PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Lav en betalingsplan for byggeprojektet

En betalingsplan kan i princippet være opbygget på to forskellige måder:

  1. Betaling efter pejlemærker
  2. Månedlige betalinger

Læs mere om de to typer betalingsplaner her på siden, eller kontakt en advokat fra Advodan med speciale i entrepriseret for rådgivning om din entreprise.

 

Betaling efter pejlemærker

Den ene måde at lave en betalingsplan på knytter sig til større ”pejlemærker” i det færdige byggeri. Det betyder, at bygherren fx skal betale 15% efter afsluttet støbning, 25% efter rejsning af spær, 20% når byggeriet er lukket osv.

Her er det vigtigt, at de enkelte procentsatser svarer til, hvor stor en andel af den samlede opgave, der rimeligvis er tale om.

 

Månedlige betalinger under byggeprojektet

Den anden måde at lave en betalingsplan på knytter sig til entreprenørens egen angivelse af, hvor langt han eller hun er med de forskellige elementer i byggeriet. Her vil bygherren månedsvis blive opkrævet svarende til, hvad der er sket, fx støbning 100%, murerarbejde 60%, tømrerarbejde 25% osv.

Her er det vigtigt, at du som bygherre har mulighed for at kontrollere, om entreprenørens angivelser af, hvor langt han eller hun er, ser nogenlunde rigtige ud. Det er en god idé at lade en byggeteknisk rådgiver hjælpe med denne vurdering.

Det er nemlig vigtigt, at du betaler i samme grad, som der bliver bygget – og ikke mere end det. Populært sagt skal det være sådan, at der er råd til at færdiggøre arbejdet for de penge, der er tilbage.

 

Sikkerhedsstillelse fra bygherre og entreprenør

Det kan aftales, at bygherre stiller sikkerhed for, at han eller hun kan betale for arbejdet, ligesom det kan aftales, at entreprenøren stiller sikkerhed for at fuldføre arbejdet. Hvordan der stilles sikkerhed i forbindelse med den enkelte entreprise, afhænger af de indgåede aftaler.

 

Entreprenørens forpligtelser under et byggeprojekt

Hvis entreprisesummen overstiger 1 mio. kr. ekskl. moms, aftaler man normalt, at entreprenøren stiller en sikkerhed på 15% af entreprisesummen i byggeperioden. Sikkerheden kan være en bankgaranti. Som bygherre skal man være opmærksom på, at udgiften til garantistillelsen lægges oveni entreprisesummen.

Når byggeriet er færdigt og bliver afleveret, nedskrives garantien normalt til 10%. Garantien er så ikke længere til sikkerhed for, at byggeriet bliver færdigt, men bliver et ”garantibevis”, der skal sikre, at entreprenøren udbedrer mangler, man måtte opdage efter afleveringen.

Efter et år nedskrives garantien til 2%, fordi de fleste mangler opdages ret hurtigt.

 

Bygherrens forpligtelser

Normalt aftaler man, at bygherrer skal stille en betalingsgaranti for, at raterne kan og vil blive betalt. Det kan ske i form af en garanti fra bygherrens pengeinstitut.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning om betalingsplan, entreprisekontrakten eller andre forhold vedrørende entrepriseret? Så kontakt en specialiseret advokat.

Advodans entrepriseretsydelser