pr mdr. Hvilket jeg undrede mig over at det skulle være overvåget. jeg så mine børnebørn 5 gange. Men kommunen har stoppet det, uden nogen form for forklaring. Jeg kan se i den aktindsigt jeg har modtaget fra kommunen, at jeg er mistænkt for seksuelle overgreb på mit ældste barnebarn!!! Hvordan kan jeg få fjernet de beskyldninger og se mine børnebørn igen?

Ulrik Vindberg

Hej Therese Tak for din henvendelse. Adgangen til at se dine børnebørn igen kan jeg desværre ikke hjælpe dig med – det ligger lidt uden for mine kompetencer. Men mine kolleger, Thorbjørn Thomsen, Maiken Breum og Christina Wandel er eksperter til den slags. Jeg kan evt. hjælpe med beskyldningen mod dig. Desværre er det i praksis næsten umuligt at få kommunen til at slette noget. Man kan få dem til at tilføje en rettelse, hvis det viser sig, at de tog fejl, men at slette noget, er næsten umuligt. Jeg vil anbefale dig at kontakte mig på ulvi@advodan.dk med en lidt grundigere beskrivelse. Særligt vil jeg gerne vide, om du ved, hvor beskyldningerne kommer fra. Jeg ser frem til at høre fra dig.

Thomas

Hej Advodan. Jeg fik en kæreste sidste år. Vi flytter sammen. Kort efter vi har offentliggjort vi er et par, bliver min kæreste kontaktet af en, som har passet min kærestes børn. Hun er søster til kærestens x mand. Hun siger, at jeg vil slå hende ihjel, er psykopat, skizofren, på stoffer, voldtægtsmand osv. Har en søn jeg ikke må se pga for højt konflikt niveau. Hende som kontaktede min kæreste, har passet min søn i alle de år jeg ikke har set ham. Mor til min søn og hende har været rundt i den by vi bor i og fortælle løgne. De har skræmt mine nye bonusbørn. Efter rygterne blev jeg falsk anmeldt for dødstrusler, fordi jeg gik forbi hendes hus. Kan ikke melde noget ifølge politiet??

Ulrik Vindberg

Hej Thomas Tak for dit spørgsmål. Hvis du er blevet falsk anmeldt til politiet, så kan du anmelde anmelderen til politiet for den falske anmeldelse. Det skal du rette henvendelse til politiet om. Beskyldningerne du nævner kan sagtens antages at være strafbare, afhængigt af omstændighederne. Det kræver at du kan bevise hvad der nærmere er blevet sagt. Jeg vil foreslå, at du kontakter mig på 46351515, så skal jeg give dig en nærmere vurdering.

Mia

Hej Ulrik. Hvordan skal man forholde sig, hvis en person sidder på sociale medier, og laver live videoer. De nævner ikke direkte navne men beskriver en person, således at INGEN er i tvivl om hvem det er. Herefter tales grimt og kommes med falske beskyldninger uden belæg for det. tvært imod forligger der beviser for, at personen der udtaler disse ting er truende og ubehagelig over for den han udstiller. Og hvad hvis man i samme ombæring på videoerne fortæller, at man holder et foredrag hvor man fortæller folk, at dette vil blive talt om på foredraget og vil få konsekvenser for personen der er tale om. Er det lovligt eller ligger der noget strafbart bag som skal gåes videre med ?

Ulrik Vindberg

Kære Mia Tak for din henvendelse. For at dele dit spørgsmål lidt op, så kan jeg starte med at sige, at man ikke er beskyttet mod injuriesager bare fordi man ikke bruger ens navn. Hvis man kan identificeres (blot hos nogen) så kan man føre en injuriesag. Resten af spørgsmålet afhænger af, hvad det præcist er, der bliver sagt. Beskyldningerne skal have et ærekrænkende indhold i straffelovens forstand. Det kan jeg evt. vurdere for dig, hvis du sender mig en mail på ulvi@advodan.dk. Det er en potentiel risiko, at udtalelserne er sket via live-videoer, for så risikere du, at du ikke kan føre bevis for, at der blev sagt det, som du mener, der blev sagt. Billeder kan gemmes og e-mails kan printes, men live-videoer har det jo med at forsvinde, når der slukkes. Jeg håber jeg kunne hjælpe.

Andreas

Hej Ulrik. Jeg ville egentlig bare høre om det er lovligt eller ulovligt at beskylde en for at være racist, på f. eks Facebook? Tak for svar på forhånd. Mvh Andreas.

Ulrik Vindberg

Kære Anders Tak for henvendelsen. ’Racist’ falder efter min vurdering under kategorien værdidomme, og der skal forholdsvist meget til, før det er strafbart. Det er ikke umuligt på nogen måde, men det vil formentlig komme an på omstændighederne, som udtalelsen er faldet under; dvs. hvem er afsender og modtager, hvad er emnet og formålet, hvad er konteksten osv. osv. Hvis omstændighederne er tilstrækkeligt grove, så kan det formentlig godt være ulovligt. Hvis ikke, vil de formentlig ikke være det.

Benny

Kære Ulrik. Hvid jeg er kommet til at skrive en sms: “Dejligt at være fri for jer to, dumme at høre på og meget grimme at se på 💪😉” Kan jeg få en bøde for det? Vh. U

Lena

Hej Ulrik. Har jeg en sag hvis? Min tidligere udlejer har spredt rygter om at jeg havde fået en lavere husleje og "liggede" resten af og rygter om at jeg er prostituerede, på grund af uenighed om div. I lejemålet og anmeldelse til komunen om skimmel som faktisk ente med at vi blev kondemneret af komunen grundet sundhedsfare. Han er blevet så sur at disse rygter stadig spredes trods at jeg i en mail 2021 bedte ham om at stoppe de frygtelige løgne da det kunne have konsekvenser for både mig og mine børn...jeg har i dag ved en tilfældighed fået afvide af en person, som jeg gav en reol væk til på Facebook, at han åbenbart stadig forsætter med at sprede disse ondsindet rygter! Vh Lena

Ulrik Vindberg

Hej Lena Tak for din henvendelse. Du kunne evt. godt have en sag, men det kommer nok til at afhænge af, i hvilket omfang du kan bevise, hvad han går og siger. Det lyder som om det vil kræve nogle vidneforklaringer i retten. Er der nogen af de øvrige beboere, som du forventer vil stille op og vidne om forholdet? I så fald er du velkommen til at kontakte mig på 46351515 eller ulvi@advodan.dk for en nærmere vurdering.

Søren

Hej Ulrik er det injurie hvis jeg offentligt poster at en Ledende medarbejder i en kommune behandler handicappede i kommunen dårligt (han gør det da vi er flere handicappede som kæmper med sager) mener bare hvor går gransen for hvad en kommunalt ansat skal kunne regne med at få i hovedet og hvad han ikke vil finde sig i. Min tanke er at skrive i pænt sprog og blot komme med min mening om at jeg ser det som hans skyld som ansvarlig at vi har fået det dårligere.

Ulrik Vindberg

Hej Søren Tak for din henvendelse. Det korte svar er naturligvis, at det afhænger af, hvordan du formulerer dig præcist. Det lidt længere svar er, at hvis du ’kun’ skriver, at ’en ledende medarbejder ved X kommune er skyld i, at handicappede i kommunen har det dårligere’ vil jeg umiddelbart vurdere, at du ikke risikerer en injuriesag. Hvis du vil have din præcise formulering vurderet inden du skriver noget, vil jeg meget gerne hjælpe med det. Du kan i så fald skrive til mig på ulvi@advodan.dk.

Henrik

Hej Ulrik Kan en person fremsætte påstand om psykisk vold igennem flere år uden at der på noget tidspunkt skal foreligge bevisførelser for disse anklager i form af konkrete politianmeldelser ? I aktuelle situation er formålet med disse falske og groft krænkende påstande meget klare og utvetydige. Så kan man "bare" fremsætte anklager om psykisk vold uden politianmeldelser eller er der her en situation hvor vi har med injurier/ bagvaskelse at gøre ? Mvh. Henrik

Ulrik Vindberg

Hej Henrik Beskyldninger om psykisk vold udgør en beskyldning om overtrædelse af straffeloven, og derfor er det i udgangspunktet ærekrænkende. Hvis beskyldningen i øvrigt er udbredt i tilstrækkeligt omfang og ikke er forældet, lyder det som om, der er en injuriesag at føre. Jeg vil anbefale dig at kontakte mig på ulvi@advodan.dk. Så skal jeg gerne give dig en vurdering af dine muligheder.

Jan

Hej Ulrik, Hvis man bliver sigtet og dømt for vold mod en betjent, får ens arbejdsplads så noget at vide? Mvh Jan

Michael

Hej Ulrik, Jeg er, af en tidligere arbejdsgiver, beskyldt for at have solgt stoffer på Facebook, stjålet fra ham osv. Begge dele er naturligvis løgn. Jeg har 2-3 vidner der kan bekræfte dette, folk der har arbejdet der efter jeg forlod stedet. Det er naturligvis ikke sjovt at høre den slags, og jeg ved han har sagt det til mange gæster i restauranten efter jeg stoppede. Har jeg en sag?

Anonym

Hej Ulrik Jeg har en mulig sag. En nabo har fortalt andre naboer, at jeg har sendt nøgenbilledere af mig selv til naboen. Jeg gik i et halvt år, hvor jeg fornemmede at der var noget galt, når jeg mødte nogle af naboerne, sidste i august 2021 advarede en beboer om at, at denne nabo havde fortalt naboere om at jeg skulle have sendt nøgenbilledere af mig selv til vedkommende. Jeg har ikke sendt nogle nøgenbilledere til naboen, jeg har holdt hånden over naboen, grundet nogle omstændigheder jeg ikke vil fortælle om her, men mit spørgsmål, har jeg en sag, da jeg selvfølgelig føler mig bagvasket for noget jeg ikke har gjort.

Ulrik Vindberg

Hej Anonym, Tak for din henvendelse. At blive beskyldt for at sende nøgenbilleder er i udgangspunktet ikke ærekrænkende. Masser af mennesker sender nøgenbilleder til hinanden af helt legitime årsager, og samfundet som sådan ser ikke ned på de mennesker. Der kan dog være grundlag for en injuriesag alligevel, hvis beskyldningen er særligt krænkende netop på grund af jeres omstændigheder. Det vil jeg gerne hjælpe med at afklare. Jeg vil opfordre dig til at skrive direkte til mig på ulvi@advodan.dk, så skal jeg hjælpe med en nærmere vurdering. Med venlig hilsen Ulrik Vindberg ADVODAN Roskilde

Maiken

Hej Ulrik Jeg har det sidste halvandet år efter jeg gik fra min eks kæreste, skulle finde mig i tilsvininger i perioder. Jeg mistede desværre min far for ikke så længe siden, og ikke særlig lang tid efter streamede han live, hvor han lige havde behov for at svine mig til, og virkelig ligge tykt på fordi jeg har nogle psykiske problemer/sygdomme i samme sætning som han snakkede om min fars død. Han sviner også min nye kæreste til, samt deler nogle personlige oplysninger omkring min svigermor, som han er kommet til på ulovligvis, som jeg har anmeldt ham for, men han løj sig fra det, da jeg ikke havde beviser for det den gang. Jeg har en enkle video hvor han sidder og nævner disse ting.

Kaj

Hej Ulrik. Jeg har for flere år siden lavet en aftale om at stille en sejlbåd på en grund mod en mindre beløb. Jeg kunne desværre ikke få båden ned på mandens grund og valgte at stille den på en p plads som viste sig tilhører en firma som satte en seddel på båden at den skulle flyttes hurtigst muligt. Jeg fik at vide at pladsen tilhørte ham jeg skulle leje pladsen af men var ikke korrekt og derfor har jeg ikke betalt noget da pladsen ikke tilhørte ham. Nu har han de sidste Ca 5 år når han møder mig i forretninger og offentlige rum kræver penge når andre høre det og det syntes jeg er ved at være belastende og jeg er ved at miste min temperament.. Hvad skal jeg gøre og er det injurier?

Ulrik Vindberg

Hej Kaj At han mener du skylder ham penge er desværre ikke en injuriesag, så der kan jeg ikke hjælpe dig. Hvis hans henvendelser bliver chikanøse, kan du overveje at bede politiet udstede et tilhold mod ham, så han får instruks om ikke at kontakte dig mere. Lidt mindre konfliktoptrappende kunne det også være at skrive til ham, at du ikke skylder ham noget som helst, og hvis du nogensinde har gjort det, så er et evt. krav forældet nu. Held og lykke.

Lene

Hej Ulrik, Jeg er stævnet for injurier i en sag, hvor vi (på anmodning) som en gruppe på 7+ har lavet et skriv med ubehagelige oplevelser, vi har haft med en person. De enkelte oplevelser er dog anonyme, da vi ikke ønskede at blive forfulgt for de udtalelserne. For eftertiden er dette givet til en advokat og brugt i organisationens sager mod vedkommende. Dog har vi alle underskrevet dette - deraf er jeg som den eneste blevet stævnet for alt, primært pga., at jeg ikke direkte kan have oplevet alle episoderne. Obs. Stævningen er over 6 måneder efter, at dette skriv er kommet til kendskab via. sagerne. Udtalelserne er tanker og erindringer, som kunne ses som injurier Hvordan står jeg?

Ulrik Vindberg

Hej Lene, Hvis retssagen er anlagt mere end 6 måneder efter udtalelserne er kommet sagsøgeren til kendskab, burde du stå fornuftigt. Inden jeg giver en endelig vurdering vil jeg dog gerne lige læse sagen igennem. Jeg vil foreslå, at du kontakter mig på ulvi@advodan.dk, og så skal jeg gerne give dig en mere konkret vurdering.

Mette

Hej Ulrik Er ansat som vikar i sundhedssektoren i internt bureau. I sidste uge blev jeg ringet op af bureauet. At jeg ikke måtte komme på en bestemt afd. afd. sygeplejersken havde til bureauet sagt at jeg ikke hørte efter. At jeg indgik i privat dialog med de andre ansatte. At jeg skaber dårligt Arb. Miljø… noget som jeg ikke kan nikke genkendende til… Jeg ryster på hovedet og tager vagter på andre afsnit. Jeg bliver i går fortalt af kollega, at afd. sygeplejersken fra pågældende afd. har været på andre afd. og sige at de skal holde øje med mig, da jeg skaber dårligt Arb. Miljø…! Må hun udtale sig om mig på andre afd??? Mette

Peter

Hej Ulrik... Morsø kommune og mit ex fik fjernet mine to børn, satte familien på krise center og flyttede dem til Randers. Og to gange har de førsøgt at rejse en tiltale om vold mod børnene, og når d ikke gav pote prøvede de med overgreb mod min elskede 4-årige datter... Men anklageren lagde ned udredningen på en gang... Allerede i maj -21 skrev rådgiveren til Familieretshuset at hun var bekymret for børnene på grund af mine voldsdomme og mit misbrug. Problemet er bare at jeg ikke har nogle voldsdomme. Jeg har været i fængsel i Sverige og Finland, men vi har boet i Danmark siden okt. 2015, og jeg har en ren straffeattest her. Og da hun skrev d havde jeg allerede aflagt prøver i to måneder..

Ulrik Vindberg

Hej Peter, Tak for din henvendelse. Så vidt jeg forstår dit spørgsmål handler det om, hvad rådgiveren har skrevet til Familieretshuset. Den slags er ualmindeligt svært at vinde injuriesager om, og jeg vil nok anbefale ikke at gøre mere ved det. Du skal selvfølgelig tale din sag overfor Familieretshuset, så de ikke træffer afgørelse på forkert grundlag, men jeg mener ikke, der er grundlag for en injuriesag.

Pia

Hej Ulrik. Jeg skrev inde på FB, et opslag om, at min kat var blevet syg om morgenen og jeg ikke kunne finde en Dyrlæge, der kunne se på den samme dag. Jeg fik mange gode forslag og også et, der ramte mig hårdt. Dette var fra en på FB, der arbejdede indenfor et af Dyrs Værn og hun beskyldte mig for, ikke at tage affaire, når katten var syg. Hvilket jeg jo stadig var igang med, der var gået 2 timer. Jeg blev desværre så forskrækket over hendes angreb, at jeg lukkede og slettede opslaget. Over middag, efter jeg havde fundet en anden dyrlæge til katten, skrev jeg til hende på messenger og spurgte pænt om, hvorfor hun havde skrevet sådan på mit opslag. Hun benægtede, at havde skrevet og forstod slet ikke, hvad jeg mente. Men efter lidt skrift frem og tilbage, indrømmede hun og skrev, nedladende beskeder som.....få nu så meget kampånd, at du kommer til dyrlægen med din kat, når den lider og at hun ikke gad mere ballade med mig og længer er den ikke. Jeg havde aldrig skrevet i opslaget at den virkede til at lide eller have smerter, men den var ikke som vanlig. Endnu en besked kom ind og hun skrev..... .(((. HA HA Som du skaber dig. Jeg ved at du er Psykisk syg. Men det ødelægger meget for dig))) Jeg er ikke Psykisk syg og har aldrig været, jeg er uddannet Social- og sundhedsassisten på 67 år og arbejder stadig i Hjemme Plejen og passer bla. Borgere med Psykiske lidelser. Derefter lukkede hun mig af messenger, så ikke kunne besvare. Jeg elsker dyr og har hunde, heste og kat, som jeg bruger al min fritid på og en masse penge, for at alle skal have det bedste liv. Så spørger jeg, har hun lov til at komme med påstand om, at hun VED at jeg er Psykisk syg. Er det Bagvaskelse. Andre personer kan jo også se ind på, det vi skriver på messenger. Jeg er så ramt af det hele og ked af det. Tror du der er noget at bygge videre på. Mvh. Pia.

Ulrik Vindberg

Kære Pia, Tak for din henvendelse. Når man skal anlægges en injurieretssag, er der 2 betingelser, som skal være opfyldt. For det første skal der foreligge en udtalelse, som har et ærekrænkende indhold (i straffelovens forstand), og for det andet, så skal den udtalelse være blevet spredt i et eller andet omfang. Jeg forstår udmærket, at du føler dig krænket over hendes beskrivelse af dig som psykisk syg, men efter retspraksis, er det altså ikke ærekrænkende i straffelovens forstand. Der skal mere til. Beskyldningen angående din kat kunne være ærekrænkende, men er det formentlig ikke. Hvis beskyldningen ubetinget gik på, at du nægtede at gå til dyrlægen med din kat, som tydeligvis led, så ville den adfærd givetvis være en overtrædelse af dyreværnslovgivningen, og så kunne beskyldningen være ærekrænkende. Men sådan forstår jeg ikke din henvendelse. Der må altså mere til. Jeg ønsker dig held og lykke med din kat.

Pia

Hej. Kan bagvaskelse gøre sig gældende på Messenger.

