Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan

Håndværkerfradrag 2020: Sådan bruger du det

 • Af Amanda Ellekilde Jørgensen, ADVODAN
 • 29. jan 2020
 • 21 Spørgsmål & svar

Håndværkerfradraget – eller boligjobordningen – er en ordning, der gør det muligt at få fradrag for serviceydelser og håndværksydelser. Ordningen har til formål dels at gøre danskernes liv lettere, dels at mindske omfanget af sort arbejde.

”Ordningen kan være en måde at få råd til den tagrenovering, man længe har ønsket sig, men måske ikke helt har haft plads til i budgettet,” fortæller advokat Per Nielsen fra ADVODAN i Aalborg. Han giver dig her et overblik over fradragenes omfang, betingelserne for dem samt hvilke ydelser, de gælder.

Håndværkerfradragets størrelse i 2020

Fradragets størrelse afhænger af typen af ydelse.

 • For serviceydelser udgør fradraget højst 6.200 kr. i 2020 (mod 6.100 kr. i 2019)
 • For håndværksydelser udgør fradraget højst 12.500 kr. i 2020 (mod 12.200 kr. i 2019)

”Du kan ikke få fradrag for materialeomkostninger, men kun for arbejdsløn – inklusive moms. I praksis får du cirka 26% af prisen for den ydelse, du har betalt for, tilbage i skat,” forklarer Per Nielsen og tilføjer:

”Fradraget er per person, og ægtefæller og samlevere kan dele fradraget, som de har lyst til. Der kan dog ikke overføres fra serviceydelse til håndværksydelse eller omvendt.”

Det kan du få fradrag for

Du kan få fradrag for to typer af ydelser – serviceydelser og håndværksydelser. Her kan du læse, hvilke ydelser fradragsordningen omfatter.

Serviceydelser

 • Almindelig rengøring såsom opvask, støvsugning, strygning og gulvvask
 • Vinduespudsning
 • Børnepasning i hjemmet – men også aflevering og afhentning fra institutioner
 • Almindeligt havearbejde såsom græsslåning, lugning, klipning af hæk og snerydning

Håndværksydelser

 • Udvendigt malerarbejde, dog ikke maling af tag, udhæng, vindskeder og sternbrædder
 • Isolering af tag som indgår i samme tagkonstruktion som boligens tag, fx en garage
 • Reparation og forbedring af skorsten
 • Udskiftning af ruder, vinduer og terrassedøre med glas
 • Udskiftning af yderdøre, terrassedøre mv.
 • Isolering af ydervægge
 • Isolering af gulv, dog ikke hvis du lægger nyt gulv i denne forbindelse
 • Afmontering af brændeovne
 • Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg, fx radiatorer
 • Arbejde på solfangere, solceller eller husstandsvindmøller
 • Reparation og udskiftning af visse gasfyrskedler og varmeanlæg
 • Udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits
 • Installation af varmepumper
 • Installation eller forbedring af ventilation
 • Installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer og dræn
 • Radonsikring
 • Tilslutning til bredbånd
 • Installation af tyverialarm

Når det kommer til håndværksydelser, kan du oftest kun få fradrag, hvis du tager et ”grønt” valg. Du kan derfor fx godt få fradrag for reparation af solvarmeanlæg, men ikke for oliefyr.

Se den fulde liste over ydelser, og betingelserne for dem, på Skats hjemmeside.

Betingelser for fradraget

Hvis du planlægger at modtage en ydelse med den tanke, at du kan få fradrag for den, er der en række betingelser, du bør være opmærksom på.

Betaling

For at få fradrag skal betalingen af din ydelse ske elektronisk, ikke kontant. Den kan dog lige så godt ske ved MobilePay som ved dit betalingskort eller overførsel fra netbank. Det vigtigste er, at du får en kvittering eller faktura for betalingen af arbejdet.

Den der udfører ydelsen

Generelt skal de ydelser, du modtager, udføres af en momsregistreret virksomhed.

”Visse serviceydelser – fx børnepasning og rengøring – kan du godt få fradrag for, selvom de udføres af privatpersoner. I så fald skal de udfylde en serviceerklæring,” fortæller advokaten.

Hvis den person, der udfører arbejdet, selv bor i husstanden, kan du ikke få fradrag for det.

Den der modtager ydelsen

Fradraget gælder for hver person i husstanden over 18 år. Lejere, andelshavere og ejerlejlighedsejere kan også få fradrag. Du skal dog overholde tre betingelser:

 1. Du skal selv betale for arbejdet
 2. Du skal have ret til at vedligeholde boligen
 3. Du skal bo i boligen, mens arbejdet bliver udført

Hvis du har modtaget tilskud efter offentlige støtteordninger til arbejdet, kan du ikke også få fradrag for dem. Det kunne eksempelvis være tilfældet ved installation af solcelleanlæg.

