PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Simon Hauch

Advokat (H), Partner

Simon Hauch

Advokat (H), Partner

Simon Hauch

Advokat (H), Partner
Send mail

Udvalgte ekspertiseområder

Erfaring og resultater

Udvalgte ekspertiseområder

Erfaring og resultater

25+
års erfaring som advokat
10
år som partner i Advodan Lyngby
Beneficeret forsvarer ved Retten i Lyngby
Møderet for Højesteret

Om Simon

Jeg er specialiseret inden for følgende emner

Straffesager, behandling af dødsboer, arveret og testamenter og ægtepagter, retssager af en hver type, ejendomshandler og familieoverdragelser.

 

Jeg har derudover meget stor erfaring med og behandler dagligt sager inden for følgende emner

Ansættelsesret, lejeret og lejekontrakter – både bolig og erhverv, kontrakter af enhver slags, erhvervsret, selskabsret og virksomhedsrådgivning og fremtidsfuldmagter

 

Min baggrund

Jeg har snart 30 års erfaring med at behandle og rådgive om juridiske spørgsmål og har været advokat i mere end 20 år. For godt 10 år siden blev jeg partner i Advodan Lyngby og for nyligt blev jeg også ansat som beneficeret forsvarer i straffesager ved Retten i Lyngby. Det blev jeg, fordi jeg har stor interesse for og erfaring med straffesager, og fordi jeg er meget engageret i de klienter og sager, som jeg har og gør et grundigt og samvittighedsfuldt arbejde i alle de sager jeg arbejder med.

 

Straffesager

Jeg er beneficeret forsvarer ved Retten i Lyngby, men jeg arbejder som forsvarer i straffesager over hele landet. Behandling af straffesager som forsvarer er og har altid været en stor interesse for mig og med mig som forsvarer vil du få en engageret, god og grundig forsvarer, der kun varetager din sag og dine interesser.

Jeg har en lang erfaring inden for alle typer straffesager fra mindre færdselssager til større drabssager og sager om økonomisk kriminalitet, herunder flere medieomtalte sager, og jeg ved af erfaring, at jeg kan gøre en positiv forskel i din sag, uanset hvad sag du måtte være blevet involveret i. Det har jeg gjort for mange andre før.

Jeg kan derfor hjælpe dig sikkert gennem hele forløbet i din straffesag og allerede under politiets efterforskning vil jeg kunne hjælpe dig med at få rettet eventuelle misforståelser med henblik på, at sigtelsen mod dig frafaldes, eller – hvis sagen måtte komme for retten – at du bliver frifundet eller straffen fastsat så lavt som muligt.

 

Behandling af dødsboer

Jeg har meget stor erfaring med behandling af dødsboer og behandler dødsboer dagligt. Jeg behandler både de mere enkle dødsboer og de komplicerede dødsboer, ligesom jeg behandler dødsboer med mange arvinger og helt ned til en enkelt arving.

Mine dygtige medarbejdere og jeg gør det bedste for, at du som arving kan føle dig i trygge hænder og – trods omstændighederne – får en god oplevelse, og får den hjælp du har behov for, når behovet er der.

Jeg sætter en ære i, at du som arving kan have tillid til, at boet bliver behandlet både korrekt og effektivt og ikke trækker tidsmæssigt mere ud end nødvendigt, men også at boet bliver behandlet på den mest fordelagtige måde for dig som arving, da der er mange muligheder og mange forhold, som man skal være opmærksom på, når et dødsbo skal behandles.   

 

Arv, testamente og ægtepagter

Et testamente er ikke bare et testamente og en ægtepagt er ikke bare en ægtepagt. Da jeg har erfaring med behandling af dødsboer og dermed har set mange testamenter og konsekvenserne af dem, så ved jeg hvad man skal gøre og huske på og også, hvad man ikke skal gøre eller glemme.

Jeg kan derfor hjælpe med, at du får kendskab til dine muligheder, og jeg ved hvad der virker i praksis i netop din situation. Det gør en internetblanket ikke. Hvis du vil have det hele med og den bedste rådgivning, når det gælder arv, testamente og ægtepagter, så kontakt mig og hør nærmere om hvad dine muligheder er.

Jeg ser også gerne dit eksisterende testamente igennem,  og ser om det er som det skal være i forhold til netop dine ønsker og tanker og de muligheder, der er.