Ulrik Vindberg

Kære Pia, Bagvaskelse er en lidt misforstået størrelse. Egentlig er det betegnelsen for injurier, som er fremsat selvom man udmærket ved, at det ikke passer. Sådan er de fleste injurier dog, og i praksis er bagvaskelser derfor blevet til de mest ”alvorlige injurier”, hvis man kan sige det sådan. De kan ligeså vel findes på Facebook som alle andre steder, men lige som ”almindelige” injurier (§ 267) kræver det, at udtalelsen er blevet spredt i et eller andet omfang.

Anja

Hej Hvordan står man hvis en rådgiver skriver flere steder i ens papirer sætninger som " xxx har blå mærker der stammer fra vold fra mor" og " børnene har været udsat for længerevarende fysisk vold" det er inkriminerednde påstande der vil følge vores familie og vores børn resten af livet. Det skal lige siges at der var en politianmeldelse som blev afvist. Sætningerne har nu betydet at en bio forældre uden del I forældremyndighed som på ulovlig vis blev oplyst af rådgiver nu har søgt forældremyndighed igen blot et halvt år efter at denne tabte i landsretten. PS børnene er pt tvangsfjernet.

Anders

Hej Ulrik, I forbindelse med anmodning om samvær har min hustrus exmand på skrift overfor Familieretshuset påstået dels at min hustru har truet med at 'smadre' hans nye kæreste, dels påstået jeg har hevet min papdatter i håret og spyttet hende i ansigtet. Begge dele er uden nogensomhelst hold i virkeligheden og tjener udelukkende til at miskreditere os i en kuldsejlet samværssag. Vi har bedt ham trække udtalelserne tilbage Hvordan står vi i forhold tii en injuriesag? Mvh, Anders

Ulrik Vindberg

Hej Anders. Tak for din henvendelse. Det er altid sørgeligt med sager om børn, som kuldsejler og ender i beskyldninger mellem de voksne. Selvom beskyldninger om trække i håret og spytte i ansigtet isoleret set er ærekrænkende, så er det en nogenlunde almindelig antagelse, at udtalelser som er fremsat overfor offentlige myndigheder – herunder særligt Familieretshuset – nyder en større beskyttelse, end øvrige udtalelser. Det er fordi de ”holdes inden for kommandorækken” og ikke spredes til tredjemands kendskab, og fordi de (i hvert fald foregiver at) har til formål at beskytte et barn eller udtrykke bekymring for et barns trivsel. Jeg anbefaler generelt at lade være med at føre injuriesager om beskyldninger, som udelukkende bliver fremsat overfor Familieretshuset. Der er selvfølgelig undtagelser, men der skal virkelig meget til. Jeg vil gerne uddybe, hvis I vil kontakte mig på 46351515, men ellers er min anbefaling at holde øje med, om beskyldningerne pludselig dukker op andre steder end i ”sagen” – fx på Facebook eller overfor familie og venner – og så sige til, hvis det skulle ske. Med venlig hilsen Ulrik Vindberg ADVODAN Roskilde

Helle

Hej Ulrik Hvordan skal man forholde sig hvis ens søster anklager sin svoger (min mand) for at være voldelig og kontrollerende over for mig og vores børn? Hun spreder de rygter til vores familie og vennekreds og bliver ved selv efter at hun får besked om at lade være med at sprede rygter og løgne. Jeg har hørt fra fremmede hvor syndt det er for hendes søster (mig) at hun bor sammen med en voldelig mand. hun bliver ved at anklage ham og påstår at han banker mig og vores børn, vi har flere gange måtte sige til familiemedlemmer og venner at det ikke passer. Det startede for knap 6 år siden hvor jeg dengang bad hende stoppe med de løgne og sagde at hun ikke var velkommen hos os når hun opførte sig sådan, jeg har nu ikke talt til hende i 5 år, der var en periode hvor det stilnede lidt af og jeg kunne holde det nede MEN nu er hun igen begyndt at sprede løgnene om at han er voldelig og kontrollerer mig, det er nu så slemt at min far, farmor og faster er bekymret for både mig og vores børn. Min mand og jeg har været sammen i 16 år, han er enormt sød og kærlig og der har aldrig været grund til nogen form for mistanke, og vores nære venner er helt uforstående over for alle hendes ytringer. Det er meget ubehageligt gentagende gange at høre hvor syndt der er for mig og vores børn at jeg stadig bor sammen med ham.

Ulrik Vindberg

Hej Helle, Tak for din henvendelse. Det lyder som en rigtig træls situation at stå i, og jeg vil gerne forsøge at hjælpe. I udgangspunktet er det utvivlsomt ærekrænkende at blive beskyld for vold, så der burde være en sag at føre. Bemærk dog, at det er din mand og ikke dig, som vil skulle føre den. Der er dog en udfordring i, at (som jeg forstår det) alle beskyldningerne ligesom er ”rygter” og sidste gang I hørte noget til hende direkte er for flere år siden. Injurier forældes efter 6 måneder – man skal altså have anlagt retssag senest 6 måneder efter man blev bekendt med en bestemt og konkret udtalelse. Jeg vil tro at jeres bedste mulighed er at tale med nogle af de personer som I mener har modtaget disse beskyldninger og høre, om de vil være indstillet på at vidne om det i retten. I så fald – og hvis udtalelserne er mindre end 6 måneder gamle – burde der være noget at gøre. Din mand er velkommen til at kontakte mig på ulvi@advodan.dk eller 46351515 for en nærmere drøftelse. Det koster ikke noget. Med venlig hilsen Ulrik Vindberg ADVODAN Roskilde

Ulla

Hej Ulrik jeg er i en bestyrelse, hvor formanden har kaldt mig løgner flere gange, mens de andre hørte på det når jeg ville sige nået, råbte og skreg op det har hun gjort mange gange, jeg kan bevise så mange ting, men får ikke lov til at udtale mig hvad går jeg ??

Ulrik Vindberg

Hej Ulla, Tak for din henvendelse. Det lyder som en ærgerlig opgave at sidde i den bestyrelse. Desværre er der ikke meget at komme efter i injurieretlig henseende. At blive beskyldt for at være ”løgner” er ikke ærekrænkende i straffelovens forstand. Hvis du mener at have vigtige oplysninger, som er relevante for bestyrelsen er mit forslag at få ført til referat på bestyrelsesmødet, at du ikke kan få lov at komme ud med dem. Derudover kan du måske overveje, om det er det værd at være der. Held og lykke med det hele.

Jeppe

Jeg har et spørgsmål. Hvis nogle skriver/insinuerer at jeg har sat ild til noget, så brandvæsnet måtte rykke ud og det kan bevises, at det ikke er tilfældet (i en Facebook gruppe med 13.000 medlemmer), hvad gør jeg så? Flere har i byen (Netto) efterfølgende kaldt mig pyroman.

Ulrik Vindberg

En beskyldning om brandstiftelse er ærekrænkende i straffelovens forstand, så hvis det ud fra sammenhængen kan læses, at en person faktisk beskylder dig for det, så bør du alt andet lige stå fornuftigt i en injuriesag. Jeg vil opfordre dig til at kontakte mig på ulvi@advodan.dk med kopi af opslaget, så skal jeg gerne vurdere det nærmere. Med venlig hilsen Ulrik Vindberg ADVODAN Roskilde

David

Hvis man snakker/skriver en dårlig anmeldelse med navne på et bygge firma samt personer som bevist har lavet byggesjusk for millioner og hvor jeg har vundet alle syn&skøn .....Er det så injurie

Ulrik Vindberg

Hej David, Tak for din henvendelse. Det afhænger lidt af, hvad du præcist skriver, så følgende bliver lidt i overordnede termer. Hvis du beskylder håndværkere for byggesjusk, vil det typisk ikke være ærekrænkende i straffelovens forstand. Det skyldes, at kritik af folks arbejdsindsatser i det væsentligste er undtaget fra injuriebestemmelserne. Der er nogle undtagelser, men typisk ikke håndværkere. Hvis du beskylder dem for bevidst byggesjusk, så risikerer du til gengæld, at den vender. Årsagen er, at beskyldningen så kan læses som at de har taget penge for ’den fulde ydelse’, men med vilje har leveret en langt billigere/mindre ydelse, og det læner sig op af bedrageri efter straffeloven – og det må man ikke beskylde folk for. Hvis du kan bevise (med 100 % sikkerhed) at de vidste det var sjusk, og at de gjorde det med vilje (der skal noget til) så kan du slippe for straf også selvom beskyldningen indeholder ordet ’bevidst’, men den risiko ville jeg ikke tage. Hvis du ønsker sagen vurderet konkret, er du velkommen til at kontakte mig på ulvi@advodan.dk. Med venlig hilsen Ulrik Vindberg ADVODAN Roskilde

Elin

Et nært familiemedlem er af en anden bl.a. blevet beskyldt for at true ham på livet med trusler og med kniv. Beskyldningerne er fremsat overfor familiemedlemmer. De har kun mødt hinanden 2 -3 gange kort,, så det er svært at tro der kan være tale om nogenform for misforståelser. Stridhederne er om en nu netop afdød. Familiemedlemmet har boet 26 år sammen med. Nu skal vi til begravelse og jeg føler det er meget ubehageligt, da det er langt fra vores verden. Jeg har ingen relation eller har mødt vedkommende. Men hvordan forholder man sig.?

Vivi

Hej Ulrik. I november 2019, var jeg udsat for en meget ubehagelig hændelse på mit daværende job. Jeg er SOSU assistent og var ansat i den kommunale hjemmepleje. Jeg siger fra over for min chef, da min plan har været presset i længere tid. Jeg spørger om chefen ikke vil prøve at køre med ud på min rute og se hvad der er galt. Chefen bliver rasende og kalder mig med ind på hendes kontor. Hvad der sker inde på kontoret ender med 2 vidt forskellige versioner. Jeg føler mig så overfuset at jeg nærmest flygter fra stedet. Næste dag ligger der en besked i min e-boks at HR- afdelingen har modtaget min mundtlige opsigelse inde på chefens kontor. Mine tidligere kollegaer fortæller mig chefens version af hvad der er sket inde på kontoret. Jeg beskyldes nærmest for at have slået hende derinde. I hvertfald var hun meget bange for mig. Jeg fortæller alt og alle min version og siger at det nærmest er sket det modsatte af hvad chefen har været ude og fortælle. I mandags fik jeg en ny besked i E-boks. En meget alvorlig anklage om at kommunen har erfaret at jeg over for byens borgere antageligt har udtalt mig om at min chef har givet mig en lussing. Jeg har aldrig nævnt noget i den retning. Hvordan er jeg stillet?

Ulrik Vindberg

Hej Vivi, Tak for din henvendelse. I første omgang skal du i hvert fald svaret på kommunens henvendelse og bestride nogensinde at have gjort sådan. Du skal også bede dem fremsende dokumentation og en kopi af den henvendelse, de har modtaget. Når du har modtaget det vil jeg anbefale dig at kontakte mig på ulvi@advodan.dk eller 46351515 for en nærmere drøftelse. Med venlig hilsen Ulrik Vindberg ADVODAN Roskilde

SP

Hej Ulrik. Min mand og jeg har for nyligt solgt vores hus. Dette er foregået gennem mægler, og der er udarbejdet tilstandsrapport, el rapport og vi har betalt halvdelen af ejerskifteforsikringen. Køber har siden overtagelsen sendt ubehagelige beskeder til min mand og til ejendomsmægleren. Heri beskylder han os for at være svigagtige, løgnagtige og uordentlige mennesker. Beskederne tikker som regel ind sendt om aftenen/natten lørdag og søndag. Tonen er meget passiv-aggressiv og der forekommer også en del ironi, i den forstand at vi bliver gjort uintelligente, pakket ind i en smart bemærkning. Køber er meget velformuleret og intelligent, og har tydeligvis kendskab til retslige forhold. Hans påstande omkring os og huset har ikke noget på sig, men alligevel truer han med retsag og at gå til offentligheden. Vi har alt på skrift. Men hvordan forholder man sig i en sådan situation?

Ulrik Vindberg

Hej SP, Tak for din henvendelse. Jeg vil meget gerne se nærmere på sagen. Jeg vil anbefale dig at sende mig kopi af de SMS’er og lignende som køberen har sendt dels til jer og til mægleren (hvis I har dem). Så ser jeg dem igennem og afklarer, hvad man evt. kan gøre. Du kan sende til ulvi@advodan.dk. Som minimum bør vi nok sende et skarpt brev til køberen. Med venlig hilsen Ulrik Vindberg ADVODAN Roskilde

Pia

Hej Ulrik. Et medlem i en sportsklub har været til en fest i privat hjem, hvor der var 12 personer tilstede, da de var flest. På det tidspunkt var anbefaling på max. 10 personer i private hjem. På et bestyrelsesmøde udtaler sportschef og bestyrelsesformand at medlemmet har brudt loven ved at deltage i festen. Efterfølgende har bestyrelsesformanden i 2 mails skrevet at det som medlemmet har gjort var ulovligt. Er det injurier? Der er ikke sket lovbrud, da der ikke er regler/lov om forsamlingsforbud i private hjem, kun anbefalinger. Det er sportschef og bestyrelsesformand dog ikke enig i. Hvad kan medlemmet stille op over for disse udtalelser?

Marianne

Hej Ulrik Jeg har en eksmand som gentagende gange har udtalt sig om mig og vores børn, med falske beskyldninger. Antyder ting som aldrig er sket. Ting som hverken jeg eller min søn har gjort eller forvoldt. Han har gentaget historien over flere år til kommunen, statsforvaltningen og nu til børne psyk, hvor der endelig er kommet gang i en begyndende udredning af vores yngste barn. Jeg har kæmpet med dette hver gang. Men nu er det nok og jeg tænker på om jeg kan melde ham for injurierende udtalelser. Det er krænkende hver gang og forsinker alle processer.

Ulrik Vindberg

Hej Marianne, I sager hvor udtalelserne ”kun” er fremsat overfor offentlige myndigheder, herunder særligt Familieretshuset, er det desværre meget besværligt at komme igennem med injuriesager. Der skal være tale om ekstraordinært alvorlige anklager. Hvis du mener det er tilfældet er du velkommen til at skrive til mig på ulvi@advodan.dk. Med venlig hilsen Ulrik Vindberg ADVODAN Roskilde

Gyrithe

Hejsa. En sagsbehandler til min søn, som er tvangsfjernet, fortæller i en telefon samtale til et familie medlem, at min søn s far, har truet hende 2 gange, derfor vil hun ikke tale med ham. Dette er godt nok løgn. Men må hun sige dette? Og hvad skal jeg gøre? Den samme sagsbehandler sendte mig 5 breve, De var alle åbnet, lukket med tape, og med et stempel på fra postvæsenet, jeg undersøgte dette, de var sendt 5 dage efter, jeg skulle ta stilling til, det i brevet. Hvad skal jeg gøre ? Min søn s far søgte aktindsigt i dec, han har ikke e-boks, han har stadig ikke modtaget et eneste brev endnu, hvad gør vi ?

Ulrik Vindberg

Hej Gyrithe, Tak for din henvendelse. Angående de 5 breve må du klage til kommunen og se, hvordan de reagerer på det. For så vidt angår udtalelserne, så må hun ikke sige – i hvert fald ikke til et familiemedlem – men jeg tror ikke en injuriesag er den rigtige vej. Jeg vil foreslå at klage til sagsbehandlerens leder. Med venlig hilsen Ulrik Vindberg ADVODAN Roskilde

T.s.s

Hej Ulrik I forbindelse med en sag i huslejenævnet, hvor vi har advokat på skal siges. Vedr rotter i lejemålet, har vores udlejer i deres høringssvar skrevet således “Utallige klager fra naboer - naboerne har gentagende gange klaget over vores lejere. Vi harfået skriftligeklager som er videresendt til vores advokat. En tidligere nabo har solgt deres huspga. Chikane af vores lejere, og en anden har sat deres hus til salg. Tre forskellige naboerhar i længere tid følt sig truet af deres adfærd. Der har og er stadigvæk utallige sager hos politiet , imellem lejer og naboerne. Sagernes primært om vold og hærværk” Vores advokat har bedt huslejenævnet se bort fra dette skrevne da de ikke har kompetence til at vurdere dette. Det skal selvfølgelig siges at det ikke har noget på sig. Vi mener at de prøver at farve huslejenævnet ved at udstille os. Hvordan skal vi forholde os til deres skriftlige udtalelser om os

Ulrik Vindberg

Hej T.s.s. Tak for din henvendelse. Du har formentlig ret i, at udtalelserne har til formål at farve Huslejenævnet ”mod” jer, men i den kontekst, det er fremkommet, er det desværre min vurdering, at en injuriesag vil være svær at komme igenne med. Jeg ønsker jer held og lykke. Med venlig hilsen Ulrik Vindberg ADVODAN Roskilde

Anne

Hej Urik. Jeg er sygeplejerske og arbejder på et af landets sygehuse. Der har igennem den seneste tid, været en hæftig debat på Facebook omkring covid-19, og regeringens håndtering. Jeg har deltaget en del i debatten. Blandt andet var der en der var meget imod regeringen, og den måde hele covid situationen på. Desuden så troede han ikke på at corona var farligere end en mild forkølelse, og at vi blev gjort til slaver osv. på et tidspunkt skrev han at landets sygehuse stod tomme. Der blandede jeg mig og skrev at det gjorde de ikke. Han svarede at det var ellers det hans venner i sundhedssektoren fortalte ham, og han skrev at han kendte flere, og spurgte så mig hvor mange jeg kendte der arbejdede i sundhedssektoren. Jeg svarede ham at jeg kendte en del da jeg selv var sygeplejerske og havde mange venner inden for faget. Jeg skrev at den afdeling jeg arbejdede på, stort set havde daglig overbelægning. Jeg fik at vide at jeg var fuld af løgn og at jeg arbejdede på forræder holdet. Jeg svarede at det gjorde jeg ikke, men jeg arbejdede derimod på det hold der stod klar til at hjælpe, dag og nat hvis han selv eller eller en af hans kære blev syge eller kom til skade. Derefter kaldte han mig for “landsforræder” i to forskellige svar. Altså to gange. At være landsforræder er for mig noget der er virkeligt nederdrægtigt. Virkeligt det laveste man kan være. Jeg kunne aldrig finde på at beskæftige mig med landsskadende virksomhed. Og jeg føler mig virkeligt krænket over at blive kaldt det. Jeg er virkelig i syv sind for om jeg skal gå videre med det her eller om jeg bare skal lade det ligge. Vh Anne

Ulrik Vindberg

Hej Anne, Netop beskyldningen ”landsforræder” er interessant. Forbrydelsen landsforræderi er jo særdeles alvorlig med straf helt op til livstid (se straffelovens §§ 98 – 110). Men når det er sagt så er det, han beskylder dig for, ikke omfattet af begrebet ”landsforræderi” – ikke engang tæt på. Heller ikke hvis det var sandt. Derfor mener jeg at en domstol vil betragte udtalelsen som en ringeagtsytring mere end en sigtelse (se om forskellen i artiklen herover). Hvis der ”kun” er tale om en ringeagtsytring, mener jeg i denne sammenhæng desværre ikke, at du vil kunne vinde sådan en injuriesag. Mit forslag er at droppe det og håbe at fremtidige dialoger er mere saglige.