Fritidsboliger

Du kan godt få fradrag for en fritidsbolig, men du får ikke dobbelt fradrag, hvis du både modtager ydelser i din helårsbolig og fritidsbolig.

Der er ikke fradrag for serviceydelser for fritidsboliger, hvis boligen har været udlejet en del af året. Skal du have fradrag, er det desuden en forudsætning, at du betaler ejendomsværdiskat af boligen.

Hvis din fritidsbolig ligger i et andet land end Danmark, skal dette land udveksle oplysninger med de danske myndigheder på baggrund af en dobbeltbeskatningsaftale eller internationale overenskomster eller konventioner. Desuden skal den person eller virksomhed, som udfører en serviceydelse, være fuldt skattepligtig til det land, fritidsboligen ligger i, ved indkomstårets udløb.

”Man ser en del familier, som ejer fritidsboliger i fællesskab. Hvis du ejer et sommerhus med din bror og søster, kan I alle tre få fradrag for håndværksydelser,” bemærker Per Nielsen.

Sådan får du fradraget

Du får håndværkerfradraget modregnet i din skat. Vil du have fradraget hurtigst muligt, skal du betale og indberette udført arbejde inden 1. marts året efter arbejdets udførsel. Arbejde udført i 2019 skal altså betales senest 28. februar 2020, hvis du vil have fradrag i 2019. Ellers bliver det overført til året efter.

Du opnår fradraget ved at indberette dine service- eller håndværksydelser i TastSelv på Skats hjemmeside.

Vil du vide mere?
Spørgsmål
Anne Hansen
2/26/2020 4:05:48 PM

Hvis en folkepensionist som får udbetalt folkepension og ældrecheck og i løbet af januar har fået besked om at ydelserne er på vej, går hen og dør eksempelvis d 28 januar. Bortfalder disse ydelser så. betales de forud eller bagud.
vh Anne

Besvar indlæg
Per Nielsen
3/11/2020 3:40:01 PM

De ydelser, som afdøde har bestilt, hæfter dødsboet for. Leverandøren kan anmelde krav i dødsboet. Det afhænger af boets økonomiske forhold, om der bliver dækning for kravet. Hvis kravet bestrides, må det afgøres, når der er overblik over dødsboets økonomiske forhold.

I forhold til Skattestyrelsen vil der alene være håndværkerfradrag, såfremt der udarbejdes selvangivelse for tiden efter 01.01.2020 - og det gør det typisk alene, såfremt dødsboet er skattepligtigt. Det vil det normalt være, hvis dødsboets aktivbeholdning overstiger kr. 2.699.200 (det dobbelte, hvis afdøde sad i uskiftet bo).

Med venlig hilsen
Per Nielsen
Per Nielsen Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
Bjarne Hansen
2/27/2020 9:58:13 AM

Jeg bor i en ejerforening som har forestående vedligeholdelses- og forbedringsarbejder.
Tag, maling, varmeanlæg m.m. som samlede fællesarbejder.
Kan der opnås fradrag/tilskud, når vi er en ejerforening?
Er det foreningen eller den enkelte ejer som anmelder til skat.
Hvis den enkelte ejer anmelder, skal entreprenørens faktura opspilttes eller kan den enkeltes andel beregnes ved f.eks. fordelingstal?

Mange spørgsmål :-)

Besvar indlæg
Per Nielsen
3/11/2020 3:44:02 PM

Hvem har vedligeholdelsespligten efter ejerforeningens vedtægter?
Hvis det er ejerforeningens pligt, har de enkelte ejere ikke håndværkerfradrag.
Hvis enkelte ejere går sammen for at udført arbejde, som påhviler de enkelte ejer, har disse håndværkerfradrag. Det forudsætter, at leverandøren har sendt regninger direkte til de enkelte ejere.
Man kan således ikke opstå fradrag på baggrund af en opsplittet regning.

Med venlig hilsen
Per Nielsen
Per Nielsen Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
Erik
2/27/2020 2:40:34 PM

Jeg har læst en artikel i Advodan, heri fremgår det, at man som hårdværkerfradrag for 2020 kan få fradrag for:

"Installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer og dræn"

Gælder det også for kloakeringen i et sommerhusområde?
Kommunen har besluttet, at der skal kloakeres, og der er tilslutningspligt. Begrundelsen for denne kloakering er, at det sker som et miljøtiltag.
Hvad med den tilslutning, som skal foretages på egen grund?

Det koster ca. 38.000 kr. at blive sluttet til plus ca. 15.000 kr. for arbejde på egen grund

Per Nielsen
3/11/2020 3:51:39 PM

Der er særlige krav for håndværkerfradrag: Du må ikke have udlejet sommerhuset, og du skal betale ejendomsværdiskat.
Der er håndværkerfradrag for kloakarbejder på egen grund, dog ikke for kloakinspektion (som der ikke i dit tilfælde er tale om). Da der kun er fradrag er håndværkerudgifter, er der ikke fradrag for tilslutningsafgiften.

