Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan

ADVODAN Thisted med i udviklingen af ny app til udlejere

 • Af Pia Eskildsen
 • 07. jun 2016
 • 32 Spørgsmål & svar

I juli 2015 trådte den nye lejelov i kraft, og det betyder blandt andet, at det nu er obligatorisk for boligudlejere med flere lejemål at lave ind- og fraflytningssyn samt tilhørende rapporter hver gang, en lejer flytter ind eller ud af et lejemål. Begge rapporter skal i dag udleveres i forbindelse selve flyttesynet, og det har givet en del bekymringer og overvejelser i branchen om, hvordan man bedst muligt håndterer disse opgaver fremover.

”Indtil nu har det været en omstændelig proces med papirer, som skal udfyldes på stedet og sammenkobles med eventuel billeddokumentation taget med kamera eller smartphone. Før den nye lovgivning var det eksempelvis muligt for udlejer at tage hjem på kontoret for at samle rapporten og sende den til lejer," forklarer advokat Lykke Katholm Frost fra ADVODAN Thisted og fortsætter:

"Men med de nye regler skal rapporterne udleveres til lejer under selve ind- eller fraflytningssynet, og her er den nye DomuSpect app er kæmpe hjælp, fordi alt nu kan klares i én enkelt arbejdsgang”.

Lykke Katholm Frost er specialist i lejeret og har leveret det juridiske indhold til app’en. Det er også hende, der fremadrettet skal sikre, at app’en bliver holdt ajour og opdateret i forhold til lovændringer og ny retspraksis, som løbende kommer til. 

Ud over hjælp fra ADVODAN har udviklerne fra it-firmaet IOSPECT også fået input fra Thisted Udlejerforening i forhold til den praktiske erfaring med ind- og fraflytningssyn.

Billeddokumentation eliminerer tvivl

Ifølge Jan Høilund Christensen, salgschef hos IOSPECT, er en af app’ens helt store fordele, at det er nemt og hurtigt at indsætte billeder af fx skader på et gulv eller en væg og koble billederne med de noter, der er lavet undervejs. Det sikrer, at ind- og fraflytningsrapporten giver et objektivt overblik over lejeboligens tilstand. Og det eliminerer tvivl og giver tryghed for både lejer og udlejer, påpeger han.

"Det kan være svært, for ikke at sige umuligt at huske, hvad der skal repareres, når man som lejer først er flyttet fra boligen, og vi ved, at det kan give konflikter. Nu har både lejer og udlejer en rapport med billeddokumentation, som DomuSpect app'en har lavet, og så er det nemt efterfølgende at slå op i rapporten og få syn for sagen," siger Jan Høilund Christensen.

__________________________________________________________________________________

Krav til ind- og fraflytningrapporter:

 • Kravene gælder udlejere, som har mere end et lejemål.
 • Indflytningssynet skal afholdes så tæt på indflytningen som muligt, og lejeren skal helst indkaldes med en uges varsel og gerne skriftligt, så udlejer kan dokumentere, at den lovpligtige indkaldelse har fundet sted.
 • Som en del af den nye lejelov skal udlejer med mindst en uges varsel skriftligt indkalde lejeren til et fraflytningssyn, som skal afholdes senest to uger efter, lejemålet er fraflyttet. Kravet om fraflytningssyn gælder også lejeaftaler, som er indgået før, loven trådte i kraft. 
 • Ind- og fraflytningsrapporter skal for lejeaftaler indgået efter 1. juli 2015 indeholde en stillingtagen til alle flader i hvert enkelt rum i et lejemål.
 • Lejer SKAL have udleveret en kopi af rapporten på stedet inden synets afslutning – det gælder såvel ind- som fraflytningsrapporten.
 • Hvis udlejer ikke udarbejder rapporterne eller undlader at udlevere dem i kopi til lejer, har udlejer som udgangspunkt ikke mulighed for at kræve, at lejer skal dække udgifterne til istandsættelse ved fraflytning.

