Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan

Nyt lovforslag: Bedre beskyttelse af forretningshemmeligheder

  • Af Pia Eskildsen
  • 23. okt 2017
  • 2 Spørgsmål & svar

I maj 2016 vedtog EU et nyt direktiv om forretningshemmeligheder. Direktivet pålægger alle medlemslandene at indføre regler om beskyttelse af virksomheders forretningshemmeligheder i deres nationale lovgivning. Der er frist til den 9. juni 2018 til at implementere direktivet, og derfor er et forslag til en ny dansk speciallov nu sendt i høring, fortæller advokat Kristian Weber fra ADVODAN i Glostrup.

Skarpere definition
Fra EU’s side har man ønsket at ensrette reglerne på tværs af medlemslandene, og det betyder, at der kommer en række nye bestemmelser ind i den danske lov. Og det er faktisk godt nyt for danske virksomheder, vurderer Kristian Weber.

”I det nuværende lovforslag får virksomhederne en mere klar definition af, hvad der kan karakteriseres som forretningshemmeligheder. Det betyder, at det bliver nemmere for både virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere at identificere forretningshemmelighederne. Der lægges også op til, at virksomhederne skal implementere relevante foranstaltninger til beskyttelse af forretningshemmelighederne, hvilket bliver en nødvendighed, hvis virksomhederne efterfølgende skal have mulighed for at håndhæve misbrug eller udnyttelse,” forklarer han.

Nye sanktionsmuligheder
Med den nye lov får virksomhederne også flere beføjelser og nye sanktionsmuligheder i forhold til at bekæmpe misbrug. Loven giver fx mulighed for at beslaglægge og udlevere krænkende produkter, ligesom der også bliver mulighed for at få erstatning og andre økonomiske godtgørelser.

Ifølge Kristian Weber er det dog endnu for tidligt at sige noget om, hvordan reglerne præcist bliver udformet, og hvordan processen omkring erstatning mm. kommer til at forløbe.  

Frister for søgsmål  
Noget andet nyt i lovforslaget, er indførelsen af forældelsesfrister for virksomheder, der ønsker at anlægge et søgsmål mod en eller flere personer, der har misbrugt en forretningshemmelighed.

”Det betyder, at indehaveren af forretningshemmeligheden skal anmode om et forbud/påbud eller anlægge en retssag vedrørende overtrædelse af reglerne, inden der er forløbet seks måneder, fra misbruget blev opdaget,” siger Kristian Weber.

Ophævelse af nuværende paragraf
I den nuværende lovgivning er det markedsføringslovens § 23, der regulerer forbuddet mod misbrug af erhvervshemmeligheder. Når den nye speciallov træder i kraft ophæves § 23 i markedsføringsloven, og herefter er det reglerne i den nye lov, der gælder.

Vil du vide mere?
Spørgsmål
Lotte
2/12/2019 11:29:48 PM

Kom til at skrive i en forkert tråd så skriver den lige her til dig også.

ENDELIG et sted man kan stille et spørgsmål. Først TAK for den mulighed. Min situation er den at jeg er blevet opsagt pludseligt. Jeg har været ansat i 5 år men ansættelse kontrakten findes ikke nogen steder. Da den aldrig er lavet. Jeg har efter endt arbejdsforhold startet selvstændig i samme branche. Nu siger tidligere arbejdsgiver at min markedsføring er ulovlig, med henvisning til markedsføringsloven §4, 21 og 23. Men jeg er aldrig blevet oplyst om dette og har heller ikke skrevet under på noget. Mange af mine gamle kunder har fundet mig og er fulgt med mig i min selvstændige virksomhed.
Før dette har der været en sag ved fagforeningen ang opsigelses varslet og manglende kontrakt hvor der er indgået et forlig og de har betalt for manglende kontrakt og aftalt løn i opsigelsesperioden. (Dog ikke til tiden eller som forliget foreskriver)
Mit spørgsmål er; kan de komme her bagefter (3 måneder) og sige at jeg bruger ulovlig markedsføring når der aldrig har været klausul eller kontrakt? Jeg er aldrig, hverken mundligt eller skriftligt blevet gjort bekendt med nogen lovgivning. De anfægter ikke at jeg starter selv men min markedsføring og kontakt med gamle kunder, som har kontaktet mig og som jeg havde privat/social kontakt til i forvejen.
Igen Mange tak for muligheden for at stille spørgsmål.

Kristian Weber
2/14/2019 11:28:29 AM

Hej Lotte

Selv tak og tak for spørgsmålene.

Det er vanskeligt at svare konkret på uden at kende alle omstændighederne, herunder den konkrete markedsføring. Markedsføringsloven skal overholdes og den gælder uanset om du som fratrådt medarbejder er blevet gjort opmærksom herpå eller ej. Der er som udgangspunkt ikke noget til hinder for at du starter selvstændig virksomhed, men om din markedsføring er i strid med markedsføringsloven kan jeg ikke afgøre på det foreliggende grundlag.

Du er velkommen til kontakte mig for en drøftelse 46 14 50 35.

Med venlig hilsen

Kristian Weber

Med venlig hilsen
Kristian Weber
Kristian Weber Advokat | ADVODAN Glostrup København Se faglig profil
Besvar indlæg
Stil et spørgsmål
DU ER I GANG MED AT STILLE
ET SPØRGSMÅL PÅ ADVODAN.DK

Inden du går videre, vil vi gerne gøre dig opmærksom på, at dit spørgsmål bliver synligt her på siden.

Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Ønsker du ikke, at dit spørgsmål skal være synligt, har du mulighed for at kontakte et af vores lokale kontorer via kontaktformularen i højre hjørne.

Når du stiller dit spørgsmål her på siden, skal du oplyse din e-mailadresse. Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone.

OK - LUK DENNE BOKS

Når du udfylder formularen og klikker på ”send”, giver du dit samtykke til, at dit navn og dit spørgsmål offentliggøres på hjemmesiden.
Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i besvarelse af spørgsmål. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Vi opbevarer din e-mailadresse i tre måneder, hvorefter den slettes helt. Dit spørgsmål og advokatens svar forbliver synlige på ADVODANs hjemmeside, så længe vi vurderer, at det er relevant og giver værdi for andre læsere.

Rette og slette oplysninger

Hvis du ønsker at få fjernet dit spørgsmål fra hjemmesiden, skal du rette henvendelse til ADVODANs sekretariat.
Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone. Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.
Ansættelse og arbejde Ansættelse og arbejde

Når du er ansat i en virksomhed, har du rettigheder, som din arbejdsgiver skal overholde.

Læs mere her

Har du et spørgsmål til artiklen, kan du stille det her og få svar fra en advokat.

Stil et spørgsmål
GØR SOM 12.707 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.707 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.