Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan

Papirløse par sætter økonomien på spil

  • Af Mette Rasmussen
  • 31. okt 2013
  • 10 Spørgsmål & svar

Stadig færre danske par siger ja til hinanden i kirken eller på rådhuset, mens antallet af papirløse forhold stiger. Det betyder, at rigtig mange par faktisk ikke har den nødvendige sikring af hinanden, og det kan blive en dyr fornøjelse, hvis forholdet går i stykker.

I stearinlysets skær glemmer mange at få besluttet, hvordan værdier eller gæld skal deles ved et eventuelt brud. Men faktisk burde man give hinanden den kærlighedserklæring, det er, at få formaliteterne i orden.

Er der ikke styr på fordelingen, kan den ene part i værste fald blive efterladt uden sin del af eksempelvis en fælles opsparing eller de nyindkøbte møbler," siger advokat Signe Jensen fra ADVODAN i Vejen.

Fællesøkonomi er ikke formuefællesskab
Problemet er, at det som papirløst par ikke er så nemt og gnidningsfrit at gå fra hinanden. Det kan nemlig blive en bekostelig affære ikke at have papirerne på plads. For hvem skal have huset eller bilen, og hvem var det nu lige, der betalte for fladskærmen, sofaen og det nye køkken?

"Uanset hvor meget fællesøkonomi parterne har i dagligdagen, så er der ikke noget, der hedder formuefællesskab i papirløse forhold. Og det er der mange, som ikke ved. Som udgangspunkt er det faktisk kun den part, som har skrevet under på skøde eller købekontrakt, der har ret til aktiverne," siger Signe Jensen, som ofte møder fortvivlede par, der ikke har haft papirerne i orden.

Kontrakter sikrer klare spilleregler
Vil det ugifte par have klare, økonomiske linjer, er det en god idé at udarbejde skriftlige aftaler om fordeling af bolig, pension og arv. Faktisk kræver det en del papirer at leve papirløst.

"En samejekontrakt skaber klare rammer omkring ejerforhold og udgifter ved fælles boligkøb, mens en samlivskontrakt fastsætter, hvem der ejer hvad, og hvordan tingene deles, hvis forholdet går i stykker. Derudover er det vigtigt at oprette et testamente for at sikre hinanden, hvis den ene dør," fortæller Signe Jensen.

Kilde: Danmarks Statistik og ADVODAN

Spørgsmål
Charlotte A. Kristensen
15-01-2015 13:39:41

Hej
hvordan laver man en samlivskontrakt og hvad koster det ?
vi har været sammen i 24 år - gift i 20 år - 2 voksne børn, for et år siden blev vi skilt og delte alt op - han blev i huset og jeg beholdt bilen.
nu har vi fundet sammen igen og jeg bor "til leje" i huset ved ham
hvordan sikre jeg mig bedst og hvad vil det koste hos jer (at blive sikret papirmæssigt)
hilsen Charlotte

Signe Brodtkorb
19-01-2015 08:44:23

Hej Charlotte,

Tak for din besked.
Det bedste du kan gøre er at få en konkret rådgivning ud fra din og jeres situation og eventuelt en samlivskontrakt. Det er vigtigt, at det bliver aftalt, hvordan udgifterne fordeles mv., idet du jo ikke vil få noget med fra en evt. senere samlivsophævelse, da I - i modsætning til tidligere - ikke er gift.

Da rådgivningen er konkret er det svært for mig at svare helt præcist på det her, men du er velkommen til at kontakte mig direkte (76736827 eller sibr@advodan.dk).
Jeg vil kunne give dig en nærmere pris, når jeg har lidt flere informationer om, hvad der er jeres præcise behov.

Venlig hilsen
Signe Brodtkorb

Kate
17-01-2016 17:01:55

Hvad skal vi oprette for at sikre os bedst muligt, hvis en af os dør. Min kæreste sidder i uskiftet bo, har 2 voksne børn( har været enke i 10år, børne er nu 28 og 33). Vi har boet sammen i 8 år og enes om udgifterne til 3 biler ( 1 som står i mit navn og 2 i kærestens, (den ene her er købt fælles), der er betalt, 1 helårshus der er betalt ( som var betalt da jeg flyttede ind) og et sormmerhus som vi har købt sammen, også betalt. Hvis min kæreste dør, har jeg min bil og et halvt sommerhus, kan det ikke gøres bedre med et testamente og hvad betyder det for min kærestes børn. Hilsen Kate

Signe Horstmann
18-01-2016 15:58:28

Tak for din kommentar.

Det er helt korrekt, at du alene står tilbage med dine egne ejendele, hvis din samlever dør.

I kan ved testamente tillægge dig en andel af din samlevers ejendele ved død - denne del vil blive taget fra børnenes arv, men vil eventuelt kunne gå tilbage til børnene, når du afgår ved døden.

Hvis I er enige om, at du skal stilles bedre, I tilfælde af, at din samlever falder bort først, vil jeg anbefale, at I kontakter en advokat med henblik på, at få udarbejdet testamente.

Linda
18-08-2016 11:06:17

Hvordan er jeg stillet, hvis min samlever dør før mig?

Vi bor i hus, som han ejer (det er kun hans navn, der står på skødet). Men vi står begge som låntagere på samtlige lån vedr. huset.
Jeg har 1 "medbragt" barn fra tidligere forhold + vi har 2 fælles børn.
Vi er ikke gift og har hverken testamente eller samejerkontrakt.

Hvad sker der med hus og lån, hvis han dør før mig? Og hvad med indbo osv.?