_____________________________________________________________________________________

Fordele ved app’en:

 • Hurtigt og nemt at registrere lejeboligens stand med billeder og noter
 • Overskuelig tjekliste til gennemgang af alle relevante forhold i lejemålet
 • Mulighed for at udarbejde eller vedhæfte en plantegning som hjælp til registreringen
 • Indholdet i app’en er fleksibelt og kan tilpasses hvert enkelt lejemål 
 • Nemt at samle alle informationer og billeder i en endelig rapport
 • Udlejer og lejer kan underskrive rapporten direkte på iPad’en
 • Ind- og fraflytningsrapporter kan sendes direkte til lejer og hjem til kontoret

_____________________________________________________________________________________

Fakta om app’en:

 • Navnet er DomuSpect App og kan hentes i App Store via en iPad (du kan ikke hente den via en iPhone)
 • App’en er optimeret til iPad og gratis at installere. 
 • Brugere betaler 79 kr. ex. moms pr. sag, der oprettes i app’en
 • It-firmaet IOSPECT har udviklet app’en med hjælp fra ADVODAN Thisted og Thisted Udlejerforening
 • ADVODAN Thisted står for løbende at opdatere det juridiske indhold
Spørgsmål
Erik Vittrup Nielsen
08-06-2016 10:06:39

Hej Lykke
Hvornår er appen domuspect klar?
Mvh
Erik

Med venlig hilsen
Erik Vittrup Nielsen
Erik Vittrup Nielsen Administrationschef | ADVODAN Lyngby Se faglig profil
Besvar indlæg
Pia Eskildsen
08-06-2016 10:29:37

Hej Erik

Den er allerede klar, men du skal bruge en iPad for at finde den i App Store.

vh Pia Eskildsen
Kommunikationsmedarbejder

Besvar indlæg
Torben
26-08-2016 16:04:55

Hvad hjælper det når lejer ikke vil ankerkende fakta eller modtage rapporten?

Louise Rosenkilde
17-10-2016 14:05:28

Hej Torben,

Møder lejer ikke op til indflytnings- eller fraflytningssynet eller vil lejer ikke kvittere for modtagelsen af rapporten, skal indflytnings- eller fraflytningsrapporten sendes til lejer med alm. og anbefalet brev senest 2 uger efter synet.

Med venlig hilsen
Louise Rosenkilde, Advodan Thisted

Med venlig hilsen
Louise Brandt Rosenkilde
Louise Brandt Rosenkilde Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Kirsten Roslev
10-10-2016 09:22:01

Vi har en lejlighed på Amager, hvor vores datter har boet. Hun har nu boet i udlandet nogle år, så vi har derfor lejet lejligheden ud.
Nu flytter vores datter måske tilbage til Danmark, så vil høre hvordan vi forholder os med hensyn til vores nuværende lejer.
Lejekontrakten med dem udløber 15/2 2017. Hvis vi laver en ny lejekontrakt kan vi så sige dem op med et års varsel, hvis det er vores datter der skal flytte derind, eller gælder opsigelsen kun hvis det er os selv vil flytte derind.
Er det personligt man selv skal bruge lejligheden ??, eller gælder det også hvis det er vores datter ??
Håber I kan hjælpe os med et svar.
Venlig hilsen
Kirsten Roslev
22979881

Besvar indlæg
Louise Rosenkilde
17-10-2016 15:02:47

Hej Kirsten

Hvis man som udlejer ønsker at leje en lejlighed ud i en begrænset periode, skal man have en særligt god grund til ikke at benytte de almindelige regler i lejeloven.

En ny tidsbegrænset lejekontrakt med de samme lejere vil derfor formentlig blive tilsidesat, som en omgåelse af reglerne i lejeloven.

Såfremt I vælger, at indgå en ny lejekontrakt med de nuværende lejere, skal I være opmærksomme på de stramme regler, som gælder for udlejers opsigelse med 1 års varsel iht. lejeloven.

I kan som udlejere af en ejerlejlighed alene opsige lejeaftalen, hvis I selv ønsker at bo i lejemålet. Det er en betingelse, at I selv personligt flytter ind i lejemålet. Det er altså ikke en gyldig begrundelse for en opsigelse, at det er jeres datter, som skal flytte ind i lejemålet.

Det er endvidere en betingelse, at opsigelsen er "rimelig". Rimelighedsvurderingen foretages ved en sammenligning af jeres og lejernes forhold. Ved vurderingen lægges der vægt på, hvor længe I har ejet ejendommen, samt på lejernes muligheder for at finde en anden bolig. Det er Boligretten, som i sidste ende foretager 'rimelighedsvurderingen'.

Endelig er det en betingelse at I tidligere skal have boet i lejligheden, medmindre lejeaftalen er indgået før juli 1986.

