PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Ny dom: Mænd er også beskyttet på job under graviditet

Når din kæreste eller kone bliver gravid, er du som mand også ekstra beskyttet på jobbet, hvis der er fyringer i luften. Det er netop blevet understreget med en ny dom fra Ligebehandlingsnævnet. Ifølge advokat Mette Asmussen fra Advodan Helsingør kan det åbne for flere rettigheder for kommende fædre.

De fleste ved, at kvinden er særligt beskyttet over for fyring under sin graviditet. Det betyder i praksis, at hvis hun bliver fyret, er det arbejdsgiveren, der skal bevise, at det ikke skyldes graviditeten. Ellers har hun ret til godtgørelse.

Men at mænd er beskyttet på samme måde i Ligebehandlingsloven, er mange ikke klar over.

”Der er mange usikkerheder om vordende fædres rettigheder, og mange er måske bange for at blive fyret eller komme i unåde hos chefen, hvis de tager mere end de gængse 14 dages barsel. Derfor er det positivt med den nye dom, som slår fast, at mænd også er ekstra beskyttet over for afskedigelse, hvis der er barn på vej,” siger advokat Mette Asmussen fra Advodan Helsingør.

I den nye dom har en maskinbygger fået tildelt en erstatning på 175.000 kr. Maskinbyggeren blev afskediget kort efter, han havde fortalt om sin hustrus graviditet – og arbejdsgiver kunne i Ligebehandlingsnævnet ikke bevise, at opsigelsen ikke skyldtes graviditeten.

 

Rettigheder kan forbedres

Ifølge Mette Asmussen kan den nye afgørelse også bane vej for, at de vordende fædres rettigheder bliver forbedret på andre områder.

”Det handler fx om mulighed for at gå med til jordemoder i arbejdstiden, uden at det bliver trukket i lønnen. Eller at manden som udgangspunkt har ret til at vende tilbage til det samme job, som han havde før en længerevarende barsel,” siger Mette Asmussen.

 

Fakta: Barselsreglerne

  • Parret kan tilsammen få orlov på dagpenge i 52 uger og vælger selv, hvordan ugerne skal fordeles.
  • De første 14 dage efter fødslen har manden øremærket barsel.
  • Bliver man opsagt på grund af graviditet eller barsel, har man krav på godtgørelse ifølge Ligebehandlingsloven.
Indsender formularen...

Skal du bruge hjælp til at navigere dine ansættelsesforhold?

Vil du vide mere?

7 kommentarer

Anders

Jeg har et spørgsmål Vi har en fyrings runde i næste uge Kan en mand blive fyret under familie forøgelse, skal på 14 dags barsel i august Er der nogen sikring der. Kæresten er sat til den 20 august Vh Anders Olsen Kastrup Bygade 13 6510 Gram

Mette Asmussen

Kære Anders, Tak for din mail. Udgangspunktet er, at mænd nyder samme beskyttelse mod opsigelse som kvinder, såfremt opsigelsen er begrundet i graviditet. Dog er dette ikke ensbetydende med, at man ikke kan afskedige en medarbejder, der venter barn. Det vil imidlertid påhvile arbejdsgiver at dokumentere, at opsigelsen ikke skyldes graviditeten. Det er således meget vigtigt, at grundlaget for opsigelsen er veldokumenteret, hvilket betyder, at det skal kunne dokumenteres, at virksomheden afskediger vedkommende på grund af f.eks. omsætningsnedgang eller andre forhold, der vedkommer virksomhedens forhold. I modsat fald er der risiko for at blive mødt med et krav om godtgørelse efter ligestillingsloven. Jeg håber dette besvarer dit spørgsmål, og såfremt du måtte ønske en nærmere stillingtagen til den konkrete sag er du velkommen til at kontakte mig. Med venlig hilsen Mette Asmussen

Nicolai Thomassen

Hej Mette. Jeg er desværre lige blevet opsagt efter 9 år - grundet nedskæringer i firmaet. Jeg har i slut Oktober, meddelt min arbejdsgiver at jeg ville afholde 2 måneders barsel fra d. 7 Maj til 7. Juli. Mit spørgsmål går nu på, om mine 2 måneders barsel gælder med i de 6 måneders aftrædelse/fritstilling? Eller om jeg reelt har aftrædelse fra d. 1 feb. til d. 6 maj - Afholdelse af 8 ugers barsel - og derefter "afholder" de resterende 3 måneders aftrædelse/fritstilling? På forhånd tak! Mvh Nicolai

Dennis henriksen

Hej Jeg står i den situation at jeg har meldt barsel til Januar, nu skal min virksomhed køre forsøg med nye arbejdstider for nogle af medarbejderne. Jeg er blevet udvalgt til trods for at jeg har givet udtryk for at jeg ikke vil kunne få det til at fungere med de nye arbejdstider, altså tvinger de mig til at sige op, har en kollega der også skal på barsel i januar, han er også blevet udvalgt til trods for at han højst sandsynligt også er nød til at sige op under projektet. Det skal siges det kun er ca halvdelen af min afdeling der som en prøve skal køre de nye tider. Jeg ved godt vi ikke bliver fyret direkte. Men de tvinger mig (måske os begge) til at sige op. Jeg har tidligere meldt ud at jeg påtænker tage de 32 ugers barsel som far fordi der er muligt for mig. Og jeg ser bare det her som en smutvej til at få mig til selv at sige op. Er der overhovedet noget at gøre. Eller er det bare synd når jeg jo selv siger op.

