PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Få styr på ændringer i byggeprojektet med en aftaleseddel

Ændringer kan blive en dyr fornøjelse for bygherre eller entreprenør, hvis ikke der laves aftalesedler med præcise beskrivelser af arbejdet, pris og betingelser.

I langt de fleste entrepriser kommer der før eller siden ændringer. Det kan være en projektændring, en beslutning der oplyses under et byggemøde, et forhold der afdækkes undervejs, et tilvalg der dukker op midt i byggeriet, en spareøvelse eller det modsatte. Uanset hvad betyder ændringen, at entreprenøren skal udføre noget andet, end det I har aftalt – og det kan have betydning for vigtige forhold som pris og tid. Den bedste måde at få styr på ændringer er ved aftalesedler.

Har du brug for rådgivning om aftalesedler eller andre forhold indenfor entrepriseret? Så kan du til enhver tid kontakte en entrepriseretsadvokat fra Advodan.

 

Vigtige spørgsmål ved ændringer

Når du som bygherre bliver nødt til at ændre dit byggeprojekt, eller du som entreprenør præsenteres for ændringer, bør du få afklaret en række forhold.

 

Bygherren

Som bygherre er der to vigtige spørgsmål, du bør stille, når du må lave en ændring:

1) Hvilken betydning har ændringen for prisen?

Det kan være samme pris, hvis du fx udskifter materialer til andre med samme pris. Det kan også være en tillægspris, fordi du tilvælger noget ekstra. Men det kan også være en besparelse, fordi du fx fjerner et dyrt el-anlæg eller et ekstra kundetoilet. I alle tilfælde er det vigtigt, at prisen bliver aftalt.

2) Hvilken betydning har ændringen for tidsplanen?

En ændring vil ret sjældent betyde, at entreprenøren bliver færdig før tid – men tit vil han bede om ekstra tid på grund af ekstraarbejder. Det er vigtigt, at den eventuelle ekstra tid bliver aftalt, for ellers har man reelt ingen tidsplan efter en ændring.

 

Entreprenøren

Som entreprenør bør du overveje og få afklaret en række forhold, når bygherren præsenterer dig for en ændring:

  • Er det en ændring, du har pligt til at efterkomme (bygherres ændringsret), eller kan du takke nej? Det er selvfølgelig kun relevant at overveje, hvis du helst er fri for at udføre det ændrede arbejde.
  • Hvilken betydning har ændringen for prisen?
  • Hvilken betydning har ændringen for tidsplanen (også i forhold til andre entrepriser)?
  • Er der grundlag for at forlange ekstra tid på grund af ændringen?

 

Lav en detaljeret aftaleseddel

En aftaleseddel er den bedste måde at få en ændring – og dens betydning for tid og pris – på plads. En aftaleseddel er et mini-tillæg til entreprisekontrakten, som på en enkelt side beskriver, hvad der bliver ændret. De fleste entreprenører har et fortrykt skema, som hurtigt kan udfyldes til netop det.

I mange entrepriseaftaler vil man skrive, at ingen ændringer gælder uden en underskrevet aftaleseddel. Det er en fornuftig og god måde at sikre, at man i hele processen har styr på aftalen.

 

Underskriv aftalesedlen hurtigst muligt

I praksis bør I hurtigst muligt få lavet en aftaleseddel, når der skal laves ændringer i byggeprojektet. Det er en fordel at notere ændringens betydning for tidsplan og pris. Sidstnævnte er dog ikke altid muligt, og i så fald er det vigtigste at få skrevet aftalesedlen med det samme. Indtil I får beregnet og aftalt en pris, vil det så være ”billigst muligt i regning”, der er gældende.

Mange voldgiftssager handler om hævdede ekstraarbejder, hvor der ikke ligger aftalesedler – eller de først er dukket op måneder senere og er ikke underskrevet. Der er til gengæld ikke mange voldgiftssager, der handler om, at prisen var forkert, selv om den ikke stod på aftalesedlen.

Indsender formularen...

Kontakt en advokat med speciale i entrepriseret her, hvis du har brug for rådgivning om aftaleseddel, entreprisekontrakt eller noget tredje vedrørende din entreprise.

Få hjælp til