Såfremt ovennævnte betingelser ikke er opfyldte, vil I altså ikke kunne opsige lejerne med 1 års varsel.

Med venlig hilsen
Louise Rosenkilde

Med venlig hilsen
Louise Brandt Rosenkilde
Louise Brandt Rosenkilde Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Maria Thorsen
26-10-2016 15:27:31

Hvis en lejer er lejet ind i 2013 og flytter ud efter den nye lejelov er kommet til, er det så i orden som udlejer at sende fraflytningsrapporten til lejer efter flyttesyn, eller skal den udarbejdes med det samme? Mvh Maria

Besvar indlæg
Louise Rosenkilde
01-11-2016 15:49:13

Hej Maria,

Reglerne i den nye lejelov gælder for alle fraflytninger, der finder sted efter den 1. juli 2015. I skal således afholde et flyttesyn med lejeren og på flyttesynet udlevere en fraflytningsrapport til lejeren.

Fraflytningssynet skal finde sted senest 2 uger efter, at I har fundet ud af, at lejeren er flyttet.

Lejeren skal indkaldes til synet med mindst 1 uges varsel.

Såfremt et istandsættelseskrav ikke fremgår af fraflytningsrapporten, skal lejeren ikke betale for det.

Med venlig hilsen
Louise Rosenkilde

Med venlig hilsen
Louise Brandt Rosenkilde
Louise Brandt Rosenkilde Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Bjørn Priisholm
10-11-2016 09:44:25

Jeg har problemer i forhold til en lejers og min opfattelse af opsigelse på nedlagt landbrug. I lejekontraktens § 2. Lejeforholdets begyndelse og ophør står:
"Medmindre andet er aftalt og anført i kontraktens § 11, kan lejeren opsige en lejeaftale med 3 måneders varsel til den første hverdag i en måned, der ikke er dagen før en helligdag." Vil det ikke sige løbende måned + 3? dvs. opsigelse sendt fx. d. 4 NOV resultere i opsigelsen løber til 31 MAR. Eller er det blot 4 NOV til 4 FEB?

Dernæst vil Jeg hører om følgende kunne være en gyldig begrundelse for tidsbegrænsing af lejemålet:
Der aftales en tidsbegrænsing på 1 år af lejemålet for sikre og se hinanden an. Dette pga. udlejer har investeret store beløb i bl.a. facader og støbning af gulv med gulvvarme.

Er det korrekt at udlejer skal have rådighed over lejemålet 14 dage før/eller efter lejemålets ophør til klargøring for ny lejer? - og at det er lejer som hæfter lejen i denne periode?

Bjørn

Besvar indlæg
Louise Rosenkilde
11-11-2016 14:23:15

Hej Bjørn

Med hensyn til opsigelse af et lejemål, så skal det ske til den 1. i en måned, medmindre det er en søndag eller helligdag. Overskrider man således d. 1. i en måned, vil det være den 1. i den næste måned, som opsigelsesperioden beregnes fra. En opsigelse d. 4. november vil således resultere i, at lejemålet ophører d. 28. februar 2016.

Med hensyn til en gyldig begrundelse for et tidsbegrænset lejemål, så er det altid en konkret vurdering i det enkelte tilfælde og her vejer hensynet til lejeren tungest. Boligretten kan tilsidesætte en tidsbegrænsning, hvis den “ikke anses tilstrækkeligt begrundet i udlejerens forhold”, jf. lejelovens § 80, stk. 3. Med forbehold, da jeg ikke kender yderligere til sagen, vil jeg i dit tilfælde vurdere, at din begrundelse for tidsbegrænsningen ikke er tilstrækkelig. Det vil altid kræve en helt særlig grund, såfremt en udlejer skal kunne fravige lejelovens almindelige regler.

Med hensyn til udlejers rådighed over lejemålet, så fremgår det af lejelovens § 98 at det lejede skal være fraflyttet senest kl. 12,00 på fraflytningsdagen. Har lejer og udlejer derfor ikke lavet anden aftale i lejekontraktens § 11, har udlejer ikke ret til at få rådighed over lejemålet førend kl. 12.00 på ophørsdagen.