Med venlig hilsen
Per Nielsen
Per Nielsen Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
Malene
4/30/2020 12:13:57 PM

Vi er ved at fraflytte en lejelejlighed og der skal rengøres, males og slibes gulv... er der mulighed for at benytte håndværker fradrag på noget af ovenstående, når vi selv betaler regningerne.
Mvh
Malene

Per Nielsen
5/4/2020 4:08:41 PM

De arbejder, som en lejer udfører i forbindelse med fraflytning, vil normalt ikke være omfattet af positivlisten. Det afhænger af lejekontrakten, hvad du skal udføre som lejer.
Hertil kommer, at det også kan være svært for dig at opfylde betingelse nr. 3: Du skal bo i boligen, mens arbejdet bliver udført.
Så svaret på dit spørgsmål må som hovedregel være nej.

Med venlig hilsen
Per Nielsen
Per Nielsen Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
per
5/17/2020 10:47:05 AM

Vedr.: Isolering af tag som indgår i samme tagkonstruktion som boligens tag, fx en garage

Isolering af tag som indgår i samme tagkonstruktion som boligens tag, fx en garage

I parcelhus uden udnyttet 1. sal isoleres ovenpå loftet. Dette er ikke beskrevet i dækningen af håndværkerfradraget.
Her omtales alene taget.
Det giver jo størst effekt, hvis man f.eks. øger 200 mm isolering på ”loftet” med 2-300 mm.
Er det virkeligt ikke omfattet af tilskuddet?
Per
5/19/2020 3:40:15 PM

Kravene for at kunne få håndværkerfradraget er meget specifikke - de er resultatet af nogle langvarige politiske forhandlinger.
En af muligheder for fradrag er: Isolering af tag som indgår i samme tagkonstruktion som boligens tag, fx en garage.
Uden store håndværksmæssige baggrund må jeg nøjes med en sproglig fortolkning, og den er, at du er indenfor skiven. Jeg tænker, at du er ved at isolere taget på din bolig, og at det må være det centrale for forståelsen.
Sådan ville jeg i dit sted løse udfordringen, når nu teksten er så knudret.
Vil du have en afgørelse fra Skattestyrelsen, kan du anmode om et bindende ligningssvar på spørgsmålet. Det er forbundet med et gebyr på 300 kr.

Med venlig hilsen
Per Nielsen
Per Nielsen Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Per
5/19/2020 4:01:25 PM

Tak for svaret.
Kan åbenbart ikke forvente, at beslutningstagerne er inde i husvejligeholdelse.
Jeg tager chancen med fradrag for isolering af loft.

Jørn Hagen
6/17/2020 10:05:40 AM

Kan man få fradrag for den trappevask, man som lejer betaler for over huslejen i en omkostningsbestemt ejendom.
Venlig hilsen
Jørn Hagen

Besvar indlæg
Per Nielsen
6/23/2020 8:55:52 AM

Normalt betaler lejer ikke til udlejer for trappevask: Enten påhviler forpligtelsen udlejer. Og så er udgiften med i huslejen. Eller også påhviler forpligtelsen lejer. Og så må lejer selv afklare, hvordan pligten udføres.
Hvis lejeren betaler sig fra det ved at antage en momsregistreret virksomhed eller en person med serviceerklæring, vil udgiften formentlig være fradragsberettiget. Når jeg skriver formentlig, skyldes det, at arbejdet ikke udføres inde i boligen. Det kan ikke læses ud af lovteksten, om det er et krav.
Vil du have klar besked, inden du beslutter, om du vil antage et firma, kan du søge om bindende ligningssvar hos Skattestyrelsen. Det koster 300 kr. Alternativt må du løbe risikoen for, at Skattestyrelsen ikke finder alle krav opfyldte.

Med venlig hilsen
Per Nielsen
Per Nielsen Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
Wini Hansen
8/16/2020 11:25:29 AM

Kan man trække hådværkerudgiften fra for rensning af fliser i min have?

Besvar indlæg
Per Nielsen
8/24/2020 5:01:20 PM

Det vil i givet fald være en serviceydelse - og ikke en håndværksudgift.
Lovteksten er ikke helt klar.
Vil du have klar besked, inden du beslutter, om du vil antage et firma, kan du søge om bindende ligningssvar hos Skattestyrelsen. Det koster 300 kr. Alternativt må du løbe risikoen for, at Skattestyrelsen ikke finder alle krav for fradrag for opfyldte.

Med venlig hilsen
Per Nielsen
Per Nielsen Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
Hanne Lundstein
8/28/2020 12:02:02 PM

Kan jeg få håndværkerfradrag for maling af en fordør, kun ydersiden.?