Torben

hejsa Ulrik jeg står i den ulykkelige situation at min mor og lillebror køre notorisk hetz mod min kæreste som lider af ADHD og social angst da de desværre ikke kan forstå og ikke vil forstå hvad hun har at slås med min lillebror har sågar involveret mit teenager barn jeg har ved flere lejligheder forsøgt at forklare og skærme min kæreste men nu har det stået på i snart 2 år mvh Torben

Dorte

Hej. Hvordan forholder man sig til en person der er ansat i skåne/flexjob som vicevært og udtaler sig om til ejeren at en person i en det udlejet hus selv vil lave alt det huslejenævnet har sagt der skulle laves. Samt at samme person kontaktede kommunen og sagde at et rotteproblem var løst, på trods af intet var gjort.(kontakten til kommunen blev noteret) Så han i alt den tid, har været velvidende om de ringe boligforhold og sundhedsfarlige forhold med rotter I månedsvis og vidste der boede børn. Huslejenævnet, LLO er indenover grundet det indenvendige af husets stand eller mangel på samme samt kælderen står i vand når det regner. Hvilket danner fugt op i huset osv.. utætte døre og vinduer. men der sker ikke meget handling fra Nævnet og LLO efter min mening. (Har selv haft en sag ved et huslejenævn i anden kommune og der blev handlet på sagerne og ikke trukket i langdrag) Sagen er lidt kompleks da huset ejet af en boligforening blev solgt til anden boligforening midt i sagen, og pågældende vicevært fulgte med.. Han har også sagt han ikke var viceværten men hjælper og derfor ikke skulle kontaktes. hvilket udlejeren så kunne meddele han er ansat som vicevært. Men hvordan tackler man den? Kan man gøre noget ved at manden helt bevidst har ladet en familie leve under kummerlige forhold stort set siden han udlejede til familien i 2019 og ekstremt tog til pga rotter efteråret 2020 (som der stadig ikke er gjort noget ved) - ja jeg skriver Han har udlejet, selvom han blot er viceværten, eftersom det er ham der skrev under på lejekontrakten og kun er ham der møder op til diverse. Dog ved jeg ny udlejer har i sinde at gøre noget ved det nu han er oplyst om viceværten har påstået overfor ham at familien selv ville lave huset. Jeg ved familien har lidt overlast psykisk i alt den tid Både børnene og den voksne har ikke haft ståsted og fast tryg base Det kan da ikke passe at de ikke kan kompenseres for de måneder af viceværten (IKKE udlejern) da årsagen skyldes hans løgne. Findes der noget lovmæssigt om det..? Eller skal man blot affinde sig med det? Mvh Mormor til familien

Lars

Ville Mette Fredriksen eller andre have en chance for at gå op i imod Amnesty International Danmark, når de anvender manipulerede billeder af hende samt falske citater i en lanceret kampagne jf deres nyeste kampagne vedrørende børnene i syrien. Jeg synes, at det er skidt hvis man bare kan manipulere billedere og fremsætte citater.

Ulrik Vindberg

Hej Lars. Jeg tør ikke udtale mig om den konkrete sag, for jeg kender ikke kampagnen og har hverken set billeder eller citater; ægte som falske. Men jeg kan oplyse, at hvis man offentliggør et manipuleret billede eller et falsk citat, og udtrykket i billedet eller citatet indeholder en alvorlig fornærmelse eller beskyldning om fx et ulovligt forhold, så ville man godt kunne føre injuriesag på den baggrund. Injurier behøver ikke være et citat, men kan også godt ”ligge implicit” i forståelsen, så længe det utvivlsomt er forståelsen hos den almindelige læser. Jeg håber det var svar nok.

Sofie

Hej Advodan Jeg er blevet truet, nedgjort og beskyldt af en bestyrelse, for noget jeg ikke har gjort. Derudover driver de hetz mod et andet medlem, som det fremgår af de mails de har sendt ud til alle medlemmer. Kan det virkelig være rigtigt, at en bestyrelse må skrive og gøre hvad de vil? Især når de ikke varetager det klubben er til for - og ud fra deres mails fortolker lovene som de vil - kan de bare gøre det? Vh Sofie

Kristina

hej sender vi først et krav for godtgørelse til modparten før retssagen i tilfælde, der handle om erstatning for injurier. ellers vil du lige fremlægge retssagen?

Ulrik Vindberg

Hej Kristina. Jeg forstår din henvendelse som et spørgsmål, om man bør sende brev/krav til modparten inden man vælger at anlægge retssag, eller om man bør anlægge den med det samme. Min praksis er at sende et brev. Det er sædvanligvis bedst for begge parter at kunne blive enige udenom retten. Hvis det ikke lykkes, må man anlægges retssagen og så nedlægge kravet der. Eneste undtagelse er, hvis søgsmålsfristen er ved at springe – man har kun 6 måneder til at anlægge retssag, og den frist skal overholdes. Hvis man ikke kan nå at sende et brev inden fristen, må man springe det skridt over og anlægge sagen med det samme.

Mille

Kan man sagsøge for injurier i dette tilfælde? Min eksmand skriver en del om mig på en offentlig Facebook-gruppe med over 14.000 medlemmer. Han skriver at jeg er selvmordstruet, at jeg har været medicineret, at jeg udøver forældrefremmedgørelse, at jeg ikke bruger noget af børnebidraget på børnene, at jeg er hævngerrig og ude på at knække ham med børnene som våben. Udover disse beviseligt falske anklager, bliver jeg også benævnt "soen" og "hævngerrig jaloux eks". Venlig hilsen Mille

Ulrik Vindberg

Hej Mille. Nogle af de beskyldninger, du nævner, ville man muligvis godt kunne føre injuriesag for. Det afhænger lidt af sammenhængen, men vi nærmer os absolut det ulovlige. Det afhænger dog af, om du er blevet identificeret på en eller anden måde – altså ved man, at det er dig, det handler om. Du er velkommen til at kontakte mig på ulvi@advodan.dk hvis du ønsker en mere konkret vurdering.

Peter

Min arbejdsgiver(offentlig) har i et videomøde (hvor emne for møde i øvrigt var et helt andet) pludseligt anklaget mig for at bryde min tavshedspligt i et ansættelsesudvalg, jeg deltog i for 1 1/2 år siden. Arbejdsgiver oplyser, at det er blevet hende bekendt, at en anden medarbejder skulle have overhørt, at jeg i arbejdspladsens kantine i snak med en 3. kollega skulle have refereret fra fortrolige drøftelser i ansættelsesudvalg. Anklagen er fuldstændig uden hold i virkeligheden. Det passer simpelthen ikke. Jeg bliver dermed beskyldt for at bryde loven fuldstændig uden hold i virkeligheden og uden beviser, idet arbejdsgiver ikke ønsker at forfølge det nærmere, da der ikke findes beviser herfor. Arbejdsgiver fastholder overfor mig den løgnagtig påstand, men vil ikke foretage retslige skridt, da det jo er løgn og uden beviser. Er det ikke injurier?

Ulrik Vindberg

Hej Peter. Det er faktisk et godt spørgsmål. At blive beskyld for at bryde en tavshedspligt kan formentlig godt være ærekrænkende, men det ligger i den usikre ende. Jeg kender ikke noget retspraksis om det spørgsmål. Umiddelbart ville jeg sige, at det kunne være ærekrænkende afhængigt af sammenhængen, men der ville være en vis risiko i at føre sådan en sag.

Ulrik Vindberg

Hej Peter. Det er faktisk et godt spørgsmål. At blive beskyld for at bryde en tavshedspligt kan formentlig godt være ærekrænkende, men det ligger i den usikre ende. Jeg kender ikke noget retspraksis om det spørgsmål. Umiddelbart ville jeg sige, at det kunne være ærekrænkende afhængigt af sammenhængen, men der ville være en vis risiko i at føre sådan en sag.

Carl

I en børnesag har socialrådgiveren skrevet til familiehuset, at min datter blev født med abstinenser, pga min kærestes medicinmisbrug. Socialrådgiveren ved godt at det er lægeordineret og at hendes dosis er lavet af en smerteklinik. Min kæreste vil ikke kaldes misbryger. Kan det sendes til retten?

Ulrik Vindberg

Hej Carl. Umiddelbart nej. Socialrådgiveren har udtalt sig som led i hendes stilling og udtalelsen er holdt internt hos kommunen. En injuriesag er ikke den rigtige vej at gå. I skal dog selvfølgelig sørge for at gøre Familieretshuset opmærksomme på det og at socialrådgiveren lader til ikke at holde sig helt til fakta.

Søren H

Hvad gør man hvis man ved at folk bagtaler en på facebook, men man aldrig har været på facebook og derfor ikke ved hvad folk skriver? Er der mulighed for at finde disse oplysninger?

Niels Peder

Min nabo står ude på vejen og råber af mig, og når min datter og barnebarn kommer på besøg skælder han dem ud, og når de spørger hvad der er galt, siger han det kan de spørge mig om. Jeg aner ikke hvad der er galt, sidst men ikke mindst overfusede både manden og konen min svigersøn, hvor hun kaldte ham en pervers svin. Hvad gør jeg?

Tommy

Sagen er at min mor er begyndt at blive dement og nu er (efter egen påstand) min bror blevet værge,for hende. Har ikke set nogen dokumentation på det. Min bror er nu kommet med en påstand om,at jeg skulle have lånt penge,af vores mor til at købe en bil for,hvilket jeg ikke har. Sagen er at jeg har købt den på afbetaling og haft den registreret i hendes navn. Han påstår nu,at han har fundet papir,med min og vores mor's underskrift på,at jeg skulle have lånt pengene. Han har ikke ville (eller kunnet) vise mig de omtalte papir. Han har desuden involveret min kæreste i den pågældende sag og siger/skriver,at han vil melde mig for bedrageri. Jeg har bedt ham om at holde min kæreste uden for det hele. Hvordan skal jeg forholde mig i denne sag.? Skal jeg anmelde ham eller hvordan skal jeg forholde mig.?

Rikke

Hej Ulrik. Jeg er igennem længere tid blevet hetzet af et feministisk fællesskab og visse enkeltpersoner. Disse udgyder nu ideer om at jeg og en af mine venner er 'incels' og 'MRA støtter'. Bl.a har en enkelt person delt opslag vi har lavet, og udtaler i den forbindelse at vi bagvasker, manipulerer, lyver og på det nærmeste udsætter feminister for psykisk vold. Alt dette, fordi vi har et andet ligestillingsperspektiv end vedkommende. Hun har ligeledes delt opslag vi har lavet i lukkede Facebookgrupper, hvorfor vi nu begge to dagligt får svinere og undergravende beskeder fra vrede feminister. Vi er begge en del af den offentlige debat, og det skader i den grad vores offentlige omdømme som debbatører. Er der tale om injurier og/eller ærekrænkelse? Mvh. Rikke Helene Nielsen

Ulrik Vindberg

Hej Rikke, Netop fordi der er tale om en del af en offentlig debat, vil der skulle rigtig meget til, før der er tale om injurier. Anklager om at være InCel eller støtte MRA-grupper er ikke ærekrænkende i straffelovens forstand. Det er det efter min holdning heller ikke at blive beskyld for at "bagvaske", "manipulere" og "lyve", men psykisk vold nærmer sig måske. Jeg vil opfordre dig til at sende mig en e-mail på ulvi@advodan.dk med en kopi af de dokumenter, hvor I er blevet beskyldt for ovenstående. Så skal jeg gerne give en lidt mere konkret vurdering. Det koster ikke noget. Med venlig hilsen Ulrik Vindberg ADVODAN Roskilde

Elsa Rasmussen

Hvad kan jeg gøre ved min nabo, som er sur over alt. Jeg har nogle gamle gaslamper, som han har klaget over, men da de er lavet, så de kun lyser med 12 LUX på 14.5 meters afstand, kan de ikke genere. Vi har bygget carport i skel fuld lovlig, og da vi skulle sætte en mur op mod dem, spurgte vi, men vi kunne ikke få lov til at gå på deres jord, hvilket vi heller ikke har gjort. Naboen indgav en klage til kommunen, som ikke handlede om carport, men at vi byggede en carport til havetraktor og trailer, carporten er naturligvis til en bil. Da vi bor op til en bane og sommetider er nødt til at holde ved vejen, holder vi ud for dem, men på offentligt areal. En dag min datter og lille barnebarn holdt derude, kom manden hjem og kørte hen foran dem skældte ud og skabte sig som en vanvittig. Vi kom hjem fra byen og hørte dette. Vores datter råbte at vi skulle bakke for ellers ville han køre os ned. Han sagde, at hvis ikke de fjernede bilen ville han sørge for at den blev fjernet. Mit barnebarn er så bange for ham, at hun er udtryk ved at besøge os. Sidste mandag gik jeg inde i huset og min mand var ude, pludselig blev der råbt og skreget ude på vejen, og jeg fløj ud i køkkenet, her stod naboen og råbte ude midt på vejen efter min mand. Min svigersøn har hjulpet os med byggeriet, holdt parkeret ud for dem sidste fredag, fordi vi skulle have en minilæsser på en trailer. Her kom manden hjem. Her stod han ud og sagde, at min svigersøn parkerede ulovligt og at han ville sende bud efter politiet, min svigersøn ville gerne vente på politiet. Hertil svarede min svigersøn, at det kunne han bare gøre, fordi han holdt lovligt, min svigersøn ville gerne vente på politiet. Herefter fløj konen ud af huset, og skreg op, at han holdt der, for at glo ind ad deres vinduer, og kaldte ham et "pervers svin”. Hvor meget skal man finde sig i? Jeg er nok den eneste, der ikke er blevet overfuset.

Ulrik Vindberg

Hej Elsa, Tak for din e-mail. Det lyder som en træls situation, men en injuriesag er næppe vejen frem. I stedet vil jeg forslå at kontakte politiet og bede dem overveje, hvad de kan gøre for at hjælpe. En injuriesag ville kræve, at en af jer er blevet beskyldt for et ærekrænkende forhold (mere ærekrænkende end at parkere ulovligt), og det lader ikke til at være tilfældet. Jeg ønsker jer held og lykke. Med venlig hilsen Ulrik Vindberg ADVODAN Roskilde

charlotte

Min nabo har henvendt sig til kommunen ang. udlejning af mit sommerhus. Han skriver: Jeg kan mht. udlejning konstatere følgende: huset udlejes over hele perioden – også i perioden 1. november til ultimo februar – hvilket er en overskridelse af Planloven §40 Stk 4. Udlejning af huset i 2018 & 2019 ligger langt over 9 uger (63 dage) om året, og er derfor en overskridelse af Planloven §40 Stk. 3. Der er er tale om klart ulovlige forhold i henhold til Planloven som ejer må dokumentere, idet jeg minder om at Kommunen har tilsynspligten. Denne påstand er helt uden hold i virkeligheden-hvilket jeg også kan dokumentere. Desuden har han fået paragrafferne galt i halsen.Overtrædelse af § 40 i planloven er mig bekendt strafbart. Er der tale om injurier/ sigtelser?

Ulrik Vindberg

Hej Charlotte, Tak for din henvendelse. Når anklagerne "kun" er fremsat overfor dig, vil jeg ikke anbefale en injuriesag. En betingelse for at dømme for injurier er normalt, at anklagerne er "spredt" i et omfang. Lakmusprøven består normalt i, om anklagerne er kommet frem til et sted, hvor de ikke naturligt hører hjemme. Var anklagen fx gengivet offentligt på Facebook, kunne der måske være noget at komme efter. Med venlig hilsen Ulrik Vindberg ADVODAN Roskilde

Sebastian

Hej Ulrik Jeg har 2 børn med en ex. Mine børn bor hus deres mor og jeg har dem hver anden weekend. Deres mor ønsker ingen samarbejde, og når der har været spørgsmål fra min side er de blevet besvaret tilbage til min nye kone. Min kone har nu overfor min ex frabedt sig at være mellemled. Nu hører vi så fra mi e børn at min kone og jeg skændes vildt når børnene ikke er her. Og de fortæller at mor har sagt at jeg ikke ønsker at have mine børn. Har fortalt dem at dette bestemt ikke passer. Min ex har flyttet en del rundt og aldrig overholdt sin melde pligt angående adresse ændring, ej heller skoleskift. Og i sommerferien fortæller mine drenge os at de skal flytte igen. Da jeg ikke hører fra min ex vælger jeg at tilbageholde en måneds børnebidrag for at få hende i tale. Og det skal jeg da love for at jeg fik. Hun har nu meddelt famimieretshuset at jeg ikke har betalt bidrag hele 2020, hvorpå der nu kører en sag i familieretshuset. Har jeg evt en mulighed hor en sag her.i mine øjne ringeagtstiller hun mig for mine børn, hun opgiver falske oplysninger overfor en offentlig instans under tro og love. Er det et forsøg på bedrageri? Håber du kan hjælpe mig.

Ulrik Vindberg

Hej Sebastian, Det lyder som en træls situation. Der er dog hverken tale om injurier eller forsøg på bedrageri. I forhold til injurier så skyldes det, at nogle af anklagerne "kun" er sagt til jeres børn (og det er ikke rigtigt "spredt" nok) og de øvrige anklager er fremsat overfor hhv. domstolene og Familieretshuset. Det er notorisk svært at få folk dømt for injurier, som "kun" er fremsat til offentlige myndigheder, og dertil kommer, at de anklager du har gengivet efter min vurdering ikke er ærekrænkende i straffelovens forstand, selvom de selvfølgelig føles meget krænkende for dig. Jeg kan af den årsag ikke anbefale en injuriesag. Med venlig hilsen Ulrik Vindberg ADVODAN Roskilde

Erik

Må en foreningsbestyrelse i en mail til alle medlemmer fremsætte usande påstande om et navngivet medlem? som i øvrigt forinden pr. mail har dokumenteret sagens fakta. Og efterfølgende også pr. mail bedt bestyrelsen om at få udsendt den version til alle. Hvilket ikke er sket.

Ulrik Vindberg

Hej Erik, Tak for din henvendelse - svaret afhænger af, hvad det er der konkret er sendt ud. En udtalelse bliver ikke ærekrænkende blot fordi den er usand - det er kun én betingelse. Der kræves også at udtalelsens indhold er ærekrænkende. Hvad det konkret indebærer, kan du læse i artiklen øverst på siden. Med venlig hilsen Ulrik Vindberg ADVODAN Roskilde

Heidi

Hej. Jeg er blevet beskyldt for at have meldt min tidligere veninde for sort arbejde. Det har jeg ikke, kan jeg gøre noget?