Med venlig hilsen
Louise Brandt Rosenkilde
Louise Brandt Rosenkilde Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Kristina
27-04-2017 09:17:48

Hej,

Jeg har set en del lejekontrakter og har fået sammensat følgende til fordel for udlejer ift. aftaler med indvendig vedligeholdelse pålagt lejer ved anvendelse af § 11:

Lejer vedligeholder jf. § 8., som indebærer udgifter til maling, hvidtning, tapetsering og lakering af gulve.
Dernæst skal lejer på egen bekostning sørge for vedligeholdelse og fornøden fornyelse af toiletkummer, haner, køkkenborde, blandingsbatterier, ruder, gulve, gulvbelægning, tæpper, låse, nøgler, termostater og termostatventiler. Ligeledes skal de sørge for vedligeholdelse og fornøden fornyelse af stikkontakter og HFI-relæ, inventar på badeværelse samt af hårde hvidevarer.

Hvis lejer ikke opfylder pligten inden 8 dage efter, at udlejer har opfordret Dem til det, kan denne lade istandsættelse fortage for Deres regning.

Udvendigt:
Lejer forestår selv vedligeholdelse af haveanlæg, belægning, gårdmiljø, jordstykker, lyskilder og adgangsveje på ejendommen, og forventes holdt i samme stand, eller bedre, som ved indflytning.

Som udgangspunkt skal alt arbejde udføres af udlejers anviste momsregistrerede håndværkere.


Mit spørgsmål er om det er korrekt, at man kan pålægge lejeren alt dette?

Dernæst forstår jeg ikke helt § 8 Vedligeholdelse. Jeg forstår § 8 sådan, at det kun er når udlejer har den indvendige vedligeholdelse, at der oprettes en vedligeholdelseskonto, men alligevel har jeg hørt noget om det modsatte?

På forhånd tak.

Kristina

Besvar indlæg
Lykke Katholm frost
01-05-2017 08:34:08

Hej Kristina,

Omfanget af den vedligeholdelsespligt man kan pålægge lejer afhænger af, hvor i landet lejemålet befinder sig og hvor stor ejendommen er. Jeg vil derfor holde mig til lidt generel rådgivning, og i øvrigt henvise dig til at søge konkret juridisk rådgivning.

Man skelner mellem regulerede kommuner og ikke-regulerede kommuner (boligreguleringsloven).

Få så vidt angår de ikke-regulerede kommuner, kan udlejer fravige lejeloven og pålægge lejer en mere omfattende indvendig vedligeholdelse samt en udvendig vedligeholdelse (som dit eksempel).

Hvad angår de regulerede kommuner, så skal der sondres mellem småejendomme og storejendomme.

For småejendommen – dvs. ejendommen med 6 eller færre lejemål, kan udlejer fravige bestemmelsen og pålægge lejer en mere omfattende indvendig vedligeholdelse samt en udvendig vedligeholdelse (som dit eksempel).

For storejendommen – dvs. ejendommen med flere en 6 lejemål (i regulerede kommuner), kan lejer kun pålægges en indvendig vedligeholdelse bestående af (jfr. LL § 21, 2. pkt.):
- maling
- lakering af gulve
- hvidtning og
- tapetsering
- have

Hvorvidt lejemålet befinder sig i en reguleret kommune eller ej, kan du få oplyst hos kommunens Huslejenævn.

Vedligeholdelseskonto benyttes kun i de tilfælde hvor udlejer har vedligeholdelsespligten.

Besvar indlæg
Susanne Bach
08-06-2017 12:03:02

Hej hvordan skal vi forholde os til gulvbelægning ved fra flytning .
Vi flytter ind den 15/52008 fraflytter den 1/72017.
Der blev lagt et tæppe på da vi flyttede ind , vi vælger så st tage det af efter 4 år , da det er mørkt , ikke lagt ordentlig på . Lægger derved et lyst laminatgulv , klikgulv på som vi så har haft til nu . Men bliver bedt om at fjerne det , da der skal lægges et andet træ gulv på . Det er hermed gjort .
Vi får så nu til sendt den gamle på fakt på gulvtæppe til 95kr pr m .
Den nye fakt lyder så 151kr pr m .
Er det korrekt ???
Skal vi betale 15000 kr ( hvor den i 2008 ) var 11000kr med oplægning .
Håber det er forståeligt .
Susanne

Besvar indlæg
Lykke Katholm frost
13-06-2017 09:00:48

Hej Susanne.

Forholdet afhænger af hvorledes din lejekontrakt er formuleret, og hvad der har været af øvrige aftaler med udlejer omkring gulvet. Jeg skal derfor henvise dig til at søge mere konkret rådgivning.

