Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan

8 typiske konflikter i ejerkredse

  • Af Pia Eskildsen
  • 05. okt 2015

1: Kommunikation og strategisk retning

Dårlig kommunikation kan afføde utroligt mange problemer mellem ejerne i en virksomhed. Derfor er det altafgørende, at I indbyrdes har en god mødestruktur og disciplin, og at I kan tale åbent om alle ting. Hvis ikke I er ærlige og loyale over for hinanden, kan konfliktniveauet hurtigt blive højt.

Kommunikation kan også afmystificere mange ting, og mange misforståelser kan blive manet i jorden. Det gælder i høj grad også kommunikationen over for jeres ansatte, som jo godt kan fornemme, når der er uenigheder i ejerkredsen.

Dialog omkring jeres visioner og ønsker til fremtiden er også vigtige. Få afdækket om alle arbejder i den samme retning og sørg for løbende at få afstemt jeres forventninger. Herefter kan I lægge en strategi eller en forretningsplan, der beskriver, hvordan jeres virksomhed skal komme derhen. 


2: Arbejdsfordeling og arbejdsforpligtelse

Hvor mange timer vil I arbejde i virksomheden? Skal det være hyggeligt og rart, eller skal der arbejdes hårdt alle ugens dage? Hvis arbejdsfordeling og arbejdsforpligtelse ikke er klart for alle og på tryk, er kimen lagt til en stensikker konflikt. Skal I på et tidspunkt have en ny kompagnon med, skal I også præcisere over for vedkommende hvilken arbejdsindsats, I forventer og anser som nødvendig i virksomheden.
 

3: Overskudsdeling

Uklarheder omkring overskudsdeling kan meget let føre uenigheder med sig. Deler I efter ejerandel, arbejdsindsats eller en helt tredje model? Og hvordan løser I det, hvis en af jer bruger ekstraordinært mange timer på at føre en ny idé ud i livet, som ikke nødvendigvis involverer de andre medejere? Skal de så have del af overskuddet fra den gode idé? I sådanne tilfælde bør I få nogle rammer ned på papir helt fra starten. Der bør være klare aftaler ved håndtering af sygdom, barsel, orlov og andre situationer, hvor man midlertidigt ikke kan levere en fuld arbejdsindsats.
 

4: Beslutningsprocesser

Hvis der er to ejere i en virksomhed, har de fleste den aftale, at de altid skal være enige om alle beslutninger. Bliver disse to ejere uenige, har det desværre den ulempe, at mange virksomheder ender fuldstændig fastlåst, hvor ingen beslutninger bliver truffet overhovedet. 

Hvis der er mere end to ejere i en virksomhed, vælger de fleste en beslutningsproces med flertalsbeslutninger – dog med fuldstændig enighed inden for specifikke nøgleområder. Med denne beslutningsproces vil man ofte uddelegere forskellige ansvarsområder og herefter blive enige om hvem, der må beslutte hvad.

Der, hvor filmen alligevel knækker i disse virksomheder, er, hvis de forskellige medejere ikke respekterer eller undlader at følge de beslutninger, som en anden medejer har truffet inden for sit ansvarsområde. I disse situationer gælder det som tidligere nævnt om, at I er ærlige og åbne over for hinanden, og at der bliver lavet ordentlig research og et godt beslutningsgrundlag, så uenigheden kan minimeres, og beslutninger bliver respekteret og fulgt. 

5: Salgs- og købsoptioner

Principper omkring salgs- og købsoptioner bør altid aftales på forhånd, og der bør være procedurer for, hvordan man kommer ud af virksomheden. Det både i tilfælde af uenighed, alder eller sygdom, og det omfatter blandt andet, hvordan en ejerandel skal værdisættes.

Hvis I internt er uenige om værdien af jeres virksomhed, kan I ende i en meget fastlåst situation, hvor en udtrædende medejer mener, at hans eller hendes ejerandel er meget mere værd, end resten af ejerkredsen vurderer den til. Sørg derfor for at få ned på skrift, at virksomhedens værdi og værdien af goodwill skal vurderes på et fair og ordentligt af en professionel person uden for virksomheden.
 

6: Vision og forretningsudvikling

I en ejerkreds bør I løbende diskutere, hvor I gerne vil hen, og hvad I har af visioner for virksomheden. I skal samtidig afstemme forventninger og ambitionsniveau. Hvis I diskuterer emnet jævnligt, vil det komme frem i lyset, hvis en af jer ændrer mening og ønsker noget andet for fremtiden. Der kan eksempelvis ske ændringer i ens privatliv, som gør, at man ønsker at arbejde mindre.
 

7: Generationsskifte

Et generationsskifte bør aldrig komme bag på en ejerkreds. Alligevel sker det, at en medejer pludselig melder sin afgang uden, at der er lagt en plan for, hvordan det skal foregå. I skal derfor sørge for at gøre jer de rigtige og relevante overvejelser i god tid og turde tale med hinanden om det. Jo mere udførlig jeres generationsskifteplan er, jo nemmere bliver det for jer at føre den ud i livet med succes.

8: Konkurrence- og kundeklausuler

Klausuler mellem ejere af en virksomhed kan være vigtige for at fastholde virksomhedens værdi. En klausul kan eksempelvis gå på, at en medejer ikke må forlade virksomheden og starte en konkurrerende virksomhed op lige rundt om hjørnet i de tre første år. Hvis I bruger klausuler, skal de selvfølgelig være fair. På den anden side skal klausulen selvfølgelig også respekteres af den person, der træder ud af ejerkredsen.

Selskabskonstruktion og virksomhedsformer Selskabskonstruktion og virksomhedsformer

Se og læs guides, e-bog, tidslinje og infografikker om sikker virksomhedsdrift og konstruktion.

Læs mere her
GØR SOM 12.722 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.722 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.