Ulrik Vindberg

Hej Heidi, Det kommer an på, hvordan du er blevet beskyldt for det (hvem har fået det at vide, hvordan er det formuleret osv. osv.) Jeg vil anbefale dig at skrive mig en e-mail på ulvi@advodan.dk med en nærmere beskrivelse, så skal jeg give en lidt mere fyldestgørende vurdering. Med venlig hilsen Ulrik Vindberg ADVODAN Roskilde

K. Jensen

Hej Min bonus søn er blevet kaldt pædofil på Facebook, og krænkeren har også delt manipulerede billeder på nettet af ham og hans lillesøster (min datter) på 1 år. Hvad kan jeg gøre, vil jo gerne hjælpe ham og samtidigt vil jeg jo ikke have de billeder på nettet af min datter. Med venlig hilsen K. Jensen

Ulrik Vindberg

Hej K. Jensen, For det første vil jeg foreslå at du sikrer beviserne - tag screen-shots af opslagene. Derefter vil jeg foreslå, at du kontakter politiet. Derudover vil jeg anbefale, at jeg skriver et brev til krænkeren (hvis du kender personens navn og adresse) og forsøger at få opslagene taget ned. Alternativt er det værd at overveje en retssag. Du er velkommen til at kontakte mig på ulvi@advodan.dk eller 46351515. Med venlig hilsen Ulrik Vindberg ADVODAN Roskilde

Anders

Hej. Der er på facebook blevet sagt om mig: hans forslag er, at folk af anden etnisk herkomst skal udvises. Det har altid været hans holdning. Det har på ingen måde hold i sig, da jeg ønsker kriminelle udlændinge udvist, men ikke personer som overholder loven. Er der noget at komme efter?

Molly

Hej Ulrik Jeg har været udsat for så mange af hverdagens små og store psykopater i mit arbejdsliv. Nu har jeg tænkt mig at skrive en bog om det inspireret af bogen “forklædt - pæne psykopater og deres ofre” af psykologen Irene Rønn Lind, som beskriver forskellige ofres oplevelser med en psykopat. Jeg har naturligvis tænkt mig at skrive bogen under pseudonym og at ændre alle de medvirkendes navne. Men de vil jo muligvis kunne genkende sig selv, hvis de læser bogen. Kan jeg blive straffet for det? Vh Molly

Ulrik Vindberg

Hej Molly, Det afhænger meget af, hvad du præcis skriver og hvordan. For at kunne give et præcist svar, skal jeg derfor have et udkast til din endelige tekst. Det kan vi evt. se på, når bogen er færdig. Et midlertidigt (og usikkert svar) kunne dog være, at så længe ANDRE mennesker ikke kan genkende dem, er det næppe ærekrænkende. Det afhænger af omstændighederne og alvoren af beskyldningerne, men det er en nogenlunde fornuftig tommelfingerregel i dit tilfælde. Med venlig hilsen Ulrik Vindberg ADVODAN Roskilde

Sarah

Hej Ulrik Jeg har en tidligere kollega, der udtaler sig usandt om min ansættesesforhold i det firma hvor vi begge var ansat. Hun udtaler sig endvidere usandt om nogle af mine tidligere ansættelser. Disse udtalelse er rettet mod min nye arbejdsplads - Kan jeg med retten på min side gøre noget ved disse usande udtalelse? De har potentielt ødelæggende effekt på min karriere samt en stor økonomisk konsekvens for mig.

Ulrik Vindberg

Hej Sarah, Tak for din henvendelse. Efter injuriereglerne er det ikke strafbart "blot" at udtale sig usandt - heller ikke selvom det kan have en ødelæggende effekt på din karriere. Hvis injuriereglerne skal komme i spil, skal de usande udtalelser samtidig have et ærekrænkende indhold. Hvis det fx går på, at du tog fra kassen på din tidligere arbejdsplads, så er det ærekrænkende. Jeg vurderer gerne den konkrete situation, hvis du sender mig en e-mail på ulvi@advodan.dk. Med venlig hilsen Ulrik Vindberg ADVODAN Roskilde

Christian Andersen

Hej Jeg har en klagesag kørende ved at klagenævn, og i den forbindelse kan jeg se den erhvervsdrivendes svar omkring mig. Jeg bliver anklaget af erhvervsdrivende for at spille dum og uvidende. Dette svar har den erhvervsdrivende sendt til klagenævnet. Vil det gå ind under injurier ?

Kitty

Har andre ustraffet lov til at manipulere med det man skriver og kalde personer for racister på Facebook? Jeg henviser til debatsiden: "Stram kus" vedrørende Burkaforbud (Sarah: "Jeg har ikke taget offentlig transport i 2 år), hvor en debattør af anden etnisk herkomst efter min mening sviner folk til - og kommer med urigtige påstande. Jeg er vred, ked af det og skuffet - da jeg på ingen måde føler mig som racist - men derimod uværdigt talt ned til og udskammet. Jeg er ikke den eneste, der er blevet vred over tonen, men vedkommende fortsætter bare med sine rablerier. Mvh Kitty. PS: Navnet Kitty er ikke mit - men kan forstå, at man bliver nævnt med navn hos jer - og ikke med email. Mit navn fremgår tydeligt af min mailadresse - håber det er ok således.

Jakob

Da jeg ber min ex om skillsmisse og ber hende forlade huset vi bor i efter 12år pga. misbrug mm. som jeg de sidste 8 år har forsøgt alt for at få hende til hjælp, rehab mm. men har intet kunne gøre, men der råber hun til mig at hun nok skal få mig til at fortryde og betale for det, jeg oplever herefter 12 henvendelser til politiet inden for de første 2 mdr. alt fra at have banket min mor til at have banket, sparket og hoppet på min ex. og alverdens andre ting, jeg har haft besøg på min adr. 8 gange af politiet uden årsag, og jeg måtte til afhøring og blev sigtet i volds sag pga. dette og imens denne sag kørte, kontaktede hun dem, og nu havde jeg truet hende på livet mm. intet af det jeg skriver er forgået og har også fået tiltalfrafald på alt. men jeg kan jo ikke kontrollere om hun ringer i morgen og anmelder mig for et eller andet, blev ringet op for 3 dage siden hvor man igen havde modtaget anmeldelse og var slet ikke hjemme eller havde haft kontakt til hende, kan man bare anmelde folk hele tiden uden konsekvenser, er det ok at man opdigter anmeldelser for at chikanere, få dømt eller hvad end hendes ønske er ? jeg kan faktisk modtage et opkald idag fra politi, som tidligere hvor jeg ikke har den fjerneste ide´om hvad de taler om,, jeg har forsøgt at finde oplysninger om dette emne men det eneste jeg kan finde er at det er gratis at anmelde en betjent,, er det så det samme der gælder for mig, har talt med politi om tilhold mm. men er jo nærmest umuligt at få og vil jo heller ikke stoppe disse opkald, Jeg bliver rigtig ked af dette her, har børn boende som jo også registrer de mange politifolk og høre samtaler med PO, i starten oplevede jeg det faktisk således at politi kvinden som ringede( og jeg havde ikke den fjerneste ide´om hvad eller hvorfor hun ringede) at hun var så forudindtaget at jeg fordi mand naturligvis var skyldig, det er virkelig grænseoverskridende, min ex ringede for 6 år siden også til politi da hun havde taget så mange stoffer og mente at alle ville hende ondt, her kom de også herud, talte med hende og er ført til journal at de vurderede hun havde fået en hashpsykose, der sad jeg med min datter og så tegne film, da pludselig der var lys kegler i haven. Jeg har opgivet at tale med hende, for er som 2 personer, hvad gør man i sådanne tilfælde eller hvad er mulighederne, MVH

Ulrik Vindberg

Hej Jakob, Tak for din henvendelse - det lyder som en rigtig ærgerlig situation. Så længe anklagerne "kun" er givet til politiet, har du ikke mulighed for at føre en injuriesag, og du har ret i at et tilhold vil være svært at få (jeg synes dog du skal forsøge at søge alligevel). Dit bedste bud er formentlig at anmelde hende for overtrædelse af straffelovens § 165, som gør det strafbart at indgive falske anmeldelser til politiet. Det straffes med bøde eller fængsel i op til 6 måneder, og det er muligvis det eneste, der kan have en effekt. Jeg vil foreslå at du kontakter politiet på den baggrund. Med venlig hilsen Ulrik Vindberg ADVODAN Roskilde

Rasmus Michaelsen

Jeg har lige åbnet en mindre cafe, hvor en af mine nu tidligere kokke har gået og udtalt sig om, at der bliver solgt stoffer fra køkkenet. Dette er naturligvis ikke rigtigt og er skadeligt for en mindre cafe, der skal leve af vores naboer. Han er i ansættelsesperioden selv mødt op på arbejdspladsen i påvirket tilstand og denne opførsel skubber yderligere til den negative omtale. Hvad kan jeg gøre i denne situation.

Ulrik Vindberg

Hej Rasmus, Tak for din henvendelse. Anklagerne er nok ikke injurieretligt relevante, hvis modparten ikke har specificeret præcist hvem som skulle sælge stoffer fra køkkenet. Hvis udtalelsen går på, at du har gjort det, så har du en fornuftig sag i det omfang du kan bevise, at modparten faktisk har spredt den udtalelse. Til gengæld vil der formentlig være mulighed for et erstatningskrav mod modparten, såfremt hans usande anklager medfører et erstatningstab, og det bør du efter min opfattelse gøre ham opmærksom på. Med venlig hilsen Ulrik Vindberg ADVODAN Roskilde

Maria

Hej Advodan Efter en midlertidig afgørelse om bopæl, angående min storebrors to små børn, skrev min storebrors ekskæreste (moren) et brev til familieretshuset (statsforvaltningen), hvori hun klagede over afgørelsen og hævdede at den var baseret på usande oplysninger omkring hende fra myndighederne. Hun ønskede at bidrage med hendes egne oplysninger og kommentarer, som hun derpå håbede ville blive tillagt sagen. I brevet skrev hun bla. om mig (lillesøsteren), hun skrev mit fornavn og alder. Hun skrev at jeg både var psykisk og fysisk syg osv. Jeg har først for nyligt læst denne skrivelse, og er faktisk blevet meget chokeret over den. Skrivelsen er fra januar 2019, men jeg har først fornylig fået adgang til den. Har jeg ret til at få slettet disse usande oplysninger/data hun har skrevet om mig? Hvis ja hvilken instans/myndighed skal jeg så henvende mig til? Bliver disse data nogensinde slettet? Da sagen ikke vedrører mig, men min storebror, kan jeg så anlægge en injuriesag imod hende? Det er meget ubehageligt for mig, at vide at der findes/står sådanne usande oplysninger/data om mig. På forhånd tak. Med venlig hilsen Maria

Ulrik Vindberg

Hej Maria, Tak for din henvendelse. Det er usandsynligt svært at få det offentlige til at slette noget, de én gang har noteret. Du kan selvfølgelig kontakte dem og spørge, men i min erfaring lykkes det meget sjældent. Så længe modpartens beskyldninger "kun" er fremlagt for Familieretshuset er det også meget besværligt at føre injuriesager om dem. Det kræver normalt, at de er en del mere offentlige. Umiddelbart vil jeg råde dig til at kontakte Familieretshuset og bede om at få oplysningerne slettet, men derudover er der nok ikke det helt store du kan gøre ved det. Med venlig hilsen Ulrik Vindberg ADVODAN Roskilde

Ulrik Vindberg

Hej Margrethe, Det var da en ærgerlig situation. Jeg vil gerne drøfte sagen lidt nærmere med dig. Der kunne godt være noget at komme efter, men jeg har brug for lidt mere konkret information. Jeg vil opfordre dig til at kontakte mig på 46351515 for en nærmere drøftelse. Med venlig hilsen Ulrik Vindberg ADVODAN Roskilde

Margrethe Swensson

Hej. Jeg arbejder i hjemmeplejen og er blevet beskyldt for tyveri af en borger. Borgeren kontaktede kontoret, og blev stillet om til mig. Borger fremlagde mit "tyveri". og sagde hun ville give mig en chance til at indrømme det, før hun gik videre med det. Jeg vil ikke indrømme noget jeg ikke har gjort, og sagde hun skulle melde mig til politiet. Svaret var, jeg ikke skulle belære hende om hvad hun skulle gøre. Efterfølgende har jeg erfaret hun har fortalt samtlige medarbejdere om "tyveriet," hvilket jeg føler dybt krænkende. Jeg tog det ikke så tungt da borgeren er psykisk ustabil, men jeg kan godt mærke det går mig på. Jeg har i weekenderne måtte finde andre medarbejdere, der kunne besøge borgeren da jeg ikke kunne. Når jeg har forklaret grundet hører jeg ofte, " nå så det er dig der har stjålet." Selv om jeg ved jeg er uskyldig, sårer det mig på en måde. Venligst Margrethe Swensson.

Kim

Jeg er blevet kaldt en landsforæder, og samtidigt blevet opfordret til at både jeg og min Iranske samlever skulle smutte til Iran, da hverken muslimer og landsforædere hører til her i Danmark. Jeg har gået nogle dage og tygget på det, og finder det virkelig krækende at pga. en udlændinge debat, at så er jeg landsforæder. Hvad kan jeg gøre? og har jeg overhovedet en sag? Vedkommende som skrev denne kommentar benytter sig af @frikorpsdanmark, hvilket stammer fra 1941 var navnet på det korps som danskere tog i krig på tysk side under. Men jeg ved ikke om denne person har en tilknytning til dette skal dog understreges. Uanset hvad så føler både jeg og konen os krænket på det groveste.

Ulrik Vindberg

Hej Kim, Det er et meget interessant (og aktuelt) spørgsmål. For at kunne svare konkret har jeg nok brug for at se det sted, hvor beskyldningen bliver fremsat. Jeg vil opfordre dig til at tage et screen-shot og sende til mig på ulvi@advodan.dk. Så skal jeg gerne se nærmere på det. Med venlig hilsen Ulrik Vindberg ADVODAN Roskilde

Anne Sølvig

Min vicevært kom for at reparere en vandhane. Næste morgen fandt jeg et brev i postkassen som i skarpe vendinger påstod at min lejlighed var snavset og frygtedes misligholdt. ( Jeg havde da brækket et ben og havde 2 store hund som kom indenfor med snavs fra haven.) Viceværten varslede "sundhedsefteryn". Alt i alt en ærekrænkende oplevelse for mig; men hvad siger loven? Mvh. Anne Sølvig.

Ulrik Vindberg

Hej Anne, I forhold til straffeloven, er det næppe ærekrænkende. Hvis viceværtens beskyldning er så alvorlig, at der er tale om decideret mishandling af dine hunde, så måske, men derudover ikke. Og hvis beskyldningerne "kun" er fremsat overfor dig, skal der endnu mere til. Jeg vil anbefale at arbejde med udlejer/vicevært om at få problematikken løst, men jeg vil ikke anbefale en injuriesag. Med venlig hilsen Ulrik Vindberg ADVODAN Roskilde

Lise Melvin

Jeg har et lille rengøringsfirma. En kunde har direkte spurgt mig hvor en parfume er, som hun mangler. Jeg går aldrig i mine kunders skabe, skuffer eller andet, med mindre de spørger mig om jeg vil gøre rent der. Så 2 dage senere, kan jeg mærke at jeg ikke har lyst til at arbejde for kunden længere, da hun mere eller mindre direkte har mistænkt mig for tyveri. Hvad gør jeg for at komme videre? Jeg har det rigtig skidt med situationen, da jeg i forvejen arbejder for omtalte kundes naboer. Jeg har rent med i posen, men ved samtidig osse hvad rygter kan gøre ved firmaer. Skal jeg ta kontakt til naboerne og sætte dem ind i problematikken? Og skal jeg bede om en samtale med kunden og fortælle hende som det er, at jeg har mistet lysten og tilliden til at arbejde for hende? MVH

Ulrik Vindberg

Hej Lise, I forhold til injuriereglerne, så kan jeg lige starte med at nævne, at det er ærekrænkende at anklage andre for tyveri - men dog næppe strafbart, hvis det "kun" er sket overfor dig selv. Jeg kan ikke svare på, hvordan du skal agere i din konkrete situation - det er op til dig selv og dine egne principper. Med venlig hilsen Ulrik Vindberg ADVODAN Roskilde

Camilla

Min datter på 18år har fået at barn med en 16 årig dreng. De starter godt ud under graviditeten ( den blev først opdaget halvvejs henne) og vil være forældre sammen. Drengens mor laver en del drama de unge imellem og også min datters far og jeg forsøger hun sig med. Blandt andet anmelder hun mig for social bedrageri til trods for vi ikke har været par siden 2011 men den sag kører nu..... Barnet bliver født og faderen mister hurtigt interessen for den lille. Han er så begyndt at sprede rigtig grimme rygter om min datter og hendes håndtering af den bette. Blandt andet går han og siger til deres fælles og hans egne venner at min datter mishandler barnet..... Grundet min datters alder har kommunen været indover men da hun klare sig rigtig godt har de trukket sig lidt i baggrunden. De har på nært hold oplevet hans manglende deltagelse. Det jeg nu søger er et svar på om vi kan stoppe familiens intriger samt hans ondsindede rygter. De er ikke så gamle og jeg tror faktisk ikke han er klar over hvad konsekvenser disse udtalelser kan have for en ung mor. Han siger iøvrigt også at det er min datter der holder ham væk fra barnet til trods for at familieretshuset har måttet rykke ham to gange for at han skal vedkende sig faderskabet. Sidste spørgsmål..... må han uden min datters tilladelse poste billeder af barnet når han ikke står oplyst som far og ej heller har vedkendt sig faderskabet ? På forhånd tak for hjælpen.