Udgangspunktet er dog, at man som lejer skal reetablere de ændringer man har foretaget i lejemålet, hvis ikke der er lavet aftale med udlejer om andet.

Besvar indlæg
Brian Pedersen
16-06-2017 13:22:50

Hej Lykke, er det samme regler hvis det er et seperat hus (hus nr 2) som jeg udlejer som 1 lejemål ? Mvh Brian

Besvar indlæg
Lykke Katholm frost
26-06-2017 10:37:55

Hej Brian,

Lejeloven finder også anvendelse, når det er et hus man lejer ud.

Hvilke regler i lejeloven der finder anvendelse afhænger dog af flere faktorer, herunder om lejemålet er beliggende i en reguleret kommune eller en ikke-reguleret kommune og om udlejer har et eller flere lejemål.

Besvar indlæg
lars
04-07-2017 22:48:01

hej

er lejer ind på et gammel kro og den er gået konkurs
hvordan er regler med opsigelse af vores leje aftale og ændring af den til nye lejer

hilsen Lars

Lykke Katholm frost
07-07-2017 10:53:34

Hej Lars,

Jeg forstår dit spørgsmål således, at du bor til leje på kroen, og at der dermed er tale om et almindeligt beboelseslejeforhold. Under forudsætning heraf, er din retsstilling som lejer ikke ændret, du har blot fået en anden udlejer og din lejekontrakt gælder fortsat. Som lejer har man efter lejelovens regler 3 måneders opsigelse + løbende måned. Ønsker du at opsige beboelseslejemålet, skal du sende en skriftlig opsigelse til konkursboet kurator.

Besvar indlæg
Vivi Larsen
08-08-2017 16:46:24

Hej
Hvilke muligheder har man som udlejer, for opsigelse af lejere pga. misvedligehold af lejemål. Har haft kontakt til kommunen vedr lejer som har psysiske problemer at de bør have hjælp, men intet sker... har nu fået henvendelse fra pårørende at jeg bør opsige lejeaftale og sætte dem ud hurtigst muligt da de ødelægger huset ( har ødelagt træ gulve) pga manglende rengøring efter hund, katte ( afførring mm.) og akvarie. Har forsøgt at komme ind men bliver stoppet ved havelågen med divs. undskyldninger .

Mvh Vivi

Besvar indlæg
Rasmus Lund Petersen
09-08-2017 11:20:39

Hej Vivi

Uden at kende din konkrete problemstilling i detaljer, kan jeg generelt oplyse, at der er forskellige ophævelsesmuligheder. Du kan dog ikke få adgang til lejemålet, alene med den begrundelse, at du ønsker at konstatere, om lejer varetager sin vedligeholdelsespligt.

Umiddelbart tyder det på, at lejerne vanrøgter lejemålet, hvorfor du af denne grund kan ophæve lejemålet.

Forinden lejemålet kan ophæves, skal du fremsende en påmindelse til lejerne vedrørende problemstillingen, hvor du gør det klart, at lejemålet vil blive ophævet, hvis forholdene ikke bringes i orden. Hvis forholdene bringes i orden, kan du ikke ophæve lejemålet på grund af disse forhold, men det er muligt, at der findes et andet grundlag for at ophæve lejemålet.

Din situation lyder til at være af hastende karakter, da det ofte medfører store tab for udlejere, når lejere med personlige problemer forvolder skader på lejemål. Lejerne kan naturligvis pålægges det økonomiske ansvar for skader og istandsættelse, men et sådant krav er - desværre - ofte ikke meget værd, hvis lejerne ikke kan betale.

Mit råd til dig er, at du kontakter en advokat, der hurtigst muligt kan hjælpe dig med sagen. Det medfører naturligvis en omkostning for dig i første omgang, men det kan medføre større omkostninger at vente eller overse frister m.v.

Med venlig hilsen
Rasmus Lund Petersen

Med venlig hilsen
Rasmus Lund Petersen
Rasmus Lund Petersen Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Simon
18-07-2017 11:20:51

Hej

Jeg har haft flyttesyn, hvor udlejer ikke mente der var malet godt nok (har brugt prof maler). Udlejer vil så male nogle ting om. Flyttesynet holdt vi før at 14-dages fristen udløb. Alligevel så ville udlejer ikke lade mig udbedre de fejl som han mente der var, og som min maler havde sagt han kunne fikse samme dag. Må udlejer godt nægte mig det, selvom der var tid til at gøre det i før 14-dagesfristen? Han har også oplyst mig en pris som min maler siger ikke kan passe - hvilke muligheder har jeg for at gøre indsigelser?