Signe Brodtkorb
22-08-2016 08:12:21

Hej Linda,
Når man er samlevende - og ikke gift - tager enhver sit i tilfælde af samlivsophævelse. Det samme gælder, at alt hvad din samlever ejer (herunder også det indbo, som er hans), vil være hans i tilfælde af død og altså være det, som falder i arv efter ham.
Du skriver, at I er fælles om alle lån på ejendommen. Så længe ejendommens værdi er højere end lånene, vil et provenuet dække lånene i tilfælde af salg af huset. Friværdien vil dog være hans alene. Er der underskud efter salg, vil restgælden herefter være fælles, og du vil fortsat hæfte for denne
De midler der måtte være i boet efter ham, hvis han dør før dig, vil gå direkte til hans 2 børn til deling, når der ikke er et testamente, som bestemmer andet. Du vil altså ikke arve nogen andel. Midler som kommer til udbetaling fra forsikringer eller pensioner, vil imidlertid gå til den begunstigede. Afhængig af, hvem din samlevere han indsat som begunstigede, kan du eventuelt få en udbetaling derfra.
Jeg vil opfordre til, at søger rådgivning omkring testamente og mulighederne for at sikre hinanden - og sikre, at der bliver taget højde for den endelige fordeling mellem jeres tilsammen 3 børn. Desuden vil jeg opfordre til at I tager kontakte til forsikrings- og pensionsselskaber og sikre at begunstigelserne i jeres ordninger er, som I ønsker dem.

Mvh
Signe Brodtkorb

Linda
22-08-2016 09:23:55

Hej Signe

Tak for svar...
Jeg skal bare lige være sikker på én ting... såfremt min samlever dør før mig, SKAL huset så sælges og lånene så vidt muligt indfries? Eller tilfalder hus m.m. arvingerne og gælden mig?
Og såfremt huset skal sælges, hvem står for terminerne indtil det er solgt? Boet eller mig?

Signe Brodtkorb
23-08-2016 13:48:37

Hej Linda.

Det er som udgangspunkt sådan, at arvingerne i et dødsbo kan overtage dødsboets aktiver, herunder ejendomme, hvis de måtte ønske det. Det gælder dog kun, hvis arvingerne, som her er jeres to fælles børn, er myndige. Er de ikke myndige, er udgangspunktet, at huset skal sælges. I Danmark er det Statsforvaltningen, der skal godkende børns køb af ejendomme, og det er svært – måske endda stort set umuligt – at opnå samtykke til, at de to børn kan stå som ejere af huset. I må derfor ikke gå ud fra, at det er en løsning på situationen, hvis din kæreste dør. Du kan eventuelt købe huset af din kærestes dødsbo, hvis du måtte ønske det.

Som beskrevet ovenfor vil du blive slettet som medhæftende på gælden, hvis huset sælges til en værdi, der overstiger gælden. Købesummen for huset vil nemlig i første række gå til indfrielse af lånene i huset og i anden række indgå i arven til din kærestes to børn.

Giver et salg et underskud, fordi husets værdi er laveren end værdien af gælden, vil man bruge købesummen til at indfri så meget gæld som muligt. Den del af gælden, som dødsboet i sidste ende ikke vil kunne betale, vil du skulle betale, da du jo er medhæftende på gælden.

Udgiften til terminerne vil som udgangspunkt være dødsboets. Hvis dødsboet ikke kan betale, eller hvis du bor i huset imens, må du forvente at skulle betale en del også.

Mvh
Signe Brodtkorb

Birgitte
04-10-2016 11:42:41

Jeg er flyttet ind hos min kæreste, jeg har medbragt en del ejendele, jeg betaler til en fælleskonti til mad varme, net, el osv.
Hvordan er jeg stillet, hvis min samlever dør? eller ønsker jeg skal flytte ? har jeg ret til mine ejendele? hvad med evt fælles indkøb?

Signe Brodtkorb
10-10-2016 19:51:34

Hej Birgitte,

Hvis man som samlevende går fra hinanden, tager enhver sit. Dvs. det du selv ejer - altså både de ting, du har haft med, det du har købt, fået eller arvet under samlivet.
De ting, som I ejer i fællesskab - fordi I fx. har købt det fra den fælles konto - skal I finde ud af at dele. Enten ved at I får noget hver især, eller ved at den ene "køber" den anden ud.
Hvis den ene af jer dør, skal samme opdeling reelt laves, så man ved, hvad det er, der falder i arv efter den af jer, der er død og hvilke ting, der er længstlevendes ting. Hvem der skal arve afhænger af, om afdøde har oprettet testamente eller ej. Hvis ikke der er oprettet et testamente, følger arvefordelingen af arvelovens regler. Som samlevende er man ikke berettiget til arv efter hinanden, medmindre der er oprettet et testamente, det bestemmer dette.
Pensions/forsikringssummer, som fortsat står i de enkelte selskaber, fordi de endnu ikke er udbetalt, fordeles ikke efter testamentet eller af arveloven. Fordelingen af disse midler afhænger af hvem der er indsat som begunstiget i de enkelte ordninger.
Jeg vil opfordre til, at I tager kontakt til de enkelte selskaber og sikrer jer, at begunstigelserne er, som I ønsker dem.
Hvis I ønsker at sikre hinanden med testamente, vil jeg opfordre til, at I søger nærmere rådgivning ved en advokat herom.

Mvh
Signe Brodtkorb

Ægteskab eller papirløse par Ægteskab eller papirløse par

Mange danskere glemmer at sætte sig ind i det juridiske liv som ægtefolk eller papirløst par.

Læs mere her
GØR SOM 12.743 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.743 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.