PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Bygherre: Det skal du vide

Betaler du for et byggeprojekt, betegnes du som bygherre. Som bygherre i et erhvervsbyggeri er der mange ting, du skal kende til eller være opmærksom på. Få overblik over de vigtigste her.

Hvor stort er budgettet, og hvordan skal byggeriet finansieres? Hvem skal stå for den mere detaljerede projektering? Hvem skal bære ansvaret og risikoen, hvis der under byggeriet opstår noget uforudset? Hvordan sikrer man bedst muligt, at man får det byggeri, man ønsker sig – og på det aftalte tidspunkt og til den aftalte pris?

Der er mange spørgsmål at tage stilling til i forbindelse med en større entreprise. Har du brug for juridisk vejledning – hvad end det er under byggeriets opstart eller under en konflikt med entreprenøren – kan du få hjælp hos en advokat fra Advodan med speciale i entrepriseret.

 

Dine samarbejdspartnere ved byggeprojektet

Som bygherre står du selvfølgelig ikke alene med dit byggeprojekt. Dine vigtigste samarbejdspartnere er din entreprenør og dine rådgivere (dvs. advokat, bank og byggeteknisk rådgiver).

 

Entreprenøren

Først og fremmest skal du vælge en entreprenør; dvs. en person eller virksomhed, som udfører dit byggearbejde.

Det er vigtigt, at du og entreprenøren underskriver en entreprisekontrakt, når I indgår en entrepriseaftale. Uden en kontrakt kan du risikere, at byggeprojektet bliver dyrere end planlagt, at det bliver forsinket i forhold til din tidsplan, eller at det slet ikke bliver færdigt. Du kan læse mere om entreprisekontrakten, og hvorfor du skal have den, her.

 

Rådgiveren

Udover en entreprenør kan det være en fordel for dig at alliere dig med en rådgiver – fx en ingeniør eller en arkitekt. Rådgiverens opgave vil være at stå for projekteringen af byggeprojektet, dvs. selve planlægningen forud for arbejdets udførelse. Rådgiveren skal også føre tilsyn under byggeriet, afholde byggemøder, rådgive undervejs og deltage i afleveringsforretning.

Ordforklaring: Afleveringsforretning

Når byggeriet afsluttes, er der juridisk tale om en afleveringsforretning. Her afleverer håndværkeren byggeriet til bygherren, hvor de sammen gennemgår eventuelle fejl og mangler.

Når du overlader projekteringen til en professionel rådgiver, mindsker du risikoen for, at der sker fejl i byggeprojektet. Og går der alligevel noget galt, vil du i nogle tilfælde være berettiget til erstatning. Det samme gælder, hvis du overlader projekteringen til entreprenøren.

Foruden en byggeteknisk rådgiver bør du rådføre dig hos en advokat – og det bør du gøre, inden du skriver under på kontrakter med byggeriets øvrige aktører. Advokaten kan hjælpe dig med at vælge den rette entrepriseform, rådgive dig om AB-systemet og gennemgå og forhandle dine aftaler med fx entreprenør og arkitekt.

7 gode råd til bygherren

  1. Undervurder ikke projekteringen. Et godt planlagt byggeri er altid billigere end et dårligt planlagt – også selvom der er brugt penge på planlægningen.
  2. Fastsæt en tidsplan, som entreprenøren også finder realistisk. Lav gerne en intern tidsplan også, hvor du tager højde for eventuelle vejrligsdage og projektændringer.
  3. sikkerhedsstillelse fra entreprenøren. Entreprenøren kan fx stille en sikkerhed på 15% af entreprisesummen i byggeperioden. Det skal sikre, at entreprenøren faktisk fuldfører arbejdet.
  4. Lav altid en aftaleseddel, når du laver ændringer i et byggeprojekt. Aftalesedlen er et tillæg til entreprisekontrakten, som beskriver ændringen og forebygger konflikter om fx tidsplan og pris.
  5. Forsøg at få en aftale om dagbod med i entreprisekontrakten. Det er en bod, som entreprenøren betaler for forsinkelser – og derved motiverer entreprenøren til at blive færdig til tiden.
  6. Hold løbende byggemøder med entreprenører og andre samarbejdspartnere. På den måde sikrer du, at arbejdet skrider frem som forventet, eller at eventuelle forsinkelser bliver fanget tidligt i forløbet.
  7. Kontakt en advokat, når du skal i gang med en entreprise. Du kan læse mere om, hvad en advokat kan hjælpe dig med, her.

 

Dine forpligtelser som bygherre

Som bygherre på større entrepriser skal du sørge for at overholde arbejdsmiljøloven. Det indebærer fx, at du skal udpege en arbejdsmiljøkoordinater og udarbejde en plan for sikkerhed og sundhed, hvis mere end én virksomhed og flere end ti personer samtidig arbejder på byggepladsen.

Ved større projekter skal du også anmelde byggepladsen til Arbejdstilsynet, og visse arbejdsopgaver og anlæg skal anmeldes til kommunen.

Indsender formularen...

Du har mange forpligtelser som bygherre, når det kommer til arbejdsmiljøet. En advokat med speciale i entrepriseret kan hjælpe dig med at sikre, at du overholder dem. Tag kontakt til en advokat fra Advodan i dag.

Få hjælp til