Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan

Dine fakturakrav kan blive forældede i 2017

  • Af Pia Eskildsen, ADVODAN
  • 27. mar 2017
  • 12 Spørgsmål & svar

I andet halvår af 2007 havde mange danske virksomheder rigtig travlt med at sende påmindelser ud til de kunder, der skyldte dem penge. Grunden til det høje aktivitetsniveau var den nye forældelseslov, der trådte i kraft den 1. januar 2008. Nye overgangsregler betød nemlig, at forældelsesfristen for en række krav, herunder gældsbreve, domme mv. var 10 år fra den dag, hvor disse påmindelser kom frem til skyldnerne.

”I de gamle forældelsesregler fra før 2008 var det muligt for kreditorer at afbryde en forældelsesfrist ved blot at sende en påmindelse til en skyldner. Hver gang man sendte en påmindelse om betaling påbegyndte der en ny forældelsesfrist.  Men da denne mulighed blev ophævet den 1. januar 2008, stod kreditorerne i en ny situation, ” forklarer advokat og specialist i inkasso Simon Mortensen fra ADVODAN Lolland-Falster.

”Nu er det snart 10 års siden, at de mange påmindelser blev sendt af sted, og derfor vil der være en lang række krav, der bliver forældede i løbet af efteråret 2017, hvis ikke man reagerer inden da.

Kreditor har bevisbyrden

Som kreditor har man bevisbyrden for, at en påmindelse er kommet frem til skyldner – også selvom det ligger tilbage til 2007. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på, at man godt kan komme ud for, at en skyldner vil bestride, at han eller hun har modtaget en påmindelse tilbage i 2007.

”Du skal kunne fremlægge beviser, hvis du skal modbevise en påstand fra en skyldner. Det kan fx være kopier af afsendte breve og udskrift af journalnotater, ” siger Simon Mortensen.

Få afbrudt forældelsen i tide

Med de nuværende regler i forældelsesloven er det ikke længere muligt at afbryde forældelsen ved blot at fremsende en påmindelse – nu skal kreditorerne afbryde forældelsen ved enten at indhente en erkendelse af gælden fra debitor, eller ved at fremsende kravet til retten. Har du opnået eller foretaget en af disse to ting, har du opnået et såkaldt fundament. Når du har opnået fundament på denne vis, går der 10 år. før dit krav er forældet.

Simon Mortensen vurderer, at mange virksomheder nok har droppet at gå efter fakturakrav, der er 10 år gamle. Men i mange tilfælde kan det være relevant at have et fundament på et krav, selvom det ligger år tilbage.

”I de fleste tilfælde er det banker, der fastholder deres tilgodehavender uanset alder, men selv bankerne indgår i øjeblikket en række forlig om betaling af en del af deres krav for at undgå besværet med at indbringe sagerne for retten. Det kan også være relevant at fastholde mere almindelige fakturakrav, hvor der tidligere er opnået fundamenter. Det kan fx være skyldnere, der tidligere har været insolvente eller på anden vis ude af stand til at betale deres gæld, men som måske har fået et væsentlig bedre økonomi end tidligere”.  

Vil du vide mere?
Simon Mortensen

Simon Mortensen

Advokat | Vis faglig profil
Spørgsmål
Finn Petersen
29-03-2017 08:27:44

Jeg har et fakturakrav, samt en fogedsag fra 2009.
Skyldneren lukkede selskabet (ApS) dagen før fogedsagen var sat og flyttede alle sine aktiver til Sverige.
Min daværende advokat mente ikke at der var basis for at forfølge sagen, da skyldner nægtede at eje noget, og sagen yderligere skulle foregå i Sverige.
Skyldner har i dag fortsat sit firma i Helsingborg, med samme aktiver, men med nyt ApS nr.
Kan der gøres noget ved sådan en sag...eller må jeg blot føle mig til grin fordi det er så nemt blot at ændre ApS nr, og slippe for at betale 100.000 Kr.

Besvar indlæg
Simon Mortensen
29-03-2017 09:16:50

Kære Finn.

Dit spørgsmål er meget typisk i forhold til kreditorer som "mister" deres krav som følge af debitorernes konkurs/opløsning eller ophør. Mange står tilbage med følelsen af at debitor blot fortsætter i andet regi uden i øvrigt at have nogen videre problemer hermed.

Det afgørende for svaret på dit spørgsmål vil dog være, hvordan selskabet blev lukket og de nærmere omstændigheder herfor, blandt andet hvordan og hvornår aktiverne blev overført til det nye selskab.