Mette Asmussen

Kære Dennis, Tak for din henvendelse. Det er svært for mig at komme med et konkret svar lige i denne situation, da det afhænger af din overenskomst og ansættelsesvilkår i øvrigt om din arbejdsplads kan kræve væsentlig ændrede arbejdstider. Umiddelbart er dette dog ikke noget man som sådan kan modsige sig, hvis der ellers varsles korrekt. I forhold til din meddelte barsel er det svært at sige, om det har en sammenhæng, at du er blevet valgt ud. Som du nævner er det halvdelen af arbejdspladsen der skal prøve de nye arbejdstider, og der forekommer derfor ikke direkte at være tale om en forskelsbehandling mod dig på grund af barsel. Da der ikke foreligger en egentlig opsigelse vil jeg imidlertid mene, at det bliver svært at gøre noget i denne situation. Hvis du har behov for en uddybning er du velkommen til at kontakte mig. Mvh Mette

Henrik

Jeg står i samme situation som Jeff Riegels og undrer mig derfor over det samme?. Jeg blev fyret umiddelbart efter fødslen af mit barn og har kun været ansat i knap et år. Jeg havde forinden varslet, at jeg skulle på nogle måneders forældreorlov i sommeren 2018.

Mette Asmussen

Kære Henrik, Tak for din henvendelse. Mit svar til dig er det samme som til Jeff. Det er som sagt min opfattelse, at funktionærlovens bestemmelser omkring usaglig opsigelse og ligebehandlingslovens bestemmelser omkring godtgørelse for forskelsbehandling ikke er sammenhængende. Hvis du har behov for en vurdering af din sag er du velkommen til at rette henvendelse på tlf. 49 21 21 21 eller på min mail meas@advodan.dk. Mvh Mette Asmussen advokat

Jeff riegels

Hej Jeg er blevet opsagt efter at have meldt min kones graviditet, det er ikke begrundet i anden end at min profil ikke passer til jobbet. Min fagforening lederne siger at der ikke er noget at gøre da jeg ikke har været ansat i 12 måneder. Er det rigtig eller har vi en sag her?

Mette Asmussen

Kære Jeff, Tak for din henvendelse. Det er min opfattelse, at funktionærlovens bestemmelser omkring usaglig opsigelse og ligebehandlingslovens bestemmelser omkring godtgørelse for forskelsbehandling ikke er sammenhængende. Jeg er således ikke enig med din fagforening, og jeg vil derfor anbefale dig at rette henvendelse til dem på ny for en afklaring af om du eventuelt måtte have en sag at gå videre med. Mvh Mette Asmussen advokat

Steen brandt

Hej Advodan, Jeg arb. Hos Siemens som står overfor en massefyring på 600 mand og har meldt at min kæreste er sat til og føde d. 3/8-2017 kan de opsige mig? Jeg har haft en del fravær eftersom jeg er blevet slået ned for 6/7 mdr. Siden.

Mette Asmussen

Kære Steen, Hvis en opsigelse relaterer sig direkte til en graviditet, vil det være i strid med loven at fyre vedkommende medarbejder. Bevisbyrden for, at en opsigelse ikke skyldes graviditeten påhviler arbejdsgiver. Eftersom, at du oplyser, at der er tale om en masseopsigelse, så er opsigelsen formentlig begrundet i andre forhold af økonomisk karakter og ikke din kones graviditet, og din arbejdsgiver vil derfor formentlig ikke have svært ved at løfte bevisbyrden for, at opsigelsen er saglig. Da jeg ikke har fuld indsigt i sagen er ovennævnte vurdering alene foretaget på baggrund af de oplysninger du er fremkommet med. Jeg kan ikke afvise, at sagen står anderledes, såfremt der er flere konkrete oplysninger omkring din opsigelse og baggrunden herfor. Du er velkommen til at kontakte mig for en uddybende samtale. Mvh Mette Asmussen advokat

Birgitte Albrechtsen

Det er godt at høre hvordan fædre nu kæmper sig vej tilbage til faderrollen. Det er da vigtigt at kunne støtte sig selv i at få de bedst mulige vilkår for at børnene kommer godt til verden. Resten af barnets liv skorter det jo ikke på forventninger om at "heppe" på en god skolegang, med en god uddannelse som resultat. Til gengæld stiller samfundet midler til rådighed, herunder tid til reflektion af følelser hos far, mor og barn. Det er også meget lettere for erhvervslivet at beregne hvad det koster dem, når det handler om tid og penge. Det er da i sandhed Den Danske Model, når den er bedst. Et eksporteventyr venter da lige om "CSR-hjørnet"! venlig hilsen Birgitte Albrechtsen