Mvh Simon J

Rasmus Lund Petersen
08-08-2017 15:05:18

Hej Simon J

Hvis istandsættelsesarbejdet ikke er udført korrekt/tilstrækkeligt, kan udlejer rejse sædvanligt krav om istandsættelse. Hvorvidt det er tilfældet, ved jeg ikke. Jeg er naturligvis opmærksom på, at du er uenig i flytterapporten nu, men jeg gør dig opmærksom på, at det kan få afgørende betydning, om du har underskrevet (og eventuelt godkendt) flytterapporten.

Efter nøgleovergivelsen kan du, som lejer, ikke kræve at få adgang til selv - i dette tilfælde ved din maler - at udføre yderligere arbejde. Det kan naturligvis aftales med udlejer, men det har tilsyneladende ikke været muligt.

Tvisten omkring istandsættelsesbehovet og istandsættelsesudgiftens størrelse kan du indbringe for Huslejenævnet. Sagen vil dog muligvis blive henvist til Boligretten, hvis en videregående bevisførelse bliver nødvendig. Du skal være opmærksom på, at det kan være vanskeligt at føre bevis for, at den af udlejer anvendte maler har overfaktureret sit arbejde.

Såfremt du ønsker at gøre yderligere ved sagen, vil jeg anbefale dig at kontakte en advokat, der i første omgang kan vurdere din konkrete sag. I den forbindelse skal du medbringe din lejekontrakt, fraflytningsrapport, korrespondance, malerregning, billeder m.v., som potentielt dokumenterer din sag. Herefter kan du tage stilling til, om sagen skal forfølges.

Med venlig hilsen
Rasmus Lund Petersen

Med venlig hilsen
Rasmus Lund Petersen
Rasmus Lund Petersen Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Mette
12-09-2017 11:45:09

Kære brevkasse

Jeg er ved at være utrolig frustreret over en fraflyttet lejer. Lejeaftalen startede 21. Juli 2013 hvor han overtog lejemålet nymalet, han er fraflyttet pr. 31.5.2017. Der har på intet tidspunkt været stillet spørgsmålstegn ved dette forhold.
Grundet ferie kunne jeg ikke være der på indflytningsdagen så jeg havde printet 4 sider med billeder og noteret et par fejl og bad ham vende retur såfremt der måtte være andet. 31.7 bekræfter han på mail at alt er fint.
Han sendte 4 uger efter indflytning en mail med en håndfuld billeder af gulvene, og et enkelt af en væg ( ca. 20 x 20 cm) som han mende var malet utilfredsstillende.
Ved det afholdte flyttesyn blev det dokumenteret at lejligheden skulle males. Nu har jeg fået en sag fra huslejenævntet at han ikke mener at han skal betale noget som helst i forbindelse med fraflytning.
Er det ikke helt åbenlyst at man efter 4 år skal male ved fraflytning, når den overtages nymalet eller har jeg fuldstændig misforstået situationen? Har jeg begået en fodfejl ved ikke at afholde et indflytningsmøde dag 1? Jeg bad om 3 malertilbud og valgte den billigste.

Håber på lidt ro i sindet, jeg har ikke penge til at betale ham tilbage da malerregningen jo er betalt for længst.

Mvh Mette

Rasmus Lund Petersen
26-10-2017 09:16:29

Hej Mette

Der er mange spørgsmål, som skal undersøges og afklares i sagen, hvor lejekontrakten vil have en stor betydning for, hvordan sagen skal løses.

Dertil kommer, at lejekontrakten blev indgået i 2013, og at lejeloven blev ændret den 1. juli 2015.

Indvendig vedligeholdelse betyder hvidtning, maling, tapetsering og lakering af gulve, men det er afgørende, at det er aftalt, at den indvendige vedligeholdelse påhviler lejeren.

Jeg kan ikke i dette forum lave en besvarelse, der dækker en besvarelse af din problemstilling, hvorfor jeg klart vil anbefale dig at kontakte en advokat.