Ulrik Vindberg

Hej Camilla, Sidste spørgsmål først: I forhold til injuriereglerne, ja. Så længe der er tale om "almindelige" billeder, er der ikke noget galt med det. I forhold til hans anklager mod din datter, kunne der godt være lidt mere at komme efter. Det afhænger mere konkret af, hvad han nærmere har sagt og om det kan bevises. Jeg vil opfordre jer til at kontakte mig på ulvi@advodan.dk med en nærmere beskrivelse af hvad der er sagt, overfor hvem og hvordan. Så skal jeg give en nærmere vurdering. Med venlig hilsen Ulrik Vindberg ADVODAN Roskilde

Per

Hej Min svoger er nu flere gange blevet beskyld for at have forgrebet sig på den ene af sine børnebørn men hverken politi eller kommunen har kunne finde hold i anklagerne er det er det injurie eller kan en person godt blive ved med at komme med sådanne beskyldninger min svoger er i dag ved at være et nervevrag og han tør næsten ikke at se eller tale med sine børnebørn

Ulrik Vindberg

Hej Per, Tak for din henvendelse. Svaret på dit spørgsmål afhænger af, hvorhenne din svoger er blevet anklaget. Hvis det er sket offentligt (fx på facebook) er det injurier, og så bør kan kontakte mig hurtigst muligt. Hvis det er sket i en underretning til kommunen eller lignende, så er det noget mere kompliceret. Årsagen er, at man har underretningspligt efter serviceloven, hvis man bliver bekendt med den slags, og den er "nem" at gemme sig bag, når man kommer med den slags beskyldninger. Han er under alle omstændigheder velkommen til at kontakte mig, hvis han vil have et lidt mere uddybet svar. Med venlig hilsen Ulrik Vindberg ADVODAN Roskilde

Thomas

Hej Ulrik, kan du fortælle om der i den svenske straffelov findes en pendant til de danske bestemmelser om bagvaskelse (strfl. §§ 167 og 168) og ved du om der også i Sverige er en 20-års frist for nogle af bestemmelserne? Mange tak for hjælpen. Med venlig hilsen Thomas

Mette

Hej Jeg har oplevet krænkende udtalelser fra en nabo, hvor han bl. A. Siger direkte til mig : drikker du? Vil du gerne have stjålet din bil m. M. Efter mine nøgler har hængt i døren, når jeg har taget min baby ind på puslepladsen for at tage tøjet af ham, inden jeg henter dem. Derudover roder han også i vores skrald,nedstirre os i køkkenvinduet når vi skal i postkassen og over med skraldet. Derudover han han også faret frem imod mig, som om han ville overfalde mig fysisk, dog uden at gøre andet end at råbe af mig. efter en episode hvor sagde fra overfor hans beskyldninger /sikane. Men han er nu begyndt at snakke ned om mig til viseværten samt gasmanden bl.a. Samt andre naboer vedr. Hvor blondine dum jeg er, at jeg ikke har styr på mit skrald m.m. Jeg føler mig personlig krænket og sikaneret. Har klaget til boligforeningen, men det forsætter. Kan jeg gøre noget? Mvh.

Ulrik Vindberg

Hej Mette, Det lyder som en meget ubehagelig oplevelse. Injurieretligt er der ikke noget at gøre. En anklage om ikke at have styr på sit skrald er ikke ærekrænkende, og det samme er formentlig tilfældet for det retoriske spørgsmål om du drikker. Det er heller ikke ærekrænkende i dagens Danmark at blive kaldt "blondine-dum". Mit forslag vil være at fortsætte med at klage til boligforeningen, og hvis det ikke virker, skal du måske overveje at anmode politiet om et såkaldt tilhold. Altså en afgørelse, hvor politiet forbyder ham at kontakte dig eller tale om dig til fx viceværten. Den proces sætter du i gang ved at ringe til din lokale politistation. Held og lykke. Med venlig hilsen Ulrik Vindberg ADVODAN Roskilde

Mette Pedersen

Hej Igen Tak for svar. Jeg lader det ikke fylde og tænker lidt at reagerer yderligere på hans adfærd bare vil sætte mere gang i hans motivation herom. Han er typen som har behov for at tale ned om andre for at fremme sig selv, da det ikke kun er mig som bliver takt om i nabolaget. Derfor har jeg tillid til at uden respons fra mig, dør den lige så stille ud i længden. Sker dette ikke, er det selvfølgelig noget jeg må tage op til overvejelse. Mvh. Mette

stina buchhave

Hej. I forbindelse med hærværk på legepladsen i den lokale børnehave har lederen afleveret et brev i postkassen hos os og 4 andre familier med teenagedrenge om sagen – altså hvad der er sket og hvad det beløber sig til – og beder om hjælp til, at den slags ikke sker igen. Min søn på 15 år oplever, at han på den måde bliver sat i forbindelse med det hærværk, som han intet har at gøre med. Og det er han helt vildt ked af det over, og han vil ikke længere hente sin lillebror i børnehaven, fordi det er så ydmygende for ham. Der er ingen direkte beskyldninger i brevet, men jeg oplever det også injurierende, fordi det kun er de fem udvalgte, der får den henvendelse. Hvad siger du?

Ulrik Vindberg

Hej Stina, Tak for din henvendelse. Jeg er enig i, at der godt kan ligge en implicit anklage i den slags brev, men som jeg forstår din henvendelse, er "anklagen" "kun" fremsat direkte overfor din søn (og de fire andre). Hvis ikke den er spredt mere end det, tror jeg desværre, at det bliver svært at føre en injuriesag om det. Hvis anklagerne er spredt mere, er du velkommen til at kontakte mig på ulvi@advodan.dk med henblik på en nærmere vurdering. Med venlig hilsen Ulrik Vindberg ADVODAN Roskilde

Pernille

Er man retsløs når en nabo/genbo gentagne gange udtaler injurier om opførsel i et almennyttigt boligselskab ? En nabo har både på de sociale medier og i brev til boligselskabet løjet om vores adfærd (uden at kunne dokumentere disse påstande), hvilket har medført at boligselskabet har opsagt vores lejemål. - Dette uden at vi har fået mulighed for at vise at der er tale om usandheder. Kan det virkeligt være rigtigt at vi således står retsløse i denne sag ?

Ulrik Vindberg

Hej Pernille, Om I er komplet retsløse, kan jeg ikke svare på. Der er formentlig en masse lejeretlige spørgsmål. Dem tager jeg ikke stilling til. I forhold til injurier, så afhænger det af, hvad der nærmere er blevet sagt om jer. Hvis anklagen er fx at I larmer, så er der ikke noget at gøre. Det må man gerne skrive om andre, også selvom det ikke passer. Hvis anklagen er fx at I stjæler fra andre lejere, så er det en ulovlig beskyldning. Du er meget velkommen til at kontakte mig på ulvi@advodan.dk med en nærmere beskrivelse, hvis du ønsker en grundigere vurdering. Med venlig hilsen Ulrik Vindberg ADVODAN Roskilde

Victoria

Hej, Ulrik. En bekendt har flere gange fortalt meget detaljeret løgne om hvordan jeg eftersigende skulle have udført forskellige seksuelle handlinger på ham. Jeg synes at det er dybt krænkende at han har fortalt disse historier, da jeg på intet tidspunkt har været i nærheden af hans kønsdele. Jeg har flere gange oplevet at en ven har henvendt sig til mig og spurgt om hvorvidt historierne er sande. Jeg synes at det er voldsomt ubehageligt at skulle forsvare mig selv og blive konfronteret med disse historier. Mit spørgsmål er så, tæller dette som injurier?

Ulrik Vindberg

Hej Victoria, Tak for din henvendelse. Afhængigt af hvad personen fortæller, så kan det være injurier. Det kan også evt. være ulovligt på anden baggrund, fx straffeloven § 264d. Det afhænger dels af indholdet og dels af hvem han har fortalt det til og hvordan. Jeg vil opfordre dig til at skrive mig en e-mail direkte på ulvi@advodan.dk med en nærmere beskrivelse. Så skal jeg nok give dig en lidt grundigere vurdering. Med venlig hilsen Ulrik Vindberg ADVODAN Roskilde

sandra

Hej. Jeg er i gennem 5 år blevet beskyldt/anklaget for alt fra omsorgssvigt og nedgørelse til at have jeg skulle have svær depression af min datters far. Han har løjet utallige gange i retten og andre myndigheder om lægepapier, hans sygdomsforløb og ting i min hverdag. Han er kommet med udtagelser om mig som forældre og det at være knyttet til er barn. Påstande om at vores datter skulle være syg og at jeg nægter behandling. Kan jeg gøre noget i denne forbindelse da hverken kommune eller familieretten vil/kan gøre noget ?

Ulrik Vindberg

Hej Sandra, Tak for dit spørgsmål. Hvis anklagerne "kun" er fremsat overfor fx Familieretshuset, så som udgangspunkt nej. Det er meget besværligt - og næsten umuligt - at gennemføre en injuriesag på den baggrund. Hvis anklagerne er fremkommet andre steder (fx til venner og familie eller via Facebook) så er der måske noget at komme efter. I så fald vil jeg anbefale dig at kontakte mig på ulvi@advodan.dk. Så skal jeg give dig en nærmere vurdering. Med venlig hilsen Ulrik Vindberg ADVODAN Roskilde

Mette Hansen

Hej Jeg har været inde på et site med handymænd, Handyhand.dk, hvor jeg har hyret en mand til at udføre nogle opgaver, hvorefter jeg har givet en dårlig anmeldelse, da det var et dårligt udført job. Derefter har jeg privat på sms fået en trussel fra manden om, at jeg bliver anklaget for injurier og bagvaskelse med krav om erstatning for goodwill og opgaver, hvis jeg ikke omgående tager det væk igen. Er dette noget, jeg skal tage alvorligt? Mvh. Mette

Ulrik Vindberg

Hej Mette, Godt spørgsmål. Svaret afhænger af, hvad du præcist har skrevet om ham. Hvis du kun har beskrevet kvaliteten af hans arbejde, så er det ikke injurier. Hvis du i beskrivelsen har anklaget ham for fx ulovlige forhold, så kan det være det. Hvis du vil have en mere grundig vurdering, vil jeg opfordre dig til at skrive til mig på ulvi@advodan.dk. Med venlig hilsen Ulrik Vindberg ADVODAN Roskilde

Ulla

Jeg har gennem nogle år været medlem af bestyrelsen i en grundejerforening. I forbindelse med en sag, der i dag ligger 1 års tid tilbage, er der en af de (tidligere) medlemmer, der har set sig sur på mig. Han har i den forbindelse ytret sig meget negativt, men det har været aftaget i en lang periode. I det område grundejerforeningen ligger er der på privat initiativ oprettet en lukket facebookgruppe med ca. 150 medlemmer. Medlemmer af gruppen behøver ikke at være medlem af foreningen. I sidste uge lagde det tidligere medlem et opslag op, hvor han omtalte mig som diktatorisk og manipulerende og kun var interesseret i at varetage forhold for mine "venner". Og at det var mig, der havde truffet beslutninger om at bruge flere hundrede tusinde på en opgave i foreningen. (Vedtaget på generalforsamling) Administrator af gruppen har ikke fjernet eller kommenteret opslaget. Hvad skal man finde sig i som medlem af en bestyrelse? Hvad kan jeg gøre? Venlig hilsen Ulla

Ulrik Vindberg

Hej Ulla, Det lyder som en ubehagelig situation. Desværre er der ikke umiddelbart grundlag for en injuriesag - ikke efter min vurdering i hvert fald. "Diktatorisk" og "manipulerende" er ikke alvorligt nok til en injuriesag. Anklagen om nepotisme nærmer sig en smule, men jeg vurderer ikke, at det er tilstrækkeligt. Jeg ville opfordre administrator til at fjerne opslaget, men ellers ikke gøre yderligere. Med venlig hilsen Ulrik Vindberg ADVODAN Roskilde

Per Gudmann

Hej Advodan, Takker fordi man her kan stille et spørgsmål. Jeg er i gang med at lave en ny hjemmeside, som går ud på at hjælpe kunstner/fotografer ect når deres billeder/kunst er blevet brugt af andre firmaer/personer uden tilladelse. Altså en klart krænkelse af ophavsretten. Mit spørgsmål er om jeg må bruge mine egne eksempler i form af et skærmdump hvor mit billede er brugt, hvor deres firmanavn fra deres hjemmeside kommer frem til feks facebook, min egen hjemmeside osv. Firmaet har betalt regningen som jeg har sendt dem angående krænkelse? De bedste hilsner Per Gudmann

Ulrik Vindberg

Kære Per, Tak for din henvendelse. Injurieretligt er der ikke noget problem - hvis de har betalt, har det formodningen for sig, at de er enige i krænkelsen, og så kan du jo føre sandhedsbevis, jf. straffelovens § 269. Der kan dog evt. være et problem i forhold til straffelovens § 264d om krænkelse af privatlivets fred. På den baggrund ville jeg ikke offentliggøre firmaets identitet i dit eksempel. Med venlig hilsen Ulrik Vindberg ADVODAN Roskilde

Anonym

Hej. Jeg er interesseret i at vide om man kan sagsøge andre for noget som er skrevet om ens person i en privat gruppe (400+ medlemmer) på Facebook? Især når man ikke selv er med i gruppen men har fået screenshot af en tredje person. Og til sidst om man må offentliggøre disse screenshots inkl. navnene på medlemmerne i gruppen?

Ulrik Vindberg

Tak for henvendelsen. Man kan godt sagsøge folk på den baggrund (hvis man kan identificere dem med navn og adresse), men om man kan vinde sagen afhænger af, om dét der er blevet skrevet er ærekrænkende i straffelovens forstand. Hvis du sender dit screen-shot til mig på ulvi@advodan.dk vil jeg gerne vurdere det for dig konkret. Så kan jeg samtidig vurdere dit spørgsmål, om det må offentliggøres eller ej. Det afhænger nemlig af indholdet. Med venlig hilsen Ulrik Vindberg ADVODAN Roskilde

Rasmus

Hej Jeg har et spørgsmål vedr. ophavsret. Jeg er meget i tvivl, om jeg kan have en sag og dette søger jeg nu at få afklaret. Sagen er, at jeg for nylig har erfaret, at mit profilbillede fra min åbne Facebook er blevet 'stjålet' og brugt på en datingprofil (datingapp). Det var en af mine venner, der informerede mig om det. Jeg ved ikke, hvem der har gjort det og profilen på appen er allerede slettet igen. Dog tog min kammerat et screendump af profilen. Jeg har kontaktet politiet, der ikke vil tage sagen. Mit spørgsmål til jer går så på, om mine ophavsrettigheder ikke er blevet krænket ved at en ukendt har taget mit billede og brugt i en chat på en datingapp? - Vil det give mening at kontakte en advokat og få vedkommende til at få en retskendelse, så man kan få IP-adressen bag profilen udleveret af firmaet? - Vil firmaet bag datingapp'en give oplysningerne, hvis man via sin advokat får en retskendelse? Håber I kan være behjælpelige med et svar. På forhånd tak! Vh Rasmus

Ulrik Vindberg

Hej Rasmus, Det ville jeg meget gerne svare på, men dette forum handler kun om injurier og ærekrænkelser. Min viden om ophavsrettigheder er noget begrænset - det er der andre advokater, som er eksperter i. Jeg vil anbefale dig at kontakte en advokat med speciale i ophavsrettigheder ("IP-ret"). Du kan fx søge via www.advokatnoeglen.dk. Held og lykke. Med venlig hilsen Ulrik Vindberg ADVODAN Roskilde

Bjarke Holm-Rubeksen

Hej. Vi har det sidste halve pr haft en ekstrem dårlig situation med et rengøringsfirma der har efter hvad vi mener leveret et så dårlig resultat at vi ikke ville betale. Vi kan ikke blive enige og ender med en klagesag i retten som vi ikke for svaret på pga dødsfald. Firma vinder derfor retten og vi betaler for 3 måneders arbejde som vi ikke har modtaget, men som er bindende på grund af en mundtlig aftale. Derefter har vi afgivet en dårlig anmeldelse af virksomheden på google og nu modtaget en mail om at vi skal fjerne anmeldelsen eller firma vil anmelde os for injurier og at vi ikke må udtale os om firma når vi har været igennem og tabt en retssag. Ejer af firma fremhæver i besvarelse af anmeldelse at vi har en dom og firma er frikendt. Her er selve anmeldelsen jeg har givet: “Jeg syntes at vi fik en super ringe resultat og service! Derfor kan jeg ikke anbefale firma på nogen måde!“ Mit spørgsmål er som følgende: - er det ulovligt at anmelde et firma når man har tabt en retssag mod dem og kan de kræve at man fjerner en anmeldelse på baggrund af dette? - kan vi anmelde firma for injurie idet at de offentligører at vi har været i retten og tabt mod firma? Er det ikke fortroligt oplysninger eller relateret til GDPR?

Ulrik Vindberg

Hej Bjarke, Tak for din henvendelse - det er et godt spørgsmål. Svaret er til gengæld ikke så kompliceret. Spørgsmål 1: Nej, det er ikke ulovligt at anmelde et firma blot fordi man har tabt en retssag mod dem, og de kan ikke kræve at man fjerne sin anmeldelse alene af den årsag. Hvis din anmeldelse i øvrigt ikke er ærekrænkende i indhold, er du velkommen til at være utilfreds med resultat og service - du har jo levet op til forpligtelserne i dommen ved at betale. Hvis dit citat udgør hele din anmeldelse, kan jeg ikke se noget problem i den. Den mener jeg godt, du kan lade stå. Spørgsmål 2: For at vinde en injuriesag skal der være tale om en udtalelse med et ærekrænkende indhold. Det er ikke ærekrænkende at være i retten (det er der jo mange, der er) og det er heller ikke ærekrænkende at tabe en retssag (det gør den ene part jo altid). Der er altså ikke grundlag for at anlægge injuriesag sag. Afhængigt af detaljerne kan det godt være fortroligt, og måske endda omfattet af GDPR men formentlig ikke, og under alle omstændigheder påvirker det ikke udfaldet af en injuriesag. Hvis der er tale om en overtrædelse af GDPR, skal det påklages til Datatilsynet. Jeg håber, de svar gav mening. Ellers er du velkommen til at kontakte mig på ulvi@advodan.dk. Med venlig hilsen Ulrik Vindberg ADVODAN Roskilde

Ulrik Vindberg

Hej Frank, Tak for din henvendelse. Dine chancer afhænger lidt af den kontekst, som "psykopat" fremgår i. Man kan godt kræve erstatning (teknisk set godtgørelse for tort) i en injuriesag. Størrelsen afhænger af alvorligheden af anklagen (og her ligger "psykopat" altså i den relativt milde ende) og hvor bredt anklagen er sendt ud. Du må gerne sende mig en kopi af opslaget på ulvi@advodan.dk, så skal jeg gerne give dig en grundigere vurdering. Med venlig hilsen Ulrik Vindberg ADVODAN Roskilde

Frank

Jeg har haft en tvist med et par lokale lastbil chauffører om ulovlig parkering. Af samme grund bliver min postkasse sprunget i luften nytårsdag. Dette hærværk lægger jeg op i vores bys facebook gruppe. Resultatet er den ene chauffør blander sig og kalder mig psykopat. et års tid forinden kaldte han mig i samme gruppe mig aggressiv. Dette har selvfølgelig en uheldig virkning på mit omdømme som nytilflytter i en ny by. Jeg har selvfølgelig screendump af det hele og har på ingen måde provokeret manden eller på anden måde taget til genmæle. Er det muligt og hvordan er min chancer på at få ført denne sag til doms. Selvfølgelig med en erstatning for øje, for ingen straf virker bedre end den der rammer tegnedrengen. Mvh Frank

