PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Naboforhold

Advodan Lyngby kan rådgive om, hvordan du bør agere overfor din nabo. Naboret handler blandt andet om grænserne for støj, røg, larm, mistet udsigt, dyrehold, havet, vandløb, veje, brand, servitutter og hegn.

Naboretten er et særligt område, da konflikterne sjældent løses i retten. Du skal stadig bo tæt på din nabo efter en eventuel retssag. Derfor er det ofte en god idé at få en advokats hjælp til konfliktmægling uden om retten.

Nabokonflikter og klageinstanser

Der er forskellige instanser, der kan tage sig af klager over naboers adfærd alt efter, om du bor til leje, i en andel eller ejer din bolig. Lejeren kan rette henvendelse til udlejeren. For de almene boliger er der i hver kommune oprettet et beboerklagenævn, som kan behandle klager over, at husordenen er overtrådt af en lejer. I andelsboligforeninger kan bestyrelsen prøve at hjælpe med at løse konflikten. Hvis man bor i ejerbolig og ønsker at klage over en anden ejerbolig, kan man kontakte grundejerforeningen.

Hegnsloven og hegnssyn

Hegnsloven indeholder regler om hegn mellem naboejendomme, dvs. ejendomme, som har fælles skel. I hegnsloven skelnes mellem fælleshegn og egne hegn. Kan du ikke blive enig med din nabo om opførelsen af et hegn: udseende, højde, skellinje eller pris, kan du anmode om at få foretaget en hegnssynsforretning. Er du utilfreds med hegnsynets afgørelse, kan du med hjælp fra en advokat indbringe den for domstolene. Indbringelse for en domstol skal ske senest fire uger efter afgørelsen.

Skelforretning

Er der uenighed om, hvor skellet mellem to ejendomme er, foretager man en skelforretning. En skelforretning foretages ved, at en landinspektør afmærker, hvor skellet er ifølge matrikelkortet. Resultatet af skelforretningen kan indbringes for domstolene. Det er dyrt, og Advodan Lyngbys advokater kan hjælpe med at ansøge hos dit forsikringsselskab om retshjælp eller den lokale statsforvaltning om dækning af omkostningerne ved skelforretningen.

Mød vores advokater

Uffe Thorlacius

Advokat (H), Partner 46 14 51 14

Simon Hauch

Advokat (H), Partner 51 64 96 14

Dennis Holm Pedersen

Advokat (H), Partner 46 14 51 09

Thomas Damsholt

Advokat (H), Partner 45 88 05 55

Trine Irmang Østengaard

Advokat (H) 45 88 05 55

0 kommentarer