 

Retssager

Jeg har møderet for Højesteret og kan behandle alle typer retssager for alle instanser. Jeg kender alt til, hvordan en retssag føres og har meget stor erfaring med at tilrettelægge og føre retssager, både civile sager og straffesager og sager om økonomiske forhold og/eller rettigheder.

Med mig får du en ærlig, engageret og dygtig advokat, når din retssag skal føres og en advokat, der har stor erfaring med netop det at stå i en retssal, og som ikke er bange for et ”slagsmål”. Jeg ved derfor også, hvad der skal til for at overbevise en dommer og det er, hvad der i sidste ende er afgørende for, om man vinder eller taber en sag.

 

Ejendomshandler og familieoverdragelser

Jeg er certificeret Boligadvokat hos Danske Boligadvokater, og jeg har arbejdet med alle typer ejendomshandler hele mit arbejdsliv som advokat.

Hvis du skal f.eks. skal købe et hus, en lejlighed, et sommerhus eller ønsker at overdrage en ejendom til dine børn på gunstige vilkår, så vil jeg helt sikkert kunne føre dig trygt igennem forløbet og give dig de råd og den vejledning du har brug for.

Med min erfaring på området kan jeg hurtigt gennemskue om alt er som det skal være og sikre, at alle de for dig relevante forhold bliver undersøgt og afklaret, inden bordet fanger.

 

Ansættelsesret

Fra mit mangeårige arbejde med virksomhedsrådgivning og bestyrelsesarbejder kender jeg både til ansættelsesret set fra arbejdsgiverens side og fra medarbejderens side, særligt funktionærret. Derfor kan jeg også hjælpe din virksomhed/dig bedst muligt, hvis du har brug for hjælp før, under og efter et ansættelsesforhold.

Jeg kan hjælpe dig med, hvordan du bedst får sammensat en kontrakt, og jeg kan hjælpe med, at du får optimeret de ansættelsesvilkår, der skal gælde for dit ansættelsesforhold og sikre, at det hele kommer med - ligesom jeg kan hjælpe dig med at afdække dine vilkår og rettigheder i tilfælde af opsigelse og eventuelt få en fratrædelsesaftale på plads.

 

Lejeret og lejekontrakter – både bolig og erhverv

Jeg har behandlet lejeretlige spørgsmål i hele mit arbejdsliv og som ejendomsadministrator har jeg indgående kendskab til lejeretlige regler og problemstillinger. Det gælder både erhvervslejemål og boliglejemål.

Jeg har gennem tiden både læst og udarbejdet et hav af lejekontrakter og jeg har stor erfaring med at forhandle lejevilkår både for erhvervsdrivende og private. Jeg ved også, hvilke bestemmelser, der holder, og hvilke der risikerer at ville kunne blive tilsidesat.

Lejeret kan være kompliceret, men jeg kender lovgivning og regler og kan hjælpe med, at dine vilkår bliver optimeret mest muligt, og at du ikke indgår aftaler, du senere vil fortryde eller ikke kender rækkevidden af. Jeg har endda vundet en sag i Højesteret om netop lejeret, så jeg ved hvad jeg taler om.

 

Erhvervsret, selskabsret og virksomhedsrådgivning

Jeg har stor erfaring med at rådgive erhvervsvirksomheder og virksomhedsejere om alle de forhold, der fra tid til anden måtte dukke op, når man driver virksomhed. Det gælder både i relation til opstart af en virksomhed, under den løbende drift af virksomheden og hvis virksomheden skal sælges eller lukke eller man skal købe en eksisterende virksomhed.

Jeg har gennem tiden rådgivet virksomheder om alt ovenstående, enten som bestyrelsesmedlem eller advokat, og er en god sparringspartner og rådgiver, når du vil starte virksomhed eller din eksisterende virksomhed har behov. Jeg kender i den forbindelse til udarbejdelse af alle de kontrakter og dokumenter, der måtte være behov for og kan også hjælpe din virksomhed med, at få udarbejdet de dokumenter og de skriftlige aftaler og kontrakter din virksomhed har behov for.

 

Fremtidsfuldmagter

Jeg har hjulpet med oprettelse af mange fuldmagter efterhånden og jeg har derfor stor erfaring med det også. Jeg kender både de gode muligheder, der er ved at oprette en fuldmagt og jeg kender også til faldgruberne, der desværre ofte først viser sig, når det er for sent at ændre.

Jeg kan derfor skræddersy en fuldmagt til dig og dine nærmeste, så den både er virksom, når behovet er der og opfylder de behov som der netop er brug for i din/jeres situation.