PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Injurier

Det er ulovligt at fremsætte nedsættende og ærekrænkende udsagn om andre offentligt. Har du været udsat for injurierende udtalelser, kan en advokat fra Advodan hjælpe dig.

Vi tilbyder:

  1. Indledende vurdering af sagen
  2. Udarbejdelse af erklæring og forligstilbud
  3. Hjælp til eventuel retssag

Få professionel hjælp, når du er blevet udsat for injurier

De fleste injurier er skriftlige. Har du en kopi af de injurierende udtalelser, kan du sende dem direkte til advokaten, som laver en indledende vurdering af sagen. Ved mundtlige udtalelser vil du og advokaten typisk starte med et møde.

Giver det mening at gå videre med sagen, vil advokaten normalt starte med at sende et brev til modparten med et oplæg til forlig. Forliget går normalt ud på at genoprette din ære ved, at modparten undskylder for udtalelserne, erklærer at de var usande og lover ikke at fremsende dem igen.

Skriver modparten ikke under, er næste skridt en retssag. Advokaten hjælper med stævning, processkrifter, retsmøder og til sidst en hovedforhandling. Han eller hun varetager udelukkende dine interesser i sagen og sikrer, at alle relevante omstændigheder og argumenter bliver fremlagt. Undervejs vil der typisk også være forsøg på at mægle forlig.

Kommer det til en retssag, er det målet at opnå:

  • Straf til modparten (normalt en bøde)
  • Erklæring fra dommeren om, at beskyldningerne var ubegrundede
  • Godtgørelse, dvs. en form for erstatning for det du er gået igennem

Læs mere om injurier.

Allierer du dig med en Advodan-advokat, bliver du klædt på til at navigere i de juridiske krav og muligheder i din situation – og får tryghed omkring hele processen.

Advodan – personlig rådgivning, lokal indsigt og jura i øjenhøjde

Hos Advodan kan vi hjælpe dig med personlig rådgivning og juridiske dokumenter inden for alle dele af privatretten. På vores over 20 kontorer fordelt rundt i landet arbejder der mere end 100 jurister. Det betyder, at din Advodan-advokat både er ekspert i injurier, har kendskab til dine lokale udfordringer og kan trække på viden og erfaring fra sparringspartnere landet over.

Vi ved, at juridiske problemstillinger kan være komplekse i både form og indhold. Derfor er det centralt for os at møde vores kunder i øjenhøjde – både i vores rådgivning og dokumenter. Vi starter også gerne med i fællesskab at afdække dit behov for hjælp, hvis du er i tvivl om, hvilken rådgivning eller hvilke dokumenter der er relevante i din situation.