Med venlig hilsen
Rasmus Lund Petersen

Med venlig hilsen
Rasmus Lund Petersen
Rasmus Lund Petersen Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Annette
23-10-2017 16:18:26

Jeg har i september måned købt en ejerlejlighed i et nybyggeri med 40 ejerlejligheder. Lejligheden ligger i en reguleret kommune. Købet er foretaget som et omvendt forældrekøb til min mor, der skulle bo i lejligheden i de kommende år, indtil eventuel sygdom eller andet ville kræve en anden bopæl/plejehjem. Tanken var samtidig, at jeg - efter min mor - skulle bruge lejligheden senere hen som min primære bolig. Desværre dør min mor allerede midt i flytteforberedelserne, og da jeg ikke har behov for at bo i lejligheden allerede nu, vil jeg derfor leje den ud i en tidsbegrænset periode på 3-4 år. Derfor har jeg følgende spørgsmål:

1. Hvor længe må en tidsbegrænset periode være og må den evt. efter første tidsbegrænset udleje erstattes med en ny tidsbegrænset lejeperiode med en ny lejer eller samme lejer?
2. Kan jeg opsige lejemålet med 1 års varsel, forudsat at jeg selv skal bo i lejligheden?
3. Er det et krav for et opsigelsesvarsel på 1 år, at jeg selv har boet i lejligheden før udlejningen startede ?
4. Må jeg give lejeren mulighed for at opsige lejemålet, før tidsbegrænsningen udløber ?
5. Kan jeg aftale anden indvendig vedligehold med lejeren ud over maling, gulvbehandling, hvidtning, tapetsering.? Her tænker jeg behandling af køkkenbordplade, vindueskarme, afløb, vandhaner, toiletkumme og cisterne, hvorimod vedligehold af hårde hvidevarer og tekniske installationer vil være pålagt mig. Det hele er nyt, så der burde ikke forekomme de store vedligeholdelsesudgifter.
6. Kan jeg aftale, at lejer selv sørger for vinduespudsning og trappevask? Ejerforeningen er ikke sammensat endnu, så derfor kunne det være hensigtsmæssigt, at lejer selv påtog sig denne opgave/udgift.

På forhånd tak.
Annette

Besvar indlæg
Rasmus Lund Petersen
26-10-2017 10:18:59

Hej Annette

1) Tidsbegrænsninger er et svært område, som du først i sidste ende får svaret på. Jeg kan kun give det svar, at der ikke findes nogen grænse for selve tiden/perioden, men årsagen til, at lejeaftalen gøres tidsbegrænset, skal være tilstrækkeligt begrundet i udlejerens forhold. Hvorvidt det er tilfældet, i din situation, kan jeg af gode grunde ikke svare på ud fra ovenstående. Helt sikkert er det dog, at du for hver forlængelse får sværere ved at godtgøre en tilstrækkelig begrundelse.

2) Når du ejer ejerlejligheden på tidspunktet for lejeaftalens indgåelse, men ikke selv har beboet lejligheden, kan du opsige lejeforholdet med ét års varsel, hvis du selv ønsker at bebo lejligheden og hvis du på opsigelsestidspunktet ikke ejer flere udlejede ejer- eller andelsboliger. Det fremgår af lejelovens § 82, litra c.

3) Nej, jf. 2.

4) Ja, og det vil jeg klart anbefale dig at gøre.

5) Ja.

6) Ja.

Med venlig hilsen
Rasmus Lund Petersen

Med venlig hilsen
Rasmus Lund Petersen
Rasmus Lund Petersen Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Jeanette
14-02-2018 13:20:17

Hej...
Vi fraflyttede lejebolig pr 30/1-18 ( vores kontrakt udløber pr 1/3-18 )
Tidligere udlejer vil ikke lave flytteopgørelse før efter denne dato ( huset er på nuværende tidspunkt sat til salg hos mægler )
Troede der skulle indgives evt krav inden 14 dage fra fraflytningen ? - der blev i denne forbindelse underskrevet dokument ift aflæsning m/el, vand og varme samt aflevering af nøglen

Mvh

Besvar indlæg
Rasmus Lund Petersen
26-02-2018 16:38:06

Hej Jeanette

Jeg går ud fra, at jeres udlejer udlejer mere end ét beboelseslejemål. Der skal derfor afholdes et fraflytningssyn senest 14 dage efter fraflytning, i den forbindelse skal udlejer udarbejde en fraflytningsrapport, hvor I tydelige gøres opmærksomme på det istandsættelsesarbejde, som udlejer påtænker at udføre på jeres regning.

