PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Få hjælp til offentlig ret

Har du brug for hjælp til at navigere i kommunalfuldmagten eller til at udarbejde en ny lokalplan? Her på siden kan du læse mere om vores kerneområder inden for offentlig ret. Du kan også kontakte en af vores advokater med speciale i offentlig ret for rådgivning og sparring om en konkret sag.

Hvad er offentlig ret?

Offentlig ret er en fællesbetegnelse over de retsområder, der omhandler forholdet mellem borgere/virksomheder og det offentlige. Retsområderne kan deles op i tre hovedområder:

  • Forfatningsret
  • Forvaltningsret
  • Strafferet

Offentlig ret varetages af offentlige myndigheder, virksomheder og institutioner og har til hensigt at beskytte samfundet.

 

Hvad er forskellen på offentlig ret og privatret?

Privatret omhandler alle de konflikter og sager, der kan opstå mellem borgere og virksomheder, der ikke omfatter kriminelle forhold. Med andre ord handler privatret altså om alt det, der ikke har en offentlig interesse, dvs. hvor myndighederne ikke er involveret i retsforholdet. Helt overordnet kan man derfor sige, at privatret beskytter borgerne, og offentlig ret beskytter samfundet.  

Overblik: retsområder under offentlig ret

Offentlig ret er meget bredt og omfatter alt for mange forhold til, at de alle kan nævnes her. I det følgende får du overblik over nogle af de vigtigste retsområder, som vi også rådgiver om i Advodan.

Forvaltningsretten – forholdet mellem myndigheder og borgere

Forvaltningsret dækker over alle de regler, der regulerer forholdet mellem myndigheder og borgere og myndigheder imellem. Forvaltningsret går på tværs af flere retsområder, der involverer det offentlige, og dækker blandt andet over erstatningsret, skatteret, miljøret og kommunalret. Arbejder du med forvaltningsret i en kommune, er der en lang række regler, du skal sikre, at I overholder. Det gælder fx regler om:

Har du brug for rådgivning, kan du kontakte en af vores advokater med speciale i forvaltningsret, så I sammen kan sikre, at du overholder forvaltningsrettens regler.

Kommunalfuldmagten – de uskrevne regler for kommunens opgaver

Kommunalfuldmagten fastsætter de overordnede rammer for, hvornår og i hvilket omfang en kommune må yde støtte til eller udføre en opgave. Men da reglerne ikke kan læses i nogen lov, kan det være svært at navigere i, hvilke regler og bestemmelser der er gældende i en konkret sag. 

Læs mere om kommunalfuldmagten

Byudvikling i kommunerne – love, regler og hensyn

Byudvikling i en kommune er et omfattende område med en lang række love, regler og ikke mindst hensyn, der skal overholdes. Varetager du kommunens interesser i forbindelse med byudvikling, ved du, at det kan være en kompleks øvelse at få det hele til at gå op.

Hos Advodan har vi stor erfaring med at rådgive kommuner i forbindelse med byudviklingsprojekter. Vi rådgiver blandt andet inden for:

Vi hjælper også gerne med at etablere et godt samarbejde mellem kommunale og private aktører.

Kommunerne skal sikre, at byudviklingen er i social, økonomisk og miljømæssig balance.

Lokalplaner og byggeret – proces og regler ved byudvikling

Kommunen er dagligt i kontakt med borgere og/eller virksomheder, der har spørgsmål til byudvikling, lokalplaner og byggeret. Det skyldes, at det er kommunens opgave at sikre, at anvendelsen og udbygningen af lokalområder bliver udført korrekt. Hos Advodan har vi stor erfaring med rådgivning inden for:

Ekspropriation og taksation – tvungen overdragelse af ejendom

Kommunen kan vælge at ekspropriere privat ejendom i forbindelse med realiseringen af en lokalplan. Staten kan ekspropriere efter en række love, fx til jernbaner, veje og elledninger. I tilfælde af ekspropriation har borgeren ret til erstatning – og her er det en god idé at rådføre sig med en advokat. For hvilke betingelser i lokalplanen er gældende i forbindelse med ekspropriation, og hvor meget har borgeren ret til i erstatning?

Kontakt vores advokater med speciale i ekspropriation og taksation

Offentligt udbud – kommunens forpligtelser ved salg af fast ejendom

Står I som kommune og skal sælge fast ejendom? Så skal det ske ved offentligt udbud. At sælge ved offentligt udbud betyder, at alle der har interesse i at købe en ejendom, skal have lige mulighed for at afgive et bud.

Du kan læse mere om offentligt udbud her, hvor vi blandt andet gennemgår rammerne for salg af fast ejendom samt udbudsbekendtgørelsen.

Ledningsret og gæsteprincippet – hvem er ”gæsten”?

Er I stødt på ledninger på jeres grund, som I ikke ejer? Så er det højest sandsynligt fordi et forsyningsselskab har anbragt ledningerne der efter gæsteprincippet, hvilket betyder, at ledningen er ”gæst” på grunden. Har du spørgsmål til ledningsret, eller brug for rådgivning omkring fravigelse af gæsteprincippet, står Advodans advokater med speciale i ledningsret klar med rådgivning.

Kontakt vores advokater med speciale i ledningsret og gæsteprincippet