Udgangspunktet vil dog være at selskaberne udgør selvstændige juridiske enheder, og gælden i det tidligere selskab derfor ikke kan henføres til det nye selskab.

Der er dog undtagelser såfremt en række konkrete betingelser er opfyldte.

Du er velkommen til at kontakte mig herom for nærmere drøftelse på tlf. 46 14 59 45 eller simo@advodan.dk

Vh. Simon Mortensen, advokat.

Besvar indlæg
Malene Bo Harmsen
11-08-2017 11:28:20

Er det et krav, at en rykker med inkassovarsel skal sendes med posten eller rækker det med en elektronisk fremsendt varsel?

Besvar indlæg
Simon Mortensen
17-08-2017 11:03:05

Hej Malene.

Det afgørende er, at inkassovarslet kan betragtes som værende kommet frem. Det kan være vanskeligt at at bevise at det er kommet frem hvis ikke der foreligger en konkret accept fra debitors side til at modtage henvendelser elektronisk.

Foreligger der tidligere email-korrespondance mellem parter, vil udgangspunktet være at et varsel kan fremsendes til samme mailadresse.

Besvar indlæg
Arne Nielsen
07-09-2017 16:30:30

Jeg spørger på vejen af min søster,GF-Kapital har sendt en regning på ca.26000 kr. Hun har ikke fået nogen påmindelser i 14 år,deres svar da ringe til dem at det var en regning de havde fundet ved gennemgang af deres udestående,den stod i hedes mands navn som døde for 17 mdr. siden, så duper der regning ind kan det ha sin rettighed

Besvar indlæg
Simon Mortensen
11-09-2017 14:59:14

Kære Arne.

Først og fremmest kan et krav ikke gøres gældende overfor din søster med mindre hun ved sin erkendelse, underskift eller handlemåde har anerkendt at have del i gælden.

Et krav imod hendes nu afdøde mand kan derfor ikke uden videre kræves indbetalt af hende.

Derudover kan kravet være forældet. Den almindelige forældelsesfrist er 3 år, men kan være 10 år hvis fundamentet for kravet er eksempelvis et gældbrev eller en dom.

Hvis der i denne sag er tale om en 10 årig forældelsesfrist, er det afgørende hvorvidt kreditor kan dokumentere at have afbrudt forældelsen ved påmindelse ultimo 2007, idet kravet i modsat fald vil være forældet.

Ovenstående er med forbehold for at kravet ikke i den mellemliggende periode er afbrudt ved indbringelse af kravet for domstolene eller ved erkendelse af gælden mv.

mvh. Simon.

Besvar indlæg
izabella holm
08-01-2018 17:28:50

Jeg har sammen med min eks.mand en 31 år gammel gæld til banken, fra et hus som gik på tvangsauktion. Dengang var gælden på lidt over 100.000 og af en advokat blevet vi rådet til at finde ud af hvor meget vi kunne afdrage. Vi kom frem til 800 kr over ti år og så ville vi være kvit. Vi forelagde det for banken som indvilgede. Da vi så skal skrive under står der at det skal tages op når de 10 år er gået. Vores advokat rådede os til at rejse os og gå, hvad vi gjorde.
Jeg har aldrig siden hørt noget indtil for godt to år siden, hvor et advokat firma, overtaget/ køber gælden. Jeg gør opmærksom på at det er forældet, da jeg aldrig har skrevet under på noget. De sender mig så en kopi at tre breve som de påstår at jeg skulle have modtaget. Jeg har dog aldrig modtaget dem. Jeg er nu blevet kaldt i fogedretten. Mit spørgsmål er så: hvad gør jeg nu? synes det er meget forvirrende når jeg læser om forældelse? hvornår er det forældet efter 10 års reglen? hvis de rykker mig for gælden d.14/12 2007 og jeg får brev om fogedretten d.14/12 2017, er det så forældet efter 10 års reglen? kan ikke rigtig finde ud af begreberne og tænker at de kan "jorde" mig i fogedretten med love og paragraffer som jeg ikke kan modargumentere. Jeg kan kun holde mig til fakta. Skal de bevise at jeg har modtaget disse breve? Kan fogedretten dømme mig til at betale?

Besvar indlæg
Simon Mortensen
19-01-2018 16:52:53

Hej Izabella.