Den endelige flytteopgørelse fremsendes senere, og der er som udgangspunkt ikke nogen frist herfor. Det skyldes ganske enkelt, at udlejeren først kender de endelige udgifter, når arbejdet er udført, eller når udlejeren har indhentet relevante tilbud på arbejdet.

Hvis der ikke er udleveret en fraflytningsrapport, som ovenfor beskrevet, er kravet bortfaldet.

Med venlig hilsen
Rasmus Lund Petersen

Med venlig hilsen
Rasmus Lund Petersen
Rasmus Lund Petersen Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Jens
3/1/2019 3:52:22 PM

Hej,

Jeg udlejer et anneks på ca. 40 kvm til en studerende. Og vi plejer at starte med en tidsbegrænset lejekontrakt på 1-2 år for at se lejer lidt an, inden evt. forlængelse. Men jeg kan læse ovenfor at I nævner at tidsbegrænsningen "skal være tilstrækkeligt begrundet i udlejerens forhold."

Jeg har ikke skrevet nogen begrundelse for tidsbegrænsningen i lejekontrakten. Er tidsbegrænsningen så reelt set værdiløs, dvs kan lejer blive boende efter tidsbegrænsningens udløb fordi tidsbegrænsninger ikke er begrundet ?

I skal iøvrigt ha' tak for den smarte domuspect app. Jeg har brugt den både til indflytninger og fraflytninger, og det er vældig smart med det digitale flyttesyn, meget hurtigere, og super med at få fotos med. Den skal I have ros for !

VH
Jens

Rasmus Lund Petersen
3/5/2019 4:54:54 PM

Hej Jens

Det er (desværre) korrekt forstået, at din tidsbegrænsning formentlig er "værdiløs", hvis lejeren modsætter sig gyldigheden af den, samt hvis dine begrundelse alene er, at du vil "se lejeren an".

Vi er ikke længere en del af app'en, men du skal have tak for dine pæne ord omkring vores indsats i forbindelse med udviklingen.

Med venlig hilsen
Rasmus Lund Petersen

Med venlig hilsen
Rasmus Lund Petersen
Rasmus Lund Petersen Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Bjørn
3/2/2019 8:29:16 AM

Jeg vil hører hvordan lejeloven ser på følgende to situationer:

1. I tilfælde af rotteangreb på boligen
2. I tilfælde af utæt stikledning (forsyningsledninger til boligen)

Kan lejer flytte fra lejemålet midlertidigt og med det samme sige at der ikke skal betales husleje før end udbedring er sket?

Rasmus Lund Petersen
3/5/2019 4:58:24 PM

Hej Bjørn

Dit spørgsmål indeholder flere elementer, som ikke umiddelbart kan besvares kort og uden tillægsspørgsmål, og det er derfor ikke egnet til besvarelse i dette forum.

Jeg vil anbefale dig at rette henvendelse til et af vores kontorer.

Med venlig hilsen
Rasmus Lund Petersen

Med venlig hilsen
Rasmus Lund Petersen
Rasmus Lund Petersen Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Stil et spørgsmål
DU ER I GANG MED AT STILLE
ET SPØRGSMÅL PÅ ADVODAN.DK

Inden du går videre, vil vi gerne gøre dig opmærksom på, at dit spørgsmål bliver synligt her på siden.

Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Ønsker du ikke, at dit spørgsmål skal være synligt, har du mulighed for at kontakte et af vores lokale kontorer via kontaktformularen i højre hjørne.

Når du stiller dit spørgsmål her på siden, skal du oplyse din e-mailadresse. Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone.

OK - LUK DENNE BOKS

Når du udfylder formularen og klikker på ”send”, giver du dit samtykke til, at dit navn og dit spørgsmål offentliggøres på hjemmesiden.
Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i besvarelse af spørgsmål. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Vi opbevarer din e-mailadresse i tre måneder, hvorefter den slettes helt. Dit spørgsmål og advokatens svar forbliver synlige på ADVODANs hjemmeside, så længe vi vurderer, at det er relevant og giver værdi for andre læsere.

Rette og slette oplysninger

Hvis du ønsker at få fjernet dit spørgsmål fra hjemmesiden, skal du rette henvendelse til ADVODANs sekretariat.
Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone. Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.
Lejeret Lejeret

Lejeloven er kompliceret - uanset om du er lejer eller udlejer.

Læs mere her

Har du et spørgsmål til artiklen, kan du stille det her og få svar fra en advokat.

Stil et spørgsmål
GØR SOM 12.693 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.693 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.