PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Persondatapolitik for rekruttering

I forbindelse med at du sender en jobansøgning til Advodan Business Center, er det vigtigt at gøre dig bekendt med Advodan Business Centers politik for behandling af dine personoplysninger. Dette gælder uanset, om du søger uopfordret eller på baggrund af et stillingsopslag.


Advodan Business Centers behandling af personoplysninger
De personoplysninger, du afgiver i forbindelse med fremsendelse af din jobansøgning eller på anden vis som led i et rekrutteringsforløb, bliver alene anvendt og opbevaret til brug for gennemførelse af en rekrutteringsproces, samt i forbindelse med en eventuel ansættelse.

Advodan behandler dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med den gældende persondatalovgivning.

Kontaktinformationer
Hvis du søger en stilling på baggrund af et stillingsopslag, kan du kontakte den i opslaget anførte kontaktperson for nærmere oplysninger omkring den konkrete stilling og Advodan Business Centers håndtering af personoplysninger. Alle jobansøgninger – både opfordrede og uopfordrede – til Advodan Business Center, skal sendes til e-mailadressen medarbejder@advodan.dk. Uopfordrede ansøgninger, som vi vurderer ikke har nogen interresse, vil blive slettet straks, og ansøgeren vil få besked om dette.  

Ansøgninger, som er stilet et eller flere Advodan kontorer, men som sendes til Advodan Business Center, vil ikke blive videresendt. Ansøgere vil få denne oplysning, hvorefter ansøgningerne bliver slettet umiddelbart efter. 

Videregivelse af personoplysninger til tredjepart
I tilfælde af at vi benytter eksterne virksomheder i forbindelse med rekrutteringsprocessen – herunder rekrutteringsfirmaer, udbydere af personlighedstests etc. – vil dette fremgå af jobopslaget.

Videregivelse af dine personoplysninger til eventuelle tredjeparter sker i henhold til skriftlige databehandleraftaler med de pågældende parter, som overholder de gældende regler. Advodan Business Center kontrollerer, at de anvendte databehandlere har tilstrækkelig it-sikkerhed.

Indhentning af referencer
Da Advodan Business Center har en berettiget interesse i at finde de bedst egnede kandidater til et job, kan vi indhente referencer fra tidligere arbejdsgivere, uddannelsesinstitutioner eller andre relevante parter. Der indhentes ikke reference fra din nuværende arbejdsgiver uden dit samtykke.

Advodan Business Center kan vælge uden forudgående samtykke at søge offentligt tilgængelige oplysninger via Google, LinkedIn, Facebook, Twitter etc. En sådan indsamling af oplysninger, gives der oplysning om i jobopslaget, allerede inden du søger stillingen.

Følsomme oplysninger
Advodan Business Center indhenter ikke følsomme personoplysninger (herunder helbredsoplysninger) uden dit udtrykkelige samtykke. I forbindelse med din ansøgning opfordres du til at oplyse om eventuelle helbredsmæssige forhold, som har væsentlig betydning for dine muligheder for at udføre det job, du søger.

Opbevaring af personoplysninger
Advodan Business Center opbevarer oplysninger om jobansøgere hos eksterne leverandører (IT-hosting) indenfor EU/EØS. Samarbejdet med leverandørerne er omfattet af skriftlige databehandleraftaler, som overholder de gældende regler. Advodan Business Center kontrollerer, at de anvendte databehandlere har tilstrækkelig it-sikkerhed.

Periode for opbevaring af personoplysninger
Advodan Business Center opbevarer din ansøgning og andre oplysninger, indtil vi har vurderet ansøgningen, og såfremt der er tale om et konkret stillingsopslag, indtil Advodan har gennemført og afsluttet rekrutteringsprocessen, dog maksimalt en periode på 6 måneder. Hvis du ansættes i Advodan , vil din ansøgning blive opbevaret i løbet af dit ansættelsesforhold.

Rettigheder
I forbindelse med Advodan Business Centers behandling af dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:

  • Ret til indsigt i hvilke personoplysninger Advodan behandler om dig. Vi svarer inden rimelig tid, dog senest en måned efter din henvendelse
  • Ret til at få berigtiget fejlagtige oplysninger
  • Ret til at få slettet oplysninger, som ikke længere er relevante
  • Ret til at gøre indsigelse mod uberettiget behandling
  • Ret til at klage til Datatilsynet (Datatilsynet, Borgergade 28, 5., DK-1300 Copenhagen, www.datatilsynet.dk, E-mail: dt@datatilsynet.dk, Telefon: +45 3319 3200).