Susanne

Min læge har skriftligt indsendt en frasigelse af mig som patient og begrundet den med flere usande angivelser, som jeg føler er dybt krænkende. Kan jeg anlægge en injuriesag mod hende eller gøre andet juridisk for at få hende til at trække sine usande angivelser tilbage? Mvh Susanne

Ulrik Vindberg

Hej Susanne, Det komme an på, hvor længen har sendt den hen. Hvis den kun er kommet til dig, er der næppe noget at komme efter. Hvis oplysningen er kommet relativt "bredt" ud, så afhænger det af, hvad lægen nærmere har skrevet i brevet. Du er velkommen til at sende mig en e-mail på ulvi@advodan.dk med lidt yderligere oplysninger, jf. ovenstående, så skal jeg gerne give dig en gratis vurdering. Med venlig hilsen Ulrik Vindberg ADVODAN Roskilde

Merethe

Hej det er lige kommet mig for øre at min eks samlever går og fortæller at jeg er skyld i at han skylder 2 millioner væk fra en restauration han var eneejer af og jeg arbejdede Gratis i I 1 1/2 år medens vi var sammen for 18 år siden, da vi lukkede forretningen skyldtes der 500.000kr i forretningen men der var inventar og værdier for samme beløb som han selvfølgelig havde med ud af forholdet, jeg tilbød på daværende tidspunkt at være med til at betale det halve af gælden til trods for at vi havde en opsparing på 300.000kr til formålet nu erfarer jeg så at han fortæller alle mulige mennesker på min tidligere arbejdsplads og fælleds bekendte at jeg er skyld i han har en kæmpegæld Og det ødelægger mit renomme og går min ære nær kan man rejse tiltale omkring en sådan sag. Mvh

Ulrik Vindberg

Hej Merethe, Det kommer lidt an på, hvad det præcist er, han fortæller - altså hvorfor du er "skyld" i det. Hvis han mener at det skyldes en eller anden form for strafbar handling (bedrageri, tyveri osv) vil der være noget at gå efter. Hvis det er en anklage om, at det bare er "gået galt" og han bebrejder dig, så er det ikke ærekrænkende i straffelovens forstand. Du er meget velkommen til at sende mig en e-mail med ekstra oplysninger, hvis det er relevant, jf. ovenfor. Min adresse er ulvi@advodan.dk. Med venlig hilsen Ulrik Vindberg ADVODAN Roskilde

Ulrik Vindberg

Hej Malou, Tak for din henvendelse. Umiddelbart er der ikke nogen problemer i forhold til injurielovgivningen i at navngive andre, men det kan der være afhængigt af, hvad du skriver om personen. Jeg vil gerne evt. læse det igennem for dig inden du offentliggør det, hvis du ønsker. Med venlig hilsen Ulrik Vindberg ADVODAN Roskilde

Malou Rotvel Pagh

Hej. Jeg er udsat for overtrædelse af min ophavsret, til kommerciel udnyttelse, i massiv grad. Mange af overtræderne svarer helt forfærdeligt ved henvendelse og lyver, bortforklarer eller vender den mod mig. Jeg ønsker at skrive et blogindlæg om digitale forpligtelser og påtænker i den forbindelse, at navngive en af de store overtræderne, for at illustrere hvor udbredt problemet er. Kan jeg gøre det, uden at komme i klemme i injurielovgivningen? Jeg har naturligvis solide beviser.

Bettina

Hej Jeg er blevet beskyldt for ikke at overholde min tavshedspligt i forhold til mit arbejde - hvilket ikke er sandt. Hvilken § kan jeg få personen tiltalt efter ??? mvh Bettina

Anne*Mette Nielsen

Hej. Jeg bor til leje i en forening. Min lejlighed er blevet skimmelsaneret, og jeg er efterfølgende i en mail, blevet beskyldt for at have bestilt ekstraydelser, af håndværkerne for ca. 30.000. De siger jeg har gjort dette uden bestyrelsens samtykke. De vil ikke opkræve mig de 30.000, men skriver at det ikke, i fremtiden vil tolereres.. Jeg har ikke bestilt noget ekstraarbejde! Jeg har bedt dem fremsende faktura, på de merudgifter jeg bliver anklaget for, men får bare en faktura på det samlede sanerings arbejde. Jeg har på ingen måde gjort mig fortjent, til disse beskyldninger. Det er allerede et rygte i foreningen. Kan en forenings bestyrelse bare komme med sådanne beskyldninger, uden at have belæg for dem? Mvh. Fru Nielsen

Jan

Jeg er freealnce it'udvikler i et stort firma i København. Her er jeg igang med en stor opgave. Som en sideopgave, skal jeg modtage nogle data fra en anden afdeling, og lægge disse ind i vores database. Jeg har nævnt, at det, jeg modtager, ikke overholder gængse normer og standarder. Programmøren i den anden afdeling har efterfølgende sendt en mail til cherfer i den afdeling, jeg er tilknyttet. Den er tilsyneladende så slem, at jeg ikke kan få den at se. Men det er noget med, at en studrende ville kunne klare det på ti minutter og meget andet, jeg ikke må se. Nu er jeg jo ikke ansat i firmaet. Jeg føler mig bagvasket og ringeagtet. Jeg har den fulde opbakning fra kollegaerne i min tilknyttede afdeling. Men da jeg er mit eget firma, føler jeg ikke, jeg kan lade det gå upåagtet hen. Hvad skal jeg gøre?!?

Helle Lorenzen Bach

Jeg har været ude for en person venlig atitude, som virkede tilfreds og intet sagde om utilfredshed med det arbejde han fik lavet i min værksted. Jeg opdagede først hans uptilfredshed da han svinede mit værksted til på en anmeldese på de sociale medier..... da jeg meldte hans svineri som spam...tog han til genmæle og truede mig i anmeldeslen . ER det ok, i danmark? At sværte virksomheder offenligt? Mvh Helene

Ulrik Vindberg

Hej Helle, Om det er OK afhænger af, hvad det nærmere er, han har beskyldt dig for i anmeldelsen. Hvis det "kun" handler om arbejdets kvalitet, er der ikke noget at gøre ved det. Hvis det er mere alvorligt, kunne der godt være det. Jeg vil opfordre dig til at skrive mig en e-mail på ulvi@advodan.dk med lidt flere oplysninger, så skal jeg give dig en konkret vurdering. Med venlig hilsen Ulrik Vindberg ADVODAN Roskilde

Svend

Hej, En arabisk familie har chikaneret mig i årevis, og de sender klager til boligforeningen, med opdigtet indhold hvor de beskylder mig for diverse ting, kan jeg sagsøge dem ? De bliver ved at digte ting op om mig der ikke passer, som de af gode grunde heller ikke kan bevise. De har stalket mig i mange år. mvh

Ulrik Vindberg

Hej Svend, Tak for din henvendelse. Om du kan anlægge sag kommer an på, hvad det nærmere er, de har beskyld dig for overfor foreningen. Det er ikke nok, at det er usandt det skal også have et ærekrænkende indhold. Jeg vil opfordre dig til at sende mig en e-mail på ulvi@advodan.dk med lidt flere oplysninger - specifikt hvad de har anklaget dig for, så skal jeg give dig en konkret vurdering. Med venlig hilsen Ulrik Vindberg ADVODAN Roskilde

Steffen

Hvis man i skrift i forbindelse med en boskiftesag bliver beskyldt for at være en tyv og bedrager og løgnagtig, er det så noget man skal finde sig i. Eller kan man lægge en sag an på injurier æreskrænkelse ?

Ulrik Vindberg

Hej Steffen, Tak for din henvendelse. Anklagen kan være ærekrænkende, men det afhænger af sammenhængen og formuleringen. Jeg vil opfordre dig til at sende mig en e-mail på ulvi@advodan.dk med lidt flere oplysninger, og så skal jeg give dig en mere konkret vurdering. Med venlig hilsen Ulrik Vindberg ADVODAN Roskilde

Poul Nielsen

Vores genbrugsbutik har bragt et opslag på vores Facebook-side, hvor vi efterlyser ting til butikken. På opslaget kommer der en kommentar fra en læser, der beskylder os for at være landsforrædere da vi støtter flygtninge. I et senere opslag beskylder samme person genbrugsbutikken for at smule flygtninge i såvel Danmark som Sverige, hvilket vi har besvaret med en opfordring til at dokumentere denne påstand, hvilket ikke er sket, men efterfølgende er kommenteret med påstanden om at at det er fakta. Vi arbejder alle frivilligt og inden for lovens rammer, men frygter at disse påstande kan skade såvel vores omdømme som donationer og salg i butikken. Opslaget er set af 3300 personer i lokalområdet. Vores spørgsmål er: Er det inden for lovens område at fremsætte udokumenterede påstande af denne art og er det bare noget vi skal acceptere i den offentlige debat?

Ulrik Vindberg

Hej Poul, Tak for din henvendelse. Der KUNNE godt være noget at komme efter i denne sag, men det kræve nok en nærmere gennemlæsning. Jeg vil bede dig sende en kopi af opslag og kommentarer til min e-mail på ulvi@advodan.dk - så skal jeg give dig en konkret vurdering. Med venlig hilsen Ulrik Vindberg ADVODAN Roskilde

Michael

En person, der har rigtig mange fælles "venner" på Facebook som mig, har beskyldt mig for at skylde ham et større beløb. Jeg har aldrig lånt penge af vedkommende. Vedkommende har tidligere købt en serviceydelse i min tidligere virksomhed, som han mener jeg ikke gjorde godt nok. Nu angriber han mig personligt, helt offentligt på Facebook, da virksomheden ikke eksisterer mere. Vedkommende har også skrevet anmeldelser diverse steder (med andre profiler), hvor han nævner mit navn og kæder det tydeligt sammen med svindel og bedrageri. Alt dette har gjort at jeg nærmest ikke tør at møde nogen mere, da vi som sagt har mange fælles bekendte. Er der grundlag for en sag eller betragtes beskyldninger om at jeg skylder ham et større beløb penge, som værende helt okay? Vh Michael

Ulrik Vindberg

Hej Michael, Tak for din henvendelse. Anklager om at skylde penge, er ikke ærekrænkende - også selvom det ikke passer. Til gengæld kan det være ærekrænkende, hvis du - som du skriver - bliver kædet sammen med "svindel og bedrageri". Hvis du kan føre bevis på, at det er ham, som har skrevet det, vil jeg bede dig sende mig en e-mail med sagens dokumenter - så skal jeg gerne give dig en konkret og gratis vurdering. Med venlig hilsen Ulrik Vindberg ADVODAN Roskilde

Poul Erik Pedersen

Dansk Historisk Fællesråd DHF har en hjemmeside: historie.online.dk, hvor der antages og bringes boganmeldelser. Har korresponderet med DHF vedrørende spørgsmål om injurier og har bl.a. fået følgende svar: DHF ejer og driver ”blot” historie-online, uden at virke som redaktion, og kan således ikke gå ind i enkeltsager. Spørgsmålet i den forbindelse er: 1. Har DHF et juridisk ansvar for indholdet af de anmeldelser, som lægges ud på nettet? 2. I en boganmeldelse udgivet af undertegnede står der bl.a.: Forfatteren foregøgler læserne” et bestemt byggeprogram, hvilket er direkte usandt, og kan gendrives med arkivalier fra Rigsarkivet. Er det injurier i juridisk forstand eller skal man som 78 åring acceptere, at blive kaldt løgner, overfor de hundredvis af personer, som har købt bogen.

Ulrik Vindberg

Kære Poul Erik, Tak for dit spørgsmål. Om online-platforme har juridisk ansvar for indhold, som andre har offentliggjort på platformen er meget omdiskuteret - og ikke helt afklaret i retspraksis endnu! Facebook og Trustpilot er meget store interessenter i den debat. Til gengæld kan jeg med stor sikkerhed sige dig, at anklagen "løgner" ikke er ærekrænkende i straffelovens forstand. Med venlig hilsen Ulrik Vindberg ADVODAN Roskilde

Stinne Fischer

Jeg er blevet beskyldt for at have bakket ind i en parkeret bil.. men det har jeg ikke, jeg tog idag til Toyota for at få dem til at tjekke min bil, den blev vasket og tilset. De kunne ikke finden en skalde på min bil som vil vise at jeg skulle havde gjort det.. Personen træner i samme fitness center som jeg og idag har råbt mig ind i hovedet kaldt mig løgner og dumme kælling og truet mig.. Jeg vil gerne vide hvordan jeg står... Vh Stinne Fischer

Stinne Fischer

Jeg glemt at skrive , at han gik rundt og fortalt alle i fitnesscenter `` At den dumme kælling der over har bakket ind i min bil`` Der var mange der hørte det, og nu har jeg det vildt dårligt og har ikke lyst til at kommer der mere... Vh Stinne Fischer

Ulrik Vindberg

Hej Stinne, Tak for din e-mail. Umiddelbart ville jeg ikke gøre noget injurieretligt ved anklagen. Jeg kan godt forstå, at det er meget ubehageligt, men decideret strafbart, er det ikke efter min opfattelse. Mit forslag vil være at fortælle ledelsen i fitness-centret, at der bliver spredt det her rygte, og at du har fået din bil undersøgt, og at det ikke kan være din. Måske ledelsen kan tale med den anden part. Held og lykke med det. Med venlig hilsen Ulrik Vindberg ADVODAN Roskilde

Henrik

I forbindelse med en igangværende skilsmisse, fremsætter modpart gentagne gange påstande og løgne som tilbagevises med tilhørende dokumentation. Jeg undres over at paragraf 163 ikke bruges og at jeg samtidig oplyses om, at det kan "tolkes" til anden parts fordele i skilsmisse sagen, såfremt jeg påpeger dette. Anden part oplyser til FRH at; Jeg er sindslidende (ikke tilfældet). Datter fra andet ægteskab er sindsyg (ikke tilfældet). Kamera overvågning under samliv (øøøh....Verisure alarmer idet der opbevares våben i huset). etc.... Der fremgår af listen omkring 40- 50 påstande (uden bevisførelser fra anden part - derimod tilbageviser jeg med dokumentation hvor muligt), så jeg oplever at jeg konstant bliver udsat for bagvaskelse, overtrædelser af paragraf 163, injurier o.s.v Mit spørgsmål er for at få belyst min retbevisthed - Jeg er blevet anbefalet IKKE at rejse sag idet dette kan "tolkes" i FRH og herved sætte mig i en dårligere position. Retssikkerhedden lider vist overlast ?!

Steffen

Hej. For ca. 1 uge siden bliver jeg under en samtale med min chef præsenteret for en udtalelse hun har indhentet fra en tidligere chef. Min tidligere chef har i den forbindelse sagt at jeg ikke ville passe til den stilling samt at jeg ikke passede mit arbejde ordentligt og at jeg desuden ikke var til at stole på. Ved referat af dette til en god ven (der faktisk stadig er ansat under min gamle chef) får jeg at vide at min gamle chef foruden har udtalt sig yderst negativt om mit tidligere virke til andre og at jeg absolut ikke er egnet til en salgsjob som jeg dog trods alt har bestridt i næsten 20 år med glimrende resultater. Til dette skal knyttes at min tidligere chef tidligere i offentlig forum (salgsgruppen) har nærmest råbt og skreget af min men anklager om at det var mit eget ansvar at holde mig orienteret om virksomhedes planer (jeg bor i Jylland og det tidligere hovedkontor var på sjælland), men man kan jo ikke orientere sig om noget som man ikke ved der foregår. Kan jeg hvis det bliver værre anlægge injuriesag mod min tidligere chef? Jeg har mulighed for vidner på alle ovenstående udsagn.

Ulrik Vindberg

Hej Steffen, Om du kan vinde en injuriesag mod din tidligere chef afhænger mest af, hvad han/hun præcist har udtalt om dig. Hvis "anklagen" i sin essens er, at du var dårlig til dit arbejde og at du er typen, der lyver, så er det ikke tilstrækkeligt - heller ikke selvom det givetvis ikke er sandt. Der skal mere til. Hvis anklagen indeholder beskyldninger om mere alvorlige forhold, er der måske noget at komme efter. I så fald vil jeg anbefale dig at kontakte mig på ulvi@advodan.dk for en nærmere vurdering. Det koster ikke noget. Med venlig hilsen Ulrik Vindberg ADVODAN Roskilde

Jesper

Jeg vil gerne spørge dig om din umiddelbare vurdering af den hændelse jeg beskriver herunder: Kan følgende besked/udtalelse fremsat skriftligt via Facebook Messenger fra 50-årig onkel til 26-årig nevø, betragtes som injurierende/æreskrænkende jf. §§ 267, 268 og 270? I beskeden/udtalelsen indgår flg. udsagn: ’Du er et socialt misfoster, en underfrankeret samfundstaber, en løgner og et gennemført usympatisk menneske, der ikke burde besidde et personnummer’. Lidt forhistorie: I efteråret 2014 er der familiefødselsdag, hvor nevø og onkel ud på aftenen har nogle meningsudvekslinger, som udvikler sig til direkte ubehagelig stemning mellem de to. Ingen af dem var på det tidspunkt helt ædru, men heller ikke meget berusede. Da fødselsdagen er ved at slutte, vil nevø sige farvel til folk, også til sin onkel som afviser at sige farvel, men nu truer nevø med vold, hvis han ikke forlader stedet nu. Onkels ex-hustru stiller sig imellem onkel og nevø og siger til sin ex-mand, at han skal stoppe nu. Onkel kvitterer med at forgribe sig fysisk på sin ex-hustru. Hun anmelder dagen efter episoden til politiet, som optager anmeldelse om vold (§ 244). Onkel dømmes efterfølgende skyldig i forholdet af en enig domsmandsret (dommer + 2 domsmænd). Ved retssagen var nevø indkaldt som vidne. Nevø og de øvrige vidner afgav i store træk samstemmende forklaringer. Efterfølgende har der været en ondskabsfuld stemning og en lejlighedsvis truende attitude fra onkels side mod nevø og nevøs gren af familien. Til trods for, at det er 5 år siden onkel fik sin dom og at denne ulykkelige hændelse, og det den førte med sig, fandt sted, fortsætter onkel med at udtrykke sin ringeagt overfor nevø. Nevø har siden episoden ved fødselsdagen været dybt påvirket af det dårlige forhold til sin onkel og det har i perioder påvirket nevøs evne til at få hverdagen til at hænge sammen. En let depression, har mennesker der kender nevø, kaldt det for. Derfor er det urimeligt og unødvendigt, at onkel fortsætter med at gøre nevø opmærksom på hans mening om ham. At finde en løsning ved at tale til onkels fornuft eller bedre-jeg, er ikke en option. Derfor denne (indledende) henvendelse. Beskeden/udtalelsen er i øvrigt den første/indledende besked i historikken, og ikke en besked der er en udløber af foregående kommunikation. Den originale besked er sikret som screenshot af nevø. Tak fordi du gav dig tid til at læse. Med venlig hilsen Jesper