En gennemgående rådgivning omkring situationen vil kræve lidt mere information, og nok også et konkret snak. Du er derfor velkommen til at kontakte mig på tlf. 46 14 59 45, hvis nedenstående ikke måtte besvare dit spørgsmål tilstrækkeligt.

Udgangspunktet efter den gamle forældelseslov (før 2007) var, at man kunne afbryde forældelse ved fremsendelse af påmindelser. Bevisbyrden for at påmindelserne var kommet frem, var og er kreditors. I de tilfælde hvor kreditor kan henvise til en fast praksis for hvordan de sendte breve ud, er der praksis for at retten lægger til grund at de må være kommet frem, herunder særligt hvis der er sendt mere en én påmindelse.

Et pantesikret krav med en forældelse på 20 år forud for 2008, kunne således få afbrudt forældelsen, og få en ny forældelsesfrist på 10 ved fremsendelse af påmindelse inden udgangen af 2007.

Hvis der er sendt påmindelse, som du beskriver, den 14.12.2007, vil der løbe en forældelsesfrist på 10 år frem til 14.12.2017. Forældelsen kan herefter alene afbrydes ved fremsendelse af sagen til retten eller anerkendelse af gælden, hvilket formentlig er årsagen til at kravet nu sendes til fogedretten.

Besvar indlæg
Rikke Jensen
3/21/2018 8:42:38 AM

Hej
Kan gamle debitorer fra 2007 og tilbage til 1999 som iflg. breve fra advokater er gået konkurs og de har også været til inkasso, føres som tab ???
Og hvad er forældelsesfristen for at bogføre tab på debitorer ??

Besvar indlæg
Simon Mortensen
3/22/2018 10:26:00 AM

Hej Rikke.

Hvis debitor går konkurs, bør i anmelde kravet i konkursboet over for kurator. Når det er sket, og konkursboet er færdigbehandlet vil det enten blive lukket uden betaling til kreditorer eller med en dividende.

Et hvert tab i den forbindelse kan afskrives. Ligesom ældre faktura, hvis de kan erklæres uerholdelige også kan afskrives.

Forældelsesloven for almindelige fordringer (normale faktura krav) er 3 år, så har du faktura der er ældre end det, så er de i princippet "tabt" og derfor uerholdelige og kan afskrives.

Besvar indlæg
Anders Beck
5/16/2018 5:03:24 PM

Jeg har modtaget et krav fra er inkasso selskab der har overtaget inddrivelse af gæld for TDC. Kravet vedrører en faktura der ligger mere end 3 år tilbage og jeg mener aldrig at have modtaget hverken faktura eller rykker. Samtidig ligger det så langt tilbage at det er svært at finde en betaling såfremt jeg faktisk har betalt i sin tid.

Hvordan skal man håndtere det overfor et selskab der virker meget truende i deres brev og herudover har lagt ganske høje gebyrer på et i sin tid ganske lille beløb.

Besvar indlæg
Stil et spørgsmål
DU ER I GANG MED AT STILLE
ET SPØRGSMÅL PÅ ADVODAN.DK

Inden du går videre, vil vi gerne gøre dig opmærksom på, at dit spørgsmål bliver synligt her på siden.

Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Ønsker du ikke, at dit spørgsmål skal være synligt, har du mulighed for at kontakte et af vores lokale kontorer via kontaktformularen i højre hjørne.

Når du stiller dit spørgsmål her på siden, skal du oplyse din e-mailadresse. Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone.

OK - LUK DENNE BOKS

Når du udfylder formularen og klikker på ”send”, giver du dit samtykke til, at dit navn og dit spørgsmål offentliggøres på hjemmesiden.
Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i besvarelse af spørgsmål. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Vi opbevarer din e-mailadresse i tre måneder, hvorefter den slettes helt. Dit spørgsmål og advokatens svar forbliver synlige på ADVODANs hjemmeside, så længe vi vurderer, at det er relevant og giver værdi for andre læsere.

Rette og slette oplysninger

Hvis du ønsker at få fjernet dit spørgsmål fra hjemmesiden, skal du rette henvendelse til ADVODANs sekretariat.
Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone. Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.
Inkasso Inkasso

Vil du vide mere? Læs guides og prøv vores inkassoberegner. Du kan også tage downloade gratis skabeloner til rykkere og læse vores håndbog.

Læs mere her

Har du et spørgsmål til artiklen, kan du stille det her og få svar fra en advokat.

Stil et spørgsmål
GØR SOM 12.109 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.109 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.