Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan

Dine fakturakrav kan blive forældede i 2017

  • Af Pia Eskildsen, ADVODAN
  • 27. mar 2017
  • 2 Spørgsmål & svar

I andet halvår af 2007 havde mange danske virksomheder rigtig travlt med at sende påmindelser ud til de kunder, der skyldte dem penge. Grunden til det høje aktivitetsniveau var den nye forældelseslov, der trådte i kraft den 1. januar 2008. Nye overgangsregler betød nemlig, at forældelsesfristen for en række krav, herunder gældsbreve, domme mv. var 10 år fra den dag, hvor disse påmindelser kom frem til skyldnerne.

”I de gamle forældelsesregler fra før 2008 var det muligt for kreditorer at afbryde en forældelsesfrist ved blot at sende en påmindelse til en skyldner. Hver gang man sendte en påmindelse om betaling påbegyndte der en ny forældelsesfrist.  Men da denne mulighed blev ophævet den 1. januar 2008, stod kreditorerne i en ny situation, ” forklarer advokat og specialist i inkasso Simon Mortensen fra ADVODAN Lolland-Falster.

”Nu er det snart 10 års siden, at de mange påmindelser blev sendt af sted, og derfor vil der være en lang række krav, der bliver forældede i løbet af efteråret 2017, hvis ikke man reagerer inden da.

Kreditor har bevisbyrden

Som kreditor har man bevisbyrden for, at en påmindelse er kommet frem til skyldner – også selvom det ligger tilbage til 2007. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på, at man godt kan komme ud for, at en skyldner vil bestride, at han eller hun har modtaget en påmindelse tilbage i 2007.

”Du skal kunne fremlægge beviser, hvis du skal modbevise en påstand fra en skyldner. Det kan fx være kopier af afsendte breve og udskrift af journalnotater, ” siger Simon Mortensen.

Få afbrudt forældelsen i tide

Med de nuværende regler i forældelsesloven er det ikke længere muligt at afbryde forældelsen ved blot at fremsende en påmindelse – nu skal kreditorerne afbryde forældelsen ved enten at indhente en erkendelse af gælden fra debitor, eller ved at fremsende kravet til retten. Har du opnået eller foretaget en af disse to ting, har du opnået et såkaldt fundament. Når du har opnået fundament på denne vis, går der 10 år. før dit krav er forældet.

Simon Mortensen vurderer, at mange virksomheder nok har droppet at gå efter fakturakrav, der er 10 år gamle. Men i mange tilfælde kan det være relevant at have et fundament på et krav, selvom det ligger år tilbage.

”I de fleste tilfælde er det banker, der fastholder deres tilgodehavender uanset alder, men selv bankerne indgår i øjeblikket en række forlig om betaling af en del af deres krav for at undgå besværet med at indbringe sagerne for retten. Det kan også være relevant at fastholde mere almindelige fakturakrav, hvor der tidligere er opnået fundamenter. Det kan fx være skyldnere, der tidligere har været insolvente eller på anden vis ude af stand til at betale deres gæld, men som måske har fået et væsentlig bedre økonomi end tidligere”.  

Vil du vide mere?
Simon Mortensen

Simon Mortensen

Advokat | Vis faglig profil
Spørgsmål
Finn Petersen
29-03-2017 08:27:44

Jeg har et fakturakrav, samt en fogedsag fra 2009.
Skyldneren lukkede selskabet (ApS) dagen før fogedsagen var sat og flyttede alle sine aktiver til Sverige.
Min daværende advokat mente ikke at der var basis for at forfølge sagen, da skyldner nægtede at eje noget, og sagen yderligere skulle foregå i Sverige.
Skyldner har i dag fortsat sit firma i Helsingborg, med samme aktiver, men med nyt ApS nr.
Kan der gøres noget ved sådan en sag...eller må jeg blot føle mig til grin fordi det er så nemt blot at ændre ApS nr, og slippe for at betale 100.000 Kr.

Besvar indlæg
Simon Mortensen
29-03-2017 09:16:50

Kære Finn.

Dit spørgsmål er meget typisk i forhold til kreditorer som "mister" deres krav som følge af debitorernes konkurs/opløsning eller ophør. Mange står tilbage med følelsen af at debitor blot fortsætter i andet regi uden i øvrigt at have nogen videre problemer hermed.

Det afgørende for svaret på dit spørgsmål vil dog være, hvordan selskabet blev lukket og de nærmere omstændigheder herfor, blandt andet hvordan og hvornår aktiverne blev overført til det nye selskab.

Udgangspunktet vil dog være at selskaberne udgør selvstændige juridiske enheder, og gælden i det tidligere selskab derfor ikke kan henføres til det nye selskab.

Der er dog undtagelser såfremt en række konkrete betingelser er opfyldte.

Du er velkommen til at kontakte mig herom for nærmere drøftelse på tlf. 46 14 59 45 eller simo@advodan.dk

Vh. Simon Mortensen, advokat.

Besvar indlæg
Stil et spørgsmål
Når du stiller dit spørgsmål, bliver det synligt her på siden. Vi forbeholder os retten til at slette indlæg og kommentarer, som bryder med gængse uformelle regler for god tone og debat.
Inkasso Inkasso

Vil du vide mere? Læs guides og prøv vores inkassoberegner. Du kan også tage downloade gratis skabeloner til rykkere og læse vores håndbog.

Læs mere her

Har du et spørgsmål til artiklen, kan du stille det her og få svar fra en advokat.

Stil et spørgsmål
GØR SOM 11.249 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 11.249 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder og gode råd om jura. Vi sender ud to gange hver måned.

* Din tilmelding afgives til ADVODAN A/S
– CVR nr.: 2979 5185