Ulrik Vindberg

Hej Jesper, Det lyder som en ærgerlig historie. Som jeg forstår forklaringen, er den pågældende Facebook-besked sendt direkte fra onkel til nevø uden at andre har fået den. I så fald bliver en injuriesag svær. Problemet er, at sådan som det danske samfund og sprog har udviklet sig, skal der rigtig meget til at dømme for "rene" ringeagtsytringer - altså udtalelser som ikke indeholder en konkret beskyldning, men "bare" skældsord. Hvis udtalelsen samtidig "kun" er fremkommet over for én selv, er det umiddelbart min vurdering, at den ikke kan bære en injuriesag. Imidlertid lyder det som om, at onklen har kontaktet nevøen flere gange, og måske i virkeligheden ikke rigtig vil lade ham være. I så fald kunne det være relevant at bede politiet om at udstede et tilhold mod ham, således at det forbydes onklen at omtale eller kontakte nevøen. Det kan jeg evt. hjælpe med at søge om. Jeg håber, at jeg har svaret på dit spørgsmål. Med venlig hilsen Ulrik Vindberg ADVODAN Roskilde

lars frandsen

Hej Ulrik Jeg driver en mindre virksomhed, sælger til privat og til virksomheder, mit firma er enkeltmands og mit firma er nu blevet beskyld på nettet for at være et svindel firma, dem som fremstiller beskyldninger er ikke kunder i min butik og jeg kender dem ikke, har pt 4 anmeldelser på google buisness og 2 på facebook ( inden for de sidste to døgn ) hvordan skal jeg reagere og forholde mig til beskyldninger, jeg opfatter det som et direkte angreb for at skade min virksomhed mvh Lars

Ulrik Vindberg

Hej Lars, Tak for din henvendelse. Hvis anmeldelserne er fremsat i et forum, hvor du kan svare på dem, synes jeg du skal starte med på en sober og saglig måde at forklare dit synspunkt. Hvis anmeldelserne er givet anonymt er det meget svært at anlægge en injuriesag - man ved jo ikke, hvor stævningen skal forkyndes. Der er hjemmel i straffeloven til at få politiet til at føre en injuriesag, hvis nogle bestemte betingelser er opfyldt, fx hvis afsenderen af en alvorlig, usand, offentligt udbredt anklage er anonym. Det kan du kontakte politiet om. Hvis du kan identificere personerne, vil jeg anbefale dig at kontakte mig på ulvi@advodan.dk - så skal jeg gerne hjælpe dig med at rette henvendelse til dem. Med venlig hilsen Ulrik Vindberg ADVODAN Roskilde

Morten

Du skriver i et svar at man normalt ikke kan få medhold i en sag om injurierende udtalelser afgivet i henvendelse til kommune. Gælder det også for dokumenterbart usande udtalelser?

Ulrik Vindberg

Hej Morten, Ja, det gør det. Problemet med udtalelser afgivet overfor fx en kommune er ikke deres sandhed, men at domstolene ofte vil mene, at udtalelserne ikke er "udbredt" nok, når de "kun" er kommet til en kommune. Hvis sagen drejer sig om børn, vil det endvidere være ret enkelt at sige, at anklagerne er fremkommet som følge af bekymring for børnene, og så har man underretningspligt efter serviceloven. Selvom det kan bevises, at anklagerne ikke er sande, vil domstolene i den situation ofte brede ytringsfriheden ret meget ud. Det er ikke umuligt at vinde sådan en sag, men for at øge "chancerne" handler det ikke så meget om anklagernes sandhed (de må selvfølgelig ikke være sande) men mere om deres alvorlighed. Du er velkommen til at kontakte mig på ulvi@advodan.dk hvis du ønsker en konkret vurdering af en sag. Det koster ikke noget. Med venlig hilsen Ulrik Vindberg ADVODAN Roskilde

Henrik

Jeg købte for nogle uger siden nogle smykker fra Facebook marketplace for omkring 1000 kroner fra en dame på facebook marketplace. Smykkerne skulle senes, og damen bad om at få pengene overført med bankoverførsel da hun ikke have mobilepay. Jeg overførte pengene til hende med det samme, men hun endte aldrig med at sende smykkerne. Hun blokerede mig og var ikke til at komme i kontakt med. Jeg får så at vide i gennem en facebook gruppe, at hun har lavet samme nummer med mange andre. Her fik jeg også at vide at profilen var falsk, men at medlemmerne i gruppen godt kendte hendes rigtige navn (jeg fik dette bekræftet da reg og kontonummer var det samme) Nogle uger senere kontakter damen med denne profil mig på den mail som hun havde fået hvor hun nævner, at hun er meget ked af det. Hun sagde også, at hun havde ludomani og havde spillet pengene op, men gerne gad betale pengene tilbage så frem jeg bare sendte hende mit konto og reg nummer. Dette gjorde jeg så, og få timer efter havde jeg pengene på min konto. Jeg overveje på trods af dette stærkt lave en politianmeldelse, men kan der være hold i dette? Jeg har teknisk set fået pengene tilbage og hun havde bare brugt mig til at lave et "lån" Jeg føler mig dybt svindlet, men jeg ved ikke om der kan blive hold i denne sag da jeg har fået mine penge igen. Så er det strafbart at "sælge" ting for derefter ikke at sende dem og derefter betale pengene tilbage på et senere tidspunkt når sælgeren har "skaffet" pengene hjem igen?

Ulrik Vindberg

Hej Henrik, Dit spørgsmål handler egentlig ikke om injurier, men jeg skal svare alligevel. Hvis man begår en forbrydelse, fx bedrageri som der formentlig er tale om i dette tilfælde, så er det ulovligt på tidspunktet, hvor man "realiserer gerningsindholdet" - dvs. hvor man gør dét, som står i straffeloven er ulovligt. Det betyder, at hendes handlinger formentlig har været strafbare på tidspunktet, hvor hun modtog pengene, men undlod at sende smykkerne (hvis der nogensinde har været nogen smykker). Man kan ikke "reparere" på den slags ved at sende pengene igen, selvom jeg kunne forestille mig, at en dommer ville betragte det som en formildende omstændighed. Hvis man stjæler en cykel, hjælper det ikke at levere den tilbage efterfølgende - man stjal den jo stadig. Jeg håber, at det besvarer dit spørgsmål. Med venlig hilsen Ulrik Vindberg ADVODAN Roskilde

Peter

Må man videresende en lydfil til tredjeperson indeholdende en telefonsamtale mellem to personer, som for den ene part er optaget ubevidst, og den anden part selv er med i samtalen? Samtalen vedrører arbejds-(giver)forhold og blev brugt i en retssag, hvor tredjepart sagtens kunne have siddet på tilhørerbænken under retssagen og fulgt med i hele retsforløbet. Er det strafbart og i så fald, hvad er straffen ?

Ulrik Vindberg

Hej Peter, Jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår spørgsmålet, men jeg skal forsøge at svare alligevel. Ifølge straffeloven er det lovligt at optage samtaler, så længe man selv er part i dem. Afhængigt af, hvad de indeholder er der som sådan heller ikke noget i vejen med at dele dem. Imidlertid betyder det jo dog, at man så behandler personoplysninger på de personer, som deltager i samtalen, og hvis man er omfattet af databeskyttelsesloven, kan der være problemer der. I så fald skal der klages til Datatilsynet, som vil vurderer, hvorvidt der er grundlag for straf, og hvad bøden i påkommende fald skal være. Jeg håber, at det besvarer dit spørgsmål Med venlig hilsen Ulrik Vindberg ADVODAN Roskilde

Andre

Min kone arbejder i en international virksomhed. I den forbindelse er hun Nordisk leder, og har 4 ansatte. Dem er hun glade for og de har leveret det bedste resultat i 7 år. Derimod har hun haft en kontrovers med en leder af en anden afdelingsleder, som har direkte indflydelse på hendes forretnings område, og hun har derfor spurgt i offentligt rum indtil dennes tal og spurgt om hun havde et andet bagland end resten af Europa da hun ikke kunne forstå at disse kunne lave forretning? Dette fik min kone en indberetning af HR-afdelingen for uden at blive hørt om hendes version af hændelsen. Min kone tager imod indberetningen da hun ved at hun ikke håndterede det på den allerbedste måde og det tager hun til efterretning. (Det skal siges at dette sker inden for den nordiske ledelse). Efter en måned fortæller en af min kones ansatte at hendes leder fra Europa har ringet for at høre hvad det drejede sig om. Det bekymrer min kone da hun ikke forventede at det kom videre. (men hun lader det ligge) Min kone deltager til et kickoff møde i Paris og i den forbindelse spørger en anden europæisk leder ind til hvad det drejede sig om, og hun fortæller at på bagrund af den hændelse for hun ikke bonus! Min kone bliver fortalt at den nordiske ledelse har efterfølgende forsøgt at ændre vurderingen af hendes bonus men den er fastlåst og kan ikke ændres. Min kone får også vist indberetningen fra Nordisk HR hvor der står at hun har råbt og skreget på kontoret i KBH og kaldt den anden leder skældsord. (Dette er ikke sandt) Min kones arbejde er baseret på relationer, ry og arbejdsomhed og hun føler at hendes person er sat til skæmme på bagrund af dette. Er det her en Injuriesag? eller er det noget andet? Min kone er dybt berørt og føler at hele den nordiske ledelse har undergravet hendes person.

Ulrik Vindberg

Hej Andre, Tak for din henvendelse. Så længe det er håndteret "internt" mener jeg ikke, der er tale om injurier. Der kan muligvis være et ansættelsesretligt problem af en art, men det har jeg ikke viden om. Jeg vil anbefale at I kontakter en advokat med dét speciale. Held og lykke med det. Med venlig hilsen Ulrik Vindberg ADVODAN Roskilde

Mads

Hej. Er det injurier hvis man i et offentligt forum, skriver at andre skal tage sig i agt for en person, og man henviser til oplysninger som alle kan se vedr. på nettet, bl.a. konkurser og tvangslukket firmaer. det vil sige viden hvis man ved det alle kan slå op. endvidere oplysninger om at personen flere gange har flyttet uden at betale husleje og fra flytnings omkostninger, hvilke kan bevises. Og kan et spørgsmål også være en injurie. Venlig hilsen Mads

Ulrik Vindberg

Hej Mads, Et spørgsmål kan sagtens indeholde en injurie, afhængigt af hvordan det er formuleret. Det afgørende er, om spørgsmålet udtryk for en anklage eller en ærefornærmelse. Det vil dog nok være undtagelsen. "Beskyldninger" om at tage sig i agt for en person på grund af forskellige økonomiske forhold (konkurser, fraflytning uden lejebetaling) ser jeg ikke som ærekrænkende i straffelovens forstand. Hvis udtalelsen havde lydt på at tage sig i agt for personen på grund af risiko for vold, havde det været en anden sag. I den her situation vurderer jeg umiddelbart at der ikke er tale om injurier. Med venlig hilsen Ulrik Vindberg ADVODAN Roskilde

Jesper

Vær hilset. Jeg er på et af de store dagblades debatsektion blevet beskyldt for at forhindre unge mennesker i at deltage i den offentlige debat, på de sociale medier. Jeg finder, at disse anklager er ganske alvorlige, idet jeg vil mene, at hvis jeg havde handlet som beskyldt, ville jeg have forhindret andre i at udøve sine grundlovssikrede rettigheder. I dette tilfælde ytringsfriheden. Er der noget at komme efter her? Venlig hilsen Jesper

Ulrik Vindberg

Hej Jesper, Umiddelbart nej, men det afhænger af, hvad det konkret er, du er blevet anklaget for at have gjort - altså hvordan du nærmere skulle have forhindret nogen i at bruge deres ytringsfrihed. Du er meget velkommen til at sende mig en e-mail på ulvi@advodan.dk med lidt flere detaljer, så skal jeg gerne komme med en dybere vurdering. Med venlig hilsen Ulrik Vindberg ADVODAN Roskilde

Linda

Jeg har været og er fortsat udsat for injurier/beskyldninger, som nu er mundet ud i et tilhold, hvorved jeg ikke må besøge min mor på et privat plejehjem. Der er overhovedet ikke hold i div. udsagn, som er givet af 2 familiemedlemmer samt en plejehjemsleder ved et privat plejehjem. Jeg har været til afhøring, med egen betalt advokat, hos politiet i forbindelse med tilhold. Såvel advokat som pågældende betjent var tvivlende om, der kunne gives tilhold. Det blev der så og med oplysninger/ukorrekte udsagn i afgørelsen, indhentet og videregivet af plejehjemmet, uden min viden til anklagemyndigeheden/politiet. Anmodning om aktindsigt er givet, men jeg har problemer med at få "den anden halvdel" af aktindsigt vedr. dokumentet også nu kaldet indstilling, som jeg mangler for evt. at kunne få genoptaget/klage til højere instans over alle de ukorrekte udsagn, hvoraf en del er stærkt krænkende. Bl.a påstås, at jeg er fredskrænkende (har dog dok. for det modsatte), at jeg har tvunget en protese i munden på min mor, at jeg ikke overholder besøgstider, at jeg "stjæler" tøj fra den pårørende, at jeg muligvis er syg/lider af en personlighedsforstyrrelse mv. Netop sidste udtalelse, som familien ligeledes skrev til Familieretshuset og som der slet ikke er hold i, har min familien før måttet trække tilbage via min advokat. Kan det være rigtigt, at et tilhold kan gives uden at jeg er blevet partshørt, hvorved en hel del misforståelse omkring div. udtalelser kunne have været opklaret? Kan jeg nægtes aktindsigt i dokument/indstilling, som betjenten afhørte mig i?

Ulrik Vindberg

Hej Linda, Tak for din henvendelse. Den del af dine spørgsmål som handler om manglende partshøring og aktindsigt, kan jeg desværre ikke svare på. Den har ikke noget at gøre med injurier, så jeg vil anbefale dig at drøfte det med den advokat, som mødte med dig til afhøringen. Hvis dit spørgsmål også går på, om plejehjemmet må videregive den slags anklager til politiet, handler det desværre ikke om injurier. Man kan ikke give "ærekrænkende" anmeldelser til politiet. Man kan imidlertid give falske anmeldelser eller urigtige oplysninger, og det kan være strafbart efter straffelovens § 164 og § 165. Det skal du i påkommende fald melde til politiet. Jeg ønsker dig held og lykke med sagen. Med venlig hilsen Ulrik Vindberg ADVODAN Roskilde

RUH

Min eks kone har anklaget mig for at banke mine børn og være voldelig, ligesom hun har fortalt usande historier om at jeg har truet hende og at hun dermed har levet i frygt de sidste 10 år. Alt dette er først kommet til "overfladen" nu hvor hun har startet en bopælssag på vores søn som har bopæl hos mig og har haft det i 9 år. Der tales om en tålegrænse i artiklen og den er jeg langt over. Anklagerne flyver på SMS og jeg står totalt magtesløs tilbage. Kan det passe man skal finde sig i den slags eller er det muligt at (forhåbentlig) stoppe hende ved at gå rettens vej ?

Ulrik Vindberg

Hej RUH, Tak for din henvendelse. Kort sagt er der to betingelser, som skal være opfyldt for at kunne føre en injuriesag. For det første skal der være tale om en udtalelse med ærekrænkende indhold. Beskyldninger om vold og trusler er utvivlsomt ærekrænkende, så den er opfyldt. For det andet skal udtalelsen være spredt eller udbredt i et eller andet omfang. Jo bredere den er kommet ud, desto "bedre". På baggrund af din beskrivelse lyder det som om udtalelserne er fremkommet overfor Statsforvaltningen/Familierethuset/retten og i så fald skal der RIGTIG meget til at for at vinde en injuriesag. Domstolene beskytter i vid udstrækning folks ytringsfrihed i forbindelse med særligt børnesager af forskellig art. Det er ikke umuligt, men det skal være helt ekstraordinært. Udtalelser som er kommet frem over for dig (fx på SMS) står lidt bedre, men er stadig usikre. Begrundelsen er typisk at "ære" defineres som andres opfattelse af dig, og hvis udtalelserne kun er kommet frem over for netop dig, så ændrer de jo ikke andres opfattelse af dig. Det skal dog siges, at udtalelser som "kun" er fremsat (altså ikke udbredt) også er kriminaliseret. Der skal bare mere til. Hvis man skal være mere sikker på en injuriesag, skal der udtalelser til, som er kommet bredere ud. Det kan fx være til venner, bekendte eller familiemedlemmer, eller endda ud til offentligheden på fx Facebook. Jo længere ud de kommer, des bedre står man i en injuriesag. Jeg vil opfordre dig til at kontakte mig på ulvi@advodan.dk med en lidt dybere beskrivelse, så skal jeg gerne give dig en vurdering. Det koster ikke noget. Med venlig hilsen Ulrik Vindberg ADVODAN Roskilde

Allan

Jeg har haft en inkasso sag kørende. Hele sagen startede med misforståelser men det er i fortiden. Under hele forløbet som er 6 måneder ca. er der skrevet 13 rykker gebyrer på a 100kr og et beløb en måned udover de 3 rykkergebyrer på 240kr beskrevet som xxx-incasso ApS. Efterfølgende anfægter jeg at jeg ikke har modtaget en eneste rykker. Selskabet skriver efter trussel med advokat og politianmeldning fra mig at de sørme har sendt til en forkert mail (jeg har aldrig givet dem en mail eller givet tilladelse til at de måtte bruge en mail som kontakt til mig) Iøvrigt sagens forløb taget i betragtning er jeg overbevist om dette er løgn. Mine to spørgsmål lyder: har jeg krav på at få alle de gebyrer fjernet ? sagen er iøvr. frafaldet og de har selv betalt inkassofirmaet. 2 spørgsmål. Er der ikke en lov det siger de skal ha tilladelse til at bruge min mail som kontakt? Kan jeg iøvr skrive en trustpilot med denne beskrivelse uden at få injuriesag på halsen?

