PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Ansættelse og personalejura

Advodan Lyngby kan hjælpe dig med alle personaleforhold. Vi hjælper dig med at udarbejde ansættelseskontrakter, overenskomster, konkurrence- og kundeklausuler, der giver dine medarbejdere ordnede forhold, så du undgår konflikter i forbindelse med ansættelse.

Ansættelseskontrakten

Når du ansætter en ny medarbejder, har du som arbejdsgiver ansvaret for, at ansættelseskontrakten lever op til de gældende krav. Kontrakten skal indeholde alle væsentlige vilkår, rettigheder og forpligtigelser. Er ansættelseskontrakten ikke korrekt udformet kan det koste dig dyrt i tilfælde af konflikt senere hen.

 

Er din nye medarbejder funktionær, skal du desuden være opmærksom på, at ansættelsen er reguleret af funktionærloven. Denne lov giver medarbejderen en række rettigheder og det er vigtigt at være opmærksom på disse rettigheder ved ansættelsen. Vi anbefaler altid at have en af Advodan Lyngbys advokater med på råd ved udarbejdelse af ansættelseskontrakter.

Overenskomster

Hvis din virksomhed er medlem af en arbejdsgiverorganisation, kan du være omfattet af en overenskomst. Det samme gælder, hvis du har underskrevet en overenskomst i en anden sammenhæng. Tjek altid, om din virksomhed er forpligtet til at følge en overenskomst.

Konkurrence eller kundeklausul i kontrakten?

Når du ansætter betroede medarbejdere med direkte kundekontakt, er det relevant at overveje en konkurrenceklausul for at undgå, at dine tidligere medarbejder bruger deres viden hos konkurrenter. Klausulen bør tilføjes i kontrakten ved ansættelsens start.

 

En kundeklausul kan blandt andet forhindre, at en tidligere medarbejder ved ansættelsens ophør tager ansættelse hos din virksomheds kunder. En kundeklausul gælder i en bestemt periode efter ansættelsesforholdets ophør.

Opsigelse af medarbejder

Når du afskediger, har du mulighed for at suspendere eller fritstille medarbejderen. Du kan også vælge at lade medarbejderen arbejde opsigelsesperioden ud. Du har som arbejdsgiver i alle tilfælde pligt til at udbetale løn under hele opsigelsesperioden.

 

Opsigelsesperiodens længde er bestemt af kontrakten, og opsigelsen skal følge kontraktens frister og være saglig, ellers risikerer du at skulle udbetale godtgørelse til medarbejderen.

Mød vores advokater

Uffe Thorlacius

Advokat (H), Partner 46 14 51 14

Simon Hauch

Advokat (H), Partner 51 64 96 14

Dennis Holm Pedersen

Advokat (H), Partner 46 14 51 09

Thomas Damsholt

Advokat (H), Partner 45 88 05 55

Trine Irmang Østengaard

Advokat (H) 45 88 05 55

0 kommentarer