Besvar indlæg
Per Nielsen
9/1/2020 4:03:25 PM

Igen et spørgsmål om fortolkning af den lange liste, der er udtryk for et detaljeret politisk forlig. Jeg læser det første punkt som, at det omhandler udvendig maling bort set fra en række punkter. Og da fordør ikke er nævnt, må konklusionen være ja.
Vil du have klar besked, inden du beslutter, om du vil antage et firma, kan du søge om bindende ligningssvar hos Skattestyrelsen. Det koster 300 kr. Alternativt må du løbe risikoen for, at Skattestyrelsen ikke finder alle krav for fradrag for opfyldte

Med venlig hilsen
Per Nielsen
Per Nielsen Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
Jette
9/9/2020 5:07:48 PM

Vi har købt et hus, og har folkeregisteradr. på adressen.
Huset er i gang med at blive renoveret. Vi bor til leje i en anden bolig imens. (nok 6 mdr.)
Er det korrekt at hvis vi flytter adr. til den lejede bolig, -kan vi undlade at betale ejendomsværdiskat på vores nye hus, -men kan så til gengæld ikke trække håndværkerfradrag fra i forbindelse med renoveringen?

Per Nielsen
9/11/2020 2:21:03 PM

Det korte svar er ja.
Efter reglerne for folkeregistrering skal I anmelde, hvor I bor. Hvis I bor i den lejede lejlighed, er der ikke håndværkerfradrag for udgifter på huset.
Hvis I ikke flytter ind i huset på overtagelsesdagen, skal I først betale ejendomsværdiskat fra indflytningsdagen. Det fremgår af Ejendomsværdiskattelovens § 11: "Ved erhvervelse af en bolig anses ejendommen for at tjene til bolig for den skattepligtige eller dennes husstand fra overtagelsesdagen. Hvis indflytning sker senere end overtagelsesdagen, træder indflytningsdagen dog i stedet for overtagelsesdagen."

Med venlig hilsen
Per Nielsen
Per Nielsen Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
Erik
9/24/2020 12:18:31 PM

Jeg har en carport med et skur i den ene ende (sammenbygget med carporten- og under samme tag).
Carportens tag "er monteret på husets murstensvæg.
Kan jeg få håndværkerfradrag for;
1. Maling af væg (skurets ydervæg) og loft i carporten ?
2. Udvendige vægge og døre i skuret?

Per Nielsen
9/29/2020 10:22:17 AM

Som håndværkerydelse med fradrag betragtes:
- Udvendigt malerarbejde, dog ikke maling af tag, udhæng, vindskeder og sternbrædder
Svaret er et spørgsmål om fortolkning af den lange liste, der er udtryk for et detaljeret politisk forlig. Min konklusionen er et ja. Jeg bygger det på, at hensigten må antages at have være at tilskynde til malerarbejde, der har til hensigt at vedligeholde bygningsdele, fremfor egentlig forskønnelse.
Vil du have klar besked, inden du beslutter, om du vil antage et firma, kan du søge om bindende ligningssvar hos Skattestyrelsen. Det koster 300 kr.
Alternativt må du løbe risikoen for, at Skattestyrelsen ikke finder alle krav for fradrag for opfyldte.

Med venlig hilsen
Per Nielsen
Per Nielsen Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
Stil et spørgsmål
DU ER I GANG MED AT STILLE
ET SPØRGSMÅL PÅ ADVODAN.DK

Inden du går videre, vil vi gerne gøre dig opmærksom på, at dit spørgsmål bliver synligt her på siden.

Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Ønsker du ikke, at dit spørgsmål skal være synligt, har du mulighed for at kontakte et af vores lokale kontorer via kontaktformularen i højre hjørne.

Når du stiller dit spørgsmål her på siden, skal du oplyse din e-mailadresse. Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone.

OK - LUK DENNE BOKS

Når du udfylder formularen og klikker på ”send”, giver du dit samtykke til, at dit navn og dit spørgsmål offentliggøres på hjemmesiden.
Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i besvarelse af spørgsmål. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Vi opbevarer din e-mailadresse i tre måneder, hvorefter den slettes helt. Dit spørgsmål og advokatens svar forbliver synlige på ADVODANs hjemmeside, så længe vi vurderer, at det er relevant og giver værdi for andre læsere.

Rette og slette oplysninger

Hvis du ønsker at få fjernet dit spørgsmål fra hjemmesiden, skal du rette henvendelse til ADVODANs sekretariat.
Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone. Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.
Skat Skat

Det kan have store konsekvenser for din privatøkonomi, når der kommer ny skattelovgivning, eller der sker ændringer i din livssituation.

Læs mere her

Har du et spørgsmål til artiklen, kan du stille det her og få svar fra en advokat.

Stil et spørgsmål
GØR SOM 12.742 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.742 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.