Ulrik Vindberg

Hej Allan, Tak for din henvendelse. Der er masser af spørgsmål at tage fat på, men det eneste som er rigtig relevant i den her sammenhæng er spørgsmålet, om du kan skrive en anmeldelse på Trustpilot uden at få en injuriesag "på halsen". De øvrige spørgsmål, kan jeg desværre ikke besvare i denne sammenhæng. Kort sagt kan du sagtens skrive en anmeldelse på Trustpilot om firmaet. Om du får en injuriesag på halsen, kan jeg ikke svare på på forhånd - det er jo op til selskabet, om de ønsker at udtage stævning. Det bedste du kan gøre er at sørge for, at selskabet har så små vinderchancer som muligt i den forbindelse. Det gør du ved at sørge for, at din anmeldelse på Trustpilot ikke indeholder strafbare sigtelser eller ringeagtsytringer, som selskabet vil kunne påtale. Hvad det nærmere indebærer kan du se i artiklen øverst på siden her. Held og lykke med sagen. Med venlig hilsen Ulrik Vindberg ADVODAN Roskilde

Stefan

Hej. Jeg har været i retten anklaget for vold, da min ekskone fortæller voldshistorier om mig i det offentlige rum, overfor vores fælles børn og overfor myndighederne. Jeg blev 100 procent frifundet i byretten, men min ekskone fortsætter ufortrødent med sine injurier. Det betyder at jeg løbende skal forsvare mig på kommunen og i Statsforvaltningen og på skolen osv. Indtil nu har jeg ikke oplevet at rettens afgørelse blev respekteret. Jeg er pt ved at miste bopæl på flere af mine børn, da hun indoktrinerer dem om hvordan deres far er. Jeg er i dag lykkelig gift på 4. år og det er over 7 år siden at jeg blev skilt fra min første kone. Er det vanskeligt at dokumentere injurier? Hvad kan jeg gøre? Mvh Stefan

Ulrik Vindberg

Hej Stefan, Tak for din e-mail. Beskyldninger om vold er utvivlsomt ærekrænkende, så en injuriesag afhænger "kun" af i hvilket omfang, hun har spredt beskyldningerne. Som jeg forstår din henvendelse drejer det sig primært om kommunen, Familieretshuset (Statsforvaltningen) og børnenes skole - det er en udfordring. Anklager som bliver fremsat overfor offentlige myndigheder bliver desværre meget sjældent straffet. Hvis anklagerne er fremkommet andre steder, er der dog muligheder i din sag. Jeg vil anbefale dig at kontakte mig på ulvi@advodan.dk, så vi kan drøfte sagen nærmere. Med venlig hilsen Ulrik Vindberg ADVODAN Roskilde

Anne

Jeg er direktør på en selvejende institution og har leveret flotte resultater både på økonomi og fagligt indhold. Bestyrelsesformanden har gentagne gange forsøgt at finde ting at kritisere mig for og hver gang har jeg kunne tilbagevise at der var noget at komme efter. For en måned siden blev det så meddelt at formanden trak sig med øjeblikkelig virkning, men fortsat var medlem af bestyrelsen. Aftalen mellem bestyrelsen og formanden og jeg var at vi ikke gik til pressen. Den afgående formand gik alligevel til pressen og kritiserede mit faglige arbejde. Historien kom i flere nationale medier. Min bestyrelse udtalte at det var en samlet bestyrelse, der stod bag ledelsen og den faglige ledelse og at den afgående formands udtalelser stod for egen regning. Efterfølgende sendte den afgående formand et brev til vores lokale avis, som de trykte. Her udtaler han, at bestyrelsen ikke taler sandt og at de ikke støtter mig og at han gik fordi han ikke havde tillid til mine evner. Herefter opremser han de ting han mener jeg ikke har gjort eller har gjort forkert. Alt sammen fordrejet og ikke sandt. Efterfølgende poster han på sin facebook en kommentar, hvor han skriver at bestyrelsen har bedt ham om at tie, men den rigtige grund til at han gik var mig og at bestyrelsen har svigtet ham. Hele humlen er, at jeg nu står i en situation, hvor mine samarbejdspartnere og alle dem jeg har behov for at søge penge hos etc. har læst de her ting. Jeg må ikke og har ikke kommenteret på noget, selvom jeg kan tilbagevise hans meget alvorlige anklager om mine faglige og personlige kvaliteter. Det er tydeligt for mig, at han har valgt at forsøge at ødelægge mit omdømme og karriere ved at gå i medierne, da det ikke lykkedes ham at fyre mig. Det kan få betydning både i min mulighed for at kunne lykkes i det job jeg har nu, men også i mine fremtidige karriereplaner. Han er stadig medlem af bestyrelsen, så reelt set er han fortsat min arbejdsgiver. Kan det virkelig være rigtigt, at man må opføre sig sådan?

Ulrik Vindberg

Hej Anne, Tak for din henvendelse og godt nytår. Først og fremmest bør jeg nok sige, at det lyder som om, der kan være en del ansættelsesretlige problemstillinger i din henvendelse. Den slags behandler jeg ikke, men du kan finde en advokat her på siden, som sikkert vil kunne assistere dig med den del. Injurieretligt har jeg brug for lidt flere oplysninger. Udtalelser om dine faglige kvalifikationer er som udgangspunkt ikke ærekrænkende, men dine personlige kvalifikationer kan være det. Jeg vil anbefale dig at sende mig en e-mail på ulvi@advodan.dk med kopi af de ting, han har offentliggjort. Så skal jeg gerne give dig en vurdering. Det koster ikke noget. Med venlig hilsen Ulrik Vindberg ADVODAN Roskilde

Torsten

Hej Min kone er netop hjemvendt fra Julefrokost hos hendes forældre og fortæller, at hun bliver spurgt af hendes mor om jeg slår hende, dét havde hun hørt fra flere "ude i byen". Jeg har aldrig som meget som krummet et hår på nogen, på noget tidspunkt og kommer aldrig til det, så jeg er lige nu meget gal, irriteret og ikke mindst føler jeg mig magtesløs. Kan og må man komme med så grove beskyldninger uden efterspil af nogen art..?

Ulrik Vindberg

Hej Torsten, Tak for din henvendelse og godt nytår. Der er kort sagt to betingelser, som skal være opfyldt for at kunne vinde en injuriesag: En udtalelser skal være ærekrænkende og den skal være spredt i et eller andet omfang. En anklage om vold (herunder hustruvold) er utvivlsomt ærekrænkende. Spørgsmålet er derfor om den i dette tilfælde er "spredt" bredt nok. Det er ikke strafbart at din svigermor har spurgt om du slår hendes datter. Det er almindelig forælderbekymring. De som har sagt det "ude i byen" kunne til gengæld godt have et problem, men det er naturligvis kun tilfældet, hvis man kan nå frem til, hvem det er og hvad de præcist har sagt. Derudover skal det bevises, at de overhovedet har sagt det. Bevisbyrden får du nok svært ved at løfte uden at din svigermor afgiver vidneforklaring om forløbet. Hvis det er noget, som foreligger, er du meget velkommen til at kontakte mig på ulvi@advodan.dk. Med venlig hilsen Ulrik Vindberg ADVODAN Roskilde

Mikkel

Hej. Jeg skriver da jeg sidder i en bestyrelse hvor vi er udfordret på en beboer, det har udviklet sig til trusler mod bestyrelsen samt en masse usandheder mig undertegnet her er 2 af de særlige gralle udtalelser til de 19 beboer på mail om mig undertegnet: . Jeg håber at nogen vil tale med Mikkel for jeg tror han har det skidt og det synes jeg da personligt er synd for et ungt menneske. Når nogen kommer med så alvorlige anklager overfor andre som de slet ikke kender må der ligge noget dybere bag deres opførsel og hensigter, som råb om hjælp måske. Håber I andre vil tage en snak med Mikkel Jeg har valgt dette da jeg utallige gange er blevet bedt om at "holde min kæft" af Mikkel og at han er temmelig brysk overfor mig - dette bryder mig om. Så for at undgå hans hidsige temperament så kontaktede jeg byggesagkyndig Hun beskylder mig endvidere for at truet hende Selv om vi er 3 vidner som ved det er løgn :)

Ulrik Vindberg

Hej Mikkel, Tak for din henvendelse og godt nytår. De beskyldninger, du anfører i din henvendelse er efter min vurdering ikke nok til at danne grundlag for en injuriesag. Der skal noget mere til. En anklage om trusler kunne til gengæld godt være tilstrækkeligt. Hvis det en sag, du ønsker at forfølge, vil jeg anbefale dig at kontakte mig på ulvi@advodan.dk med lidt flere oplysninger om hvor og hvornår anklagen om trusler er fremkommet, samt overfor hvem. Med venlig hilsen Ulrik Vindberg ADVODAN Roskilde

Henrik Andersen

Hej, Jeg er flere gange som debattør, blogger, blevet beskyldt for at være racist. Jeg har nu fået nok, og vil tage kampen op mod de folk, der uden nogen form for dokumentation, slynger dette begreb ud mod mig. Igennem de sidste par dage har jeg samlet dokumentation, både på Facebook og Twitter. Jeg har bedt dem tage beskyldningerne tilbage, eller jeg vil køre en sag mod dem. Jeg har vel en 5 stykker hvor jeg har dokumentationen i orden, givet det en frist onsdagen ud. Hvordan skal jeg gribe sagen videre an?

Ulrik Vindberg

Hej Henrik, En injuriesag anlægges som en civilretlig sag ved at lave en stævning og sende til den domstol, hvor modparten bor. I den forbindelse vil jeg anbefale at nedlægge påstand om straf, jf. straffelovens § 267 og evt. mortifikation, jf. straffelovens § 270. Afhængigt af omstændighederne kan du også nedlægge påstand om godtgørelse for tort efter erstatningsansvarslovens § 26. Du kan hente en blanket til stævningen på www.domstol.dk. Hvis du ønsker, kan jeg hjælpe dig med ovenstående. I så fald er du velkommen til at kontakte mig på ulvi@advodan.dk. Med venlig hilsen Ulrik Vindberg ADVODAN Roskilde

Henrik Andersen

Hej Ulrik, jeg kontakter dig. Hele den her sag er nu eskaleret. Jeg er blevet udelukket fra facebook. Fordi man har besluttet sig for at gå efter mig, markere mine kommentare. Jeg har heldigvis dokumentation på det hele. Har skrevet 2 indlæg https://www.edtwodth.dk/racist-kortet-og-de-politisk-korrekte/ https://www.edtwodth.dk/en-troll-angriber-og-facebook-udelukker-offeret/

Sara

Hej Ulrik, Jeg har fået en virksomhed dømt i fogedretten men virksomheden har ignoreret betalingsordningen. Må jeg skrive på virksomhedens facebook side hvorfor de ikke betaler eller skrive på min facebook side for at advare andre i min branche om pågældende virksomhed? Mvh Sara

Ulrik Vindberg

Hej Sara, Tak for din henvendelse. I forhold til injurielovgivningen er der ikke noget problem i at skrive og spørge dem, hvorfor de ikke betaler. Om du må advare andre mod dem på din egen Facebook-side afhænger af, hvad du skriver i den anmeldelse. Hvis du ønsker, vil jeg gerne læse din potentielle anmeldelse igennem for dig inden du lægger den op. Det kan jeg godt finde en god pris til dig for. Med venlig hilsen Ulrik Vindberg ADVODAN Roskilde

Kasper Andersen

Hej Ulrik Jeg er til aften blevet bekendt med, at en kvinde fortæller andre om, at jeg slår/har slået på kvinder - og at hun derfor er bekymret for, at x kvinde omgås mig. Ved henvendelse til kvinden oplyser hun, at hun "blot" har fortalt, at det er noget hun har hørt ... Vil du mene, at ovenstående forløb kan give anledning til en injuriesag? Det er særdels ubehageligt, at folk i min omgangskreds tror eller bliver stillet i tvivl om, hvorvidt jeg skulle være voldelig over for kvinder.

Ulrik Vindberg

Hej Kasper, Tak for din henvendelse. Det kunne godt være tilstrækkeligt til en injuriesag. Jeg vil anbefale dig at kontakte mig på ulvi@advodan.dk med lidt flere oplysninger, herunder hvem hun har fremsat anklagerne til, og om det kan bevises. Så skal jeg gerne give dig en lidt dybere vurdering. Med venlig hilsen Ulrik Vindberg ADVODAN Roskilde

Gitte

Jeg er ved at være igennem en rigtig grim bodeling, hvor min søster blandt andet har beskyldt mig for at have stjålet penge fra min afdøde far. Jeg kan dokumentere beskyldningerne i form af adskillige mails fra hende til bobestyrer. Desuden har hun skriftligt truet mig med at melde mig til politiet, hvis jeg ikke indrømmede det hun beskylder mig for. Vores øvrige familie er klar over uvenskabet og ved flere lejligheder har det været tydeligt at min søster også her har givet udtryk for sine beskyldninger. For en god ordens skyld skal jeg sige at jeg ikke har stjålet eller narret penge fra min far. Kan dette kaldes injurier? Er det kun gennem en retsag jeg kan få hende til at stoppe?

Ulrik Vindberg

Hej Gitte, Tak for din henvendelse. Det lyder som en rigtig ærgerlig situation. At stjæle eller "franarre" penge fra andre mennesker er formentlig ærekrænkende (afhængigt af omstændighederne). Om du kan føre en injurieretssag på den baggrund afhænger derfor primært af, om anklagerne er "spredt" i fornødent omfang. Som jeg forstår din henvendelse er de spredt til (1) bobestyrer, (2) øvrig familie og (3) evt. politiet via anmeldelse. Angående pkt. 1 er der næppe noget at komme efter. Der er meget vide grænser for, hvad man må udtale, når man gør det overfor fx en bobestyrer. Angående pkt. 2 er der bedre mulighed, men det afhænger af, hvor "langt ud" i familien, det er spredt. Jo bredere ud, desto bedre muligheder for en retssag. Angående pkt. 3 er det egentligt ikke så relevant med en injuriesag, men det er ulovligt at indgive falske anmeldelser til politiet, jf. straffelovens § 164 og § 165. Det skal i så fald "kontra-anmeldes" til politiet. Du er velkommen til at kontakte mig på ulvi@advodan.dk, hvis du ønsker en nærmere vurdering angående særligt pkt. 2 ovenfor. Jeg håber, at det besvarede dit spørgsmål. Med venlig hilsen Ulrik Vindberg ADVODAN Roskilde

Marcus

Hej Advodan, Jeg vil af principiel karakter, gerne spørge hvornår "voksenmobning" kan tælle som injurier. I et tænkt eksempel - hvis person A, B og C på skrift og i tale, nedgør person D, ved at stille ham/hende i et dårligt lys, som eks. anklage dem for dårlig moral, kommentere på deres tøj, grine af dem, kritisere deres arbejde, kritisere deres tilgang til løsning af opgaver, sætte falske historier igang om deres opførsel til julefrokoster (rygter osv), over en længere periode, og i et fast mønster, hvor de samme udser sit et "offer" - og enten privat, eller på en arbejdsplads. Kan dette så betegnes som injurier? Og hvad kan en person der ser eller oplever dette, gøre for at få det stoppet, effektivt?

Ulrik Vindberg

Hej Marcus, Tak for din henvendelse - det er et rigtig godt spørgsmål. Faktisk er det ikke så relevant, om injurierne falder som "voksenmobning" eller på anden måde. Det eneste som er relevant er, 1) om udtalelserne har et ærekrænkende indhold og 2) om udtalelserne er spredt i et vist omfang Om pkt. 1 kan jeg henvise til selve artiklen ovenfor. i dit tænkte eksempel kunne man godt forestille sig, at rygtespredningen kunne karakteriseres som injurier, hvis altså rygterne har et ærekrænkende indhold i straffelovens forstand. Kritik af en persons tilgang til opgaveløsning er næppe ærekrænkende. Om pkt. 2 handler det om, hvor langt beskyldningerne/fornærmelserne er spredt. Hvis det holdes "internt" mellem "mobberne" er det næppe strafbart. Hvis det spredes til den mobbede, kan det være. Hvis det spredes til resten af arbejdspladsen er det formentlig, og hvis det spredes længere ud, er det med en vis sikkerhed. Hvad man kan gøre for at stoppe det afhænger af, om pkt. 1 og 2 ovenfor er opfyldt. Hvis anklagerne har et ærekrænkende indhold og hvis de er spredt i fornødent omfang, kan man anlægge en injurieretssag mod "mobberne" for på den måde at få dem straffet. Hvis mobberiet ikke helt er alvorligt nok til en injurieretssag, bør man gå til sin leder eller fagforening med henblik på at få hjælp til at løse problemet. Jeg håber, det gav svar på dit spørgsmål, Med venlig hilsen Ulrik Vindberg ADVODAN Roskilde

Allan

Jeg har fået at vide at min gamle svigerfar løgnagtigt siger til min nuværrende svigerfamilie at jeg er/har været narkohandler og at jeg skulle havde stalket hans steddatter, det har min nuværnde kæreste fået at vide fra hendes far og mor, er der noget at gøre ved det juridisk ?

Ulrik Vindberg

Hej Allan, Kort sagt: ja, måske. En anklage om narkohandel og stalking er efter min vurdering ærekrænkende, og der er derfor grundlag for en injuriesag. Det afhænger dog af, i hvilket omfang, din gamle svigerfar har spredt historierne. Der er en mængde ældre retspraksis som tyder på, at hvis anklager holdes "inden for en mindre familieenhed", så er de ikke strafbare. I den her sammenhæng mener jeg nu, at det er strafbart, men der er en risiko i forhold til en retssag. Du er velkommen til at kontakte mig på ulvi@advodan.dk, hvis du ønsker at drøfte det nærmere. Med venlig hilsen Ulrik Vindberg ADVODAN Roskilde

Ole

Hej Ulrik I et læserbrev i Vejle Amts Folkeblad skriver formanden for Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark “og det er ikke nogen hemmelighed, at årsagen var et dårligt arbejdsklima” dette skrevet i forbindelse med flere læserbreve og artikler i avisen omkring en ridefysioterapeuts opsigelse af et samarbejde med os, til mange patienters fortvivelse. Vi har som virksomhed, som sådan ikke deltaget i denne debat men undlod dog ikke at kommentere denne udtalelse og at fortælle vores side af sagen i et svar på læserbrevet hvor vi bl.a. skrev “Har du en selvoplevet bevæggrund for denne udtalelse? Så vidt jeg ved, har du aldrig været på Snuromgaard.” “Disse udtalelser nærmer sig injurier.” Mener du at vi har noget at gå videre med? De nævnte læserbreve kan evt mailes til dig hvis du mener, at der er noget at gå efter.

Ulrik Vindberg

Hej Ole, Tak for din henvendelse. Jeg kender jo ikke indholdet af læserbrevene, men ud fra de citat, du skriver, er der næppe noget at komme efter. En beskyldning om "dårligt arbejdsklima" er ikke i sig selv en ærekrænkende udtalelse i straffelovens forstand. Hvis der fremgår noget mere alvorligt i læserbrevene, giver jeg gerne en vurdering af dem også, men ellers vil jeg ikke anbefale en injuriesag i denne sammenhæng. Med venlig hilsen Ulrik Vindberg ADVODAN Roskilde

Siri

Hvem har ansvaret for at vise, at beskyldninger af denne art: "Det kan fx være uberettigede beskyldninger om pædofili eller underslæb.” ikke er berettigede? Er det den, der kommer med beskyldningerne, der skal bevise sandheden af dem eller er det den beskyldte, der skal bevise, at de er falske?